MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/05

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3514

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2006 ROKU 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2006
prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak, prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
str. 23-47

 • Stosowanie suplementów witaminowych i flawonoidowych uważa się za niecelowe. Nie dowiedziono także skuteczności kwasu foliowego w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych, pomimo redukcji stężenia homocysteiny w surowicy.
 • Wykazano, że stosowanie atorwastatyny u chorych po udarze mózgu przez około 5 lat zmniejsza ryzyko ponownego udaru niedokrwiennego.
 • Leczenie hipolipemizujące przynosi większą korzyść kliniczną, zwłaszcza w postaci redukcji zgonów wieńcowych, zawałów serca i udarów mózgu, u chorych na cukrzycę niż u osób bez tej choroby. Szczególnie dotyczy to prewencji wtórnej.
 • Cukrzyca jest silniejszym czynnikiem ryzyka zgonu wieńcowego u kobiet niż u mężczyzn, co prawdopodobnie jest związane z większą ekspresją czynników ryzyka i mniej agresywnym ich leczeniem u kobiet.


Pneumonologia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 49-65
 • Jedną z najlepszych metod poprawiających wydolność wysiłkową chorych na POChP jest rehabilitacja.
 • Lekiem z wyboru w leczeniu drugiego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca jest docetaksel. Gefitinib lub erlotinib można stosować jako leczenie drugiego rzutu u chorych niekwalifikujących się do chemioterapii. Nie ma uzasadnienia dla łączenia tych leków z chemioterapią.
 • Można podejrzewać oporność drobnoustrojów na określony antybiotyk, jeśli chory na pozaszpitalne zapalenie płuc otrzymywał go w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
 • Pozaszpitalne zapalenie płuc przebiega łagodniej u chorych, którzy otrzymali poprzednio szczepionkę pneumokokową.


Gastroenterologia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 67-88
 • Przyczyną niepowodzeń w leczeniu choroby refluksowej przełyku inhibitorami pompy protonowej jest "refluks niekwaśny", rozpoznawany na podstawie badania impedancji i pH w świetle przełyku.
 • Wytyczne Maastricht III dotyczące zakażenia H. pylori, oprócz uznanych wskazań, przewidują leczenie eradykacyjne w samoistnej plamicy małopłytkowej i niewyjaśnionej niedokrwistości z niedoboru żelaza.
 • Bezpieczniejsze leczenie klasycznymi NSLPZ i małymi dawkami ASA wymaga równoczesnego stosowania inhibitora pompy protonowej.
 • Wyniki badań klinicznych przemawiają przeciwko profilaktycznemu stosowaniu antybiotyków w ostrym zapaleniu trzustki.


 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w komorowych zaburzeniach rytmu i zapobieganie nagłej śmierci sercowej
Wytyczne 2006 American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology

opracowanie na podstawie: ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death)
D.P. Zipes, A.J. Camm, M. Borggrefe, A.E. Buxton, B. Chaitman, M. Fromer, G. Gregoratos, G. Klein, A.J. Moss, R.J. Myerburg, S.G. Priori, M.A. Quinones, D.M. Roden, M.J. Silka, C. Tracy
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 48: e247-e346
http://content.onlinejacc.org/cgi/reprint/48/5/e247.pdf

komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 89-113
Artykuł zawiera wybrane informacje z pełnej wersji wytycznych opracowanych wspólnie przez amerykańskie i europejskie towarzystwa kardiologiczne. Przedstawiono w nim: 1) klasyfikację arytmii komorowych; 2) czynniki ryzyka i mechanizmy nagłej śmierci sercowej; 3) zalecenia dotyczące rozpoznawania komorowych zaburzeń rytmu; 4) zalecenia dotyczące stosowania wszczepialnych i zewnętrznych urządzeń do kardiowersji, ablacji przezkórnej, chirurgii antyarytmicznej oraz rewaskularyzacji mięśnia sercowego; 5) zalecenia dotyczące doraźnego postępowanie w określonych zaburzeniach rytmu, takich jak zatrzymanie czynności serca, trwały jednokształtny częstoskurcz komorowy, wielokształtny częstoskurcz komorowy, częstoskurcz torsades de pointes, ustawiczny częstoskurcz komorowy; 6) zalecenia dotyczące postępowania profilaktycznego i leczniczego w arytmiach komorowych związanych z pozawałową dysfunkcją lewej komory, wrodzonymi wadami serca, chorobami zapalnymi serca, kardiomiopatiami, niewydolnością serca, zespołem długiego QT, zespołem Brugadów, jak również w przypadku katecholaminergicznego wielokształtnego częstoskurczu komorowego, zaburzeniach rytmu w sercach anatomicznie prawidłowych i u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem.

Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa w podstawowej opiece zdrowotnej
Wytyczne International Primary Care Respiratory Group

International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) Guidelines: management of allergic rhinitis
D. Price, C. Bond, J. Bouchard, R. Costa, J. Keenan, M.L. Levy, M. Orru, D. Ryan, S. Walker, M. Watson
Primary Care Respiratory Journal, 2006; 15: 58-70
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Rogala
str. 115-128
Artykuł zawiera wytyczne międzynarodowej grupy ekspertów dotyczące postępowania w alergicznym nieżycie nosa w podstawowej opiece zdrowotnej. Przedstawiono w nim: 1) cele leczenia; 2) klasyfikację alergicznego nieżytu nosa; 3) metody leczenia; 4) zalecenia dotyczące obserwacji chorych i kierowania do specjalisty.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 129-131

Fondaparynuks w porównaniu z enoksaparyną w ostrych zespołach wieńcowych - badanie OASIS-5
opracowanie na podstawie: Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syndromes
The Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes Investigators; S. Yusuf, S.R. Mehta, S. Chrolavicius, R. Afzal, J. Pogue, C.B. Granger, A. Budaj, R.J. Peters, J.P. Bassand, L. Wallentin, C. Joyner, K.A. Fox
The New England Journal of Medicine, 2006; 354: 1464-1476
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 132-136
U chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinków ST stosowanie przez około 5 dni fondaparynuksu s.c. w dawce 2,5 mg raz dziennie, w porównaniu z enoksaparyną s.c. 1 mg/kg 2 razy dziennie, wiązało się z podobnym ryzykiem zgonu, zawału serca i opornego na leczenie niedokrwienia mięśnia sercowego w ciągu 9 dni oraz z mniejszym ryzykiem poważnego krwawienia. Stosowanie fondaparynuksu zmniejszyło ryzyko zgonu w ciągu 30 i 180 dni.

Czy można osiągnąć kontrolę astmy określoną w wytycznych i jak wpływa to na jakość życia chorych - badanie GOAL
opracowanie na podstawie: Can guideline-defined asthma control be achieved?: The Gaining Optimal Asthma ControL Study
The correlation between asthma control and health status: the GOAL study

E.D. Bateman, H.A. Boushey, J. Bousquet, W.W. Busse, T.J.H. Clark, R.A. Pauwels, S.E. Pedersen, for the GOAL Investigators Group
E.D. Bateman, J. Bousquet, M.L. Keech, W.W. Busse, T.J.H. Clark, S.E. Pedersen, on behalf of the GOAL Investigators Group
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2004; 170: 836-844
Europea Respiratory Journal, 2007; 29: 56-63

komentarz: Dianne Bryant MSc PhD, PhD MSc, dr med. Jan Brożek, Roman Jaeschke MD MSc, Holger Schünemann MD, Gordon Guyatt MD MSc
str. 138-144
Leczenie przewlekłe flutikazonem w połączeniu z salmeterolem przyjmowanymi wziewnie, w porównaniu ze stosowaniem samego flutikazonu, pozwoliło osiągnąć dobrą lub pełną kontrolę astmy u większego odsetka chorych. Poprawa kontroli astmy wiązała się z istotną poprawą jakości życia chorych. U prawie połowy chorych, u których mierzono jakość życia, uzyskano wynik zbliżony do maksymalnego.

Częściowi agoniści receptora nikotynowego w leczeniu uzależnienia od tytoniu - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation
K. Cahill, L.F. Stead, T. Lancaster
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007, Issue 1. Art. No.: CD006103. DOI: 10.1002/14651858.CD006103.pub2
komentarz: prof. dr hab. med. Dorota Górecka
str. 145-148
Wareniklina zwiększa szansę zaprzestania palenia i trwałej abstynencji przez rok, w porównaniu z placebo i z bupropionem, przy częstszych objawach niepożądanych, głównie nudnościach. Skuteczność cytyzyny wykazano w jednym badaniu o niskiej jakości.

Wpływ glikokortykosteroidów na progresję choroby ocenianą w badaniu radiologicznym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Effects of glucocorticoids on radiological progression in rheumatoid arthritis (review)
J.R. Kirwan, J.W.J. Bijlsma, M. Boers, B.J. Shea
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 1. Art. No.: CD006356. DOI: 10.1002/14651858.CD006356
komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 149-151
U chorych na reumatoidalne zapalenie stawów stosowanie glikokortykosteroidów doustnie w małych dawkach, w porównaniu z placebo lub z innym leczeniem, hamuje progresję choroby ocenianą radiologicznie.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 152-153

Kardiologia
35-letni mężczyzna z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym

dr med. Aleksander Prejbisz
dr med. Katarzyna Paschalis-Purtak
dr med. Bogna Puciłowska-Jankowska
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 155-164

Diabetologia
21-letni mężczyzna z cukrzycą typu 1 i hiperglikemią poposiłkową leczony analogami insuliny

dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 166-168

55-letni mężczyzna po poważnej próbie samobójczej niewyrażający zgody na hospitalizację na oddziale psychiatrycznym ani na kontakt z rodziną
prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
komentarz: prof. dr hab. Marian Filar
str. 171-176

Medycyna ratunkowa. Bradykardia jako przyczyna nagłego zasłabnięcia
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 177-180

Alergeny
Odcinek 118: białko jaja kurzego

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 177-180

 ETYKA 

Człowiek u schyłku swojego życia - osoba czy "była osoba"?
dr Grzegorz Hołub SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 184-187
Koniec ludzkiego życia jest szczególnie związany z występowaniem różnego typu urazów i chorób. Zdarza się niekiedy, że ludzie w podeszłym wieku nie odczuwają żadnych poważniejszych dolegliwości.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki a formy wykonywania zawodu lekarza
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 188-189
Przypadek niecierpiący zwłoki nakłada na lekarza obowiązek leczenia pacjenta.

Praktyka lekarska - rejestracja działalności regulowanej
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 190-193
Zgodnie z art. 15 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na zasadach określonych w tej ustawie podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może się wiązać dla przedsiębiorcy z dodatkowym obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wywiad psychiatryczny a ujawnienie tajemnicy psychiatrycznej w przypadku zagrożenia ponowieniem próby samobójczej
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 194-196
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego "Osoby wykonujące czynności wynikające z niniejszej ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności, stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej

Podstawy Evidence Based Medicine

Nadciśnienie tętnicze

Diabetologia

Choroby układu oddechowego

Leczenie uzależnienia od tytoniu

Medycyna ratunkowa

Postępy w chorobach wewnętrznych


Medycyna Praktyczna 2007/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna