MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.03.2019, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/07

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3529A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2007/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁ REDAKCYJNY 

Czy wytyczne praktyki klinicznej mogą sprowadzić na manowce
dr med. Piotr Gajewski
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Roman Jaeschke MD MSc
Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
dr med. Jan Brożek
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Holger Schünemann MD PhD MSc
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Rzym, Włochy
Department of Medicine, School of Medicine and Biomedical Sciences, State University of New York at Buffalo, Buffalo, Nowy Jork, USA
str. 14-17

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym - wytyczne 2007 European Society of Hypertension i European Society of Cardiology
2007 Guidelines for the management of arterial hypertension
The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC)

Journal of Hypertension, 2007; 25: 1105-1187
str. 19-155
Artykuł zawiera najnowsze wspólne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Przedstawiono w nim szczegółowo:
1) cele wytycznych;
2) definicje i klasyfikację nadciśnienia tętniczego;
3) postępowanie diagnostyczne;
4) dane naukowe dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego;
5) ogólne zasady leczenia;
6) metody leczenia, w tym zmiany stylu życia i farmakoterapię;
7) postępowanie terapeutyczne w sytuacjach szczególnych, takich jak osoby w podeszłym wieku, cukrzyca, choroba naczyniowa mózgu, choroba wieńcowa i niewydolność serca, migotanie przedsionków, choroba nerek o etiologii innej niż cukrzycowa, nadciśnienie tętnicze u kobiet, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, stany naglące w nadciśnieniu tętniczym, nadciśnienie tętnicze złośliwe;
8) leczenie towarzyszących czynników ryzyka, w tym leczenie hipolipemizujące, leczenie przeciwpłytkowe i kontrolę glikemii;
9) rozpoznawanie i leczenie wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego;
10) monitorowanie chorych;
11) wdrażanie wytycznych.

Aktualne poglądy na wykrywanie i leczenie zakażenia Helicobacter pylori
Raport Uzgodnieniowy Maastricht III

Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report
P. Malfertheiner, F. Megraud, C. O'Morain, F. Bazzoli, E. El-Omar, D. Graham, R. Hunt, T. Rokkas, N. Vakil, E.J. Kuipers, The European Helicobacter Study Group (EHSG)
Gut, 2007; 56: 772-781. DOI: 10.1136/gut.2006.101634
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 157-175
Artykuł zawiera zaktualizowane wytyczne postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori, opracowane przez European Helicobacter Study Group. Przedstawiono w nim: 1) wskazania i przeciwwskazania do eradykacji H. pylori; 2) badania diagnostyczne; 3) leczenie zakażenia H. pylori.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Ankylosing spondylitis
Jürgen Braun, Joachim Sieper
The Lancet, 2007; 369: 1379-1390
komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 176-195
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), w tym: 1) epidemiologię choroby, 2) cechy kliniczne; 3) patogenezę i genetykę; 4) zasady rozpoznania i klasyfikację; 4) zasady leczenia; 5) aspekty społeczno-ekonomiczne.

Praktyczne aspekty medycyny podróży
Aktualne wytyczne Infectious Diseases Society of America

The practice of travel medicine: guidelines by the Infectious Diseases Society of America
D.R. Hill, C.D. Ericsson, R.D. Pearson, J.S. Keystone, D.O. Freedman, P.E. Kozarsky, H.L. DuPont, F.J. Bia, P.R. Fischer, E.T. Ryan
Clinical Infectious Diseases, 2006; 43: 1499-1539
str. 197-214
Artykuł zawiera podsumowanie najważniejszych zaleceń z aktualnych wytycznych dotyczących medycyny podróży, odnoszących się m.in. do: 1) oceny ryzyka przed podróżą zagraniczną; 2) zakresu porad udzielanych przez lekarzy osobom podróżującym; 3) dokumentacji medycznej i procedur; 4) szczepień ochronnych; 5) biegunki podróżnych; 6) zapobiegania zachorowaniu na zimnicę; 7) bezpieczeństwa osobistego i zagrożeń dla zdrowia wynikających z oddziaływania środowiska zewnętrznego; 8) opieki medycznej po powrocie z podróży zagranicznej.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 215-217

Optymalne leczenie farmakologiczne z przezskórną interwencją wieńcową albo bez niej w stabilnej dławicy piersiowej - badanie COURAGE
opracowanie na podstawie: Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease
W.E. Boden, R.A. O'Rourke, K.K. Teo, P.M. Hartigan, D.J. Maron, W.J. Kostuk, M. Knudtson, M. Dada, P. Casperson, C.L. Harris, B.R. Chaitman, L. Shaw, G. Gosselin, S. Nawaz, L.M. Title, G. Gau, A.S. Blaustein, D.C. Booth, E.R. Bates, J.A. Spertus, D.S. Berman, J. Mancini, W.S. Weintraub, for the COURAGE Trial Research Group
The New England Journal of Medicine, 2007; 356: 1-14
komentarze: 1) prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, 2) dr hab. med. Adam Witkowski
str. 219-227
U chorych ze stabilną dławicą piersiową przezskórna interwencja wieńcowa w połączeniu z intensywnym leczeniem farmakologicznym i odpowiednimi zmianami stylu życia nie zmniejszyła, w porównaniu z samym leczeniem zachowawczym, ryzyka zgonu oraz zawału serca niezakończonego zgonem w ciągu około 5 lat obserwacji. W krótszej obserwacji (rocznej i 3-letniej) wiązała się z rzadszym występowaniem dolegliwości dławicowych.

Glikokortykosteroidy we wspomagającym leczeniu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o ostrym przebiegu - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Corticosteroids for acute bacterial meningitis (review)
D. van de Beek, J. de Gans, P. McIntyre, K. Prasad
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 1. Art. No.: CD004405. DOI: 10.10021/14651858.CD004405.pub2
komentarz: dr med. Dariusz Lipowski
str. 228-231
W całej analizowanej populacji chorych na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych stosowanie glikokortykosteroidów jako leczenia wspomagającego, w porównaniu z placebo, zmniejsza ryzyko zgonu oraz ryzyko ciężkiego uszkodzenia słuchu, natomiast nie zmniejsza ryzyka wczesnych powikłań neurologicznych i nie wpływa na ryzyko skutków niepożądanych. W podgrupie dzieci, zwłaszcza z krajów rozwiniętych, zmniejszone było tylko ryzyko ciężkiego uszkodzenia słuchu, a w grupie dorosłych - ryzyko zgonu i ryzyko wczesnych powikłań neurologicznych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 232-233

Medycyna ratunkowa. Ratowanie tonącego
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 234-237

Alergeny
Odcinek 120: wankomycyna

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 238-240

 ETYKA 

Cierpienie człowieka jako konstytutywny element natury ludzkiej. Przyczynek do antropologii personalistycznej
dr Jerzy Brusiło OFMConv.
Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 241-244
Człowiek jest ciągle tajemnicą. Chociaż już starożytni opisali jego naturę, to zarówno doświadczenie ludzkiej historii, dane naukowe i refleksja filozoficzna dowodzą, że w swojej istocie człowiek potrzebuje dalszych analiz samego siebie, jest bowiem z punktu widzenia antropologii bytem poszukującym zrozumienia siebie.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki po godzinach pracy lekarza
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 245-246
Zgodnie z art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty "lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki".

Grupowa praktyka lekarska - w spółce cywilnej czy partnerskiej
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 247-250
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zezwala lekarzom - bez konieczności otwierania przez nich zakładu opieki zdrowotnej (np. przychodni, ośrodka zdrowia) - na łączenie ich indywidualnych potencjałów w celu wspólnego udzielania świadczeń zdrowotnych.

 MISCELLANEA 

INTERNA 2007
Podsumowanie konferencji

prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik, dr med. Piotr Gajewski
str. 251-252

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 254-255

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 257-261

Nadciśnienie tętnicze
str. 262-266

Diabetologia
str. 267-268

Choroby układu oddechowego
str. 270-274

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 275-282

Medycyna ratunkowa
str. 283-284

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 286-290


Medycyna Praktyczna 2007/07

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna