MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/01

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3671

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Wytyczne European Society of Cardiology dotyczące postępowania w ostrej zatorowości płucnej - z perspektywy amerykańskiej i osobistej
Samuel Z. Goldhaber MD
str. 17-19
European Society of Cardiology (ESC) opublikowało w 2008 roku doskonały zbiór wytycznych dotyczących rozpoznawania i leczenia ostrej zatorowości płucnej (ZP).

Blokery receptora angiotensynowego w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych - czy są równie skuteczne jak inhibitory ACE?
Koon K. Teo MBBCh, PhD, FRCPC, FRCPI, FACC
str. 20-25

Wziewne leki przeciwcholinergiczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - czy są powody do obaw? Przegląd danych z badań klinicznych
Anees Sindi MBChB, Andrew McIvor MD, MSc, FRCP(C)
str. 26-33

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Rozpoznanie i leczenie ostrej zatorowości płucnej według wytycznych European Society of Cardiology (2008)
opracowanie na podstawie: Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the task force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC)
Authors/Task Force Members: A. Torbicki, A. Perrier, S. Konstantinides, G. Agnelli, N. Galie, P. Pruszczyk, F. Bengel, A.J.B. Brady, D. Ferreira, U. Janssens, W. Klepetko, E. Mayer, M. Remy-Jardin, J.-P. Bassand
European Heart Journal, 2008; 29: 2276-2315
komentarz: prof. dr hab. med. Adam Torbicki
str. 35-53
W artykule przedstawiono w skrócie aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w ostrej zatorowości płucnej, w tym następujące zagadnienia: czynniki ryzyka, klasyfikację ciężkości choroby, zasady ustalania rozpoznania, metody leczenia, profilaktykę wtórną.

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę. Aktualizacja stanowiska American Society of Hypertension (2008)
ASH Position Paper: Treatment of hypertension in patients with diabetes - an update George L. Bakris, James R. Sowers, on behalf of the American Society of Hypertension Writing Group
The Journal of Clinical Hypertension, 2008; 10: 707-713
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, lek. Aleksander Prejbisz
str. 54-67
Artykuł zawiera zaktualizowane stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące zasad leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę, w tym podsumowanie najnowszych badań klinicznych i algorytm postępowania.

Zmniejszanie ryzyka powikłań żołądkowo-jelitowych leczenia przeciwpłytkowego i stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stanowisko American College of Cardiology Foundation, American College of Gastroenterology i American Heart Association 2008
Opracowanie na podstawie: ACCF/ACG/AHA 2008 expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of antiplatelet therapy and NSAID use: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents
D.L. Bhatt, J. Scheiman, N.S. Abraham, E.M. Antman, F.K.L. Chan, C.D. Furberg, D.A. Johnson, K.W. Mahaffey, E.M. Quigley
Circulation, 2008; 118: 1894-1909
str. 68-70
Artykuł zawiera wybrane podstawowe informacje na temat mechanizmów działania niepożądanego na przewód pokarmowy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu, oraz zalecenia dotyczące zmniejszania ryzyka powikłań żołądkowo-jelitowych podczas stosowania tych leków.

Ostre zapalenie trzustki
Acute pancreatitis
J.-L. Frossard, M.L. Steer, C.M. Pastor
Lancet, 2008; 371: 143-152
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski
str. 72-86
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat ostrego zapalenia trzustki. Omówiono epidemiologię, patofizjologię i przebieg choroby oraz postępowanie diagnostyczne i lecznicze.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 87-88

Skuteczność telmisartanu u chorych obciążonych dużym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych i nietolerujących inhibitorów konwertazy angiotensyny - badanie TRANSCEND
opracowanie na podstawie: Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular events in high-risk patients intolerant to angiotensin-converting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial
The TRANSCEND Investigators
The Lancet, 2008; 372: 1174-1183
str. 89-93
U chorych nietolerujących inhibitorów konwertazy angiotensyny, obciążonych dużym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych bez niewydolności serca, dodanie do rutynowo stosowanych leków telmisartanu, w porównaniu z dodaniem placebo, nie zmniejszyło ryzyka analizowanych łącznie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca, udaru mózgu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz zmniejszyło (na granicy istotności statystycznej) ryzyko analizowanych łącznie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca lub udaru mózgu oraz ryzyko hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych w blisko 5-letnim okresie obserwacji.

Długoterminowa obserwacja chorych na cukrzycę typu 2 uprzednio poddanych intensywnej kontroli ciśnienia tętniczego - badanie UKPDS 81
opracowanie na podstawie: Long-term follow-up after tight control of blood pressure in type 2 diabetes
R.R. Holman, S.K. Paul, M.A. Bethel, H.A.W. Neil, D.R. Matthews
The New England Journal of Medicine, 2008; 359: 1565-1576
str. 94-97
Prowadzona przez około 9 lat u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym intensywna kontrola ciśnienia tętniczego, w porównaniu z mniej intensywną kontrolą, nie zmniejsza ryzyka zgonu oraz powikłań mikro- i makroangiopatycznych w okresie około 10-letniej obserwacji po zakończeniu badania z randomizacją (w tym czasie nie było różnicy między grupami pod względem wartości ciśnienia tętniczego), z wyjątkiem zmniejszenia ryzyka choroby tętnic obwodowych.

Obserwacja 10-letnia chorych z cukrzycą typu 2 uprzednio poddanych intensywnej kontroli glikemii - badanie UKPDS 80
opracowanie na podstawie: 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes
R.R. Holman, S.K. Paul, M.A. Bethel, D.R. Matthews, H.A.W. Neil
The New England Journal of Medicine, 2008; 359: 1577-1589
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 98-106
Prowadzona przez około 10 lat u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 intensywna kontrola glikemii rozpoczynana pochodną sulfonylomocznika, insuliną lub metforminą (u osób z masą ciała >120% masy idealnej), w porównaniu ze standardową kontrolą glikemii rozpoczynaną samą dietą, wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu oraz powikłań mikro- i makroangiopatycznych w obserwacji trwającej około 10 lat po zakończeniu badania z randomizacją.

Ultrasonograficzny test uciskowy 2-punktowy w połączeniu z oznaczeniem dimeru D we krwi był równie skuteczny w rozpoznawaniu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych jak USG z kolorowym doplerem układu żylnego całej kończyny dolnej
na podstawie: Serial 2-point ultrasonography plus D-dimer vs whole-leg color-coded doppler ultrasonography for diagnosing suspected symptomatic deep vein thrombosis.
Bernardi E. i wsp.
JAMA, 2008; 300: 1653-1659
str. 107
U chorych z podejrzeniem ZŻG kończyn dolnych ultrasonograficzny test uciskowy 2-punktowy połączony w razie ujemnego wyniku z oznaczeniem dimeru D we krwi był równie skuteczny w rozpoznawaniu choroby jak USG z kolorowym doplerem układu żylnego całej kończyny dolnej.

Regularne ćwiczenia fizyczne zmniejszają natężenie bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego
na podstawie: Hernández-Molina G. i wsp.: Effect of therapeutic exercise for hip osteoarthritis pain: results of a meta-analysis.
Arthritis & Rheumatism, 2008, 59: 1221-1228
str. 108
U chorych na chorobę zwyrodnieniową stawu biodrowego ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza wzmacniające siłę mięśniową, zmniejszają natężenie bólu.

Regularne ćwiczenia fizyczne zmniejszają natężenie bólu i ograniczenie czynności stawu w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego
na podstawie: Fransen M. i wsp.: Exercise for osteoarthritis of the knee.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008, Art. No.: CD004376. DOI: 10.1002/14651858.CD004376.pub2
str. 108-110
U chorych na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego regularnie wykonywane i nadzorowane przez fachowy personel ćwiczenia fizyczne zmniejszają przynajmniej czasowo natężenie bólu i ograniczenie czynności stawu kolanowego. Długoterminowe efekty takiego postępowania nie były przedmiotem tej analizy.

Przezskórna terapia nikotynowa skuteczniej niż placebo i podobnie jak leczenie standardowe indukuje remisję wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
na podstawie: McGrath J. i wsp.: Transdermal nicotine for induction of remission in ulcerative colitis.
Cochrane Database Syst. Rev., 2004, Issue 4. Art. No.: CD004722. DOI: 10.1002/14651858.CD004722.pub2
str. 110-111
U chorych na WZJG z lekkim lub średnio ciężkim rzutem choroby przezskórna terapia nikotynowa, w porównaniu z placebo, częściej indukuje remisję ocenianą klinicznie lub endoskopowo, a w porównaniu z leczeniem standardowym jej efekt jest podobny.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia - Co to za rytm?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 112-113

Kardiologia. 70-letni mężczyzna z nawracającym bólem w klatce piersiowej
dr med. Robert Zymliński, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca
Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
str. 114-124

Pneumonologia. 61-letni mężczyzna ze znaczną dusznością wysiłkową i odkrztuszaniem dużej ilości plwociny
prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, dr med. Bożena Ziółkowska-Graca
Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
str. 125-136

 ETYKA 

Trudny dar ratujący życie
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 142-144
Szybkiemu rozwojowi transplantacji narządów towarzyszy dość przychylna refleksja etyczna. Można ją dostrzec również na terenie etyki personalistycznej i chrześcijańskiej.

 PRAWO MEDYCZNE 

Aspekty prawne transplantacji
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 145-147

 MISCELLANEA 

Koordynacja pobrania narządów od dawcy zmarłego - krok po kroku
dr med. Tomasz Kruszyna
Zespół Przeszczepowy I Katedry Chirurgii Ogólnej Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie
mgr Irena Mileniak
Koordynator Regionalny Transplantacji w Małopolsce, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
str. 148-155
Opisana w tym artykule procedura koordynacji pobrania narządów od dawcy zmarłego dotyczy dawców po 2. roku życia. Przedstawiono wyłącznie te aspekty procedury, które są przedmiotem zainteresowania lekarza opiekującego się potencjalnym dawcą narządów, z pominięciem zadań Koordynatorów Regionalnych i członków zespołów pobierających i przeszczepiających.

Bariery przeszczepiania narządów w Polsce i sposoby ich pokonania
prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński prof. emer.
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 156-157
W interesie społecznym konieczna jest pełna przejrzystość wszystkich procedur transplantacyjnych - zasad rozpoznawania zgonu człowieka, sposobu doboru narządu do odpowiedniego biorcy, zachowanie procedur zapewniających pełne bezpieczeństwo oraz dobre bezpośrednie i odległe wyniki przeszczepienia.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 160-164

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 165-168

Choroba wieńcowa
str. 169-175

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 176-180

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2009/01

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna