MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/12

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3660

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Nowe doustne antykoagulanty - jeszcze nie koniec drogi
Ganesan Karthikeyan MD, DM, John W. Eikelboom MBBS, MSc, Jack Hirsh MD, DSc
str. 22-31

Wytyczne europejskie postępowania w udarze niedokrwiennym i napadzie przemijającego niedokrwienia mózgu 2008 - z perspektywy amerykańskiej
Harold P. Adams Jr MD
str. 32-37
Udar mózgu jest ważną przyczyną zgonów, niepełnosprawności i cierpienia w Polsce i innych krajach europejskich. Oprócz tego znaczne są ekonomiczne konsekwencje udaru mózgu, wynikające z wydatków na opiekę zdrowotną i z utraconej produktywności.

Czy stosowanie długo działających beta2-mimetyków w astmie i POChP jest bezpieczne? Implikacje ostatnich badań klinicznych i metaanaliz
Malcolm R. Sears MB
str. 38-48

Którzy chorzy na astmę mogą odnieść korzyści ze stosowania leku przeciwleukotrienowego? Przegląd oparty na danych naukowych
Guy F. Joos MD, PhD
str. 50-55

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Rozpoznanie, leczenie i profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego mózgu i napadów przemijającego niedokrwienia mózgu. Wytyczne European Stroke Organisation (2008)
opracowanie na podstawie: Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee
ESO Writing Committee: P.A. Ringleb, M.-G. Bousser, G. Ford, P. Bath, M. Brainin, V. Caso, Á. Cervera, A. Chamorro, C. Cordonnier, L. Csiba, A. Davalos, H.-C. Diener, J. Ferro, W. Hacke, M. Hennerici, M. Kaste, P. Langhorne, K. Lees, D. Leys, J. Lodder, H.S. Markus, J.-L. Mas, H.P. Mattle, K. Muir, B. Norrving, V. Obach, S. Paolucci, E.B. Ringelstein, P.D. Schellinger, J. Sivenius, V. Skvortsova, K.S. Sunnerhagen, L. Thomassen, D. Toni, R. von Kummer, N.G. Wahlgren, M.F. Walker, J. Wardlaw
Cerebrovascular Diseases, 2008; 25: 457-507
komentarz: prof. dr hab. med. Hubert Kwieciński
str. 57-68
Artykuł zawiera głównie praktyczne zalecenia wybrane z aktualnych europejskich wytycznych postępowania w udarze niedokrwiennym i napadach przemijającego niedokrwienia mózgu. Uwzględniono następujące zagadnienia: 1) kierowanie i transport chorych; 2) postępowanie diagnostyczne; 3) leczenie ogólnomedyczne; 4) leczenie swoiste; 5) postępowanie w obrzęku mózgu i podwyższonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym; 6) profilaktyka i leczenie powikłań; 7) rehabilitacja; 8) profilaktyka wtórna.

Leczenie przeciwzakrzepowe w chorobie miażdżycowej tętnic obwodowych. Wytyczne American College of Chest Physicians 2008
Antithrombotic therapy for peripheral artery occlusive disease. American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition)
M. Sobel, R. Verhaeghe
Chest, 2008; 133 (suppl.): 815S-843S
str. 70-73
Artykuł zawiera zalecenia z aktualnych wytycznych ACCP dotyczące stosowania leków przeciwzakrzepowych i trombolitycznych u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych, także po zabiegu rewaskularyzacyjnym, oraz u chorych ze zmianami miażdżycowymi w tętnicach szyjnych.

Choroby wywoływane przez prątki niegruźlicze - rozpoznanie, leczenie i zapobieganie. Stanowisko American Thoracic Society i Infectious Diseases Society of America
opracowanie na podstawie: An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases
D.E. Griffith, T. Aksamit, B.A. Brown-Elliott, A. Catanzaro, C. Daley, F. Gordin, S.M. Holland, R. Horsburgh, G. Huitt, M.F. Iademarco, M. Iseman, K. Olivier, S. Ruoss, C. F. von Reyn, R.J. Wallace Jr, K. Winthrop, on behalf of the ATS Mycobacterial Diseases Subcommittee
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2007; 175: 367-416
str. 75-79
Artykuł zawiera wybrane podstawowe informacje na temat zakażeń prątkami niegruźliczymi oraz zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia mykobakteriozy płuc wywołanej przez Mycobacterium avium complex (MAC) i M. kansasii.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 80-81

Tiotropium stosowane przez 4 lata u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - badanie UPLIFT
opracowanie na podstawie: A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease
D.P. Tashkin, B. Celli, S. Senn, D. Burkhart, S. Kensten, S. Menjoge, M. Decramer, for the UPLIFT Study Investigators
The New England Journal of Medicine, 2008; 359: 1543-1554
str. 82-86
U chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w stadium II-IV (wg GOLD), spośród których blisko 2/3 otrzymywało przewlekle glikokortykosteroidy i długo działające beta2-mimetyki wziewne, przewlekłe stosowanie tiotropium, w porównaniu z placebo, nie miało istotnego wpływu na tempo rocznego spadku średniej wartości FEV1, wiązało się natomiast z poprawą czynności płuc, poprawą jakości życia oraz wydłużeniem czasu do pierwszego zaostrzenia i zmniejszeniem częstości zaostrzeń POChP. Ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych zakończonych zgonem było mniejsze u chorych otrzymujących tiotropium.

Montelukast dodany do glikokortykosteroidu wziewnego u chorych na astmę lekką lub umiarkowaną - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Montelukast as add-on therapy to inhaled corticosteroids in the treatment of mild to moderate asthma: a systematic review
S. Joos, A. Miksch, J. Szecsenyi, B. Wieseler, U. Grouven, T. Kaiser, A. Schneider
Thorax, 2008; 63: 453-462
str. 87-90
U chorych na astmę lekką lub umiarkowaną dodanie do glikokortykosteroidu wziewnego (GKSw) montelukastu, w porównaniu z dodaniem placebo lub niestosowaniem dodatkowego leku/placebo, poprawia kontrolę objawów choroby i nie zwiększa ryzyka objawów niepożądanych. Dodanie do GKSw montelukastu, w porównaniu z dodaniem salmeterolu w krótszym okresie obserwacji (12 tygodni), wiąże się z częstszym występowaniem zaostrzeń i nie zwiększa ryzyka objawów niepożądanych, a w dłuższym okresie obserwacji (48 tygodni) podobnie wpływa na ryzyko zaostrzeń i wiąże się z mniejszym ryzykiem objawów niepożądanych.

Metformina w porównaniu z insuliną w leczeniu cukrzycy ciążowej - badanie MiG
opracowanie na podstawie: Metformin versus insulin for the treatment of gestational diabetes
J.A. Rowan, W.M. Hague, W. Gao, M.R. Battin, M.P. Moore, for the MiG Trial Investigators
The New England Journal of Medicine, 2008; 358: 2003-2015
komentarz: dr hab. med. Maciej Małecki
str. 91-95
U kobiet z cukrzycą ciążową między 20. a 33. tygodniem ciąży stosowanie metforminy (samej, a w razie nieosiągnięcia docelowej glikemii w połączeniu z insuliną), w porównaniu z samą insulinoterapią, nie zwiększa ryzyka powikłań u noworodka analizowanych łącznie i jest preferowane przez kobiety. Zdaniem autorów badania leczenie cukrzycy ciążowej metforminą jest skuteczne i bezpieczne.

Intensywność leczenia nerkozastępczego u chorych w ciężkim stanie klinicznym z ostrą niewydolnością nerek - badanie VA/NIH Acute Renal Failure
opracowanie na podstawie: Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury
VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network, P.M. Palevsky, J.H. Zhang, T.Z. O'Connor, G.M. Chertow, S.T. Crowley, D. Choudhury, K. Finkel, J.A. Kellum, E. Paganini, R.M.H. Schein, M.W. Smith, K.M. Swanson, B.T. Thompson, A. Vijayan, S. Watnick, R.A. Star, P. Peduzzi
The New England Journal of Medicine, 2008; 359: 7-20
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 96-99
U chorych w ciężkim stanie klinicznym z ostrą niewydolnością nerek intensywna strategia leczenia nerkozastępczego, w porównaniu ze strategią mniej intensywną wiązała się z podobnym ryzykiem zgonu w ciągu 60 dni i z podobnym odsetkiem chorych, u których powróciła czynność nerek, przy większym ryzyku hipotensji, hipokaliemii i hipofosfatemii.

Riwaroksaban skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD1
na podstawie: Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip arthroplasty
Eriksson B.I. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 2765-2775
str. 100
Riwaroksaban skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał ŻChZZ u chorych poddawanych planowej całkowitej aloplastyce stawu biodrowego, przy podobnej częstości powikłań krwotocznych.

Przedłużona profilaktyka ŻChZZ za pomocą riwaroksabanu była skuteczniejsza niż krótkotrwałe stosowanie enoksaparyny u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD2
na podstawie: Extended duration rivaroxaban versus short-term enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total hip arthroplasty: a double-blind, randomised controlled trial
Kakkar A.K. i wsp.
Lancet, 2008; 372: 31-39
str. 101
Przedłużona (śr. 34 dni) profilaktyka ŻChZZ za pomocą riwaroksabanu była skuteczniejsza niż krótkoterminowe (śr. 12 dni) podawanie eno ksaparyny chorym po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego przy podobnej częstości powikłań krwotocznych. Efekt ten zależał głównie od zmniejszenia częstości bezobjawowej ZŻG wykrytej podczas obligatoryjnej flebografii.

Riwaroksaban skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych po całkowitej aloplastyce stawu kolanowego - badanie RECORD3
na podstawie: Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after total knee arthroplasty
Lassen M.R. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 2776-2786
str. 102
Riwaroksaban skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych po całkowitej aloplastyce stawu kolanowego, przy podobnej częstości powikłań krwotocznych. Efekt ten zależał głównie od zmniejszenia częstości bezobjawowej ZŻG wykrytej podczas obligatoryjnej flebografii.

Heparyny drobnocząsteczkowe i przerywany ucisk pneumatyczny kończyn dolnych zmniejszają ryzyko zakrzepicy żył głębokich u chorych poddawanych zabiegom neurochirurgicznym - przegląd systematyczny
na podstawie: Prevention of venous thromboembolism in neurosurgery.
Collen J.F. i wsp.
Chest, 2008; 134: 237-249
str. 103
HDCz i PUP skutecznie zmniejszają ryzyko wystąpienia ZŻG u chorych poddawanych zabiegom neurochirurgicznym. Pomimo ograniczonych danych autorzy przeglądu sugerują, że stosowanie samego PUP jest skuteczne, a połączenie metody mechanicznej i farmakologicznej może być korzystniejsze u niektórych chorych, np. operowanych z powodu nowotworu mózgu.

Alteplaza zastosowana w ciągu 3 do 4,5 godziny po wystąpieniu niedokrwiennego udaru mózgu zmniejszała odsetek osób niesprawnych pomimo zwiększenia częstości krwotoku śródczaszkowego - badanie ECASS III
na podstawie: Thrombolysis with alteplase 3 to 4,5 hours after acute ischemic stroke.
Hacke W. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 1317-1329
str. 104
Zastosowanie alteplazy w ciągu 3-4,5 h od wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu poprawia rokowanie poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego stopnia sprawności chorego, przy zwiększonym ryzyku krwotoku śródczaszkowego.

Endoskopowa obliteracja lub podwiązanie żylaków w połączeniu ze stosowaniem beta-blokera skuteczniej niż każda z tych metod samodzielnie zmniejsza ryzyko krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz nawrotu krwawienia z żylaków przełyku, ale nie wpływa na ryzyko zgonu
na podstawie: Meta-analysis: combination endoscopic and drug therapy to prevent variceal rebleeding in cirrhosis.
Gonzalez R. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2008; 149: 109-122
str. 105
U chorych z marskością wątroby po przebytym epizodzie krwawienia z żylaków przełyku leczenie skojarzone, tj. endoskopowa obliteracja lub podwiązanie żylaków w połączeniu ze stosowaniem beta-blokera, skuteczniej niż każda z tych metod samodzielnie zmniejsza ryzyko jakiegokolwiek krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz nawrotu krwawienia z żylaków przełyku, ale nie wpływa istotnie na ryzyko zgonu.

U chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa stosowanie adalimumabu wiązało się ze zmniejszeniem natężenia bólu, zmęczenia i sztywności - badanie ATLAS
na podstawie: Adalimumab reduces pain, fatigue, and stiffness in patients with ankylosing spondylitis: results from the Adalimumab Trial Evaluating Long-Term Safety and Efficacy for Ankylosing Spondylitis (ATLAS).
Revicki D.A. i wsp.
J. Rheumatol., 2008; 35: 1346-1353
str. 106
U chorych na ZZSK stosowanie adalimumabu wiązało się ze zmniejszeniem natężenia bólu, zmęczenia i sztywności oraz z poprawą mierzonych aspektów jakości życia związanych z bólem i zmęczeniem.

Ścisła kontrola glikemii u chorych na OIT nie wpływa na ryzyko zgonu, ale zwiększa ryzyko hipoglikemii, a u chorych na pooperacyjnym OIT zmniejsza ryzyko sepsy
na podstawie: Benefits and risks of tight glucose control in critically ill adults: meta-analysis.
Wiener R.S. i wsp.
JAMA, 2008; 300: 933-944
str. 107
U ciężko chorych dorosłych przebywających na OIT ścisła kontrola glikemii, w porównaniu ze zwykłą kontrolą glikemii, zwiększa ryzyko hipoglikemii, nie wpływa znamiennie na ryzyko zgonu i ryzyko konieczności dializoterapii, ale zmniejsza ryzyko sepsy (efekt stwierdzony tylko u chorych na pooperacyjnym OIT).

Pojedyncza dawka sumatryptanu z naproksenem jest skuteczna i dobrze tolerowana we wczesnym leczeniu napadów migreny
na podstawie: Multimechanistic (sumatriptan-naproxen) early intervention for the acute treatment of migraine.
Silberstein S.D. i wsp.
Neurology, 2008; 71: 114-121
str. 108
Przyjęcie pojedynczej dawki sumatryptanu z naproksenem w ciągu godziny od wystąpienia migrenowego bólu głowy o małym natężeniu, w porównaniu z placebo skuteczniej zapobiegało typowym i nietypowym dolegliwościom związanym z migreną i nie powodowało poważnych skutków niepożądanych.

Tibolon zmniejszył częstość złamań kości oraz ryzyko inwazyjnego raka piersi i raka okrężnicy, ale zwiększył ryzyko udaru mózgu i ginekologicznych objawów niepożądanych - badanie LIFT
na podstawie: The effects of tibolone in older postmenopausal women.
Cummings S.R. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 697-708
str. 109
U kobiet w wieku 60-85 lat tibolon, w porównaniu z placebo, zmniejszył częstość złamań kości oraz ryzyko wystąpienia inwazyjnego raka piersi i raka okrężnicy, ale zwiększył ryzyko udaru mózgu i ginekologicznych objawów niepożądanych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Dwa standardowe zapisy ekg, wykonane u mężczyzn w wieku 69 i 65 lat
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 110-111

Pneumonologia. 76-letni mężczyzna z gorączką, kaszlem i dusznością
prof. dr hab. med. Jan Kuś
Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 112-123

Medycyna ratunkowa. Pogryzienie przez psa
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 125-128
Wirus wścieklizny (rabies virus - RABV) ma powinowactwo do tkanki nerwowej. Przez pierwsze kilkadziesiąt godzin utrzymuje się w ranie, mnożąc się w miocytach, a następnie przez złącze nerwowo-mięśniowe przechodzi do tkanki nerwowej, mnożąc się i wędrując z szybkością 12-24 mm/24 h w kierunku zwojów międzykręgowych. Dostanie się tam wirusa łączy się zwykle z przeczulicą w miejscu pierwotnego zakażenia, co jest ważnym objawem choroby.

Ultrasonografia. 53-letnia kobieta po resekcji trzustki i dwunastnicy
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 129-131

 ETYKA 

Klauzula sumienia w etyce medycznej
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 132-136
Każdy obywatel ma prawo do wolności sumienia, w swym życiu osobistym i społecznym, w spełnianiu różnych funkcji społecznych w kraju. Takie prawa mają również pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci.

 PRAWO MEDYCZNE 

Grupowa praktyka lekarska a spółka partnerska
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 137-140
Zgodnie z art. 50a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty "Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić [...] praktykę lekarską w formie [...] spółki partnerskiej [...]".

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Opiniodawstwo sądowo-lekarskie
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 142-143
"Orzecznictwo" w terminologii prawniczej odnosi się do orzeczeń sądu. Spopularyzowane w środowisku lekarskim pojęcie "orzecznictwo lekarskie" należy więc w terminologii prawniczo-sądowej rozumieć jako wydawanie opinii lekarskich, w związku z czym powinno się w tych celach posługiwać terminami: "opiniodawstwo lekarskie" lub "opiniodawstwo sądowo-lekarskie".

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 2008 roku
dr med. Jacek Gąsiorowski, dr hab. med. Brygida Knysz, prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz, prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak
str. 144-151

Nowe europejskie wytyczne postępowania w niewydolności serca - co się zmieniło?
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Szpital Wojskowy we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Jarosław Drożdż
I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Szpital im S. Sterlinga, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 152-158

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 160-161

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 162-163

Endokrynologia
str. 164-173

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 174-178


Medycyna Praktyczna 2008/12

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna