MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/05

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3605

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Wytyczne Androgen Excess Society dotyczące nietolerancji glukozy u kobiet z zespołem policystycznych jajników - co przekazują i jak powinniśmy postępować?
John E. Nestler MD
str. 17-19
Zespół policystycznych jajników (polycystic ovary syndrome - PCOS) to powszechne zaburzenie, występujące u 5-10% kobiet w wieku prokreacyjnym i stanowiące w krajach rozwiniętych najczęstszą przyczynę niepłodności z powodu braku jajeczkowania.

Leczenie bolesnej neuropatii cukrzycowej
Edward B. Jude MRCP MD, Koshy Jacob MRCP MD
str. 20-23

Owrzodzenia żylne goleni - jaka jest rola leczenia operacyjnego?
Charles N. McCollum MB MD
str. 24-25

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2007 ROKU 

Gastroenterologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 26-39
Autor przedstawia wybrane najważniejsze informacje z badań klinicznych oraz wytycznych postępowania opublikowanych w 2007 r. dotyczących m.in.: 1) leczenia choroby refluksowej przełyku; 2) nowych zasad leczenia zakażenia Helicobacter pylori według Raportu Uzgodnieniowego Maastricht; 3) stosowania inhibitorów pompy protonowej przed badaniem endoskopowym w krwawieniach wrzodowych; 4) diagnostyki choroby trzewnej; 5) stosowania leków biologicznych w chorobie Leśniowskiego i Crohna; 6) stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w prewencji nowotworów jelita grubego; 7) nieinwazyjnej oceny zwłóknienia wątroby.

Niewydolność serca - postępy 2007
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski, dr hab. med. Krzysztof Reczuch, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 41-56
Autorzy na podstawie wytycznych i wyników badań opublikowanych w 2007 r. omawiają leczenie farmakologiczne, elektroterapię i znaczenie biomarkerów w niewydolności serca.

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2007
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 57-63
Autorka przedstawia najważniejsze wytyczne i badania kliniczne dotyczące zaburzeń rytmu serca opublikowane w 2007 r., m.in. badania strategii postępowania w migotaniu przedsionków, skuteczności ablacji przezskórnej u chorych z pozawałowym częstoskurczem komorowym oraz nowe wytyczne elektrostymulacji serca, w tym stymulacji resynchronizującej.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Stymulacja elektryczna i leczenie resynchronizacyjne serca. Wytyczne European Society of Cardiology (2007)
opracowanie na podstawie: Guidelines for cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. The Task Force for Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization
Therapy of the European Society of Cardiology. Developed in Collaboration with the European Heart Rhythm Association
P.E. Vardas (Chairperson), A. Auricchio, J.-J. Blanc, J.-C. Daubert, H. Drexler, H. Ector, M. Gasparini, C. Linde, F. Bello Morgado, A. Oto, R. Sutton, M. Trusz-Gluza
ESC Committee for Practice Guidelines (CPG): A. Vahanian (Chairperson), J. Camm, R. De Caterina, V. Dean, K. Dickstein, C. Funck-Brentano, G. Filippatos, I. Hellemans, S. Dalby Kristensen, K. McGregor, U. Sechtem, S. Silber, M. Tendera, P. Widimsky, J.L. Zamorano Document Reviewers: S.G. Priori (Review Coordinator), C. Blomström-Lundqvist, M. Brignole, J. Brugada Terradellas, J. Camm, P. Castellano, J. Cleland, J. Farre, M. Fromer, J.-Y. Le Heuzey, G.Y.H. Lip, J.L. Merino, A.S. Montenero, P. Ritter, M.J. Schalij, C. Stellbrink
European Heart Journal, 2007; 116: 2634-2653 (DOI: 10.1093/eurheartj/ehm305)
str. 64-71
Artykuł zawiera aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące stymulacji elektrycznej serca u chorych z: 1) chorobą węzła zatokowego; 2) zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego; 3) przewlekłym blokiem dwuwiązkowym i trójwiązkowym; 4) zespołem długiego QT; 5) omdleniem odruchowym; 5) zawałem serca; 6) kardiomiopatią przerostową; 7) sercem przeszczepionym; 8) niewydolnością serca (stymulacja resynchronizująca).

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 72-73

Stosowanie telmisartanu, ramiprylu albo obu tych leków w skojarzeniu u chorych obciążonych dużym ryzykiem zdarzeń naczyniowych - badanie ONTARGET
opracowanie na podstawie: Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events
The ONTARGET Investigators
The New England Journal of Medicine, 2008; 358: 1547-1559
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 74-81
Leczenie skojarzone oboma lekami nie wpłynęło korzystniej na ryzyko naczyniowe niż sam ramipryl i wiązało się z częstszym występowaniem zdarzeń niepożądanych - upośledzenia czynności nerek, hipotensji, omdleń i biegunki, będących przyczyną przerwania leczenia.

Skuteczność leczenia statynami u chorych na cukrzycę - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18 686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis
Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators
The Lancet, 2008; 371: 117-125
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska, prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
str. 82-87
U chorych na cukrzycę, w przeliczeniu na redukcję stężenia cholesterolu LDL o 1 mmol/l, statyny zmniejszają ryzyko zgonu z przyczyn naczyniowych (na granicy znamienności), poważnego incydentu naczyniowego, poważnego incydentu wieńcowego, rewaskularyzacji wieńcowej i udaru mózgu. Nie obserwowano znamiennego wpływu na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn innych niż naczyniowe, zgonu z przyczyn wieńcowych i zgonu z przyczyn naczyniowych innych niż wieńcowe.

Porównanie skuteczności leków stosowanych w celu zapobiegania złamaniom kości u osób z osteopenią lub osteoporozą - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Systematic review: comparative effectiveness of treatments to prevent fractures in men and women with low bone density or osteoporosis
C. MacLean, S. Newberry, M. Maglione, M. McMahon, V. Ranganath, M. Suttorp, W. Mojica, M. Timmer, A. Alexander, M. McNamara, S.B. Desai, A. Zhou, S. Chen, J. Carter, C. Tringale, D. Valentine, B. Johnsen, J. Grossman
Annals of Internal Medicine, 2008; 148: 197-213
str. 88-95
U osób z osteopenią lub osteoporozą wykazano, że w porównaniu z placebo albo z niestosowaniem żadnego swoistego leczenia, alendronian, ryzedronian, kwas zoledronowy i estrogeny zmniejszają ryzyko złamań kręgów, innych kości i złamań bliższego odcinka kości udowej; parathormon zmniejsza ryzyko złamania kręgu i innych kości, a etydronian, ibandronian, raloksyfen i kalcytonina - zmniejszają ryzyko złamania kręgu. Istnieją dane dobrej jakości wskazujące na to, że w zależności od dawki, rodzaju preparatu i populacji witamina D (lub jej pochodna) może być skuteczna albo nieskuteczna.

Żurawina w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Cranberries for preventing urinary tract infections (review)
R.G. Jepson, J.C. Craig
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2008; Issue 1: Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub.4
str. 96-98
U osób z nawracającym zakażeniem układu moczowego (ZUM) i u kobiet z ZUM przyjmowanie wyciągu z owoców żurawiny (w postaci soku, kapsułek lub tabletek) przez 6-12 miesięcy zmniejsza ryzyko nawrotów objawowego ZUM. U osób starszych i u chorych poddawanych cewnikowaniu pęcherza moczowego (z powodu pęcherza neurogennego) ryzyko nawrotu objawowego ZUM było podobne w grupie żurawiny i w grupie kontrolnej.

Czy u tego pacjenta występuje otępienie? - przegląd systematyczny badań diagnostycznych
opracowanie na podstawie: Does this patient have dementia?
T. Holsinger, J. Deveau, M. Boustani, J.W. Williams Jr
JAMA, 2007; 297:2391-2404
komentarz: prof. dr hab. med. Grzegorz Opala, lek. mgr psych. Agnieszka Gorzkowska
str. 99-105
Istnieje wiele narzędzi oceniających czynności poznawcze, jednak nie można wybrać spośród nich jednego testu, który miałby zastosowanie w każdej sytuacji. Według autorów przeglądu do oceny obecności procesu otępiennego co najmniej średniego stopnia i jego stopnia zaawansowania najlepiej nadaje się MMSE. Do szybkiej oceny czynności poznawczych autorzy zalecają stosowanie Testu Upośledzenia Pamięci lub Testu Rysowania Zegara, a jeśli jest więcej czasu na zbadanie pacjenta - Badanie Czynności Poznawczych według Cambridge, Zmodyfikowany MMSE lub Community Screening Interview for Dementia.

Odległe wyniki leczenia uciskowego skojarzonego z leczeniem operacyjnym w porównaniu z samym leczeniem uciskowym u chorych z przewlekłymi owrzodzeniami żylnymi goleni - badanie ESCHAR
opracowanie na podstawie: Long term results of compression therapy alone versus compression plus surgery in chronic venous ulceration (ESCHAR): randomised controlled trial
M.S. Gohel, J.R. Barwell, M. Taylor, T. Chant, C. Foy, J.J. Earnshaw, B.P. Heather, D.C. Mitchell, M.R. Whyman, K.R. Poskitt
BMJ, 2007; 335: 83-88
str. 106-109
U chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni leczenie uciskowe skojarzone z leczeniem operacyjnym, w porównaniu z samym leczeniem uciskowym, nie ma wpływu na prawdopodobieństwo zagojenia się owrzodzenia, natomiast zmniejsza ryzyko nawrotu owrzodzenia w ciągu 4 lat obserwacji oraz wydłuża czas do wystąpienia nawrotu owrzodzeń w obserwacji 3-letniej.

U chorych z neuropatią cukrzycową leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwdepresyjne i opioidy zmniejszają dolegliwości bólowe
na podstawie: Effects of treatments for symptoms of painful diabetic neuropathy: systematic review
Wong M. i wsp.
BMJ, 2007; 335: 87-96
str. 109

Trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz wenlafaksyna zmniejszają natężenie bólu neuropatycznego
na podstawie: Antidepressants for neuropathic pain
Saarto T. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2007, Issue 4. Art.No.: CD005454. DOI: 10.1002/14651858.CD005454.pub2
str. 110
TLPD/CzLPD i wenlafaksyna skutecznie zmniejszają w co najmniej umiarkowanym stopniu natężenie bólu neuropatycznego, głównie w neuropatii cukrzycowej i neuralgii postherpetycznej.

U chorych na reumatoidalne zapalenie stawów rytuksymab, abatacept i anakinra w dawce <100 mg/d nie zwiększają ryzyka ciężkiego zakażenia, natomiast anakinra w dawce >=100 mg/d zwiększa to ryzyko
na podstawie: Risk of serious infections during rituximab, abatacept and anakinra therapies for rheumatoid arthritis: meta-analyses of randomized placebo-controlled trials
Salliot C. i wsp.
Ann. Rheum. Dis., 2008; 18 stycznia. DOI: 10.1136/ard.2007.083188
str. 111
U chorych na RZS stosowanie rytuksymabu, abataceptu, oraz anakinry w małej dawce (<100 mg/d), w porównaniu z placebo - nie zwiększa istotnie ryzyka ciężkiego zakażenia, natomiast anakinra w dużej dawce >=100 mg/d, w porównaniu z dawką <100 mg/d i z placebo - zwiększa to ryzyko.

Leki anty-TNF-alfa zmniejszają nasilenie objawów łuszczycowego zapalenia stawów i zwiększają prawdopodobieństwo remisji choroby
na podstawie: Risks and benefits of tumor necrosis factor-alfa inhibitors in the management of psoriatic arthritis: systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials
Saad AA. i wsp.
J. Rheumatol., 2008; publikacja elektroniczna 15 marca
str. 112
Leki blokujące TNF-alfa stosowane przez stosunkowo krótki czas zmniejszają nasilenie objawów łuszczycowego zapalenia stawów i zwiększają prawdopodobieństwo remisji choroby, bez poważnych objawów niepożądanych. Według autorów bezpieczeństwo stosowania tych leków przez dłuższy czas wymaga dalszych badań.

Leki pobudzające erytropoezę zwiększają ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zgonu u chorych z niedokrwistością związaną z chorobą nowotworową - przegląd systematyczny
na podstawie: Venous thromboembolism and mortality associated with recombinant erythropoietin and darbepoetin administration for the treatment of cancer-associated anemia
Bennett C.L. i wsp.
JAMA, 2008; 299: 914-924
str. 112
Stosowanie leków pobudzających erytropoezę u chorych z niedokrwistością związaną z chorobą nowotworową zwiększa ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i ryzyko zgonu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 114-115

Medycyna ratunkowa. Tępy uraz klatki piersiowej
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 116-119

Pneumonologia
38-letni mężczyzna z kaszlem i dusznością

dr med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Oddychania i Poradnia Astmy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 120-135

Varia. 78-letnia kobieta z masywnymi obrzękami
dr med. Marcin Dębski, dr med. Wiesław Grzesiuk, prof. dr hab. med. Ewa Bar-Andziak
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Akademii Medycznej w Warszawie
str. 136-141

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Pytania do ekspertów. Choroby tarczycy
prof. dr hab. med. Barbara Jarząb
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
str. 142-145

 ETYKA 

Zagrożenie relacji lekarz-pacjent we współczesnej praktyce medycznej
prof. dr hab. med. Roman Szulc
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 146-148
"Polski lekarz poświęca statystycznie pacjentowi około siedmiu minut. W tym czasie może jedynie przekazać podstawowe informacje. Dlatego m.in. chory potraktowany jako popsute narzędzie idzie po pomoc do znachora, który i wysłucha, i pocieszy".

 PRAWO MEDYCZNE 

Prowadzenie apteki przez lekarza
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 149-150
Zakładanie i prowadzenie aptek reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Zgoda pacjenta na leczenie - wprowadzenie
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 151
Fundamentalnym prawem pacjenta, gwarantującym poszanowanie jego podmiotowości w procesie leczenia, jest prawo do wyrażenia lub odmowy zgody na dokonanie względem niego interwencji medycznej.

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Świadczenia emerytalno-rentowe żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 152-154
Zgodnie z Ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej przysługuje z budżetu państwa zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela.

 MISCELLANEA 

Genetyczne ryzyko raka płuca czy palenia tytoniu?
prof. dr hab. med. Marek Sanak
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 155-157

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 158-159

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 160-163

Leczenie przeciwzakrzepowe
str. 164-166

Endokrynologia
str. 167-169

Alergologia
str. 170-173

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 174-178


Medycyna Praktyczna 2008/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna