MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/05

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3699

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Leczenie nadciśnienia tętniczego. Dane z Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration i z dużych badań klinicznych
John Chalmers MD PhD, Hisatomi Arima MD, PhD
str. 15-27

Czy po zaprzestaniu leczenia przeciwkrzepliwego pierwszego samoistnego epizodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinniśmy oznaczać dimer D w celu oceny ryzyka nawrotu?
Cynthia Wu MD, Shannon M. Bates MDCM, MSc
str. 28-33

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2008 ROKU 

Niewydolność serca - postępy 2008
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
dr hab. med. Krzysztof Reczuch
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Szpital Wojskowy we Wrocławiu
str. 35-56
Autor przedstawia nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące niewydolność serca oraz wybrane badania kliniczne opublikowane w 2008 roku, dotyczące m.in. zapobiegania niewydolności serca, nowych sposobów leczenia i roli biomarkerów.

Alergologia - postępy 2008
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Alergologii
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
str. 58-72
Autor przedstawia wybrane doniesienia dotyczące m.in.: anafilaksji, astmy, alergicznego nieżytu nosa, atopowego zapalenia skóry, immunoterapii alergenowej i leków przeciwhistaminowych.

Reumatologia - postępy 2008
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 73-85
Autorka przedstawia wybrane doniesienia dotyczące: reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu antyfosfolipidowego, twardziny układowej, zespołu Sjögrena, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, bakteryjnego zapalenia stawów, dny moczanowej, bólu krzyża i fibromialgii.

Osteoporoza - postępy 2008
dr hab. med. Piotr Głuszko
Zakład Reumatologii i Balneologii CM UJ w Krakowie
prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc
dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej
Instytutu "Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
str. 86-92
Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia dotyczące rozpoznawania, profilaktyki i leczenia osteoporozy.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w trądziku pospolitym. Wytyczne American Academy of Dermatology
Guidelines of care for acne vulgaris management
J.S. Strauss, D.P. Krowchuk, J.J. Leyden, A.W. Lucky, A.R. Shalita, E.C. Siegfried, D.M. Thiboutot, A.S. Van Voorhees, K.A. Beutner, C.K. Sieck, R. Bhushan; American Academy of Dermatology/American Academy of Dermatology Association
Journal of the American Academy of Dermatology, 2007; 56: 651-663
komentarz: prof. dr hab. med. Hanna Wolska
str. 93-113
Artykuł zawiera aktualne wytyczne postępowania w trądziku pospolitym opracowane przez Amerykańską Akademię Dermatologii. Zalecenia wraz z omówieniem dotyczą następujących zagadnień: systemów oceny zaawansowania i klasyfikacji trądziku; badań mikrobiologicznych i endokrynologicznych; leczenia miejscowego; antybiotyków stosowanych ogólnoustrojowo; leków hormonalnych; izotretynoiny; innych metod leczenia; metod medycyny komplementarnej; ograniczeń dietetycznych.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 114-115

Formoterol i budezonid w jednym inhalatorze, w porównaniu z samym beta2-mimetykiem, stosowane doraźnie w astmie u dorosłych i dzieci - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Combination formoterol and inhaled steroid versus beta2-agonist as relief medication for chronic asthma in adults and children
C.J. Cates, T.J. Lasserson
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009; Issue 1. Art. No.: CD007085. DOI: 10.1002/14651858.CD007085.pub2
str. 116-119
Według autorów przeglądu u chorych na astmę lekką nieprzyjmujących regularnie glikokortykosteroidu wziewnego stosowanie w leczeniu doraźnym budezonidu z formoterolem (B+F) nie ma wyraźnej przewagi nad stosowaniem samego formoterolu lub samej terbutaliny. U dorosłych i dzieci chorych na astmę umiarkowaną lub ciężką, którzy przyjmują B+F regularnie, stosowanie B+F również doraźnie wiąże się z poprawą niektórych parametrów klinicznych i fizjologicznych.

Występowanie otępienia a obniżenie ciśnienia tętniczego - badanie HYVET-COG
Incident dementia and blood pressure lowering in the Hypertension in the Very Elderly Trial cognitive function assessment (HYVET-COG): a double-blind, placebo controlled trial
R. Peters, N. Beckett, F. Forette, J. Tuomilehto, R. Clark, C. Ritchie, A. Waldman, I. Walton, R. Poulter, S. Ma, M. Comsa, L. Burch, A. Fletcher, C. Bulpitt, for the HYVET Investigators
The Lancet Neurology, 2008; 7: 683-689
str. 120-124
U chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku >=80 lat stosowanie indapamidu (samego lub z peryndoprylem) nie zmniejszyło ryzyka wystąpienia otępienia. Wyniki metaanalizy przeprowadzonej przez autorów badania sugerują korzystny wpływ leczenia hipotensyjnego na ryzyko występowania otępienia.

Oznaczanie stężenia dimeru D w osoczu w przewidywaniu nawrotu zakrzepicy po zaprzestaniu leczenia przeciwkrzepliwego z powodu samoistnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Systematic review: D-dimer to predict recurrent disease after stopping anticoagulant therapy for unprovoked venous thromboembolism
M. Verhovsek, J.D. Douketis, Q. Yi, S. Shrivastava, R.C. Tait, T. Baglin, D. Poli, W. Lim
Annals of Internal Medicine, 2008; 149: 481-490
str. 125-126
Oznaczanie dimeru D umożliwia lepszą identyfikację chorych obciążonych małym lub dużym ryzykiem nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) po zaprzestaniu leczenia przeciwkrzepliwego z powodu pierwszego w życiu epizodu samoistnej ŻChZZ. Informacja ta może być pomocna w decyzji dotyczącej długości leczenia przeciwkrzepliwego.

Heparyna drobnocząsteczkowa i kwas acetylosalicylowy w leczeniu kobiet z nawykową utratą ciąży - badanie HepASA
opracowanie na podstawie: Low molecular weight heparin and aspirin for recurrent pregnancy loss: results from the randomized, controlled HepASA trial
C.A. Laskin, K.A. Spitzer, C.A. Clark, M.R. Crowther, J.S. Ginsberg, G.A. Hawker, J.C. Kingdom, J. Barrett, M. Gent
The Journal of Rheumatology, 2009; 36: 279-287
str. 127-129
U kobiet ciężarnych w wieku śr. 34 lat z nawykowymi utratami ciąży w wywiadach, z udokumentowaną trombofilią, zespołem antyfosfolipidowym lub przeciwciałami przeciwjądrowymi, leczenie skojarzone dalteparyną i kwasem acetylosalicylowym (ASA), w porównaniu ze stosowaniem samego ASA, wiązało się z podobnym prawdopodobieństwem urodzenia żywego dziecka. Nie obserwowano incydentów zakrzepowo-zatorowych. Utrata gęstości mineralnej kości była podobna w obu grupach.

Diuretyki zmniejszają ryzyko zgonu i hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca - przegląd systematyczny
na podstawie: Diuretics for heart failure
Faris R.F. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2006; Issue 1, Art. No.: CD003838. DOI: 10.1002/14651858.CD003838.pub2 (aktualizacja w czerwcu 2008)
str. 130
Diuretyki, w porównaniu z placebo, zmniejszają ryzyko zgonu i hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych z przewlekłą niewydolnością serca zwiększyło ryzyko zgonu i częstość hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych
na podstawie: Increased mortality and cardiovascular morbidity associated with use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in chronic heart failure
Gislason G.H. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2009; 169: 141-149
str. 130-131
Stosowanie NSLPZ u chorych z przewlekłą niewydolnością serca wiązało się ze zwiększeniem ryzyka zgonu i hospitalizacji z powodu zawału serca i z powodu niewydolności serca.

U chorych na PAD nadzorowane ćwiczenia fizyczne na bieżni mechanicznej i oporowe ćwiczenia fizyczne wzmacniające siłę mięśniową kończyn dolnych poprawiły maksymalny czas marszu i jakość życia
na podstawie: Treadmill exercise and resistance training in patients with peripheral arterial disease with and without intermittent claudication: a randomized controlled trial
McDermott M.M. i wsp.
JAMA, 2009; 301: 165-174
str. 131-132
U chorych na PAD nadzorowane ćwiczenia fizyczne na bieżni ruchomej poprawiły dystans marszu w 6MWT i maksymalny czas marszu na bieżni ruchomej oraz jakość życia, a oporowe ćwiczenia fizyczne wzmacniające siłę mięśniową kończyn dolnych poprawiły maksymalny czas na bieżni mechanicznej i jakość życia.

Postępowanie w dyspepsji w podstawowej opiece zdrowotnej - wczesna endoskopia, test w kierunku zakażenia Helicobacter pylori czy leczenie empiryczne
na podstawie: Clinical trial: a randomized trial of early endoscopy, Helicobacter pylori testing and empirical therapy for the management of dyspepsia in primary care
Duggan A.E. i wsp.
Aliment. Pharmacol. Ther., 2008; 29: 55-68
str. 132-134
U chorych z objawami dyspepsji skuteczność porównywanych strategii postępowania oceniona po roku była podobna, a strategia "wykonaj test i lecz" była najbardziej efektywna kosztowo. Autorzy badania zalecają wykonywanie wczesnej endoskopii u chorych w wieku >55 lat lub z objawami alarmującymi, a u pozostałych chorych strategię "wykonaj test i lecz" lub leczenie empiryczne IPP.

Oddanie nerki do przeszczepienia przez starannie dobranych zdrowych dawców nie zwiększyło u nich ryzyka zgonu lub wystąpienia schyłkowej choroby nerek
na podstawie: Long-term consequences of kidney donation
Ibrahim H.N. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2009; 360: 459-469
str. 134-135
W grupie starannie dobranych zdrowych osób, od których pobrano nerkę do przeszczepienia, ryzyko zgonu i wystąpienia ESRD, stan zdrowia oraz jakość życia były podobne jak w populacji ogólnej.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Co to za arytmia?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 136-137, 141

Ultrasonografia. 72-letnia kobieta po usunięciu wyrostka robaczkowego
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
lek. Mirosław Burak
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 139-141

 ETYKA 

Etyka, biologia, medycyna. Czy możliwa jest płaszczyzna porozumienia?
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 144-146
Inspiracją do napisania niniejszej refleksji były słowa, które kiedyś usłyszałem na jednej z debat bioetycznych. W pewnym momencie pani profesor biologii rzekła dość zniecierpliwionym głosem: "Wy, etycy, zostawcie w spokoju i nas, i to co znajduje się w naszych probówkach! Zajmijcie się waszym przedmiotem - sumieniem, prawem moralnym, człowiekiem. Nie mieszajcie się do zygot, komórek, tkanek. To czysta biologia! To nie wasz teren". Czy rzeczywiście? Czy można w ogóle oddzielić medycynę i biologię od etyki i filozofii?

 PRAWO MEDYCZNE 

Praktyka lekarska w orzecznictwie - wykreślenie z rejestru
Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 147-148
Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich dokonuje wykreślenia wpisu praktyki z rejestru praktyk lekarskich w przypadku skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w art. 13 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 149

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 150-152

Endokrynologia
str. 153-155

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 158-162


Medycyna Praktyczna 2009/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna