MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/07

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3624A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2008/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Stanowisko American Heart Association 2008 dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego opornego - o czym powinniśmy pamiętać w codziennej praktyce?
Carolina C. Gonzaga MD, David A. Calhoun MD
str. 13-15
Nadciśnienie tętnicze oporne jest częstym problemem klinicznym zarówno w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistów.

Czy każdy chory na cukrzycę powinien przyjmować statynę?
Ewa Dembowski MD, Michael H. Davidson MD FACC
str. 17-21

Czy wczesne zastosowanie kortykosteroidów wziewnych zmienia przebieg naturalny astmy przewlekłej lekkiej?
Parameswaran Nair MD PhD, Marcel Tunks MD
str. 23-27

Aktualne zalecenia europejskie (EULAR 2008) dotyczące postępowania w toczniu rumieniowatym układowym - z perspektywy amerykańskiej
Daniel J. Wallace MD
str. 28-29
European League Against Rheumatism (EULAR) niedawno opracowała zalecenia dotyczące postępowania w toczniu rumieniowatym układowym (SLE).

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2007 ROKU 

Koagulologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
Pracownia Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 31-37
Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2007 roku dotyczące: 1) immunologicznej plamicy małopłytkowej i małopłytkowości poheparynowej, 2) choroby von Willebranda, 3) hemofilii, 4) żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Endokrynologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 38-49
Autor przedstawia wybrane doniesienia z 2007 roku dotyczące przede wszystkim chorób tarczycy, a także niedoczynności somatotropinowej przysadki, stosowania androgenów u zdrowych osób dorosłych w starszym wieku, jadłowstrętu psychicznego i innych zagadnień.

Anestezjologia i intensywna terapia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu
str. 50-55
Autor przedstawia wybrane doniesienia z 2007 r. dotyczące m.in.: 1) bezpieczeństwa znieczuleń, 2) stosowania erytropoetyny w intensywnej terapii, 3) pobrania materiału do badań mikrobiologicznych z dróg oddechowych u chorych z zapaleniem płuc wentylowanych mechanicznie, 4) stosowania metyloprednizolonu przed ekstubacją w celu zapobiegania obrzękowi krtani, 5) zapobiegania odcewnikowym zakażeniom krwi na oddziałach intensywnej terapii.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Nadciśnienie tętnicze oporne - rozpoznawanie, ocena i leczenie. Stanowisko American Heart Association (2008)
opracowanie na podstawie: Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment
A Scientific Statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research

D.A. Calhoun, D. Jones, S. Textor, D.C. Goff, T.P. Murphy, R.D. Toto, A.White, W.C. Cushman, W. White, D. Sica, K. Ferdinand, T.D. Giles, B. Falkner, R.M. Carey
Hypertension, 2008; 51; DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.108.189141
str. 57-66
Artykuł zawiera praktyczne informacje wybrane z aktualnego stanowiska American Heart Association dotyczącego nadciśnienia tętniczego opornego. Przedstawiono w nim: 1) definicję, częstość występowania i rokowanie, 2) przyczyny oporności rzekomej, 3) czynniki odpowiedzialne za oporność nadciśnienia tętniczego na leczenie, w tym przyczyny nadciśnienia tętniczego wtórnego, 4) ocenę pacjenta z nadciśnieniem tętniczym opornym, 5) zasady leczenia.

Zalecenia EULAR dotyczące postępowania w toczniu rumieniowatym układowym
EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics
G. Bertsias, J.P.A. Ioannidis, J. Boletis, S. Bombardieri, R. Cervera, C. Dostal, J. Font, I.M. Gilboe, F. Houssiau, T. Huizinga, D. Isenberg, C.G.M. Kallenberg, M. Khamashta, J.C. Piette, M. Schneider, J. Smolen, G. Sturfelt, A. Tincani, R. van Vollenhoven, C. Gordon, D.T. Boumpas
Annals of the Rheumatic Diseases, 2008; 67: 195-205
komentarz: prof. dr hab. med. Hanna Chwalińska-Sadowska
str. 67-84
Artykuł zawiera 12 zaleceń wraz z uzasadnieniem, wydanych przez Europejską Ligę do Walki z Chorobami Reumatycznymi, dotyczących wybranych aspektów postępowania w toczniu rumieniowatym układowym, w tym: rokowania, monitorowania, chorób współistniejących, tocznia neuropsychiatrycznego, implikacji choroby u kobiet w ciąży, zespołu antyfosfolipidowego i nefropatii toczniowej.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 85-86

Ocena skuteczności wczesnego rozpoczęcia leczenia budezonidem wziewnym u chorych na astmę przewlekłą lekką - badanie START z 5-letnim okresem obserwacji
opracowanie na podstawie: The Inhaled Steroid Treatment As Regular Therapy in Early Asthma (START) study 5-year follow-up: effectiveness of early intervention with budesonide in mild persistent asthma
W.W. Busse, S. Pedersen, R.A. Pauwels, W.C. Tan, Y.-Z. Chen, C.J. Lamm, P.M. O'Byrne, on behalf of the START Investigators Group
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2008; 121: 1167-1174
str. 88-90
U chorych na świeżo rozpoznaną, trwającą krócej niż 2 lata astmę przewlekłą lekką wcześnie rozpoczęte i kontynuowane przez 5 lat stosowanie budezonidu w małej dawce w porównaniu z regularnym stosowaniem budezonidu tylko w ciągu ostatnich 2 lat obserwacji wiązało się z nieco lepszą kontrolą astmy (w pierwszych 3 latach, w porównaniu z placebo) i rzadszym stosowaniem dodatkowych leków przeciwastmatycznych w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy wszyscy pacjenci przyjmowali budezonid.

Zalecenie stosowania ibuprofenu miejscowo lub doustnie w leczeniu przewlekłego bólu stawu kolanowego związanego z chorobą zwyrodnieniową u osób starszych - badanie TOIB
opracowanie na podstawie: Advice to use topical or oral ibuprofen for chronic knee pain in older people: randomised controlled trial and patient preference study
Topical or oral ibuprofen for chronic knee pain in older people: the TOIB study

M. Underwood, D. Ashby, P. Cross, E. Hennessy, L. Letley, J. Martin, S. Mt-Isa, S. Parsons, M. Vickers, K. Whyte and on behalf of the TOIB study team
M. Underwood, D. Ashby, D. Carnes, E. Castelnuovo, P. Cross, G. Harding, E. Hennessy, L. Letley, J. Martin, S. Mt-Isa, S. Parsons, A. Spencer, M. Vickers, K. Whyte
British Medical Journal, 2008; 336: 138-142
Health Technology Assessment, 2008; 12: 1-176

komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 91-94
U osób w wieku >=50 lat z przewlekłym bólem stawu kolanowego związanym z chorobą zwyrodnieniową zalecenie przyjmowania miejscowo niesteroidowych leków przeciwzapalnych (najlepiej ibuprofenu) wiązało się z podobnym wpływem na natężenie bólu i niesprawność w ocenie po 12 miesiącach oraz z rzadszym występowaniem działań niepożądanych ze strony układu oddechowego.

Skuteczność leków przeciwko nicieniom jelitowym przenoszonym poprzez kontakt z ziemią - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Efficacy of current drugs against soil-transmitted helminth infections: systematic review and meta-analysis
J. Keiser, J. Utzinger
JAMA, 2008; 299: 1937-1948
komentarz: dr hab. med. Małgorzata Paul
str. 95-97
Zastosowanie pojedynczej doustnej dawki albendazolu, mebendazolu lub pyrantelu wiąże się z dużym odsetkiem wyleczeń zarażeń glistą ludzką. W zarażeniach tęgoryjcami skuteczny jest albendazol, a w zarażeniach włosogłówką wszystkie 3 ww. leki są mało skuteczne. Dane na temat skuteczności lewamizolu są niewystarczające do wyciągnięcia wniosków.

Stosowanie kwasu foliowego oraz witamin z grupy B nie wpłynęło na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu u kobiet obciążonych zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych - badanie WAFACS
na podstawie: Effect of folic acid and B vitamins on risk of cardiovascular events and total mortality among women at high risk for cardiovascular disease
Albert C.M. i wsp.
JAMA, 2008; 299: 2027-2036
str. 98
Stosowanie kwasu foliowego i witamin z grupy B nie wpłynęło na ryzyko incydentów sercowonaczyniowych i ryzyko zgonu w grupie kobiet obciążonych zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, chociaż spowodowało istotne zmniejszenie stężenia homocysteiny w osoczu.

U kobiet w ciąży hiperglikemia niespełniająca kryteriów rozpoznania cukrzycy zwiększa ryzyko powikłań u noworodków - badanie HAPO
na podstawie: Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes
The HAPO Study Cooperative Research Group
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 1991-2002
str. 98
U kobiet w ciąży hiperglikemia niespełniająca kryteriów rozpoznania cukrzycy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka makrosomicznego, wystąpieniem hiperinsulinemii lub hipoglikemii u noworodka, stanu przedrzucawkowego, konieczności wykonania cięcia cesarskiego w pierwszej ciąży oraz urazu okołoporodowego dziecka.

U kobiet palenie tytoniu zwiększa ryzyko zgonu, a zaprzestanie palenia wiąże się ze zmniejszeniem tego ryzyka
na podstawie: Smoking and smoking cessation in relation to mortality in women
Kenfield S.A. i wsp.
JAMA, 2008; 299: 2037-2047
str. 99
U kobiet palenie tytoniu zwiększa ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i z poszczególnych analizowanych przyczyn (łącznie z rakiem jelita grubego), ryzyko to jest większe przy wcześniejszym rozpoczęciu palenia, a zaprzestanie palenia zmniejsza to ryzyko najszybciej dla chorób naczyniowych, a najwolniej dla chorób układu oddechowego.

U chorych z wczesnym (<2 lat) reumatoidalnym zapaleniem stawów dodanie do metotreksatu cyklosporyny i prednizolonu hamuje powstawanie nowych nadżerek, ale wiąże się z objawami niepożądanymi
na podstawie: Factorial randomised controlled trial of glucocorticoids and combination disease modyfing drugs in early rheumatoid arthritis
Choy E.H.S. i wsp.
Ann. Rheum. Dis., 2008; 67: 656-663
str. 100
U chorych z wczesnym (<2 lat) RZS dodanie do metotreksatu cyklosporyny i prednizolonu zmniejsza ryzyko występowania nowych nadżerek w badaniu radiologicznym, ale zwiększa ryzyko objawów niepożądanych.

Inhibitory 5-alfa-reduktazy w porównaniu z placebo zmniejszają ryzyko raka stercza i mają podobny wpływ jak alfa-blokery na ryzyko zgonu
na podstawie: Five-alpha-reductase inhibitors for prostate cancer prevention
Wilt T.J. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008, Issue 2. Art. No.: CD007091. DOI: 10.1002/14651858.CD007091
str. 101
Inhibitory 5-alfa-reduktazy, w porównaniu z placebo, zmniejszają ryzyko raka stercza, ale częściej wywołują objawy niepożądane; natomiast w porównaniu z alfa-blokerami mają podobny wpływ na ryzyko zgonu i z podobną częstością wywołują objawy niepożądane.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 102-103

Kardiologia
67-letni mężczyzna z nawracającym bólem w klatce piersiowej w spoczynku

dr med. Marcin Osuch, prof. dr hab. med. Lech Poloński
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób Serca
str. 104-108

Diabetologia
50-letni szczupły mężczyzna ze świeżo rozpoznaną cukrzycą

dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 109-112

Medycyna ratunkowa. Udar cieplny
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 113-116

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce internistycznej
str. 117-137

Zapytaj eksperta. Choroby układu pokarmowego - choroby związane z zakażeniem Helicobacter pylori
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 117-122

Zapytaj eksperta. Choroby układu pokarmowego - choroby wątroby
prof. dr hab. med. Andrzej Habior
Klinika Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 123-124

Zapytaj eksperta. Choroby nerek i zaburzenia gospodarki elektrolitowej - zaburzenia gospodarki elektrolitowej
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 127-128

Zapytaj eksperta. Choroby nerek i zaburzenia gospodarki elektrolitowej - ochrona nerek u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 126-127

Zapytaj eksperta. Choroby alergiczne
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Konsultant krajowy w dziedzinie alergologii Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
str. 128-129

Zapytaj eksperta. Choroby zakaźne - sepsa meningokokowa i inne zakażenia bakteryjne
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
str. 130-133

Zapytaj eksperta. Choroby zakaźne - półpasiec
prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski
Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 133-137

 ETYKA 

Granice autonomii lekarza i autonomii pacjenta
prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 138-142
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zgoda pacjenta na leczenie - treść i forma
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 143-144
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, regulując obowiązki lekarza wynikające z prawa pacjenta do samostanowienia, odnosi się również do treści i formy zgody pacjenta na leczenie.

Praktyka lekarska - rejestracja działalności regulowanej. Aktualizacja
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 145-146
Wykonywanie zawodu lekarza w formie praktyki lekarskiej wymaga jej wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 147-150
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin przysługuje im z budżetu państwa zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 151-152

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 153-156

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 157-158

Endokrynologia
str. 160-165

Alergologia
str. 166-169

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 170-174


Medycyna Praktyczna 2008/07

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna