MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/01

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3572

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Nowa światowa definicja zawału serca na XXI wiek
Joseph S. Alpert MD
Professor, Head of Department of Medicine, University Medical Center, Tucson, Arizona, Stany Zjednoczone
Kristian Thygesen MD DMSc
Professor of Cardiology, Aarhus
University Hospital, Aarhus, Dania
str. 21-22

Nowe europejskie wytyczne prewencji chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej - z perspektywy amerykańskiej
Stanley S. Wang MD JD MPH
UNC Center for Cardiovascular Science and Medicine, University of North Carolina-Chapel Hill, North Carolina, Stany Zjednoczone
Sidney C. Smith Jr MD
UNC Center for Cardiovascular Science and Medicine, University of North Carolina-Chapel Hill, North Carolina, Stany Zjednoczone
str. 24-26
Wytyczne ESC wykazują wiele podobieństw do wytycznych American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA), ale jest też wiele ważnych różnic.

Zaktualizowane wytyczne ACCP rozpoznawania i leczenia raka płuca - jakie są najważniejsze zmiany w zaleceniach?
W. Michael Alberts MD MBA
Professor of Oncology and Medicine, University of South Florida College of Medicine, Tampa, Floryda, Stany Zjednoczone
str. 29-32
Rak płuca jest wciąż główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Czy heparyny są lekami przeciwnowotworowymi?
James D. Douketis MD
Department of Medicine, McMaster University and St. Joseph's
Healthcare, Hamilton, Kanada
Nancy S. Lloyd MSc
Department of Medicine, McMaster University and St. Joseph's
Healthcare, Hamilton, Kanada
str. 34-40

Leki przeciwkrzepliwe w zapobieganiu zakrzepicy związanej z cewnikiem w żyłach centralnych
Komentarz oparty na danych naukowych

Menaka Pai MD
Chief Resident - Hematology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Kanada
Mark A. Crowther MD MSc
Professor and Chair, Division of Hematology, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 42-44

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Uniwersalna definicja zawału serca. Uzgodnione stanowisko ekspertów European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association i World Heart Federation (2007)
opracowanie na podstawie: Universal definition of myocardial infarction
K. Thygesen, J.S. Alpert, H.D. White; Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction
Journal of the American College of Cardiology, 2007; 2007; 50: 2173-2195, DOI: 10.1016/j.jacc.2007.09.011
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 46-64
Artykuł zawiera najważniejsze z praktycznego punktu widzenia informacje z aktualnego stanowiska międzynarodowego zespołu ekspertów w sprawie definicji zawału serca. Przedstawiono w nim: 1) kryteria świeżego i przebytego zawału serca; 2) kliniczne cechy niedokrwienia mięśnia sercowego; 3) klasyfikację patomorfologiczną i kliniczną zawału serca; 4) biomarkery zawału serca; 5) elektrokardiograficzne wykrywanie zawału serca; 6) rolę badań obrazowych; 7) kryteria rozpoznania zawału serca związanego z zabiegami rewaskularyzacyjnymi.

Oznaczenia troponin sercowych - punkt widzenia laboratorium
Cardiac troponin assays: a view from the clinical chemistry laboratory
S.E.F. Melanson, M.J. Tanasijevic, P. Jarolim
Circulation, 2007; 116: e501-e504
komentarz: dr med. Bogdan Solnica
str. 66-73
W artykule na przykładzie 3 przypadków klinicznych przedstawiono rolę troponin sercowych w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych.

Postępowanie w hiperglikemii poposiłkowej. Wytyczne International Diabetes Federation (2007)
opracowanie na podstawie: Guideline for management of postmeal glucose
International Diabetes Federation
Guideline Development Committee

Steering Committee: A. Ceriello (Chair), S. Colagiuri, J. Gerich, J. Tuomilechto Development Group: M. Al Arouj, C. Cockram, J. Davidson, C. Dexter, J.J. Galiardino, S. Harris, M. Hanefeld, L. Leiter, J.C. Mbanya, L. Monnier, D. Owens, A. Ramachandran, L. Siminerio, N. Tajima
http://www.idf.org (cyt. 29.11.2007)
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 74-80
Artykuł zawiera informacje na temat hiperglikemii poposiłkowej istotne w codziennej praktyce, wybrane z pełnej wersji aktualnych wytycznych Międzynarodowej Federacji ds. Cukrzycy (IDF). Podano: 1) definicję i patomechanizm hiperglikemii poposiłkowej w cukrzycy; 2) zasady oceny glikemii poposiłkowej; 3) następstwa hiperglikemii poposiłkowej; 4) leczenie ukierunkowane na hiperglikemię poposiłkową.

Rozpoznanie i leczenie raka płuca. Zaktualizowane (2007) wytyczne American College of Chest Physicians
http://www.chestjournal.org/content/vol132/3_suppl/
Diagnosis and management of lung cancer executive summary: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition)

W. Michael Alberts
Chest, 2007; 132 (suppl.): 1s-19s, DOI: 10.1378/chest.07-1860
http://chestjournal.org

komentarz: prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski
str. 82-110
Artykuł zawiera aktualne zalecenia dotyczące następujących zagadnień: 1) chemioprewencja raka płuca; 2) badania przesiewowe w kierunku raka płuca; 3) diagnostyka patomorfologiczna w chirurgii raka płuca; 4) postępowanie z chorym z pojedynczym guzkiem w płucu; 5) wstępne rozpoznanie raka płuca; 6) wstępna ocena chorego na raka płuca: objawy podmiotowe i przedmiotowe, wyniki badań laboratoryjnych oraz zespoły paranowotworowe; 7) oena parametrów fizjologicznych u pacjentów z podejrzeniem raka płuca kwalifikowanych do wycięcia płuca; 8) neinwazyjne metody oceny stopnia zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca; 9) inwazyjna ocena lokalnego zaawansowania raka płuca w śródpiersiu; 10) neoplazja śródnabłonkowa oskrzeli i wczesny rak oskrzeli głównych; 11) leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w poszczególnych stopniach zaawansowania; 12) sytuacje szczególne; 13) rak oskrzelikowo-pęcherzykowy; 14) drobnokomórkowy rak płuca; 15) metody medycyny komplementarnej i onkologia holistyczna w raku płuca; 16) monitorowanie i nadzór nad chorymi na raka płuca po leczeniu w zamyśle radykalnym; 17) opieka paliatywna nad chorymi na raka płuca; 18) konsultacje z zakresu opieki paliatywnej, ocena jakości życia i żałoba w opiece terminalnej nad chorymi na raka płuca.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 111-112

Trafność wskaźników elektrokardiograficznych w diagnostyce przerostu lewej komory serca u chorych na nadciśnienie tętnicze - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Accuracy of electrocardiography in diagnosis of left ventricular hypertrophy in arterial hypertension: systematic review
D. Pewsner, P. Jüni, M. Egger, M. Battaglia, J. Sundström, L.M. Bachmann
BMJ, 2007; 335: 711-719
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 113-115
Trafność diagnostyczna elektrokardiograficznych wskaźników LVH jest mała. Charakteryzują się one umiarkowaną swoistością (choć poszczególne badania różniły się pod tym względem), ale małą czułością, dlatego ujemny wynik testu nie wyklucza przerostu ani nie zmniejsza prawdopodobieństwa jego występowania nawet w niewielkim stopniu.

Leczenie hipolipemizujące w miażdżycy tętnic kończyn dolnych - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Lipid-lowering for peripheral arterial disease of the lower limb (review)
P.P. Aung, H.G. Maxwell, R.G. Jepson, J.F. Price, G.C. Leng
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 4. Art. No.: CD000123. DOI: 10.1002/14651858.CD000123.pub2.
str. 116-120
U chorych na miażdżycę tętnic kończyn dolnych leczenie hipolipemizujące zmniejsza ryzyko zdarzeń wieńcowych oraz nasilenie objawów podmiotowych choroby. Stosowanie statyny, w porównaniu z placebo, zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, zdarzeń wieńcowych, udaru mózgu oraz potrzeby rewaskularyzacji.

Pozajelitowe stosowanie leków przeciwkrzepliwych w celu przedłużenia życia chorych na nowotwory złośliwe - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Parenteral anticoagulation for prolonging survival in patients with cancer who have no other indication for anticoagulation (review)
E.A. Akl, F.F. van Doormaal, M. Barba, G. Kamath, S.Y. Kim, S. Kuipers, S. Middeldorp, V. Yosuico, H.O. Dickinson, H.J. Schünemann
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 3. Art. No.: CD006652. DOI: 10.1002/14651858.CD006652
str. 121-122
U chorych na nowotwory złośliwy bez klinicznie jawnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej lub niefrakcjonowanej, w porównaniu z placebo lub niestosowaniem żadnej interwencji, zmniejsza ryzyko zgonu w ciągu roku i 2 lat obserwacji, a przy tym nie wiąże się z częstszym występowaniem krwawień, zarówno poważnych, jak i mniejszych.

Wystąpienie objawu alarmującego wiąże się z dużym prawdopodobieństwem rozpoznania nowotworu złośliwego
na podstawie: Jones R. i wsp.: Alarm symptoms in early diagnosis of cancer in primary care: cohort study using General Practice Research Database.
BMJ, 2007; 334: 1013-1014. DOI: 10.1136/bmj.39171.637106.AE
str. 123

Przetoczenie krwi lub jej składników od dawcy w stadium przedklinicznym nowotworu złośliwego nie zwiększa ryzyka zachorowania na ten nowotwór u biorcy
na podstawie: Edgren G. i wsp.: Risk of cancer after blood transfusion from donors with subclinical cancer: a retrospective cohort study.
Lancet, 2007; 369: 1724-1730
str. 123

U chorych na nowotwór złośliwy z cewnikiem w żyłach centralnych leczenie przeciwkrzepliwe zmniejsza ryzyko objawowej zakrzepicy żył głębokich
na podstawie: Akl E.A i wsp.: Anticoagulation for thrombosis prophylaxis in cancer patients with central venous catheters.
Cochrane Database Syst. Rev., 2007, Issue 3. Art. No.: CD006468. DOI: 10.1002/14651858.CD006468.pub2
str. 124

Profilaktyczne stosowanie czynników wzrostu kolonii komórek krwiotwórczych u chorych poddawanych chemioterapii lub przeszczepieniu komórek macierzystych nie wpływa na ryzyko zgonu, ale zmniejsza częstość zakażeń
na podstawie: Sung L. i wsp.: Meta-analysis: effect of prophylactic hematopoietic colony-stimulating factors on mortality and outcomes of infection.
Ann. Intern. Med., 2007; 147: 400-411
str. 125

Profilaktyczne stosowanie kotrimoksazolu zmniejsza ryzyko zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jiroveci i ryzyko zgonu wskutek tego zakażenia u chorych z upośledzeniem odporności niezwiązanym z zakażeniem HIV
na podstawie: Green H. i wsp.: Prophylaxis of Pneumocystis pneumonia in immunocompromised non-HIV-infected patients: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Mayo Clin. Proc., 2007; 82: 1052-1059
str. 125

Niedoczynność przysadki jest częstym powikłaniem urazu czaszkowo-mózgowego i krwawienia podpajęczynówkowego związanego z tętniakiem
na podstawie: Schneider H.J. i wsp.: Hypothalamopituitary dysfunction following traumatic brain injury and aneurysmal subarachnoid hemorrhage. A systematic review.
JAMA, 2007; 298: 1429-1438
str. 126

U kobiet z osteoporozą pomenopauzalną mało intensywne ćwiczenia mięśni grzbietu powodowały zwiększenie siły mięśni prostowników grzbietu i poprawę jakości życia
na podstawie: Hongo M. i wsp.: Effect of low-intensity back exercise on quality of life and back extensor strength in patients with osteoporosis: a randomized controlled trial.
Osteoporos. Int., 2007; 18: 1389-1395
str. 127

Nie wykazano, by rodzaj zastosowanego opatrunku wpływał na prawdopodobieństwo wygojenia się owrzodzeń żylnych goleni
na podstawie: Palfreyman S. i wsp.: Dressings for venous leg ulcers: systematic review and meta-analysis.
BMJ, 2007; 335: 244. Epub 13 Jul 2007. DOI:10.1136/bmj.39248.634977.AE
str. 128

Używanie marihuany zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychotycznych
na podstawie: Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review.
T.H.M. Moore, S. Zammit, A. Lingford-Hughes, T.R.E. Barnes, P.B. Jones, M. Burke, G. Lewis
Lancet, 2007; 370: 319-328
str. 128
W większości krajów spośród wszystkich nielegalnych substancji psychoaktywnych najczęściej używa się kanabinoli (marihuany). Ich nadużywanie jest powszechne zwłaszcza wśród osób w wieku młodzieńczym i dotyczy około 20% należących do tej grupy wiekowej.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 130-132

Medycyna ratunkowa. Porażenie prądem elektrycznym
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 133-134

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zapytaj eksperta. Problemy w gastroenterologii
prof. dr hab. med. Witold Bartnik, dr med. Krzysztof Przytulski, dr med. Tomasz Wocial
Klinika Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 135-141
Choroba refluksowa przełyku, Zakażenie Helicobacter pylori, Krwawienie z przewodu pokarmowego, Rak jelita grubego, Inne zagadnienia

 ETYKA 

Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? Próby odrzucenia pojęcia natury ludzkiej
dr Grzegorz Hołub SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 142-146
Pojęcie natury ludzkiej odwołuje się do przekonania, że człowiek posiada specyficzne cechy, które wyróżniają go spośród innych żywych istot.

 PRAWO MEDYCZNE 

Kodeks etyki lekarskiej. Aspekt prawny
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 148-150
Lekarze są grupą zawodową, która stosunkowo najwcześniej opracowała wiążące ją przy wykonywaniu zawodu zasady etyki zawodowej.

Kontrola lekarza przedsiębiorcy
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 151-153
Prowadzenie przez przedsiębiorców, w tym lekarzy będących przedsiębiorcami, działalności gospodarczej wiąże się z tym, że podlegają oni różnorakim kontrolom mającym zweryfikować przestrzeganie przez nich obowiązującego prawa.

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Ubezpieczenia chorobowe. Świadczenie pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 154-158
Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenia pieniężne - na warunkach i w wysokości określonych tą ustawą - przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa wymienionym w ustawie z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 160-161

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 162-166

Nadciśnienie tętnicze
str. 168-172

Niewydolność serca
str. 173-177

Leczenie przeciwzakrzepowe
str. 178-182

Choroby układu oddechowego
str. 183-188

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 189-191

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 192-196


Medycyna Praktyczna 2008/01

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna