MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/09

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3543

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Nowe europejskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym - amerykański punkt widzenia
Norman M. Kaplan MD
Professor of Internal Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center, Hypertension Division, Dallas, Teksas, Stany Zjednoczone
str. 15-16

Rola klopidogrelu w leczeniu chorób układu krążenia
Paul A. Gurbel MD
Director, Sinai Center for Thrombosis Research, Sinai Hospital of Baltimore, Baltimore, Maryland, Stany Zjednoczone
Udaya S. Tantry PhD
Laboratory Director, Sinai Center for Thrombosis Research, Sinai Hospital of Baltimore, Baltimore, Maryland, Stany Zjednoczone
str. 19-24

Czy powinniśmy wykonywać PCI u chorych z niemym niedokrwieniem mięśnia sercowego?
C. Richard Conti MD
Eminent Scholar (Cardiology), Professor of Medicine, Division of Cardiology, Department of Medicine, University of Florida, Gainesville, Floryda, Stany Zjednoczone
str. 27-28

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Leczenie nadciśnienia tętniczego w prewencji i leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Stanowisko American Heart Association (2007)
opracowanie na podstawie: Treatment of hypertension in the prevention and management of ischemic heart disease
A scientific statement from the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research and the Councils on Clinical Cardiology and Epidemiology and Prevention

C. Rosendorff, H.R. Black, C.P. Cannon, B.J. Gersh, J. Gore, J.L. Izzo Jr, N.M. Kaplan, C.M. O'Connor, P.T. O'Gara, S. Oparil
Circulation, 2007; 115: 2761-2788
komentarz: prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, dr hab. med. Danuta Czarnecka
str. 31-46
W artykule przedstawiono wybrane informacje praktyczne z aktualnego stanowiska American Heart Association poświęconego leczeniu nadciśnienia tętniczego w kontekście prewencji i leczenia choroby niedokrwiennej serca. Omówiono w nim rolę leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej oraz podano zalecenia dotyczące pierwotnej prewencji choroby wieńcowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych ze stabilną dławicą piersiową, z ostrym zespołem wieńcowym i u chorych z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej. W komentarzu porównano te wytyczne amerykańskie z aktualnymi europejskimi wytycznymi leczenia nadciśnienia tętniczego.

Postępowanie w zastawkowych wadach serca - wady zastawki mitralnej
Zaktualizowane wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association (2006)

opracowanie na podstawie: ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease
A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines (Writing Committee to Revise the 1998 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease) developed in collaboration with the Society of Cardiovascular Anesthesiologists

R.O. Bonow, B.A. Carabello, K. Chatterjee, A.C. de Leon, D.P. Faxon, M.D. Freed, W.H. Gaasch, B.W. Lytle, R.A. Nishimura, P.T. O’Gara, R.A. O'Rourke, C.M. Otto, P.M. Shah, J.S. Shanewise, S.C. Smith, A.K. Jacobs, C.D. Adams, J.L. Anderson, E.M. Antman, D.P. Faxon, V. Fuster, J.L. Halperin, L.F. Hiratzka, S.A. Hunt, B.W. Lytle, R. Nishimura, R.L. Page, B. Riegel
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 48 (3): e1-e148
http://www.acc.org/clinical/guidelines/valvular/index.pdf (cyt. 21.06.2006)

komentarz: prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
str. 49-75
W artykule przedstawiono praktyczne informacje dotyczące rozpoznawania i leczenia wad lewego ujścia żylnego - zwężenia, niedomykalności i wady złożonej, wybrane z najnowszych wytycznych postępowania w zastawkowych wadach serca, wydanych przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne. Omówiono: przyczyny, klasyfikację i patofizjologię oraz przebieg naturalny, jak również sformułowano zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego oraz leczenia zachowawczego i inwazyjnego. W komentarzu porównano te wytyczne amerykańskie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rola klopidogrelu w prewencji i leczeniu zakrzepowych powikłań miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej
Role of clopidogrel in managing atherothrombotic cardiovascular disease
S. Eshaghian, S. Kaul, S. Amin, P.K. Shah, G.A. Diamond
Annals of Internal Medicine, 2007; 146: 434-441
str. 77-88
W tym artykule na podstawie przeglądu badań klinicznych autorzy starali się odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące zastosowania klopidogrelu w prewencji i leczeniu zakrzepowych powikłań miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej:
1) czy klopidogrel w monoterapii jest skuteczniejszy niż placebo i kwas acetylosalicylowy (ASA)?
2) czy leczenie skojarzone klopidogrelem i ASA ma przewagę nad monoterapią?
3) czy klopidogrel jest skuteczniejszy niż tiklopidyna?
4) jak długo należy stosować klopidogrel w celu osiągnięcia optymalnych korzyści?
5) czy stosowanie klopidogrelu przed PCI jest konieczne?
6) kiedy należy przerwać leczenie klopidogrelem przed operacją pomostowania aortalno-wieńcowego?
7) czy dołączenie antagonisty glikoproteiny IIb/IIIa jest skuteczne i bezpieczne?
8) jakie jest kliniczne znaczenie oporności na klopidogrel?

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć

Efekty przezskórnych interwencji wieńcowych w porównaniu z leczeniem farmakologicznym w niemym niedokrwieniu mięśnia sercowego po zawale serca - badanie SWISSI II
opracowanie na podstawie: Effects of percutaneus coronary interventions in silent ischemia after myocardial infarction. The SWISSI II (Swiss Interventional Study on Silent Ischemia Type II) randomized controlled trial
P. Erne, A.W. Schoenenberger, D. Burckhardt, M. Zuber, W. Kiowski, P.T. Buser, P. Dubach, T.J. Resink, M. Pfisterer
JAMA, 2007; 297: 1985-1991
komentarz: prof. dr hab. med. Lech Poloński
str. 92-96
U chorych po zawale serca z niemym niedokrwieniem mięśnia sercowego rozpoznanym za pomocą prób obciążeniowych i z jedno- lub dwunaczyniową chorobą wieńcową w koronarografii wykonanie przezskórnej angioplastyki bez wszczepienia stentu, w porównaniu z leczeniem farmakologicznym, zmniejszyło w ciągu 10 lat obserwacji ryzyko wystąpienia poważnych incydentów sercowych, ryzyko zgonu z przyczyn sercowych i ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem.

Czy ten chory z płynem osierdziowym ma tamponadę serca?
opracowanie na podstawie: Does this patient with a pericardial effusion have cardiac tamponade?
C.L. Roy, M.A. Minor, M.A. Brookhart, N.K. Choudhry
JAMA, 2007; 297: 1810-1818
str. 98-99
Spośród chorych z tamponadą serca, u znacznej większości (80-90%) występowały takie objawy jak duszność, tachykardia, zwiększone ciśnienie w żyłach szyjnych i powiększenie sylwetki serca na RTG klatki piersiowej. Tętno dziwaczne >10 mm Hg u chorych z płynem w worku osierdziowym było pomocne w rozpoznawaniu tamponady serca, natomiast wartości <10 mm Hg zmniejszały kilkadziesiąt razy prawdopodobieństwo tamponady serca. Jakość poszczególnych badań była niska, a żaden z ocenianych parametrów nie potwierdza ani nie wyklucza z całkowitą pewnością tamponady serca.

Porównanie metod zmniejszania intensywności leczenia astmy przewlekłej lekkiej - badanie LOCSS
opracowanie na podstawie: Randomized comparison of strategies for reducing treatment in mild persistent asthma
The American Lung Association Asthma Clinical Research Centers
The New England Journal of Medicine, 2007; 356: 2027-2039
komentarz: prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
str. 100-105
U chorych na astmę przewlekłą lekką, w większości po 15. rż., po uzyskaniu dobrej kontroli choroby dzięki trwającemu 4-6 tygodni leczeniu flutikazonem przyjmowanym wziewnie w dawce 100 µg 2 x dz., kontynuowanie leczenia mniejszą o połowę dawką flutikazonu z jednoczesnym dodaniem długo działającego beta2-mimetyku (salmeterolu) nie zwiększyło ryzyka nieskuteczności leczenia, natomiast odstawienie GKS i kontynuowanie leczenia samym montelukastem wiązało się z częstszą utratą kontroli astmy.

Doraźne stosowanie beklometazonu i salbutamolu z jednego inhalatora u chorych na astmę przewlekłą lekką - badanie BEST
opracowanie na podstawie: Rescue use of beclomethasone and albuterol in a single inhaler for mild asthma
A. Papi, G.W. Canonica, P. Maestrelli, P. Paggiaro, D. Olivieri, E. Pozzi, N. Crimi, A.M. Vignola, P. Morelli, G. Nicolini, L.M. Fabbri, for the BEST Study Group
The New England Journal of Medicine, 2007; 356: 2040-2052
komentarz: prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
str. 106-110
U chorych na astmę przewlekłą lekką doraźne stosowanie beklometazonu i salbutamolu z jednego inhalatora jest skuteczniejsze niż doraźne stosowanie samego salbutamolu oraz podobnie skuteczne jak regularne stosowanie beklometazonu i doraźne salbutamolu, bądź regularne stosowanie beklometazonu i salbutamolu z jednego inhalatora oraz salbutamolu doraźnie, natomiast wiąże się ze znacznie mniejszą całkowitą dawką glikokortykosteroidu wziewnego.

Leczenie skojarzone tolterodyną i tamsulozyną u mężczyzn z objawami pęcherza nadreaktywnego w przebiegu łagodnego rozrostu stercza
opracowanie na podstawie: Tolterodine and tamsulosin for treatment of men with lower urinary tract symptoms and overactive bladder: a randomized controlled trial
S.A. Kaplan, C.G. Roehrborn, E.S. Rovner, M. Carlsson, T. Bavendam, Z. Guan
JAMA, 2006; 296: 2319-2328
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski
str. 113-116
U mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza i objawami pęcherza nadreaktywnego leczenie skojarzone tolterodyną i tamsulozyną, w porównaniu z placebo i z monoterapią każdym z leków, zwiększyło prawdopodobieństwo korzyści klinicznej w ocenie pacjenta. Leczenie skojarzone, w porównaniu z placebo, zmniejszyło nasilenie wszystkich ocenianych objawów i poprawiło jakość życia chorych, natomiast oba leki stosowane w monoterapii miały korzystny wpływ jedynie na niektóre objawy.

Stosowanie probiotycznego napoju jogurtowego zawierającego określony szczep Lactobacillus casei w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków
opracowanie na podstawie: Use of probiotic Lactobacillus preparation to prevent diarrhoea associated with antibiotics: randomised double blind placebo controlled trial
M. Hickson, A.L. D'Souza, N. Muthu, T.R. Rogers, S. Want, C. Rajkumar, C.J. Bulpitt
BMJ, 2007; 335: 80-83
komentarz: dr med. Jacek Mrukowicz, prof. dr hab. med. Hanna Szajewska
str. 119-122
Picie probiotycznego napoju jogurtowego zawierającego określony szczep Lactobacillus casei (Actimel) podczas antybiotykoterapii i przez 7 dni po jej zakończeniu znacznie zmniejszyło, w porównaniu z placebo, ryzyko wystąpienia biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków i biegunki związanej z zakażeniem C. difficile u hospitalizowanych osób w wieku podeszłym.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 124-126

Medycyna ratunkowa. Wypadek nurkowy
dr med. Grzegorz Cebula
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ w Krakowie
str. 127-130

 ETYKA 

Tajemnica lekarska - jej zakres i zagrożenia
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 131-134
"Cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza nim, z życia ludzkiego ujrzał czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy".

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki a wynagrodzenie lekarza
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 135-136
Wynikająca z etosu zawodu lekarza misja ratowania życia i zdrowia ludzkiego jest tak silnie kulturowo utrwalona, że mówi się potocznie, iż wykonywanie tego zawodu jest swoistym powołaniem.

Zakład opieki zdrowotnej
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 137-140
Zawód lekarza tradycyjnie był i jest wykonywany jako zawód wolny. Wraz jednakże z rozwojem instytucjonalnych form opieki nad pacjentami, w szczególności szpitali, jego wykonywanie nabierało stopniowo charakteru pracy najemnej w różnorakich placówkach medycznych.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 142-143

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 144-149

Nadciśnienie tętnicze
str. 150-154

Niewydolność serca
str. 155-159

Leczenie przeciwzakrzepowe
str. 160-164

Diabetologia
str. 165-167

Choroby układu oddechowego
str. 168-171

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 172-179

Medycyna ratunkowa
str. 180-182

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 184-188

Aktualizacja podręcznika "Choroby wewnętrzne"
str. 190
Rozdział I.H. Wady serca
Rozdział II.B.5. Badania czynnościowe płuc


Medycyna Praktyczna 2007/09

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna