MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/11

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3653

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych hospitalizowanych - czy robimy wystarczająco dużo, by jej zapobiegać? Komentarz do badania ENDORSE
Frederick Anderson, PhD
str. 18-20

Skuteczność diet w zmniejszaniu masy ciała - czy dieta śródziemnomorska jest właściwa?
Lluís Serra-Majem, MD PhD
str. 22-27

Europejskie wskazówki do rozpoznawania i leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie - jakie jest przesłanie dla praktyki klinicznej?
John A. Kanis, MD, Jean-Yves Reginster, MD PhD
str. 28-31
Dziesięć lat temu European Foundation for Osteoporosis and Bone Disease (późniejsza International Osteoporosis Foundation - IOF) opublikowała wytyczne rozpoznawania i leczenia osteoporozy.

Europejskie wskazówki do postępowania w osteoporozie - z perspektywy amerykańskiej
Michael R. McClung, MD FACP
str. 32-34
Osteoporoza jest stanem chorobowym, który występuje z podobną częstością w większości populacji na całym świecie. W dużych badaniach prowadzonych w obu Amerykach, Europie, Azji i Australii wykazano znacznie więcej podobieństw niż różnic w zakresie epidemiologii, patofizjologii oraz klinicznych i społecznych następstw osteoporozy.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca. Wytyczne 2008 European Society of Cardiology
opracowanie na podstawie: ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).
Authors/Task Force Members: K. Dickstein, A. Cohen-Solal, G. Filippatos, J.J. McMurray, P. Ponikowski, P.A. Poole-Wilson, A. Strömberg, D.J. van Veldhuisen, D. Atar, A.W. Hoes, A. Keren, A. Mebazaa, M. Nieminen, S.G. Priori, K. Swedberg
European Heart Journal, DOI:10.1093/eurheartj/ehn309
str. 37-80
W artykule przedstawiono najważniejsze praktyczne informacje z aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących niewydolności serca, w tym następujące aspekty niewydolności przewlekłej: 1) definicja i klasyfikacja; 2) etiologia; 3) postępowanie diagnostyczne; 4) leczenie niefarmakologiczne; 5) leczenie farmakologiczne; 6) leczenie inwazyjne; 7) postępowanie w zaburzeniach rytmu i przewodzenia w niewydolności serca; 8) postępowanie w sytuacjach szczególnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, upośledzenie czynności nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niedokrwistość, wyniszczenie, dna moczanowa, wrodzona wada serca, podeszły wiek; oraz niewydolności ostrej - 9) definicja, etiologia i klasyfikacja; 10) rozpoznanie i ocena wstępna; 11) monitorowanie nieinwazyjne i inwazyjne; 12) leczenie; a także wskazania do rozważenia opieki paliatywnej.

Postępowanie w kamicy przewodu żółciowego wspólnego. Wytyczne (2008) British Society of Gastroenterology
Guidelines on the management of common bile duct stones
E.J. Williams, J. Green, I. Beckingham, R. Parks, D. Martin, M. Lombard
Gut, 2008; 57; 1004-1021. DOI: 10.1136/gut.2007.121657
komentarz: prof. dr hab. med. Ireneusz Kozicki
str. 81-85
Artykuł zawiera aktualne zalecenia opracowane przez Brytyjskie Towarzystwo Gastroenterologii, dotyczące ogólnych zasad postępowania w kamicy przewodu żółciowego wspólnego oraz leczenia operacyjnego, leczenia uzupełniającego i postępowania w określonych sytuacjach klinicznych.

Niedoczynność przysadki
Hypopituitarism
H.J. Schneider, G. Aimaretti, I. Kreitschmann-Andermahr, G.-K. Stalla, E. Ghigo
The Lancet, 2007; 369: 1461-1470
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 87-101
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat następujących aspektów niedoczynności przysadki: 1) przyczyny i epidemiologia; 2) patofizjologia; 3) rozpoznanie, w tym obraz kliniczny i zalecane badania diagnostyczne; 4) postępowanie terapeutyczne; 5) badania przesiewowe; 6) monitorowanie.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 103-104

Iwabradyna u chorych na chorobę wieńcową z dysfunkcją skurczową lewej komory - badanie BEAUTIFUL
opracowanie na podstawie: Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial
K. Fox, I. Ford, P.G. Steg, M. Tendera, R. Ferrari, on behalf of the BEAUTIFUL Investigators
The Lancet, 2008; 372: 807-816
str. 105-109
U chorych na stabilną chorobę wieńcową z dysfunkcją skurczową lewej komory dodanie iwabradyny, w porównaniu z dodaniem placebo, do rutynowo stosowanych leków nie zmniejszyło ryzyka ocenianych zdarzeń sercowo-naczyniowych w całej badanej populacji. W podgrupie chorych ze spoczynkową częstotliwością rytmu serca >=70/min stwierdzono zmniejszenie ryzyka powikłań choroby wieńcowej (hospitalizacji z powodu zawału serca, hospitalizacji z powodu zawału serca i niestabilnej dławicy piersiowej łącznie oraz rewaskularyzacji wieńcowej). Według autorów badania iwabradyna może znaleźć zastosowanie w tej grupie chorych w celu uzyskania korzystnych efektów wieńcowych, ale wymaga to potwierdzenia w kolejnych badaniach klinicznych.

Leczenie metotreksatem i cyklosporyną oraz dostawowymi wstrzyknięciami glikokortykosteroidu we wczesnym RZS - badanie CIMESTRA, wyniki po 2 latach
opracowanie na podstawie: Aggressive combination therapy with intra-articular glucocorticoid injections and conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs in early rheumatoid arthritis: second-year clinical and radiographic results from the CIMESTRA study
Combination treatment with methotrexate, cyclosporine, and intraarticular betamethasone compared with methotrexate and intraarticular betamethasone in early active rheumatoid arthritis: an investigator-initiated, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled study

M.L. Hetland, K. Stengaard-Pedersen, P. Junker, T. Lottenburger, I. Hansen, L.S. Andersen, U. Tarp, A. Svendsen, J.K. Pedersen, H. Skjodt, U.B. Lauridsen, T. Ellingsen, G.V.O. Hansen. H. Lindegaard, A. Vestergaard, A.G. Jurik, M. Ostergaard, K. Horslev-Petersen, and the CIMESTRA study group
M.L. Hetland, K. Stengaard-Pedersen, P. Junker, T. Lottenburger, T. Ellingsen, L.S. Andersen, I. Hansen, H. Skjodt, J.K. Pedersen, U.B. Lauridsen, A. Svendsen, U. Tarp, J. Podenphant, G. Hansen, H. Lindegaard, A. de Carvalho, M. Ostergaard, K. Horslev-Petersen, and the CIMESTRA Study Group
Annals of the Rheumatic Diseases, 2008; 67: 815-822
Arthritis and Rheumatism, 2006; 54: 1401-1409

komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 111-115
Stosowanie przez 2 lata leczenia metotreksatu (MTX; i w razie obrzęku stawu betametazonu dostawowo) wiązało się, według autorów badania, ze skuteczną kontrolą choroby i niewielkimi zmianami radiologicznymi. Stosowanie MTX i cyklosporyny A (CyA) w porównaniu ze stosowaniem MTX bez CyA wiązało się z uzyskaniem poprawy klinicznej mierzonej niektórymi parametrami (ACR 20, ACR 50) u większego odsetka chorych, ale nie wpływało na prawdopodobieństwo uzyskania remisji i postęp zmian ocenianych radiologicznie.

Bezpieczeństwo stosowania długo działających beta2-mimetyków wziewnych u chorych na astmę leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: The safety of long acting beta agonists among patients with asthma using inhaled corticosteroids: systematic review and meta-analysis
R. Jaeschke, P.M. O'Byrne, F. Mejza, P. Nair, W. Leśniak, J. Brożek, L. Thabane, J. Cheng, H.J. Schünemann, M.R. Sears, G. Guyatt
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2008. DOI: 10.1164/rccm.200804-494OC
str. 116-118
U chorych na astmę przyjmujących przewlekle glikokortykosteroidy wziewne regularne stosowanie długo działających beta2-mimetyków wziewnych (LABA) nie zwiększa ryzyka hospitalizacji i wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z astmą. Nie określono wpływu LABA na ryzyko intubacji dotchawiczej i zgonu związanego z astmą, ponieważ te punkty końcowe występowały bardzo rzadko w analizowanych badaniach.

Kwas acetylosalicylowy z dipirydamolem ER z podobną skutecznością jak klopidogrel zapobiegały powtórnemu udarowi niedokrwiennemu mózgu - badanie PRoFESS
na podstawie: Aspirin and extended-release dipyridamol versus clopidogrel for reccurent stroke
Sacco R.L. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 1238-1251
str. 121
ASA w połączeniu z dipirydamolem ER zapobiegały powtórnemu udarowi mózgu z podobną skutecznością jak klopidogrel.

Telmisartan nie zmniejszył ryzyka powtórnego udaru mózgu i zdarzeń sercowo-naczyniowych - badanie PRoFESS
na podstawie: Telmisartan to prevent recurrent stroke and cardiovascular events
Yusuf S. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 1225-1237
str. 122
Telmisartan nie zmniejszył znamiennie ryzyka powtórnego udaru mózgu, poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i cukrzycy u chorych po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu.

Salmeterol i flutikazon zwolniły tempo pogarszania się czynności płuc u chorych na POChP - badanie TORCH
na podstawie: Effect of pharmacotherapy on rate of decline of lung function in chronic obstructive pulmonary disease
Celli B.R. i wsp.
Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2008; 178: 332-338
str. 122
U chorych na umiarkowaną lub ciężką POChP regularne przyjmowanie salmeterolu z flutikazonem lub samego flutikazonu, lub samego salmeterolu zmniejszyło tempo pogarszania się czynności płuc.

Dieta śródziemnomorska i dieta ubogowęglowodanowa skuteczniej redukują masę ciała niż dieta ubogotłuszczowa - badanie DIRECT
na podstawie: Weight loss with a low-carbohydrate, mediterranean, or low-fat diet
Shai I. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 229-241
str. 125
DŚ i DUW skuteczniej zmniejszają masę ciała niż DUT.

Suplementacja wapnia u osób zdrowych zmniejsza ryzyko złamań - badanie CPP
na podstawie: Effect of calcium supplementation on fracture risk: a double-blind randomized controlled trial
Bischoff-Ferrari H.A. i wsp.
Am. J. Clin. Nutr., 2008; 87: 1945-1951
str. 126
Suplementacja wapnia u osób zdrowych zmniejsza ryzyko złamań potwierdzonych na podstawie badania radiologicznego lub rozpoznania lekarskiego.

U osób zdrowych, jak i u chorych na różne choroby suplementacja witaminy A, witaminy E lub beta-karotenu zwiększa ryzyko zgonu, a stosowanie witaminy C i selenu nie wpływa na umieralność
na podstawie: Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases
Bjelakovic G. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008, Issue 2. Art. No.: CD007176. DOI: 10.1002/14651858.CD007176
str. 127
Tak u osób zdrowych, jak i u chorych na różne choroby suplementacja witaminy A, witaminy E lub beta-karotenu zwiększa ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, a stosowanie witaminy C i selenu nie wpływa na umieralność.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Zmiana rozrusznika przedsionkowego
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 129

Diabetologia. 66-letni otyły mężczyzna z 12-letnim wywiadem cukrzycowym, leczony 2 lekami doustnymi, hospitalizowany z powodu ostrego zespołu wieńcowego
dr med. Tomasz Klupa prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 130-135

Medycyna ratunkowa. Zadławienie
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 136-139

 ETYKA 

Prawa człowieka umierającego
ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
str. 140-147
Każdy człowiek ma prawo do ludzkiej, czyli naturalnej i godnej śmierci. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że zmuszanie umierającego do uporczywej terapii narusza jego prawa.

 PRAWO MEDYCZNE 

Pacjent ubezwłasnowolniony
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 148-149
Prawo do samostanowienia przysługuje każdemu pacjentowi, ale nie każdy pacjent - z przyczyn faktycznych lub prawnych - jest zdolny do samodzielnego korzystania z tego prawa.

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Orzekanie o niepełnosprawności
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 150-154
Niepełnosprawność, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, oznacza trwałą lub okresową niezdolność do pełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 155-156

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 157-162

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 163-172

Choroba wieńcowa
str. 173-174

Alergologia
str. 175-177

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 178-182


Medycyna Praktyczna 2008/11

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna