MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/06

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3708

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze - czego nauczyło nas badanie ACCOMPLISH?
Joseph L. Izzo Jr MD
str. 13-19

Czy jest miejsce dla przezskórnych interwencji wieńcowych w ciężkiej chorobie wieńcowej?
William R. Herzog MD, Andrew Farb MD
str. 22-34

Czy w podstawowej opiece zdrowotnej powinniśmy stosować w świeżej dyspepsji leczenie intensyfikowane czy redukowane?
Alexander C. Ford MD, Paul Moayyedi MBChB PhD
str. 36-43

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2008 ROKU 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2008
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
str. 45-53
Autorzy przedstawiają wybrane informacje z opublikowanych 2008 roku badań klinicznych dotyczących roli homocysteiny jako czynnika ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz różnych apektów zaburzeń gospodarki lipidowej.

Koagulologia - postępy 2008
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
Pracownia Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii
i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 54-59
Autorka na podstawie wytycznych i badań klinicznych opublikowanych w 2008 roku przedstawia nowości w zakresie immunologicznej plamicy małopłytkowej, hemofilii i choroby von Willebranda oraz żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Neurologia - postępy 2008
prof. dr hab. med. Anna Członkowska
II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 60-70
Autorka przedstawia wybrane informacje z opublikowanych w 2008 roku badań klinicznych oraz stanowisk i wytycznych postępowania dotyczących udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, otępienia, padaczki i zwężenia kanału kręgowego.

Anestezjologia i intensywna terapia - postępy 2008
prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu
str. 71-77
Autor przedstawia wybrane nowości w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, dotyczące takich zagadnień jak: znieczulenie i zabiegi operacyjne u chorych ze stentami w tętnicach wieńcowych, znieczulenie u osób z obturacyjnym bezdechem sennym, stosowanie beta-blokerów w okresie okołooperacyjnym, ból pooperacyjny, sepsa, wentylacja mechaniczna, ostra niewydolność nerek i resuscytacja.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Zespoły nadwrażliwości wywołanej wysiłkiem fizycznym u sportowców wyczynowych i osób uprawiających sport rekreacyjnie - uzgodniony raport PRACTALL
Co lekarz ogólny powinien wiedzieć o sporcie i alergii?

Exercise-induced hypersensitivity syndromes in recreational and competitive athletes: a PRACTALL consensus report (what the general practitioner should know about sports and allergy)
L.B. Schwartz, L. Delgado, T. Craig, S. Bonini, K.H. Carlsen, T.B. Casale, S. Del Giacco, F. Drobnic, R.G. van Wijk, M. Ferrer, T. Haahtela, W.R. Henderson, E. Israel, J. Lötvall, A. Moreira, N.G. Papadopoulos, C.C. Randolph, A. Romano, J.M. Weiler
Allergy, 2008; 63: 953-961; DOI: 10.1111/j.1398-9995.2008.01802.x
komentarz: prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
str. 78-94
W raporcie, opracowanym przez grupę ekspertów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii, przedstawiono zasady rozpoznawania i leczenia zespołów nadwrażliwości wywołanych wysiłkiem fizycznym - astmy, pokrzywki i anafilaksji.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 96-97

Klopidogrel w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym u chorych z migotaniem przedsionków, obciążonych zwiększonym ryzykiem udaru mózgu - badanie ACTIVE A
opracowanie na podstawie: Effect of clopidogrel added to aspirin in patients with atrial fibrillation
The ACTIVE Investigators
The New England Journal of Medicine, 2009; 360; DOI: 10.1056/NEJMoa0901301
komentarz: prof. dr hab. med. Anetta Undas
str. 98-102
U chorych z migotaniem przedsionków, obciążonych zwiększonym ryzykiem udaru mózgu, u których nie można zastosować antagonistów witaminy K, leczenie skojarzone klopidogrelem z kwasem acetylosalicylowym (ASA), w porównaniu z placebo i ASA, zmniejszyło ryzyko poważnych zdarzeń naczyniowych i udaru mózgu, ale zwiększyło ryzyko ciężkiego i dużego krwawienia.

Przezskórna interwencja wieńcowa w porównaniu z pomostowaniem aortalno-wieńcowym w ciężkiej chorobie wieńcowej - badanie SYNTAX
opracowanie na podstawie: Percutaneous coronary intervention versus coronary-artery bypass grafting for severe coronary artery disease
P.W. Serruys, M.-C. Morice, A.P. Kappetein, A. Colombo, D.R. Holmes, M.J. Mack, E. Stahle, T.E. Feldman, M. van den Brand, E.J. Bass, N. Van Dyck, K. Leadley, K.D. Dawkins, F.W. Mohr for the SYNTAX Investigators
The New England Journal of Medicine, 2009; 360: 961-972
str. 103-106
U chorych na dotychczas nieleczoną inwazyjnie ciężką chorobę wieńcową przezskórna interwencja wieńcowa, w porównaniu z pomostowaniem aortalno-wieńcowym (CABG), wiąże się z większym ryzykiem poważnego zdarzenia sercowego lub naczyniowomózgowego (głównie potrzeby ponownej rewaskularyzacji), ale z mniejszym ryzykiem udaru mózgu w ciągu 12 miesięcy od zabiegu.

Skuteczność i opłacalność dwóch strategii leczenia lekami zobojętniającymi kwas solny, H2-blokerami i inhibitorami pompy protonowej - leczenia intensyfikowanego i leczenia redukowanego - u osób zgłaszających się do lekarza rodzinnego ze świeżymi objawami dyspepsji - badanie DIAMOND
opracowanie na podstawie: Effect and cost-effectiveness of step-up versus step-down treatment with antacids, H2-receptor antagonists, and proton pump inhibitors in patients with new onset dyspepsia (DIAMOND study): a primary-care-based randomised controlled trial
C.J. van Marrewijk, S. Mujakovic, G.A.J. Fransen, M.E. Numans, N.J. de Wit, J.W.M. Muris, M.G.H. van Oijen, J.B.M.J. Jansen, D.E. Grobbee, J.A. Knottnerus, R.J.F. Laheij
The Lancet, 2009; 373: 215-225
str. 108-111
U osób zgłaszających się do lekarza rodzinnego ze świeżymi objawami dyspepsji strategia polegająca na stopniowym zwiększaniu intensywności leczenia zmniejszającego kwaśność soku żołądkowego (strategia leczenia intensyfikowanego) była równie skuteczna i bardziej opłacalna z punktu widzenia społeczeństwa holenderskiego niż strategia leczenia redukowanego.

Odstawienie leku modyfikującego przebieg choroby u chorych na RZS - przegląd systematyczny z metaanalizą
opracowanie na podstawie: Withdrawal of DMARDs in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis
R. O'Mahony, A. Richards, C. Deighton, D. Scott
Annals of the Rheumatic Diseases, 2009; DOI: 10.1136/ard.2008.105577
komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 112-114
U dorosłych chorych na reumatoidalne zapalenie stawów trwające >2 lata kontynuowanie leczenia lekami modyfikującymi przebieg choroby (LMPCh) w stałych dawkach, w porównaniu z placebo lub LMPCh w zmniejszanej dawce, wiąże się z mniejszym ryzykiem nawrotu/zaostrzenia choroby. U części chorych uzyskano zmniejszenie dawki lub odstawiono lek. Autorzy sugerują raczej utrzymywanie stałych dawek kontrolujących, a w przypadku decyzji o zmniejszaniu dawki lub odstawianiu leku zalecają, by czynić to stopniowo i powiązać z ciągłym monitorowaniem aktywności choroby oraz gotowością do ponownej intensyfikacji leczenia w przypadku nawrotu/zaostrzenia choroby.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 56-letni otyły mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, lek. Mirosław Burak
str. 115-117
56-letniego otyłego mężczyznę z niestabilnym nadciśnieniem tętniczym skierowano do oceny ultrasonograficznej jamy brzusznej.

Elektrokardiografia. Analiza zaburzeń przewodzenia śródkomorowego u 65-letniego mężczyzny
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 118-119

Kardiologia. 68-letni mężczyzna z obrzękiem płuc
dr med. Jolanta Petruk-Kowalczyk, lek. Ewa Inorowicz, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 120-131

Pneumonologia. 69-letnia kobieta z nasileniem duszności
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
Zakład Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 132-150

Medycyna ratunkowa. Obrażenia urazowe u kobiety w ciąży
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 151-154

 PRAWO MEDYCZNE 

Niezdolność lekarza do wykonywania zawodu
Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 155-156

 ETYKA 

"Filozofia, głupcze!" Czyli na czym oparta jest etyka lekarska?
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 157-160
Każdy człowiek wyznaje jakiś zbiór norm, zasad i wartości. Niezależnie od tego, czy posiada tytuł profesora czy jedynie świadectwo ostatniej klasy szkoły podstawowej; czy jest doświadczonym czy ignorantem w danej kwestii, wierzącym czy ateistą.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 162

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 163-164

Choroba wieńcowa
str. 165-169

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 170-174


Medycyna Praktyczna 2009/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna