MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/02

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3675

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Zaktualizowane europejskie wytyczne postępowania w świeżym zawale serca u chorych z uniesieniem odcinka ST
Eric R. Bates MD
str. 17-20
European Society of Cardiology (ESC) opublikowało nowe wytyczne dotyczące leczenia chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (ST-segment elevation myocardial infarction - STEMI), które zastępują wytyczne ESC z 2003 roku.

Brytyjskie wytyczne postępowania w śródmiąższowych chorobach płuc 2008 - jakie są główne nowe przesłania dla praktyki klinicznej?
Howard M. Branley MBChB, DIC, MSc, Fiona R. Lake MD
str. 22-27
British Thoracic Society (BTS), wspólnie z Thoracic Society of Australia and New Zealand oraz Irish Thoracic Society, opublikowały ostatnio nowe wytyczne postępowania w śródmiąższowych chorobach płuc (interstitial lung disease - ILD). Omówimy tu niektóre najważniejsze nowe przesłania.

Alergia i astma - od łóżka chorego do badań naukowych i inicjatyw międzynarodowych
Jean Bousquet MD, PhD
str. 28-36

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinków ST. Wytyczne European Society of Cardiology 2008
opracowanie na podstawie: Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology
F. Van de Werf, J. Bax, A. Betriu, C. Blomstrom-Lundqvist, F. Crea, V. Falk, G. Filippatos, K. Fox, K. Huber, A. Kastrati, A. Rosengren, P.G. Steg, M. Tubaro, F. Verheugt, F. Weidinger, M. Weis
European Heart Journal, 2008; 29: 2909-2945
str. 39-64
W artykule przedstawiono w skrócie aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące świeżego zawału serca z uniesieniem odcinków ST, w tym następujące zagadnienia: definicję świeżego zawału serca, patogenezę i ocenę ryzyka, postępowanie wstępne, rozpoznanie, leczenie przeciwbólowe, zmniejszające duszność i niepokój, leczenie reperfuzyjne, rutynowe leczenie farmakologiczne w ostrej fazie zawału, postępowanie w zawale prawej komory, w zawale u chorego na cukrzycę, w zawale u chorego z niewydolnością nerek i w powikłaniach świeżego zawału serca, a także rehabilitację i prewencję wtórną.

Leczenie farmakologiczne hiperglikemii w cukrzycy typu 2 - uzgodniony algorytm rozpoczynania i modyfikacji terapii. Uzgodnione stanowisko American Diabetes Association i European Association for the Study of Diabetes
Medical management of hyperglycaemia in type 2 diabetes mellitus: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes
D.M. Nathan, J.B. Buse, M.B. Davidson, E. Ferrannini, R.R. Holman, R. Sherwin, B. Zinman
Diabetes Care, 2008; 32: 193-203, DOI: 10.2337/dc08-9025
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 65-86
Artykuł zawiera wskazówki, jak rozpoczynać i modyfikować leczenie przeciwhiperglikemiczne w cukrzycy typu 2, opracowane pod auspicjami American Diabetes Association i European Association for the Study of Diabetes. Przedstawiono w nim m.in.: uzasadnienie przyjętych docelowych wartości glikemii w trakcie leczenia; poszczególne grupy leków przeciwhiperglikemicznych i zasady ich wyboru; algorytm rozpoczynania i modyfikowania leczenia cukrzycy typu 2.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 87-88

Stosowanie statyn w prewencji pierwotnej zdarzeń sercowo-naczyniowych - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Primary prevention of cardiovascular mortality and events with statin treatments: a network meta-analysis involving more than 65 000 patients
E.J. Mills, B. Rachlis, P. Wu, P.J. Devereaux, P. Arora, D. Perri
Journal of the American College of Cardiology, 2008; 52: 1769-1781
str. 89-91
U osób bez choroby wieńcowej w wywiadach stosowanie statyny przez co najmniej rok, w porównaniu z niestosowaniem, zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Leki mukolityczne w przewlekłym zapaleniu oskrzeli lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Mucolytic agents for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease
P. Poole, P.N. Black
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006; Issue 3: Art. No.: CD001287 DOI: 10.1002/14651858.CD001287.pub2 (ostatnia aktualizacja 16 sierpnia 2007)
str. 93-96
U chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) regularne stosowanie doustnych leków mukolitycznych, w porównaniu z placebo, zmniejsza częstość zaostrzeń choroby, skraca czas niesprawności z powodu nasilenia się objawów choroby, oraz nie zwiększa ryzyka działań niepożądanych i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny.

Artroskopowe oczyszczanie stawu w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego
opracowanie na podstawie: A randomized trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee
A. Kirkley, T.B. Birmingham, R.B. Litchfield, J.R. Giffin, K.R. Willits, C.J. Wong, B.G. Feagan, A. Donner, S.H. Griffin, L.M. D'Ascanio, J.E. Pope, P.J. Fowler
The New England Journal of Medicine, 2008; 359: 1097-1107
str. 98-100
U chorych z pierwotną lub wtórną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego o stopniu zaawansowania zmian radiologicznych 2-4 w skali Kellgrena i Lawrence'a wykonanie artroskopowego oczyszczenia stawu, w porównaniu z samym leczeniem zachowawczym, nie zmniejszało natężenia bólu i sztywności stawu kolanowego oraz niesprawności po 2 latach obserwacji.

U osób bez choroby sercowo-naczyniowej w wywiadach z prawidłowym stężeniem cholesterolu LDL, ale zwiększonym stężeniem hs-CRP w surowicy rosuwastatyna, w porównaniu z placebo, zmniejszyła ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych - badanie JUPITER
na podstawie: Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein
Ridker P.M. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 2195-2207
str. 101-102
U osób bez choroby sercowo-naczyniowej w wywiadach z prawidłowym stężeniem cholesterolu LDL, ale ze zwiększonym stężeniem hs-CRP w surowicy, stosowanie rosuwastatyny przez 2 lata zmniejszyło ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

U chorych po zawale serca 3-letni intensywny, ciągły program edukacyjno-behawioralny, w porównaniu ze zwykłą opieką, zmniejszył ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem - badanie GOSPEL
na podstawie: Global secondary prevention strategies to limit event recurrence after myocardial infarction: results of the GOSPEL Study, a multicenter, randomized controlled trial from the Italian Cardiac Rehabilitation Network
Gianuzzi P. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2008; 168: 2194-2204
str. 102-103
U chorych po zawale serca 3-letni intensywny, ciągły program edukacyjno-behawioralny realizowany przez zespoły z ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, w porównaniu ze zwykłą opieką, zmniejszył ryzyko niektórych zdarzeń sercowonaczyniowych, głównie zawału serca niezakończonego zgonem.

Suplementacja witamin E i C nie zmniejszyła ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u mężczyzn w wieku >=50 lat - The Physicians' Health Study II
na podstawie: Vitamin E and C in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians’ Health Study II randomized control trial
Sesso H.D. i wsp.
JAMA, 2008; 300: 2123-2133
str. 103-104
Suplementacja witaminy E lub witaminy C nie zmniejszyła ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u mężczyzn w wieku >=50 lat.

Irbesartan nie poprawił rokowania u chorych z niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory - badanie I-PRESERVE
na podstawie: Irbesartan in patients with heart failure and preserved ejection fraction
Massie B.M. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 2456-2467
str. 104-105
Irbesartan, w porównaniu z placebo, nie poprawił rokowania u chorych w wieku >=60 lat z niewydolnością serca i zachowaną LVEF.

U dorosłych z ciężkim napadem migreny dodanie do standardowego leczenia doraźnego jednorazowego wstrzyknięcia i.v. lub i.m. deksametazonu zmniejsza ryzyko nawrotu migreny w ciągu 72 h, ale nie zmniejsza natężenia bólu podczas napadu - przegląd systematyczny
na podstawie: Parenteral dexamethasone for acute severe migraine headache: meta-analysis of randomized controlled trials for preventing recurrence.
Colman I. i wsp.
BMJ, 2008; 336: 1359-1361
str. 105
U dorosłych z ciężkim napadem migreny dodanie do standardowego leczenia doraźnego jednorazowego wstrzyknięcia i.v. lub i.m. deksametazonu zmniejsza ryzyko nawrotu migreny w ciągu 72 h, ale nie stwierdzono, by dodatkowo zmniejszało natężenie bólu podczas napadu.

U zaintubowanych dorosłych profilaktyczne stosowanie GKS pozajelitowo przed planowaną ekstubacją zmniejsza ryzyko obrzęku krtani po ekstubacji i ryzyko ponownej intubacji z powodu obrzęku krtani - metaanaliza
na podstawie: Prophylactic administration of parenteral steroids for preventing airway complications after extubation in adults: meta-analysis of randomised placebo controlled trials.
Fan T. i wsp.
BMJ, 2008; 337: a1841. DOI: 10.1136/bmj.a1841
str. 105-106
U zaintubowanych dorosłych profilaktyczne stosowanie GKS pozajelitowo (zwłaszcza w 4 dawkach) przed planowaną ekstubacją zmniejsza ryzyko obrzęku krtani po ekstubacji i ponownej intubacji z powodu obrzęku krtani.

U chorych z umiarkowanym lub ciężkim epizodem depresji preparaty dziurawca łagodzą objawy skuteczniej niż placebo i podobnie skutecznie jak leki przeciwdepresyjne - przegląd systematyczny
na podstawie: St John's wort for major depression (review).
Linde K. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008; Issue 4, Art. No. CD000448. DOI: 10.1002/14651858.CD000448.pub3
str. 106-107
U chorych z umiarkowanym lub ciężkim epizodem depresji preparaty dziurawca łagodzą objawy skuteczniej niż placebo i podobnie skutecznie jak leki przeciwdepresyjne oraz rzadziej niż leki przeciwdepresyjne powodują objawy niepożądane będące przyczyną przerwania leczenia.

U zdrowych starszych mężczyzn bez osteoporozy suplementacja wapnia 1200 mg/d zwiększyła gęstość mineralną kości
na podstawie: Randomized controlled trial of calcium supplementation in healthy, nonosteoporotic, older men.
Reid I.R. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2008; 168: 2276-2282
str. 107
U zdrowych starszych mężczyzn bez osteoporozy suplementacja wapnia w dawce 1200 mg/d (ale nie 600 mg/d) przez 2 lata zwiększyła BMD.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Co jest przyczyną przejściowej, zarejestrowanej w godzinach nocnych, bradykardii?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 109-110

Kardiologia. 56-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym
lek. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 111-122

Pneumonologia. 35-letnia kobieta z gorączką, kaszlem i dusznością wysiłkową
prof. dr hab. med. Jan Kuś
Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 123-129

Reumatologia. 32-letnia kobieta z zapaleniem wielostawowym i guzkami rąk
dr med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 130-134

Medycyna ratunkowa. Rana drążąca brzucha
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 135-136

Ultrasonografia. 32-letni mężczyzna z krwinkomoczem i bólem okolicy lędźwiowej
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 137-138

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Zabezpieczenie społeczne ryzyka choroby i jej następstw w Polsce
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
str. 139-141
Środki na zabezpieczenie społeczne choroby i jej następstw pochodzące ze składek lub z budżetu państwa są ograniczone i musi istnieć sprawnie funkcjonujący system prawny i organizacyjny ich właściwego wydatkowania.

 PRAWO MEDYCZNE 

Pacjent niezdolny do świadomego wyrażenia zgody
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 142-144

 ETYKA 

Czy w polskich szpitalach potrzebne są komitety etyczne?
dr Stefan Kornas, Siedlce
str. 145-148
Nie ulega wątpliwości, że wszystkie racje medyczne uzasadniają potrzebę powołania komitetów etycznych w polskich szpitalach. Powinni w nich zasiadać lekarze, prawnicy i etycy, a także psycholodzy.

 OKIEM PACJENTA 

Niepełnosprawny potrzebuje przyjaciela
Anna Dymna
aktorka, założycielka i Prezes Fundacji "Mimo wszystko"
str. 149-152

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 154-155

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 156-158

Choroba wieńcowa
str. 159-161

Endokrynologia
str. 162-169

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 170-174


Medycyna Praktyczna 2009/02

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna