MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/11

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3556

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Nowe europejskie wytyczne postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinków ST - jakie są nowe i główne przesłania
Jean-Pierre Bassand MD
Professor of Cardiology, Head of Cardiology Department, University Hospital Jean Minjoz, Besançon, Francja
Christian Hamm MD
Medical Director, Kerckhoff Heart Center, Bad Nauheim, Niemcy
str. 17-24
Nowe europejskie wytyczne postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinków ST (non-ST segment elevation acute coronary syndromes - NSTE-ACS) zostały opublikowane w czerwcu 2007 roku, 2 miesiące przed ukazaniem się aktualizacji wytycznych ACC i AHA na ten sam temat.

Czy u wszystkich chorych na cukrzycę typu 2 należy od początku stosować skojarzone leczenie hipotensyjne? Analiza badania ADVANCE
Irena Duka MD
Hypertensive Diseases Unit, Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, Stany Zjednoczone
George L. Bakris MD
Hypertensive Diseases Unit, Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, Stany Zjednoczone
str. 26-18

Czy nawracająca ciężka hipoglikemia wpływa na czynności poznawcze?
Brian M. Frier MD
Department of Diabetes, Royal Infirmary, Edynburg, Szkocja, Wielka Brytania
str. 30-31

Jakie są praktyczne implikacje aktualnych danych na temat występowania POChP na świecie?
A. Sonia Buist MD
Professor of Medicine, Pulmonary & Critical Care Medicine, Oregon Health and Sciences
University, Portland, Oregon, Stany Zjednoczone
str. 32-35

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinków ST. Wytyczne European Society of Cardiology (2007)
opracowanie na podstawie: Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes
The task force for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes of the European Society of Cardiology

Authors/Task Force Members: J.-P. Bassand, Chair, C.W. Hamm, Co-Chair, D. Ardissino, E. Boersma, A. Budaj, F. Fernandez-Aviles, K.A.A. Fox, D. Hasdai, E.M. Ohman, L. Wallentin, W. Wijns
ESC Committee for Practice Guidelines: A. Vahanian, Chairperson, J. Camm, R. De Caterina, V. Dean, K. Dickstein, G. Filippatos, S.D. Kristensen, P. Widimsky, K. McGregor, U. Sechtem, M. Tendera, I. Hellemans, J.L. Zamorano Gomez, S. Silber, C. Funck-Brentano Document Reviewers: S.D. Kristensen, F. Andreotti, W. Benzer, M. Bertrand, A. Betriu, R. De Caterina, J. DeSutter, V. Falk, A. Fernandez Ortiz, A. Gitt, Y. Hasin, K. Huber, R. Kornowski, J. Lopez-Sendon, J. Morais, J.E. Nordrehaug, S. Silber, P.G. Steg, K. Thygesen, M. Tubaro, A.G.G. Turpie, F. Verheugt, S. Windecker
European Heart Journal, 2007; 28: 1598-1660
DOI: 10.1093/eurheartj/ehm161
http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/28/13/1598 (cyt. 5.10.2007)

komentarz: dr hab. med. Mariusz Gąsior, dr med. Michał Hawranek, prof. dr hab. med. Lech Poloński
str. 37-64
Artykuł zawiera najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinków ST. Przedstawiono w nim szczegółowo: 1) przyczyny i obraz kliniczny; 2) algorytm postępowania diagnostycznego i terapeutycznego; 3) rolę poszczególnych badań pomocniczych w ustalaniu rozpoznania i stratyfikacji ryzyka; 4) zasady farmakoterapii i leczenia inwazyjnego.

Astma wysiłkowa
Raport Grupy Roboczej American Academy of Allergy, Asthma & Immunology

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Work Group Report: exercise-induced asthma
J.M. Weiler, S. Bonini, R. Coifman, T. Craig, L. Delgado, M. Cap?o-Filipe, D. Passali, C. Randolph, W. Storms
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2007; 119: 1349-1358
DOI: 10.1016/j.jaci.2007.02.041

str. 66-85
W artykule przedstawiony aktualny stan wiedzy na astmy astmy związanej z wysiłkiem fizycznym. Omówiono w nim: 1) epidemiologię i patogenezę choroby; 2) obraz kliniczny; 3) postępowanie diagnostyczne; 4) zasady leczenia.

Żywienie enteralne u dorosłych z niewydolnością nerek. Wytyczne European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ESPEN guidelines on enteral nutrition: adult renal failure
N. Cano, E. Fiaccadori, P. Tesinsky, G. Toigo, W. Druml; DGEM (German Society for Nutritional Medicine); M. Kuhlmann, H. Mann, W.H. Hörl
Clinical Nutrition, 2006; 25: 295-310
str. 86-103
Artykuł jest drugim z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy. Omówiono w nim praktyczne zagadnienia związane z żywieniem enteralnym u: 1) chorych z ostrą niewydolnością nerek, 2) chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo, 3) chorych przewlekle leczonych hemodializami, 4) chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową; oraz sformułowano odnośne zalecenia.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych

Wpływ leczenia preparatem złożonym peryndoprylu i indapamidu na występowanie powikłań makro- i mikroangiopatycznych u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie ADVANCE
Opracowanie na podstawie: Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial
ADVANCE Collaborative Group
The Lancet, 2007; 370: 829-840
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 106-110
U chorych na cukrzycę typu 2 stosowanie niezależnie od wysokości ciśnienia tętniczego preparatu złożonego peryndoprylu i indapamidu przez średnio 4,3 roku zmniejszyło ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ryzyko wszystkich zdarzeń wieńcowych, wszystkich zdarzeń nerkowych (w tym także ryzyko wystąpienia mikroalbuminurii) oraz rozpatrywanych łącznie powikłań makro- i mikroangiopatycznych, natomiast nie miało statystycznie istotnego wpływu na częstość rozpatrywanych oddzielnie powikłań makro- i mikroangiopatycznych, poważnych zdarzeń wieńcowych oraz poważnych zdarzeń naczyniowomózgowych.

Odległy wpływ cukrzycy typu 1 i jej leczenia na funkcje poznawcze - badanie DCCT/EDIC
opracowanie na podstawie: Long-term effect of diabetes and its treatment on cognitive function
DCCT/EDIC Study Research Group
The New England Journal of Medicine, 2007; 356: 1842-1852
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 111-114
U chorych z cukrzycą typu 1 stosowanie insulinoterapii intensywnej, w porównaniu z insulinoterapią konwencjonalną, nie wiązało się z pogorszeniem funkcji poznawczych w okresie 18 lat, pomimo częstszego występowania epizodów ciężkiej hipoglikemii. Gorszy stopień kontroli glikemii (wyrażony większym odsetkiem HbA1c) był związany z mniejszą sprawnością psychomotoryczną i mniejszą szybkością ruchów.

Rozpowszechnienie POChP w różnych krajach świata - badanie BOLD
opracowanie na podstawie: International variation in the prevalence of COPD (The BOLD Study): a population-based prevalence study
A.S. Buist, M.A. McBurnie, W.M. Vollmer, S. Gillespie, P. Burney, D.M. Mannino, A.M.B. Menezes, S.D. Sullivan, T.A. Lee, K.B. Weiss, R.L. Jensen, G.B. Marks, A. Gulsvik, E. Nizankowska-Mogilnicka, on behalf of the BOLD Collaborative Research Group
The Lancet, 2007; 370: 741-750
str. 116-118
Rozpowszechnienie POChP różni się istotnie w poszczególnych krajach, ale jest znacznie większe niż we wcześniejszych oszacowaniach (u mężczyzn od 15,2% w Chinach do 28,7% w RPA, w Polsce 27,7%; u kobiet od 7,6% w Chinach do 25,7% w Austrii, w Polsce 16,7%) i jest większe wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Występowanie choroby silnie zależy od wieku i od palenia tytoniu.

Skuteczność glikokortykosteroidów donosowych w ostrym zapaleniu zatok przynosowych - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Steroids for acute sinusitis (review)
A. Zalmanovici, J. Yaphe
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007, Issue 2. Art. No.: CD005149
DOI: 10.1002/14651858.CD005149.pub2

komentarz: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
str. 120-122
U chorych na ostre zapalenie zatok przynosowych zastosowanie glikokortykosteroidów donosowo zmniejsza, w porównaniu z placebo, nasilenie objawów choroby i nie wpływa znamiennie na ryzyko jej nawrotu. Liczba dostępnych danych na temat efektów takiego leczenia jest jednak ograniczona.

Ocena skuteczności wyciągu z jeżówki w prewencji i leczeniu wirusowych zapaleń górnych dróg oddechowych - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Evaluation of echinacea for the prevention and treatment of the common cold: a meta-analysis
S.A. Shah, S. Sander, C.M. White, M. Rinaldi, C.I. Coleman
The Lancet Infectious Disease, 2007; 7: 473-480
komentarz: dr med. Józef Meszaros
str. 124-126
Preparaty zawierające wyciąg z jeżówki, w porównaniu z placebo, zmniejszają ryzyko wystąpienia WZGDO (tzw. przeziębienia) u osób zdrowych i skracają czas utrzymywania się objawów WZGDO u osób, które zachorowały.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 128-129

Medycyna ratunkowa. Upadek z wysokości
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 130-132

Ultrasonografia. 29-letnia kobieta bez dolegliwości, z przyśpieszonym OB
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej AM w Szczecinie
str. 133-135

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zapytaj eksperta. Problemy w reumatologii
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska, prof. dr hab. med. Jacek Musiał
str. 136-143

 ETYKA 

Jakość życia czy świętość życia
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 144-146
We współczesnej bioetyce i etyce medycznej panuje duży pluralizm sądów i opinii, które często są wyrazem nie tyle jakiegoś systemu myśli filozoficznej, ile raczej dość luźno umotywowanych własnych przekonań.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki a strajk lekarzy
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 147-150
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje możliwość zrzeszania się w związki zawodowe.

Lekarz przedsiębiorca
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 151-153
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Zabezpieczenie społeczne
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 154-155
Zagrażające zdrowiu, życiu lub zdolności do pracy zdarzenia losowe powodują często nieodwracalne straty, których człowiek nie jest w stanie wyrównać we własnym zakresie.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 156-157

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 158-162

Nadciśnienie tętnicze
str. 163-166

Niewydolność serca
str. 167-171

Leczenie przeciwzakrzepowe
str. 172-176

Choroby układu oddechowego
str. 177-181

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 182-184

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 186-190


Medycyna Praktyczna 2007/11

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna