MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/12

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3564

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Od Redakcji
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik, dr med. Piotr Gajewski
str. 23

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Stosowanie magnezu w doraźnym leczeniu migotania przedsionków - dźwięki czy muzyka?
Girish M. Nair MBBS MD DM
Assistant Professor, Department of Medicine, Cardiology Division, McMaster University and Hamilton Health Sciences, Hamilton General Hospital, Hamilton, Ontario, Kanada
Carlos A. Morillo
MD FRCPC FACC FHRS FESC
Professor, Department of Medicine, Cardiology Division, McMaster University and Hamilton Health Sciences, Hamilton General Hospital, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 26-30

Czy naprawdę było potrzebne kolejne porównanie warfaryny z kwasem acetylosalicylowym w prewencji udaru mózgu? Analiza badania BAFTA
Robert G. Hart MD
Professor, Department of Medicine (Neurology), University of Texas
Health Science Center, San Antonio, Teksas, Stany Zjednoczone
str. 32-36

Jak zapobiegać nawrotom po nagłym zaostrzeniu astmy?
Mario Cazzola MD
Unit of Respiratory Diseases, Department of Internal Medicine, University of Rome 'Tor Vergata', Rzym, Włochy
Giacomo Curradi MD
Unit of Respiratory Diseases, Department of Internal Medicine, University of Rome 'Tor Vergata', Rzym, Włochy
str. 39-45

Wapń i witamina D w prewencji złamań osteoporotycznych
Rajendra J. Carmona MBBS
Rheumatology Fellow, McMaster
University, Hamilton, Ontario, Kanada
Jonathan D. Adachi MD FRCP(C)
Professor, Department of Medicine/Rheumatology, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 47-48

Czy wszystkie kobiety należy szczepić przeciwko HPV?
Heinz -J. Schmitt MD
Professor, Zentrum Präventive Pädiatrie der Johannes
Gutenberg-Universität
Moguncja, Niemcy
Niemiecki Stały Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (STIKO)
Andreas M. Kaufmann PhD
Gynäkologie mit Hochschulambulanz
Charite Campus Benjamin Franklin, Berlin, Niemcy
Achim Schneider MD MPH
Gynäkologie mit Hochschulambulanz
Charite Campus Benjamin Franklin, Berlin, Niemcy
str. 50-53

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Europejskie wytyczne zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym w praktyce klinicznej. Aktualizacja 2007
opracowanie na podstawie: European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (Constituted by representatives of nine societies and by invited experts)
Authors/Task Force Members: I. Graham (Chairperson), D. Atar, K. Borch-Johnsen, G. Boysen, G. Burell, R. Cifkova, J. Dallongeville, G. De Backer, S. Ebrahim, B. Gjelsvik, C. Herrmann-Lingen, A. Hoes, S. Humphries, M. Knapton, J. Perk, S.G. Priori, K. Pyorala, Z. Reiner, L. Ruilope, S. Sans-Menendez, W.S. Op Reimer, P. Weissberg, D. Wood, J. Yarnell, J.L. Zamorano. Other experts who contributed to parts of the guidelines: E. Walma, T. Fitzgerald, M.T. Cooney, A. Dudina, European Society of Cardiology (ESC) Committee for Practice Guidelines (CPG): A. Vahanian (Chairperson) J. Camm, R. De Caterina, V. Dean, K. Dickstein, C. Funck-Brentano, G. Filippatos, I. Hellemans, S.D. Kristensen, K. McGregor, U. Sechtem, S. Silber, M. Tendera, P. Widimsky, J.L. Zamorano
Document reviewers: I. Hellemans (CPG Review Coordinator), A. Altiner, E. Bonora, P.N. Durrington, R. Fagard, S. Giampaoli, H. Hemingway, J. Hakansson, S.E. Kjeldsen, M.L. Larsen, G. Mancia, A.J. Manolis, K. Orth-Gomer, T. Pedersen
European Heart Journal, 2007; 28: 2375-2414 (DOI: 10.1093/eurheartj/ehm316)
komentarze: dr med. Jerzy Bellwon i prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz; prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 55-79
Artykuł zawiera wybrane informacje ze zaktualizowanych europejskich wytycznych zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, istotne dla codziennej praktyki klinicznej. Przedstawiono w nim: 1) strategie, priorytety i cele postępowania profilaktycznego, 2) ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego, 3) postępowanie zmniejszające całkowite ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Zmniejszanie ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Uzgodnione stanowisko europejskich kardiologów i ginekologów (2007)
opracowanie na podstawie: Management of cardiovascular risk in the peri-menopausal woman: a consensus statement of European cardiologists and gynaecologists
P. Collins, G. Rosano, C. Casey, C. Daly, M. Gambacciani, P. Hadji, R. Kaaja, T. Mikkola, S. Palacios, R. Preston, T. Simon, J. Stevenson, M. Stramba-Badiale
European Heart Journal, 2007; 28: 2028-2040
DOI: 10.1093/eurheartj/ehm296

str. 81-82
W artykule podano główne fakty dotyczące ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym oraz interwencje wskazane w celu zmniejszania tego ryzyka.

Żywienie enteralne w chorobach wątroby. Wytyczne European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ESPEN guideliness on enteral nutrition: liver disease
M. Plauth, E. Cabré, O. Riggio, M. Assis-Camilo, M. Pirlich, J. Kondrup, DGEM: P. Ferenci, E. Holm, S. vom Dahl, M.J. Müller, W. Nolte
Clinical Nutrition, 2006; 25: 285-294
komentarz: dr hab. med. Marek Pertkiewicz
str. 83-86
Artykuł jest siódmym z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy. Zawiera odpowiedzi na klinicznie istotne pytania dotyczące żywienia u chorych: 1) z alkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby, 2) z marskością wątroby, 3) po przeszczepieniu wątroby, 4) z piorunującą niewydolnością wątroby.

Badania przesiewowe w kierunku pierwotnych niedoborów odporności. Wieloetapowy protokół diagnostyczny dla nieimmunologów
Patient-centred screening for primary immunodeficiency: a multi-stage diagnostic protocol designed for non immunologists
E. de Vries w imieniu Clinical Working Party of the European Society for Immunodeficiencies (ESID)
Clinical and Experimental Immunology, 2006; 145: 204-214
komentarz: prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman
str. 87-101
W poprzednim numerze przedstawiliśmy klasyfikację pierwotnych niedoborów odporności pod kątem ich etiologii. Jednak ich rozpoznanie jest bardzo trudne. Pomocne w tym względzie z pewnością będą protokoły diagnostyczne zamieszczone w tym artykule. Ich stosowanie nie wymaga szczegółowej znajomości mechanizmów odpornościowych. Po przeczytaniu artykułu Czytelnik dowie się, jakie niedobory odporności podejrzewać na podstawie różnych rodzajów zakażeń i jakimi swoistymi badaniami można je potwierdzić, a odpowiednie protokoły zapewnią systematyczność procesu diagnostycznego.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 102-103

Zastosowanie magnezu w doraźnym postępowaniu w napadzie migotania przedsionków z szybkim rytmem komór - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Meta-analysis of magnesium therapy for the acute management of rapid atrial fibrillation
O. Onalan, E. Crystal, A. Daoulah, C. Lau, A. Crystal, I. Lashevsky
The American Journal of Cardiology, 2007; 99: 1726-1732
str. 104-106
Magnez podawany dożylnie chorym z migotaniem przedsionków z szybkim rytmem komór jest skuteczniejszy w kontroli częstotliwości rytmu komór w porównaniu z placebo, ale nie przywraca rytmu zatokowego. Zastosowanie magnezu powodowało powrót rytmu zatokowego u większej liczby chorych w porównaniu z blokerami kanału wapniowego i z admiodaronem, a u mniejszej - w porównaniu z ajmaliną, jednakże większość porównań opierała się na pojedynczych małych badaniach. Nie ma znamiennej różnicy między magnezem a placebo i lekami antyarytmicznymi stosowanymi doraźnie w leczeniu AF pod względem częstości zdarzeń niepożądanych.

Warfaryna w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym w prewencji udaru mózgu u osób w wieku podeszłym z migotaniem przedsionków - badanie BAFTA
opracowanie na podstawie: Warfarin versus aspirin for stroke prevention in an elderly community population with atrial fibrillation (the Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged Study, BAFTA): a randomised controlled trial
J. Mant, R. Hobbs, K. Fletcher, A. Roalfe, D. Fitzmaurice, G. Lip, E. Murray
The Lancet, 207370: 493-503
komentarz: prof. dr hab. Anna Członkowska
str. 107-111
U osób w wieku >=75 lat z utrwalonym migotaniem przedsionków stosowanie warfaryny (INR 2-3), w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym (75 mg/d), zmniejszyło ryzyko udaru mózgu, przy czym nie zwiększyło ryzyka poważnych powikłań krwotocznych.

Glikokortykosteroidy w zapobieganiu nawrotom po nagłym zaostrzeniu astmy
opracowanie na podstawie: Corticosteroids for preventing relapse following acute exacerbations of asthma (review)
B.H. Rowe, C.H. Spooner, F.M. Ducharme, J.A. Bretzlaff, G.W. Bota
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 3: Art. No.: CD000195. DOI: 10.1002/14651858. CD000195.pub2
str. 112-113
U chorych, wypisywanych z oddziału pomocy doraźnej po leczeniu zaostrzenia astmy, zastosowanie glikokortykosteroidów doustnie, dożylnie lub domięśniowo zmniejsza ryzyko nawrotu zaostrzenia, hospitalizacji, zużycie beta2-mimetyków i nie zwiększa ryzyka działań niepożądanych w ciągu 4-21 dni obserwacji.

Efekty dodania różnych insulin do doustnej terapii przeciwcukrzycowej w cukrzycy typu 2 - badanie 4T
opracowanie na podstawie: Addition of biphasic, prandial, or basal insulin to oral therapy in type 2 diabetes
R.R. Holman, K.I. Thorne, A.J. Farmer, M.J. Davies, J.F. Keenan, S. Paul, J.C. Levy, for the 4-T Study Group
The New England Journal of Medicine, 2007; 357: 1716-1730
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 114-119
U chorych na cukrzycę typu 2 z suboptymalną kontrolą glikemii pomimo stosowania metforminy i pochodnej sulfonylomocznika w maksymalnych tolerowanych dawkach dołączenie szybko działającej insuliny aspart 3 razy dziennie albo mieszanki insulinowej Mix 30/70 2 razy dziennie wiązało się, w porównaniu z zastosowaniem długo działającego analogu detemir, z większą redukcją odsetka HbA1c i ze zwiększeniem odsetka chorych z HbA1c =<6,5%, a jednocześnie z częstszym występowaniem epizodów hipoglikemii oraz większym przyrostem masy ciała, zwłaszcza w grupie chorych przyjmujących insulinę aspart.

Zastosowanie tramadolu w chorobie zwyrodnieniowej stawów - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Tramadol for osteoarthritis: a systematic review and metaanalysis
M.S. Cepeda, F. Camargo, C. Zea, L. Valencia
The Journal of Rheumatology, 2007; 34: 543-555
komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 120-123
U chorych na objawową chorobę zwyrodnieniową stawu biodrowego lub stawu kolanowego stosowanie tramadolu p.o. w dawce śr. 201 mg w monoterapii albo łącznie z paracetamolem, w porównaniu z placebo zmniejsza natężenie bólu stawów, zwiększa prawdopodobieństwo co najmniej umiarkowanego zmniejszenia natężenia bólu i poprawia sprawność fizyczną, a w porównaniu z placebo i ze słabymi opioidami zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania co najmniej umiarkowanej poprawy stanu klinicznego w ocenie pacjenta, ale wiąże się z częstszym występowaniem objawów niepożądanych.

Suplementacja wapnia i witaminy D w prewencji złamań i utraty tkanki kostnej u ludzi w wieku >=50 lat - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis
B.M.P. Tang, G.D. Eslick, C. Nowson, C. Smith, A. Bensoussan
The Lancet, 2007; 370: 657-666
str. 124-125
U osób w wieku >=50 lat suplementacja wapnia, samego lub z witaminą D, w porównaniu z placebo zmniejsza ryzyko złamania kości oraz utratę BMD bliższego odcinka kości udowej i lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Kwas zoledronowy a ryzyko zgonu i nowych złamań kości po złamaniu bliższego odcinka kości udowej - badanie HORIZON-RFT
opracowanie na podstawie: Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture
K.W. Lyles, C.S. Colón-Emeric, J.S. Magaziner, J.D. Adachi, C.F. Pieper, C. Mautalen, L. Hyldstrup, C. Recknor, L. Nordsletten, K.A. Moore, C. Lavecchia, J. Zhang, P. Mesenbrink, P.K. Hodgson, K. Abrams, J.J. Orloff, Z. Horowitz, E.F. Eriksen, S. Boonen; for the HORIZON Recurrent Fracture Trial
The New England Journal of Medicine, 2007; 357: 1799-1809
str. 126-128
U osób po niedawno przebytym złamaniu bliższego odcinka kości udowej leczonym chirurgicznie kwas zoledronowy podawany dożylnie raz na rok przez 2 lata zmniejszył, w porównaniu z placebo, ryzyko zgonu, klinicznie jawnego złamania kości, złamania kręgu oraz złamania innych kości niż kręgi, nie wpłynął znamiennie na ryzyko złamania bliższego odcinka kości udowej i nie zwiększył częstości poważnych zdarzeń niepożądanych.

Sumatryptan z naproksenem w leczeniu napadów migreny
opracowanie na podstawie: Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine - a randomized trial
J.L. Brandes, D. Kudrow, S.R. Stark, C.P. O'Carroll, J.U. Adelman, F.J. O’Donnell, W.J. Alexander, S.E. Spruill, P.S. Barrett, S.E. Lener
JAMA, 2007; 297: 1443-1454
komentarz: dr hab. med. Jacek J. Rożniecki
str. 129-133
U chorych z napadem migreny o co najmniej umiarkowanym nasileniu przyjęcie jednej tabletki zawierającej sumatryptan (85 mg) i naproksen (500 mg) wiązało się z większym prawdopodobieństwem zmniejszenia lub ustąpienia bólu głowy oraz ustąpienia objawów towarzyszących (nadwrażliwości na światło, nadwrażliwości na dźwięki oraz nudności) w ciągu 2 i 24 godzin, w porównaniu z przyjęciem samego sumatryptanu, samego naproksenu albo placebo. Największą korzyść ze stosowania terapii skojarzonej wykazano w porównaniu z placebo, a najmniejszą w porównaniu z samym sumatryptanem. Działania niepożądane występowały częściej w grupie leczonej sumatryptanem i naproksenem niż w grupie leczonej samym naproksenem i w grupie placebo, a podobnie często w porównaniu z grupą leczoną samym sumatryptanem.

U chorych na chorobę tętnic obwodowych łączne stosowanie doustnego antykoagulantu i leku przeciwpłytkowego nie zapobiegało skuteczniej poważnym powikłaniom sercowo-naczyniowym niż same leki przeciwpłytkowe - badanie WAVE
na podstawie: Oral anticoagulant and antiplatelet therapy and peripheral arterial disease.
The Warfarin Antiplatelet Vascular Evaluation Trial Investigators
N. Engl. J. Med., 2007; 357: 217-227
str. 134
U chorych na chorobę tętnic obwodowych łączne stosowanie doustnego antykoagulantu i leku przeciwpłytkowego nie zapobiegało skuteczniej poważnym powikłaniom sercowo-naczyniowym niż stosowanie samego leku przeciwpłytkowego, natomiast wiązało się z większą częstością krwawień.

U chorych z żylnymi owrzodzeniami podudzi pentoksyfilina zwiększa prawdopodobieństwo całkowitego wygojenia się owrzodzenia lub znacznej poprawy - przegląd systematyczny
na podstawie: Pentoxifylline for treating venous leg ulcers
Jull A. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2007, Issue 3. Art. No.: CD001733. DOI: 10.1002/14651858.CD001733.pub2.
str. 134
U chorych z żylnymi owrzodzeniami podudzi pentoksyfilina, stosowana razem z leczeniem uciskowym lub bez tego leczenia, zwiększa prawdopodobieństwo całkowitego wygojenia się owrzodzenia lub znacznej poprawy, przy czym powoduje objawy uboczne, głównie żołądkowo-jelitowe.

Płukanie nosa hipertonicznym roztworem NaCl zmniejsza nasilenie objawów przewlekłego nieżytu nosa i zatok przynosowych
na podstawie: Nasal saline irrigations for the symptoms of chronic rhinosinusitis
Harvey R. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2007, Issue 3. Art. No.: CD006394. DOI: 10.1002/14651858.CD006394.pub2
str. 135
Płukanie nosa hipertonicznym roztworem NaCl zmniejsza nasilenie objawów przewlekłego nieżytu nosa i zatok przynosowych oraz poprawia jakość życia, w porównaniu z niestosowaniem żadnego leczenia, oraz jako uzupełnienie leczenia lekiem przeciwhistaminowym.

Hioscyna w porównaniu z placebo skutecznie zapobiega nudnościom związanym z chorobą lokomocyjną
na podstawie: Scopolamine (hyoscine) for preventing and treating motion sickness
Spinks A.B. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2007; Issue 3: Art. No.: CD002851.DOI: 10.1002/14651858.CD002851.pub3
str. 136
Hioscyna w porównaniu z placebo skutecznie zapobiega nudnościom związanym z chorobą lokomocyjną, ale może powodować senność, niewyraźne widzenie i suchość w ustach.

4-walentna szczepionka przeciwko HPV zmniejszyła ryzyko wystąpienia związanych z zakażeniem HPV zmian patologicznych okolicy odbytu, zewnętrznych narządów płciowych i pochwy oraz śródnabłonkowej neoplazji (CIN-1) szyjki macicy - badanie FUTURE I
na podstawie: Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent anogenital diseases
Garland S.M. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2007; 356: 1928-1943
str. 136
Zastosowanie 4-walentnej szczepionki przeciwko HPV, w porównaniu z placebo, u kobiet w wieku 18-22 lat zmniejszyło w ciągu 3 lat ryzyko wystąpienia ocenianych łącznie zmian patologicznych okolicy odbytu, zewnętrznych narządów płciowych i pochwy oraz ocenianych łącznie zmian patologicznych szyjki macicy związanych z zakażeniem HPV, przy zwiększonej częstości miejscowych niepożądanych odczynów poszczepiennych (głównie bólu) i reakcji ogólnoustrojowych (głównie gorączki).

4-walentna szczepionka przeciwko HPV zmniejszyła ryzyko wystąpienia zmian przedrakowych szyjki macicy związanych z zakażeniem HPV- badanie FUTURE II
na podstawie: Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions
The FUTURE II Study Group
N. Engl. J. Med., 2007; 356: 1915-1927
str. 137
Zastosowanie 4-walentnej szczepionki przeciwko HPV, w porównaniu z placebo, u kobiet w wieku 18-22 lat zmniejszyło w ciągu 3 lat ryzyko wystąpienia zmian przedrakowych szyjki macicy związanych z zakażeniem HPV, przy zwiększonej częstości miejscowych niepożądanych odczynów poszczepiennych (głównie ból) i podobnej częstości reakcji ogólnoustrojowych.

Witamina C jest nieskuteczna w leczeniu i mało skuteczna w profilaktyce przeziębienia
na podstawie: Vitamin C for preventing and treating the common cold (review)
Douglas R.M. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2007; Issue 3: Art. No.: CD000980. DOI: 10.1002/14651858.CD000980.pub3
str. 138
Stosowanie witaminy C p.o. w dużych dawkach nie zmniejsza ryzyka przeziębienia, nie zmniejsza nasilenia objawów ani nie skraca znacząco czasu ich trwania.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiogram 50-letniego mężczyzny z podejrzeniem sarkoidozy
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 140

Diabetologia. 62-letni mężczyzna z cukrzycą typu LADA leczony za pomocą 4 wstrzyknięć insuliny w stałych dawkach
dr med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 142-144

Medycyna ratunkowa. Wypadek masowy
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 145-147

Alergeny
Odcinek 122: klindamycyna

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie
str. 148-150

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zapytaj eksperta. Problemy w pneumonologii
dr med. Jacek Grabowski, prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski, prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, dr Łukasz Tomasz Sroka, Rafał Wardęga
str. 151-158
Zasady refundacji leków, organizacja opieki medycznej oraz zasady rozpoznawania i leczenia w astmie i POChP. Orzecznictwo lekarskie w astmie i POChP

 ETYKA 

Marks, Sartre i medycyna
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 159-162
Co wspólnego mogą mieć Karol Marks i Jean-Paul Sarte z medycyną? A jednak. Obaj filozofowie stali się nie tylko teoretykami dwóch głównych nurtów myślowych XIX i XX wieku, ale niejako symbolami różnych mentalności, które wywarły ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa europejskiego ostatnich dziesięcioleci.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki a stan terminalny
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 163-164
Przypadek niecierpiący zwłoki nakłada na lekarza prawny obowiązek leczenia pacjenta.

Lekarz pracownik
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 165-167
Zgodnie z art. 24 Konstytucji "Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy".

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Ubezpieczenie zdrowotne
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 168-170
Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka.

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii w 2007 roku
prof. dr hab. med. Marek Sanak
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
str. 171-175
Szwedzki Królewski Instytut Medyczno-Chirurgiczny ogłosił 8 października nazwiska laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. Wyróżniono trzech naukowców: Mario R. Capecchiego, Sir Martina J. Evansa i Olivera Smithiesa.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 176-177

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 179-183

Nadciśnienie tętnicze
str. 184-187

Choroby układu oddechowego
str. 188-192

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 193-199

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 200-204

Aktualizacja podręcznika "Choroby wewnętrzne"
str. 206

Komunikaty


Medycyna Praktyczna 2007/12

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna