MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/10

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3650

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Intensywna kontrola glikemii a choroby sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 - czy powinniśmy zmienić aktualnie zalecaną docelową wartość HbA1c?
Komentarz do metaanalizy badań z randomizacją

Peter Gade, MD, DMSci Steno Diabetes Center, Kopenhaga, Dania
str. 17-20

Czy każdy chory na przewlekłą chorobę nerek powinien przyjmować statynę?
Komentarz do metaanalizy badań z randomizacją

Eberhard Ritz, MD Professor, Department of Internal Medicine, Heidelberg University, Niemcy
str. 22-25

Czy należy rozpoczynać leczenie beta-blokerem u chorych poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym? Wnioski z badania POISE
Pablo Alonso-Coello, MD, Pilar Paniagua, MD, Ryszard Mizera, MD, PhD, P.J. Devereaux, MD
str. 26-29

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Okołooperacyjna ocena i opieka kardiologiczna u chorych poddawanych operacjom pozasercowym. Wytyczne 2007 American College of Cardiology i American Heart Association
opracowanie na podstawie: ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Noncadiac Surgery. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practive Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery)
Writing Committee members: L.A. Fleisher, Chair, J.A. Beckman, K.A. Brown, H. Calkins, E. Chaikof, K.E. Fleischmann, W.K. Freeman, J.B. Froehlich, E.K. Kasper, J.R. Kersten, B. Riegel, J.F. Robb
ACC/AHA Task Force members: S.C. Smith, Chair, A.K. Jacobs, C.D. Adams, J.L. Anderson, E.M. Antman, C.E. Buller, M.A. Creager, S.M. Ettinger, D.P. Faxon, V. Fuster, J.L. Halperin, L.F. Hiratzka, S.A. Hunt, B.W. Lytle, R. Nishimura, J.P. Ornato, R.L. Page, B. Riegel, L.G. Tarkington, C.W. Yancy
Circulation, 2007; 116: e418-e499. Epub 2007 Sep 27
komentarz: prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 31-41
Artykuł zawiera wybrane praktyczne informacje i zalecenia z aktualnych wytycznych opracowanych przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne, dotyczące: 1) oceny ryzyka sercowego, 2) badań diagnostycznych i monitorowania; 3) leczenia farmakologicznego; 4) rewaskularyzacji wieńcowej przed operacją pozasercową.

Hipotonia ortostatyczna u osób w podeszłym wieku - rozpoznanie i leczenie
Orthostatic hypotension in the elderly: diagnosis and treatment
Vishal Gupta, Lewis A. Lipsitz
The American Journal of Medicine, 2007; 120: 841-847
str. 43-52
W artykule przedstawiono następujące zagadnienia dotyczące hipotonii ortostatycznej u osób w podeszłym wieku: 1) patogeneza i etiologia; 2) obraz kliniczny; 3) diagnostyka; 4) postępowanie lecznicze.

Postępowanie w zaburzeniach czynności tarczycy u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Wytyczne Endocrine Society
Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2007; 92 (suppl.): S1-S47
komentarz: dr med. Beata Jurecka-Lubieniecka, prof. dr hab. med. Barbara Jarząb
str. 53-64
Artykuł zawiera aktualne wytyczne opracowane przez ekspertów Endocrine Society, American Thyroid Association, Association of American Clinical Endocrinologists, European Thyroid Association, Asia and Oceania Thyroid Association i Latin America Thyroid Society, dotyczące następujących zagadnień: 1) matczyne i płodowe aspekty niedoczynność tarczycy w okresie ciąży; 2) leczenie nadczynności tarczycy u matki; 3) niepowściągliwe wymioty ciężarnych i nadczynność tarczycy; 4) autoimmunologiczne choroby tarczycy i poronienia; 5) guzki i rak tarczycy; 6) spożycie jodu podczas ciąży; 7) poporodowe zapalenie tarczycy; 8) badania przesiewowe w kierunku zaburzeń czynności tarczycy podczas ciąży.

Rozpoznanie i leczenie pokrzywki. Wytyczne European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) i European Dermatology Forum
opracowanie na podstawie: EAACI/GA2LEN/EDF guideline: definition, classification and diagnosis of urticaria
EAACI/GA2LEN/EDF guideline: management of urticaria

T. Zuberbier, C. Bindslev-Jensen, W. Canonica, C.E.H. Grattan, M.W. Greaves, B.M. Henz, A. Kapp, M.M.A. Kozel, M. Maurer, H.F. Merk, T. Schäfer, D. Simon, G.A. Vena, B. Wedi
T. Zuberbier, C. Bindslev-Jensen, W. Canonica, C.E.H. Grattan, M.W. Greaves, B.M. Henz, A. Kapp, M.M.A. Kozel, M. Maurer, H.F. Merk, T. Schäfer, D. Simon, G.A. Vena, B. Wedi
Allergy, 2006; 61: 316-320
Allergy, 2006; 61: 321-331

komentarz: prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
str. 65-72
Artykuł zawiera wybrane praktyczne informacje i zalecenia z aktualnych europejskich wytycznych postępowania w pokrzywce, dotyczące następujących zagadnień: 1) obraz kliniczny, klasyfikacja i ocena aktywności choroby; 2) diagnostyka; 3) leczenie.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 73-74

Efekty stosowania statyn u chorych z przewlekłą chorobą nerek - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Effects of statins in patients with chronic kidney disease: meta-analysis and meta-regression of randomised controlled trials
G.F.M. Strippoli, S.D. Navaneethan, D.W. Johnson, V. Perkovic, F. Pellegrini, A. Nicolucci, J.C. Craig
British Medical Journal, 2008; 336: 645-651
str. 75-78
U dorosłych chorych na przewlekłą chorobę nerek stosowanie statyn przez 2-60 miesięcy, w porównaniu z placebo albo z niestosowaniem żadnej interwencji zamiast statyny, zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych niezakończonych zgonem, zmniejsza stężenia lipidów w osoczu oraz wydalanie białka z moczem, natomiast nie wpływa znamiennie na umieralność całkowitą.

Ryzyko zdarzeń nerkowych u chorych obciążonych dużym ryzykiem incydentów naczyniowych - badanie ONTARGET
opracowanie na podstawie: Renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both, in people at high vascular risk (the ONTARGET study): a multicentre, randomised, double-blind, controlled trial
J.F.E Mann, R.E. Schmieder, M. McQueen, L. Dyal, H. Schumacher, J. Pogue, X. Wang, A. Maggioni, A. Budaj, S. Chaithiraphan, K. Dickstein, M. Keltai, K. Metsärinne, A. Oto, A. Parkhomenko, L.S. Piegas, T.L. Svendsen, K.K. Teo, S. Yusuf, on behalf of the ONTARGET investigators
The Lancet, 2008; 372: 547-553
str. 79-83
U chorych obciążonych dużym ryzykiem incydentów naczyniowych, bez objawowej niewydolności serca, stosowanie przeciętnie przez 56 miesięcy telmisartanu w dawce 80 mg/d było związane z podobnym jak stosowanie ramiprylu w dawce 10 mg/d ryzykiem zdarzeń nerkowych, przy większym ryzyku zaprzestania przyjmowania leku z powodu hipotensji, większym pogorszeniu przesączania kłębuszkowego i mniejszym wzroście białkomoczu. Łączne stosowanie telmisartanu i ramiprylu w porównaniu z ramiprylem wiązało się ze zwiększeniem ryzyka zdarzeń nerkowych i innych skutków niepożądanych, przy zmniejszonym ryzyku wzrostu białkomoczu.

Bezpieczeństwo stosowania długo działających beta2-mimetyków w stabilnej POChP - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Safety of long-acting beta-agonists in stable COPD - a systematic review
G.J. Rodrigo, L.J. Nannini, R. Rodriguez-Roisin
Chest, 2008; 133: 1079-1087
str. 84-88
U chorych na umiarkowaną lub ciężką stabilną POChP stosowanie przewlekłe długo działających beta2-mimetyków (LABA), w porównaniu z placebo, zmniejsza ryzyko poważnych zaostrzeń choroby i nie wpływa na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i zgonu z przyczyn oddechowych. W porównaniu z LABA, bromek tiotropium zmniejsza ryzyko zaostrzeń POChP, a leczenie skojarzone LABA z wziewnym glikokortykosteroidem zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn oddechowych w porównaniu ze stosowaniem samego LABA.

Szczepienie przeciwko grypie we wtórnej prewencji u chorych na chorobę wieńcową - badanie FLUCAD
opracowanie na podstawie: Influenza vaccination in secondary prevention from coronary ischaemic events in coronary artery disease: FLUCAD study
A. Ciszewski, Z.T. Bilińska, L.B. Brydak, C. Kępka, M. Kruk, M. Romanowska, E. Księżycka, J. Przytulski, W. Piotrowski, R. Maczyńska, W. Rużyłło
European Heart Journal, 2008; 29: 1350-1358
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
str. 90-93
U chorych na chorobę wieńcową potwierdzoną w koronarografii szczepienie przeciwko grypie w porównaniu z podaniem placebo zmniejszyło w ciągu 12 miesięcy ryzyko analizowanych łącznie epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego wymagających hospitalizacji. Badanie nie wykazało wpływu szczepienia na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i znamiennego wpływu na ryzyko poważnych zdarzeń sercowych.

Jaki jest przebieg kliniczny ostrego zwichnięcia stawu skokowego - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: What is the clinical course of acute ankle sprains?: a systematic literature review
R.M. van Rijn, A.G. van Os, R.M.D. Bernsen, P.A. Luijsterburg, B.W. Koes, S.M.A. Bierma-Zeinstra
The American Journal of Medicine, 2008; 121: 324-331
komentarz: prof. dr hab. med. Artur Dziak
str. 94-98
Po roku obserwacji 1/3 chorych po ostrym zwichnięciu bocznym stawu skokowego odczuwa ból, w ciągu 3 lat u 1/3 dochodzi do ponownego zwichnięcia, 1/3 zgłasza niestabilność stawu, a u ?1/3 (aż do 85%) dolegliwości całkowicie ustępują. Ustąpienie objawów lub nawroty nie były jednoznacznie związane z ciężkością urazu.

Metoprolol o przedłużonym uwalnianiu stosowany w okresie okołooperacyjnym i przez 30 dni po operacji u chorych poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym zwiększył umieralność ogólną pomimo zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca niezakończonego zgonem lub zatrzymania krążenia niezakończonego zgonem - badanie POISE
na podstawie: Effects of extended-release metoprolol succinate in patients undergoing non-cardiac surgery (POISE trial): a randomised controlled trial
POISE Study Group
Lancet, 2008; 371: 1839-1847
str. 99
Metoprolol w postaci preparatu o przedłużonym uwalnianiu stosowany w okresie okołooperacyjnym i przez 30 dni po operacji u chorych poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym zwiększa umieralność ogólną, chociaż zmniejsza łączne ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca niezakończonego zgonem lub zatrzymania krążenia niezakończonego zgonem.

U chorych poddawanych artroskopii stawu kolanowego profilaktyczne stosowanie nadroparyny przez 7 dni po zabiegu w porównaniu ze stosowaniem pończoch uciskowych zmniejszało ryzyko ŻChZZ i nie zwiększało ryzyka krwawienia
na podstawie: Low-molecular-weight heparin versus compression stockings for thromboprophylaxis after knee arthroscopy
Camporese G. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2008; 149: 73-82
str. 100
U chorych poddawanych artroskopii stawu kolanowego profilaktyczne stosowanie nadroparyny przez 7 dni po zabiegu, w porównaniu ze stosowaniem pończoch uciskowych, wiązało się z mniejszym ryzykiem objawowej dystalnej ZŻG w okresie do 3 miesięcy od zabiegu i nie wiązało się ze zwiększeniem ryzyka krwawienia.

Krótkoterminowe stosowanie neuroleptyków u osób w wieku >=66 lat z otępieniem zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych
na podstawie: Antipsychotic therapy and short-term serious events in older adults with dementia
Rochon P.A. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2008; 168: 1090-1096
str. 102
Stosowanie neuroleptyków - tak atypowych, jak i klasycznych - u osób w wieku >=66 lat z otępieniem wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zgonu lub innych poważnych zdarzeń niepożądanych wymagających leczenia szpitalnego w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji o rozpoczęciu leczenia neuroleptykiem.

Skuteczność piracetamu w leczeniu otępienia lub upośledzenia czynności poznawczych nie jest potwierdzona
na podstawie: Piracetam for dementia or cognitive impairment
Flicker L. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2004; Issue 1. Art. No.: CD001011. DOI: 10.1002/14651858.CD001011
str. 103
Badania z użyciem bardziej swoistych narzędzi do oceny czynności poznawczych nie wykazały skuteczności piracetamu w leczeniu otępienia lub upośledzenia czynności poznawczych innego rodzaju, chociaż w skali GIC stwierdzono zwiększenie prawdopodobieństwa poprawy.

U chorych w stanie krytycznym wprowadzenie cewnika do dializoterapii do żyły szyjnej zamiast do żyły udowej nie zmniejsza ryzyka zakażenia - badanie Cathedia
na podstawie: Femoral vs jugular venous catheterization and risk of nosocomial events in adults requiring acute renal replacement therapy: a randomized controlled trial
Parienti J.J. i wsp.
JAMA, 2008; 299: 2413-2422
str. 103
U chorych w stanie krytycznym wymagających leczenia nerkozastępczego wprowadzenie cewnika do dializoterapii do żyły szyjnej, w porównaniu z cewnikowaniem żyły udowej, nie zmniejsza ryzyka kolonizacji bakteryjnej cewnika (z wyjątkiem chorych z BMI >28,4 kg/m2) i wystąpienia bakteriemii, oraz wiąże się z większym ryzykiem powstania krwiaka.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Rutynowy elektrokardiogram
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 106-107, 109

Kardiologia
62-letni mężczyzna z nawracającym bólem dławicowym

dr med. Marcin Osuch, prof. dr hab. med. Lech Poloński
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca
str. 110-119

Diabetologia
69-letni mężczyzna chory na cukrzycę typu 2 leczony doustnym lekiem hipoglikemizującym, hospitalizowany z powodu zapalenia płuc

dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 120-122

Medycyna ratunkowa. Pourazowa niedrożność górnych dróg oddechowych
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 124-126

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce internistycznej

Problemy w praktyce internistycznej. Choroby układu krążenia
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. med. Andrzej Budaj, prof. dr hab. med. Adam Torbicki
str. 127

Zapytaj eksperta. Diabetologia
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 135

Zapytaj eksperta. Choroby układu krwiotwórczego
prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 138

 ETYKA 

Moralny dylemat korzystania z wyników eksperymentów nieetycznych
prof. dr hab. Piotr Morciniec
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
str. 139-143
Rozwój wiedzy medycznej nie tylko jest faktem, ale stanowi zobowiązanie moralne wpisane wprost w etos medycyny, która chce coraz skuteczniej pomagać. Istotna rola w tym rozwoju przypada próbom klinicznym na ludziach, służącym wprowadzaniu nowych metod diagnostyki i terapii.

 PRAWO MEDYCZNE 

Pacjent małoletni
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 144-145
Prawo do samostanowienia przysługuje każdemu pacjentowi, ale nie każdy pacjent - z przyczyn faktycznych lub prawnych - jest zdolny do samodzielnego wykonywania tego prawa.

Grupowa praktyka lekarska a spółka cywilna
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 146-148
Zgodnie z art. 50a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty "Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić [...] praktykę lekarską w formie spółki cywilnej [...]."

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 149-150

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 151-155

Endokrynologia
str. 156-170

Alergologia
str. 171-173

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 174-178

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2008/10

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna