MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/04

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3687

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Nadciśnienie tętnicze w zespole metabolicznym - podsumowanie nowego stanowiska European Society of Hypertension
Josep Redon MD, prof. Renata Cífková MD PhD, prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz
str. 17-28

Jak długo stosować profilaktykę zakrzepicy żył głębokich po dużej operacji w obrębie jamy brzusznej lub miednicy?
David Bergqvist MD, PhD
str. 29-31

Czy kolonografia metodą tomografii komputerowej powinna zastąpić kolonoskopię optyczną w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego?
Ganesh R. Veerappan MD, Brooks D. Cash MD
str. 32-37

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2008 ROKU 

Ostre zespoły wieńcowe - postępy 2008
dr hab. med. Krzysztof Reczuch
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 39-46
Autor przedstawia nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zawału serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST oraz wybrane badania kliniczne opublikowane w 2008 roku, dotyczące m.in. torowanej angioplastyki wieńcowej, sposobu rewaskularyzacji w zwężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz nowych leków.

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2008
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
str. 47-52
W artykule przedstawiono wybrane informacje z najważniejszych opublikowanych w 2008 roku badań klinicznych oraz stanowisk i wytycznych postępowania, dotyczących migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu i nagłej śmierci sercowej oraz elektrostymulacji serca.

Diabetologia - postępy 2008
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 54-72
Autor omawia opublikowane w 2008 roku nowe schematy leczenia cukrzycy typu 2 oraz wyniki dużych badań poświęconych głównie intensywności terapii, jak również nowym lekom przeciwcukrzycowym i modelom leczenia insuliną.

Pneumonologia - postępy 2008
prof. dr hab. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 74-91
Autorka na podstawie badań klinicznych i wytycznych postępowania opublikowanych w 2008 roku przedstawia nowości w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuca, chorób śródmiąższowych płuc, gruźlicy i zapaleń płuc.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Wytyczne EPOS rozpoznawania i leczenia zapalenia nosa i zatok przynosowych oraz polipów nosa w podstawowej opiece zdrowotnej - podsumowanie europejskiego stanowiska 2007
EPOS primary care guidelines: European position paper on the primary care diagnosis and management of rhinosinusitis and nasal polyps 2007 - a summary
M. Thomas, B. Yawn, D. Price, V. Lund, J. Mullol, W. Fokkens, on behalf of the European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps Group
Primary Care Respiratory Journal, 2008; 17: 79-89; DOI: 10.3132/pcrj.2008.00029
komentarz: prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz
str. 93-114
Artykuł zawiera aktualne wytyczne, przeznaczone głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczące ostrego i przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych u dorosłych i dzieci. Przedstawiono: definicje choroby, anatomię i patofizjologię, epidemiologię i czynniki predysponujące, objawy kliniczne i sposoby ich oceny, badania pomocznicze, zasady leczenia wraz z algorytmami postępowania oraz powikłania choroby.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 116-117

Benazepryl w połączeniu z amlodypiną lub hydrochlorotiazydem w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym - badanie ACCOMPLISH
opracowanie na podstawie: Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients
K. Jamerson, M.A. Weber, G.L. Bakris, B. Dahlöf, B. Pitt, V. Shi, A. Hester, J. Gupte, M. Gatlin, E.J. Velazquez, for the ACCOMPLISH trial investigators
The New England Journal of Medicine, 2008; 359: 2417-2428
str. 118-123
U chorych na nadciśnienie tętnicze obciążonych dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych leczenie skojarzone benazeprylem i amlodypiną, w porównaniu z leczeniem benazeprylem i hydrochlorotiazydem, zmniejszyło ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Trafność diagnostyczna kolonografii metodą tomografii komputerowej w wykrywaniu dużych gruczolaków i raków jelita grubego
opracowanie na podstawie: Accuracy of CT colonography for detection of large adenomas and cancers
C.D. Johnson, M.-H. Chen, A.Y. Toledano, J.P. Heiken, A. Dachman, M.D. Kuo, C.O. Menias, B. Siewert, J.I. Cheema, R.G. Obregon, J.L. Fidler, P. Zimmerman, K.M. Horton, K. Coakley, R.B. Iyer, A.K. Hara, R.A. Halvorsen, G. Casola, J. Yee, B.A. Herman, L.J. Burgart, P.J. Limburg
The New England Journal of Medicine, 2008; 359: 1207-1217
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 124-128
U osób w wieku >=50 lat bez objawów klinicznych badanie przesiewowe za pomocą kolonografii metodą tomografii komputerowej umożliwiło zidentyfikowanie 90% chorych z gruczolakiem lub rakiem jelita grubego o średnicy >=10 mm i 65% chorych z gruczolakiem lub rakiem jelita grubego o średnicy >=5 mm.

Przedłużona profilaktyka przeciwzakrzepowa za pomocą heparyny drobnocząsteczkowej po operacjach w obrębie jamy brzusznej lub miednicy - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Prolonged thromboprophylaxis with low molecular weight heparin for abdominal or pelvic surgery
M.S. Rasmussen, L.N. Jorgensen, P. Wille-Jorgensen
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009; Issue 1. Art No.: CD004318 DOI: 10.1002/14651858.CD004318.pub2
str. 131-132
U chorych poddawanych dużym operacjom w obrębie jamy brzusznej lub miednicy stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej przedłużone do miesiąca po operacji zmniejsza ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ciągu 30 dni po operacji i nie zwiększa ryzyka wystąpienia krwawienia.

U chorych z przewlekłą niewydolności serca leczenie oparte na kontroli stężenia BNP nie poprawiło przeżywalności ani jakości życia, w porównaniu z leczeniem opartym na objawach klinicznych - badanie TIME-CHF
na podstawie: Pfisterer M. i wsp.: BNP-guided vs symptom-guided heart failure therapy: the trial of intensified vs standard medical therapy in elderly patients with congestive heart failure (TIME-CHF) randomized trial
Pfisterer M. i wsp.
JAMA, 2009; 301: 383-392
str. 133-134
U chorych z przewlekłą niewydolnością serca leczenie oparte na kontroli stężenia BNP nie poprawiło przeżywalności ani jakości życia, w porównaniu z leczeniem opartym na objawach klinicznych.

U osób chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów stosowanie niektórych preparatów glukozaminy jest bezpieczne i korzystne - przegląd systematyczny
na podstawie: Glucosamine therapy for treating osteoarthritis
Towheed T. i wsp.
Cochrane Database of Syst. Rev., 2005, Issue 2, Art No.: CD002946. DOI: 10.1002/14651858.CD002946.pub2 (aktualizacja w listopadzie 2008)
str. 134-135
U osób chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów stosowanie glukozaminy jest bezpieczne w porównaniu z placebo i wiąże się z mniejszą częstością zdarzeń niepożądanych w porównaniu z NSLPZ.

Dożylne stosowanie immunoglobulin, w porównaniu z placebo, zmniejsza stopień niesprawności u chorych z przewlekłą zapalną poliradikuloneuropatią demielinizacyjną - przegląd systematyczny
na podstawie: Intravenous immunoglobulin for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy
Eftimov F. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2009; Issue 1, Art. No.: CD001797. DOI: 10.1002/14651858.CD001797.pub2
str. 135-136
Badania w małych grupach chorych sugerują, że skuteczność IVIG w leczeniu CIDP jest porównywalna ze skutecznością leczenia plazmaferezą i doustnego leczenia prednizolonem.

U chorych z ostrym bólem pooperacyjnym podanie naproksenu zmniejsza natężenie bólu i potrzebę zastosowania innego leku przeciwbólowego oraz nie zwiększa ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych - przegląd systematyczny
na podstawie: Single dose oral naproxen or naproxen sodium for acute postoperative pain in adults
Derry C. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2009; Issue 1, Art No.: CD004234. DOI: 10.1002/14651858.CD004234.pub3
str. 136-137
U chorych z ostrym bólem pooperacyjnym podanie naproksenu/soli sodowej naproksenu, w porównaniu z placebo, skuteczniej zmniejsza natężenie bólu i potrzebę zastosowania innego leku przeciwbólowego oraz nie zwiększa ryzyka zdarzeń niepożądanych.

U chorych z bólem pooperacyjnym podanie paracetamolu z kodeiną, w porównaniu z placebo lub samym paracetamolem, zmniejsza natężenie bólu i potrzebę zastosowania innego leku przeciwbólowego - przegląd systematyczny
na podstawie: Single dose oral paracetamol (acetaminophen) with codeine for postoperative pain in adults
Toms L. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2009; Issue 1, Art No.: CD001547. DOI: 10.1002/14651858.CD0015478.pub2
str. 137-138
U chorych z bólem pooperacyjnym podanie paracetamolu z kodeiną, w porównaniu z placebo, skuteczniej zmniejsza natężenie bólu i potrzebę zastosowania innego leku przeciwbólowego, ale zwiększa ryzyko łagodnych i przemijających zdarzeń niepożądanych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram wykonany u 25-letniej kobiety
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 139-140

Kardiologia. 60-letni chory z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca
dr med. Łukasz Chrzanowski
prof. dr hab. med. Jarosław Drożdż
II Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 141-148

Medycyna ratunkowa. Wiotka klatka piersiowa
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 149-150

Ultrasonografia. 52-letni mężczyzna po usunięciu pęcherzyka żółciowego
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 151-152

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Międzynarodowe klasyfikacje chorób i niepełnosprawności. Światowa Organizacja Zdrowia
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
str. 153-155
Wśród międzynarodowych klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO) główną rolę w opisywaniu stanów chorobowych (chorób, zaburzeń, urazów itp.) pełni Międzynarodowa Klasyfikacja Statystyczna Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD).

 PRAWO MEDYCZNE 

Leczenie bez zgody pacjenta - zgoda zastępcza i dodatkowa
Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 156-157

 ETYKA 

Rachunek zysków i strat - nowe kryterium w medycynie?
Zbigniew Nikodem Brzózy
Zakład Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
str. 158-161
W etyce personalistycznej i chrześcijańskiej kryterium postępowania moralnego jest związane nie z zasadą użyteczności, lecz z dobrem człowieka przekraczającym kategorie jakościowe i utylitarne.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 162-163

Choroba wieńcowa
str. 164-170

Endokrynologia
str. 171-175

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 176-180


Medycyna Praktyczna 2009/04

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna