MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/02

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3577

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Nowe stanowisko European Society of Cardiology dotyczące rozpoznawania rozkurczowej niewydolności serca - jakie są główne przesłania?
M. Louis Handoko MD
Institute for Cardiovascular Research, VU University Medical Center, Amsterdam, Holandia
Walter J. Paulus MD PhD
Professor, Institute for Cardiovascular Research, VU University Medical Center, Amsterdam, Holandia
str. 15-18
W ostatnich dziesięcioleciach częstość występowania rozkurczowej niewydolności serca się zwiększyła i obecnie w społeczeństwach zachodnich dotyczy ponad 50% wszystkich chorych z niewydolnością serca.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego u chorych z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi - bilans korzyści i ryzyka. Aktualne stanowisko American Heart Association
Glenn N. Levine MD
Associate Professor of Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, Teksas, Stany Zjednoczone
str. 20-22

Który lek powinien być lekiem pierwszego wyboru w świeżo rozpoznanej padaczce? Komentarz do badania SANAD
Aidan Neligan MSc MB
Institute of Neurology, Londyn, Wielka Brytania
Simon D. Shorvon MB MA MD
Professor, Institute of Neurology, Londyn, Wielka Brytania
str. 23-25

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2007 ROKU 

Stabilna choroba wieńcowa - postępy 2007
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski, dr hab. med. Krzysztof Reczuch
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 27-45
Autorzy, na podstawie badań klinicznych i wytycznych postępowania opublikowanych w 2007 roku, przedstawiają następujące zagadnienia dotyczące stabilnej choroby wieńcowej:
1) leczenie zachowawcze czy rewaskularyzacja przezskórna?;
2) nawracająca dławica piersiowa po zabiegach rewaskularyzacyjnych;
3) bezobjawowe niedokrwienie mięśnia sercowego - leczyć czy nie leczyć?;
4) czy wykonywać PCI u chorych z bezobjawowym niedokrwieniem mięśnia sercowego?;
5) PCI vs CABG;
6) uaktualnione wytyczne ACC i AHA;
7) jak bezpiecznie przygotować chorego obciążonego kardiologicznie do operacji niekardiochirurgicznej?;
8) chory z wszczepionym stentem podawany operacji - jak zrównoważyć korzyści i ryzyko?

Ostre zespoły wieńcowe - postępy 2007
dr hab. med. Krzysztof Reczuch prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 47-59
W artykule przedstawiono wybrane informacje z opublikowanych w 2007 roku stanowisk i wytycznych towarzystw kardiologicznych, dotyczących:
1) definicji zawału serca;
2) ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST;
3) przezskórnych interwencji wieńcowych.

Pneumonologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 60-79
W artykule przedstawiono wybrane informacje z najważniejszych opublikowanych w 2007 roku badań klinicznych oraz stanowisk i wytycznych postępowania, dotyczących:
1) przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (w tym GOLD 2007);
2) śródmiąższowych chorób płuc;
3) raka płuca;
4) gruźlicy;
5) zapaleń płuc;
6) mukowiscydozy.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Żywienie enteralne w kardiologii i pulmonologii. Wytyczne European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ESPEN guidelines on enteral nutrition: cardiology and pulmonology
S.D. Anker, M. John, P.U. Pedersen, C. Raguso, M. Cicoira, E. Dardai, A. Laviano, P. Ponikowski, A.M.W.J. Schols, DGEM: H.F. Becker, M. Böhm, F.M. Brunkhorst, C. Vogelmeier
Clinical Nutrition, 2006; 25: 311-318
komentarz: dr hab. med. Marek Pertkiewicz
str. 80-83
Artykuł jest ósmym z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy. Omówiono w nim praktyczne zagadnienia związane z żywieniem enteralnym u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz sformułowano odnośne zalecenia.

Leczenie hiperglikemii w cukrzycy typu 2 - uzgodniony algorytm rozpoczynania i modyfikacji leczenia. Aktualizacja dotycząca stosowania pochodnych tiazolidynodionu - stanowisko American Diabetes Association i European Association for the Study of Diabetes
Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: update regarding thiazolidinediones: a consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes
D.M. Nathan, J.B. Buse, M.B. Davidson, E. Ferrannini, R.R. Holman, R. Sherwin, B. Zinman
Diabetes Care, 2008; 31: 173-175
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 84-91
Artykuł przedstawia aktualizację stanowiska towarzystw diabetologicznych dotyczącego leczenia hipoglikemizującego w cukrzycy typu 2, uwzględniającą głównie dane na temat bezpieczeństwa stosowania pochodnych tiazolidynodionu, opublikowane w 2007 roku. Zawiera algorytm określający miejsce poszczególnych grup leków w terapii.

Rozpoznawanie i leczenie bólu krzyża. Wytyczne American College of Physicians i American Pain Society
Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society
R. Chou, A. Qaseem, V. Snow, D. Casey, J.T. Cross Jr, P. Shekelle, D.K. Owens, for the Clinical Efficacy Assessment Subcommittee of the American College of Physicians and the American College of Physicians/American Pain Society Low Back Pain Guidelines Panel
Annals of Internal Medicine, 2007; 147: 478-491
komentarz: prof. dr hab. med. Artur Dziak
str. 92-121
Artykuł zawiera zalecenia wraz z uzasadnieniem, dotyczące oceny i leczenia bólu krzyża, oraz algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, jak również opartą na dostępnych danych ocenę przydatności różnych leków i metod leczniczych stosowanych u chorych z nieswoistym bólem krzyża.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 122-123

Porównanie efektywności przezskórnej interwencji wieńcowej i pomostowania aortalno-wieńcowego - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Systematic review: the comparative effectiveness of percutaneous coronary interventions and coronary artery bypass graft surgery
D.M. Bravata, A.L. Gienger, K.M. McDonald, V. Sundaram, M.V. Perez, R. Varghese, J.R. Kapoor, R. Ardehali, D.K. Owens, M.A. Hlatky
Annals of Internal Medicine, 2007; 147: 703-716
komentarze: prof. dr hab. med. Lech Poloński, prof. dr hab. med. Andrzej Bochenek
str. 124-131
W ciągu 5 lat od wykonania pomostowanie aortalno-wieńcowe, w porównaniu z przezskórną interwencją wieńcową, wiąże się z podobną przeżywalnością, częstszym uwolnieniem chorego od dławicy piersiowej, rzadszą potrzebą ponownego zabiegu rewaskularyzacyjnego i podobną częstością zawału serca związanego z zabiegiem, ale z częstszym występowaniem udaru mózgu związanego z zabiegiem.

Wpływ kwasu acetylosalicylowego na ryzyko raka jelita grubego - analiza 2 badań z randomizacją i przegląd systematyczny badań obserwacyjnych
opracowanie na podstawie: Effect of aspirin on long-term risk of colorectal cancer: consistent evidence from randomised and observational studies
E. Flossmann, P.M. Rothwell, on behalf of the British Doctors Aspirin Trial and the UK-TIA Aspirin Trial
The Lancet, 2007; 369: 1603-1613
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 132-135
Przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego (ASA) - w porównaniu z placebo albo nieprzyjmowaniem ani ASA, ani placebo - zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Zmniejszenie ryzyka było największe w grupie osób przyjmujących ASA przez >=5 lat i uwidoczniło się po 10 latach obserwacji. W badaniach obserwacyjnych stwierdzono podobną zależność związaną ze stosowaniem ASA lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Według autorów badania efekty te odnoszą się głównie do dawek >=300 mg/d, a wnioski odnośnie do mniejszych dawek wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach.

Porównanie skuteczności karbamazepiny, gabapentyny, lamotryginy, okskarbazepiny oraz topiramatu w leczeniu padaczki ogniskowej - badanie SANADA
opracowanie na podstawie: The SANAD study of effectiveness of carbamazepine, gabapentin, lamotrigine, oxcarbazepine, or topiramate for treatment of partial epilepsy: an unblinded randomised controlled trial
A.G. Marson, A.M. Al-Kharusi, M. Alwaidh, R. Appleton, G.A. Baker, D.W. Chadwick, C. Cramp, O.C. Cockerell, P.N. Cooper, J. Doughty, B. Eaton, C. Gamble, P.J. Goulding, S.J.L. Howell, A. Hughes, M. Jackson, A. Jacoby, M. Kellett, G.R. Lawson, J.P. Leach, P. Nicolaides, R. Roberts, P. Shackley, J. Shen, D.F. Smith, P.E.M. Smith, C. Tudur Smith, A. Vanoli, P.R. Williamson, on behalf of the SANAD Study group
The Lancet, 2007; 369: 1000-1015
str. 136-139
U chorych na padaczkę ogniskową lamotrygina była skuteczniejsza niż karbamazepina pod względem niepowodzenia leczenia i nie mniej skuteczna pod względem osiągnięcia 12-miesięcznej remisji, ale nie pod względem czasu do wystąpienia kolejnego napadu padaczkowego. Według autorów badania lamotrygina może stanowić alternatywę dla dotychczas zalecanego leku pierwszego wyboru - karbamazepiny, natomiast poza szczególnymi przypadkami nie ma powodu do preferowania topiramatu lub gabapentyny jako leku pierwszego wyboru.

Porównanie skuteczności kwasu walproinowego, lamotryginy i topiramatu w leczeniu padaczki uogólnionej oraz padaczki niesklasyfikowanej - badanie SANADB
opracowanie na podstawie: The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine, or topiramate for generalised and unclassifiable epilepsy: an unblinded randomised controlled trial
A.G. Marson, A.M. Al-Kharusi, M. Alwaidh, R. Appleton, G.A Baker, D.W. Chadwick, C. Cramp, O.C. Cockerell, P.N. Cooper, J. Doughty, B. Eaton, C. Gamble, P.J. Goulding, S.J.L. Howell, A. Hughes, M. Jackson, A. Jacoby, M. Kellett, G.R. Lawson, J.P. Leach, P. Nicolaides, R. Roberts, P. Shackley, J. Shen, D.F. Smith, P.E.M. Smith, C. Tudur Smith, A. Vanoli, P.R. Williamson, on behalf of the SANAD Study group
The Lancet, 2007; 369: 1016-1026
str. 140-145
U chorych na padaczkę uogólnioną oraz padaczkę nieokreśloną leczenie kwasem walproinowym wiązało się z mniejszym ryzykiem niepowodzenia leczenia w porównaniu z topiramatem, a w porównaniu z lamotryginą - z większym prawdopo­dobieństwem uzyskania 12-miesięcznej remisji. Zdaniem autorów badania kwas walproinowy powinien pozostać lekiem pierwszego wyboru w leczeniu padaczki uogólnionej i nieokreślonej.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 146-147

Medycyna ratunkowa. Przypadkowe wyziębienie spowodowane wyczerpaniem
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 148

Alergeny
Odcinek 123: szpinak

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie
str. 154-155

 PRAWO MEDYCZNE 

Lekarz pracownik a zakaz konkurencji
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 156-157
Zgodnie z art. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej "Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską [...] na zasadach określonych w odrębnych przepisach [...]".

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Świadczenia emerytalno-rentowe z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 158-161
W systemach emerytalno-rentowych jednym z podstawowych pojęć jest okres wysługi, stanowiący warunek uzyskania świadczeń.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 162-163

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 164-167

Nadciśnienie tętnicze
str. 168-169

Choroby układu oddechowego
str. 170-172

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 173-175

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 176-180

Komunikaty


Medycyna Praktyczna 2008/02

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna