MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/10

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3553

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁ JUBILEUSZOWY 

W poszukiwaniu duszy*
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 19-20

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Czy należy zmienić wytyczne postępowania resuscytacyjnego?
Anthony J. Handley MD
Colchester, Essex, Wielka Brytania
str. 23-28

Czy należy stosować dożylnie inhibitor pompy protonowej przed endoskopią u chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego?
Grigoris I. Leontiadis MD PhD
Senior Lecturer and Consultant Gastroenterologist,
Second Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace School of Medicine, Aleksandrupolis, Grecja
Efstratios Maltezos MD PhD
Professor, Second Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace School of Medicine, Aleksandrupolis, Grecja
Colin W. Howden MD
Professor, Division of Gastroenterology, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone
str. 30-34

Leczenie osteoporozy - jakie mamy możliwości
Jean-Yves Reginster MD PhD
Department of Public Health, Epidemiology and Health Economics, CHU Sart Tilman University of Liege Bone and Cartilage Metabolism Research Unit CHU Centre-Ville, Policliniques L. BRULL, Liege, Belgia
str. 37-38

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Przełomy hiperglikemiczne u dorosłych chorych na cukrzycę
Uzgodnione stanowisko American Diabetes Association

Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes: a consensus statement from the American Diabetes Association
A.E. Kitabchi, G.E. Umpierrez, M.B. Murphy, R.A. Kreisberg
Diabetes Care, 2006; 29: 2739-2748
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 40-64
W artykule przedstawiono patogenezę i czynniki wywołujące oraz aktualne zalecenia dotyczące rozpoznawania, leczenia i prewencji cukrzycowej kwasicy ketonowej i hiperglikemicznego stanu hiperosmolarnego u dorosłych chorych na cukrzycę.

Zespół czynnościowego bólu brzucha
Wytyczne rzymskie III

Functional abdominal pain syndrome
R.E. Clouse, E.A. Mayer, Q. Aziz, D.A. Drossman, D.L. Dumitrascu, H. Mönnikes, B.D. Naliboff
Gastroenterology, 2006; 130: 1492-1497
str. 65-71
Artykuł zawiera zaktualizowane wytyczne międzynarodowej grupy ekspertów dotyczące zespołu czynnościowego bólu brzucha. Podano jego definicję, epidemiologię, aktualne kryteria diagnostyczne, cechy fizjologiczne i psychologiczne oraz leczenie.

Żywienie enteralne w geriatrii. Wytyczne European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ESPEN guidelines on enteral nutrition: geriatrics
D. Volkert, Y.N. Berner, E. Berry, T. Cederholm, P. Coti Bertrand, A. Milne, J. Palmblad, S. Schneider, L. Sobotka, Z. Stanga, DGEM: R. Lenzen-Grossimlinghaus, U. Krys, M. Pirlich, B. Herbst, T. Schütz, W. Schröer, W. Weinrebe, J. Ockenga, H. Lochs
Clinical Nutrition, 2006; 25: 330-360
komentarz: dr hab. med. Marek Pertkiewicz
str. 72-78
Artykuł jest piątym z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy. Zawiera odpowiedzi na klinicznie istotne pytania dotyczące żywienia u osób w starszym wieku, m.in. u osób niedożywionych, z dysfagią, w okresie okołooperacyjnym, z depresją, z otępieniem, z nowotworem złośliwym.

Zaburzenia okołodobowych rytmów snu i czuwania
Circadian rhythm sleep disorders
Brandon S. Lu, Phyllis C. Zee
Chest, 2006; 130: 1915-1923
str. 79-89
W artykule przedstawiono neurobiologię okołodobowych rytmów snu i czuwania oraz obraz kliniczny, rozpoznanie i leczenie różnych zaburzeń: 1) zespołu opóźnionej fazy snu, 2) zespołu przyśpieszonej fazy snu, 3) rytmu swobodnego, 4) nieregularnego rytmu snu i czuwania, 5) zaburzeń snu związanych z pracą zmianową, 6) zespołu nagłej zmiany strefy czasowej.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 90-91

Uciskanie klatki piersiowej jako jedyny zabieg resuscytacyjny wykonany przez przygodnego świadka - badanie SOS-KANTO
opracowanie na podstawie: Cardiopulmonary resuscitation by bystanders with chest compression only (SOS-KANTO): an observational study
SOS-KANTO study group
The Lancet, 2007; 369: 920-926
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
str. 92-97
U chorych z nagłym zatrzymaniem krążenia samo uciskanie klatki piersiowej przez przygodnego świadka, w porównaniu z pełną resuscytacją krążeniowo-oddechową, wiązało się z nieznamiennie większym prawdopodobieństwem korzystnego stanu neurologicznego chorego w 30 dni po zatrzymaniu krążenia i jest, według autorów, preferowaną techniką resuscytacji w tej sytuacji klinicznej. Podjęcie jakichkolwiek czynności resuscytacyjnych przez przygodnego świadka w porównaniu z niepodjęciem resuscytacji, zwiększa prawdopodobieństwo korzystnego stanu neurologicznego chorego w 30 dni po zatrzymaniu krążenia.

Stosowanie omeprazolu przed endoskopią u chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego
opracowanie na podstawie: Omeprazole before endoscopy in patients with gastrointestinal bleeding
J.Y. Lau, W.K. Leung, J.C.Y. Wu, F.K.L. Chan, V.W.S.. Wong, P.W.Y. Chiu, V.W.Y. Lee, K.K.C. Lee, F.K.Y. Cheung, P. Siu, E.K.W. Ng, J.J.Y. Sung
The New England Journal of Medicine, 2007; 356: 1631-1640
str. 98-101
U chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego stosowanie przed endoskopią omeprazolu dożylnie w dużej dawce w porównaniu z placebo zmniejszyło potrzebę (częstość) endoskopowego tamowania krwawienia w czasie tej samej endoskopii i skróciło czas hospitalizacji. U chorych z wrzodem trawiennym zmniejszyło ponadto częstość czynnego krwawienia i zwiększyło odsetek chorych z białym dnem owrzodzenia w endoskopii.

Krótkoterminowe leczenie farmakologiczne refluksowego zapalenia przełyku - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Medical treatments in the short term management of reflux oesophagitis (review)
M. Khan, J. Santana, C. Donnellan, C. Preston, P. Moayyedi
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 2: Art. No.: CD003244. DOI: 10.1002/14651858.CD003244.pub2
komentarz: dr med. Tomasz Wocial
str. 103-108
Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest najskuteczniejszym sposobem krótkoterminowego leczenia refluksowego zapalenia przełyku. Korzystny efekt prawdopodobnie nie zależy od tego, jaki lek z tej grupy się stosuje. H2-blokery są skuteczniejsze niż placebo. Leki prokinetyczne i sukralfat nie wykazują statystycznie istotnej przewagi nad placebo, ale dane na ten temat pochodzą z małych badań. Uzyskane wyniki nie zależały od tego, czy skuteczność leczenia oceniano na podstawie badania endoskopowego czy cofania się objawów klinicznych. Leczenie inhibitorem pompy protonowej nie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka objawów niepożądanych.

Kwas zoledronowy w pojedynczej dawce na rok w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej - badanie HORIZON-PFT
opracowanie na podstawie: Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis
D.M. Black, P.D. Delmas, R. Eastell, I.R. Reid, S. Boonen, J.A. Cauley, F. Cosman, P. Lakatos, P.C. Leung, Z. Man, C. Mautalen, P. Mesenbrink, H. Hu, J. Caminis, K. Tong, T. Rosario-Jansen, J. Krasnow, T.F. Hue, D. Sellmeyer, E.F. Eriksen, S.R. Cummings, for the HORIZON Pivotal Fracture Trial
The New England Journal of Medicine, 2007; 356: 1809-1822
str. 110-113
U kobiet z osteoporozą pomenopauzalną kwas zoledronowy podawany dożylnie raz na rok przez 3 kolejne lata, w porównaniu z placebo, zmniejszył ryzyko złamania kręgu, szyjki kości udowej i złamania innych kości niż kręgi. Podawanie kwasu zoledronowego wiązało się ze zwiększeniem gęstości mineralnej bliższego odcinka kości udowej, szyjki kości udowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Podanie leku wiązało się z częstszym występowaniem objawów niepożądanych związanych z podaniem leku i z częstszym występowaniem zaburzeń rytmu, w tym migotania przedsionków.

Ocena wpływu aktywnej promocji szczepienia przeciwko grypie personelu domów przewlekłej opieki na zachorowalność i umieralność wśród ich pensjonariuszy
opracowanie na podstawie: Effectiveness of an influenza vaccine programme for care home staff to prevent death, morbidity, and health service use among residents: cluster randomised controlled trial
A.C. Hayward, R. Harling, S. Wetten, A.M. Johnson, S. Munro, J. Smedley, S. Murad, J.M. Watson
BMJ, 2006; 333: 1241-1244
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz
str. 114-118
Aktywna promocja szczepień personelu domów przewlekłej opieki przeciwko grypie zmniejszyła ryzyko zgonu, zachorowania na chorobę grypopodobną oraz konsultacji lekarskiej i hospitalizacji z powodu choroby grypopodobnej wśród pensjonariuszy podczas sezonu epidemicznego o umiarkowanym nasileniu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 119, 152

Kardiologia
30-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym i hipokaliemią

lek. Aleksander Prejbisz, lek. Iwona Cendrowska-Demkow, dr med. Magdalena Makowiecka-Cieśla, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 120-126

Różne postaci zaburzeń depresyjnych i lękowych u chorej na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2
prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
str. 127-131

Medycyna ratunkowa. Postępowanie z ofiarą wypadku samochodowego
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 23

Alergeny
Odcinek 121: chloramfenikol

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 135-136

Ultrasonografia. 49-letnia kobieta z kamicą nerkową
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej AM w Szczecinie
str. 137-138

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zapytaj eksperta. Problemy w kardiologii
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 141-152

Zapytaj eksperta. Problemy w pneumonologii
prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, prof. dr hab. med. Barbara Rogala
str. 154-160

 ETYKA 

Dylematy wokół zgody pacjenta
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 162-165
Problem uzyskania przez lekarza zgody pacjenta na przeprowadzenie określonego działania diagnostycznego lub terapeutycznego pojawiał się w historii medycyny stopniowo i zależał od określonego modelu relacji lekarz-pacjent.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki a zagrożenie życia lub zdrowia lekarza
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 166-176
Powołaniem lekarza jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów oraz ulżenie im w cierpieniach. Niesienie pomocy lekarskiej może się jednak wiązać z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia lekarza.

Utworzenie niepublicznego ZOZ-u
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 168-170
Jedną z dopuszczalnych przez prawo form (sposobów) wykonywania zawodu lekarza jest praca lekarzy w ramach zakładów opieki zdrowotnej.

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Zabezpieczenie społeczne niepełnosprawności i niesamodzielności w Polsce
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 171-175
Każdy stan chorobowy niezależnie od jego przyczyny i charakteru może się zakończyć wyzdrowieniem albo spowodować krótkotrwałe, długotrwałe lub trwałe upośledzenie sprawności fizycznej lub psychicznej.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej

Podstawy Evidence Based Medicine

Nadciśnienie tętnicze

Choroby układu oddechowego

Leczenie uzależnienia od tytoniu

Medycyna ratunkowa

Postępy w chorobach wewnętrznych


Medycyna Praktyczna 2007/10

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna