MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/09

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3737

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Aktualne wytyczne ESC/ESICM i ACCF/AHA dotyczące rozpoznawania i leczenia ostrej niewydolności serca u dorosłych - czy się różnią?
Alexandre Mebazaa MD PhD
str. 15-24
W poprzednich wytycznych dotyczących ostrej niewydolności serca (ONS), wydanych przez towarzystwa europejskie i towarzystwa północnoamerykańskie, odmienne było podejście odnoście do istotnych zagadnień, takich jak postępowanie z wolemią oraz stosowanie leków rozszerzających naczynia i leków o dodatnim działaniu inotropowym.

Leczenie przeciwnadciśnieniowe a otępienie
Ingmar Skoog MD PhD
str. 27-31

Czy stosowanie inhibitorów pompy protonowej z klopidogrelem jest bezpieczne?
Clara K. Chow MBBS PhD, Paul Moayyedi BSc MB ChB PhD, P.J. Devereaux MD PhD
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 32-38

Szczepienie przeciwko grypie osób w wieku podeszłym i innych grup ryzyka - sezonowe i w czasie pandemii. Przegląd dostępnych danych
Piotr Kramarz MD PhD, Bruno Ciancio MD, Angus Nicoll MD PhD
str. 40-48

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Blokowanie receptora aldosteronowego w nadciśnieniu tętniczym
Aldosterone-receptor antagonism in hypertension
P.M. Jansen, A.H.J. Danser, B.P. Imholz, A.H. van den Meiracker
Journal of Hypertension, 2009; 27: 680-691
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 51-69
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat roli aldosteronu w nadciśnieniu tętniczym, stosowania antagonistów receptora aldosteronowego w leczeniu przeciwnadciśniowym oraz skutków ubocznych tych leków.

Zagadnienia związane ze schyłkowym okresem życia
End of life issues
N. Sykes
European Journal of Cancer, 2008; 44: 1157-1162
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Łuczak
str. 70-81
W tekście omówiono praktyczne informacje niezwykle przydatne do rozpoznania umierania, a także przedstawiono wskazówki dotyczące właściwego postępowania w takich okolicznościach (zarówno w wymiarze medycznym, jak i etycznym). W szczególności opisano praktyczne sposoby podawania leków drogą podskórną, celowość nawodnienia umierających chorych oraz zagrożenia związane z lekami sedatywnymi.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 82-83

Leki hipotensyjne w prewencji pierwotnej i wtórnej zdarzeń sercowo-naczyniowych - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies
M.R. Law, J.K. Morris, N.J. Wald
BMJ, 2009; 338: b1665
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, lek. Aleksander Prejbisz
str. 85-94
Skuteczność leku hipotensyjnego (diuretyku tiazydowego, inhibitora konwertazy angiotensyny, blokera receptora angiotensynowego lub blokera kanału wapniowego) w prewencji zdarzeń wieńcowych i udaru mózgu zależy głównie od stopnia obniżenia ciśnienia tętniczego. Wyjątki to dodatkowa korzyść (zmniejszenie ryzyka zdarzeń wieńcowych) ze stosowania β-blokera u chorych po zawale serca przebytym w ciągu ostatnich 4 miesięcy oraz związane ze stosowaniem blokera kanału wapniowego niewielkie dodatkowe zmniejszenie ryzyka udaru mózgu i mniejsza redukcja ryzyka wystąpienia niewydolności serca. Względne zmniejszenie ryzyka zdarzenia wieńcowego i ryzyka udaru mózgu jest podobne niezależnie od wyjściowej wartości ciśnienia tętniczego oraz występowania choroby sercowo-naczyniowej w wywiadzie. Stosowanie kilku leków hipotensyjnych w mniejszych dawkach jest skuteczniejsze niż stosowanie jednego leku w dużej dawce.

Kwas acetylosalicylowy w pierwotnej i wtórnej prewencji chorób naczyniowych - metaanaliza
Omówienie artykułu: Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials
Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration
The Lancet, 2009; 373: 1849-1860
str. 96-100
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego (ASA) w prewencji pierwotnej zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń naczyniowych. Efekt ten jest mniejszy (o rząd wielkości) niż w przypadku prewencji wtórnej i, według autorów, bilans korzystnych efektów i zwiększonego ryzyka poważnych krwawień nie przemawia jednoznacznie za stosowaniem ASA w prewencji pierwotnej.

Leczenie chorych na cukrzycę typu 2 i stabilną chorobę wieńcową - badanie BARI 2D
Omówienie artykułu: The BARI 2D Study Group: A randomized trial of therapies for type 2 diabetes and coronary artery disease.
The New England Journal of Medicine, 2009; 360: 2503-2515
str. 102-108
U chorych na cukrzycę typu 2 i stabilną chorobę wieńcową niezwłoczna rewaskularyzacja, w porównaniu z leczeniem zachowawczym, oraz leczenie zmniejszające insulinooporność, w porównaniu z leczeniem zwiększającym stężenie insuliny we krwi, wiązały się z podobnym ryzykiem zgonu i poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Ocena skuteczności szczepienia młodych kobiet dwuwalentną szczepionką przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) typu 16 i 18 w profilaktyce zmian przedrakowych szyjki macicy - badanie PATRICIA
omówienie artykułu: Efficacy of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by oncogenic HPV types (PATRICIA): final analysis of a double-blind, randomised study in young women
J. Paavonen, P. Naud, J. Salmerón, C.M. Wheeler, S.-N. Chow, D. Apter, H. Kitchener, X. Castellsague, J.C. Teixeira, S.R. Skinner, J. Hedrick, U. Jaisamrarn, G. Limson, S. Garland, A. Szarewski, B. Romanowski, F.Y. Aoki, T.F. Schwarz, W.A.J. Poppe, F.X. Bosch, D. Jenkins, K. Hardt, T. Zahaf, D. Descamps, F. Struyf, M. Lehtinen, G. Dubin
The Lancet, 2009; DOI:10.1016/S0140-6736(09)61248-4 (opublikowany w wersji elektronicznej)
komentarz: dr med. Jacek Mrukowicz
str. 109-114
Podanie młodym kobietom 3 dawek dwuwalentnej szczepionki przeciwko HPV (typów 16 i 18) z systemem adiuwantowym AS04 było bezpieczne i zmniejszyło - w porównaniu z placebo - ryzyko wystąpienia w ciągu średnio 3 lat śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy co najmniej średniego stopnia (CIN2+), w tym związanej z HPV-16 i/lub HPV-18 oraz innych onkogennych typów. Skuteczność ochronna była bardzo duża u kobiet, które nie przeszły zakażenia HPV przed szczepieniem, a ogólny efekt ochronny był istotny w grupach kwalifikujących się do programu szczepień powszechnych i wyrównawczych.

Krótkie omówienia

U chorych na cukrzycę typu 2 rozyglitazon w połączeniu z metforminą lub pochodną sulfonylomocznika nie zwiększał ryzyka zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych, ale zwiększał ryzyko niewydolności serca i złamań - badanie RECORD
na podstawie: Rosiglitazone evaluated for cardiovascular outcomes in oral agent combination therapy for type 2 diabetes (RECORD): a multicentre, randomised, open-label trial
Home P.D. i wsp.
Lancet, 2009; 373: 2125-2135
str. 115-116
U chorych na cukrzycę typu 2 rozyglitazon w połączeniu z metforminą lub pochodną sulfonylomocznika, w porównaniu z leczeniem skojarzonym metforminą i pochodną sulfonylomocznika, zwiększył ryzyko niewydolności serca i złamań.

Mała wydajność snu (długi czas potrzebny na zaśnięcie) i krótki czas trwania snu zwiększyły ryzyko ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych
na podstawie: Sleep habits and susceptibility to the common cold
Cohen S. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2009; 169: 62-67
str. 116-118
Mała wydajność i krótki czas trwania snu w ciągu 2 tygodni poprzedzających ekspozycję na rynowirusa wiązały się ze zwiększonym ryzykiem ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych.

Pończochy o stopniowanym ucisku zakładane na całe kończyny dolne nie zmniejszają ryzyka zakrzepicy żył głębokich u chorych z udarem mózgu - badanie CLOTS1
na podstawie: The CLOTS Trials Collaboration: Effectiveness of thigh-length graduated compression stockings to reduce the risk of deep vein thrombosis after stroke (CLOTS trial1): a multicentre, randomised controlled trial
Lancet, 2009; 373: 1958-1965
str. 118
PSU zakładane na całe kończyny dolne nie zmniejszają ryzyka ZŻG u chorych ze świeżym udarem mózgu, natomiast powodują istotne powikłania skórne.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 45-letniego mężczyzny z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 119-122

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zapytaj eksperta. Choroby układu oddechowego
str. 125-130

Zapytaj eksperta. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego
prof. dr hab. med. Tomasz Bednarczuk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 130-132

 ETYKA I PRAWO MEDYCZNE 

Kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć? II sympozjum z cyklu "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej"
dr med. Piotr Gajewski
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
redaktor naczelny "Medycyny Praktycznej"
prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
str. 133-134
W dniu 2 kwietnia 2009 roku, w przeddzień VIII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich, odbyło się w Warszawie drugie sympozjum z zapoczątkowanego rok wcześniej cyklu "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej", zorganizowane przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i Amerykańskim Kolegium Lekarzy (ACP).

Historia Terri Schiavo - aspekty etyczne i prawne oraz wnioski dla lekarzy
Paul S. Mueller MD MPH
str. 135-143
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

Definiowanie leczenia daremnego jest daremnym wysiłkiem
Roman Jaeschke MD, MSc, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 144-146
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

Rezygnacja z uporczywej terapii a prawo do życia
ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
Katedra Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
str. 147-154
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle nauki Kościoła
prof. dr hab. Marian Machinek MSF
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
str. 155-159
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle polskiego prawa
dr hab. Włodzimierz Wróbel
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 160-166
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

Kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć? Głosy w dyskusji
prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. dr. hab. Włodzimierz Galewicz, dr hab. med. Romuald Krajewski, prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, prof. dr hab. med. Krzysztof Marczewski, dr Konstanty Radziwiłł, dr med. Jerzy Umiastowski, Anna Dymna
str. 167-177
Artykuł zawiera treść wystąpień w dyskusji podczas Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?" (Warszawa, 2.04.2009), zorganizowanego przez Medycynę Praktyczną we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską i American College of Physicians.

 MISCELLANEA 

Zgon - aspekty medyczne i prawne
dr med. Konstanty Szułdrzyński, dr med. Miłosz Jankowski
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
mgr prawa Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 178-182

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 183

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 184-187

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 188-192


Medycyna Praktyczna 2009/09

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna