MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/11

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3750

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Metoda "drip-and-ship" w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinka ST - strategia farmakoinwazyjna dla chorych leczonych fibrynolitycznie
Shaun G. Goodman MD, Warren J. Cantor MD
str. 15-18

Czy warto hamować układ renina-angiotensyna u chorych na cukrzycę typu 1?
Irena Duka MD, George Bakris MD
str. 20-23

Wziewne leki przeciwcholinergiczne w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - czy są powody do obaw o bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe?
R. Andrew McIvor MD MSc
str. 24-28

Stosowanie glikokortykosteroidów w ciężkiej sepsie - przyznajmy się do niepewności
Roman Jaeschke MD MSc, Gordon H. Guyatt MD MSc
str. 30-33
Lekarze, którzy pracowali na oddziale intensywnej terapii przed 25 laty, pamiętają, że u chorych w stanie wstrząsu septycznego stosowano wówczas glikokortykosteroidy (GKS) dożylnie w dużych dawkach - niekiedy przekraczających 2 g metyloprednizolonu dziennie.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Przewodnik stosowania inhibitorów pompy protonowej u dorosłych
Guide to the use of proton pump inhibitors in adult patients
V. Boparai, J. Rajagopalan, G. Triadafilopoulos
Drugs, 2008; 68: 925-947
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 34-63
W artykule przedstawiono szczegółowo farmakologię i dawkowanie inhibitorów pompy protonowej oraz kliniczne zastosowania tych leków.

Nowotwory złośliwe o nieznanym ognisku pierwotnym - rozpoznanie, leczenie i obserwacja. Zalecenia European Society for Medical Oncology (ESMO) 2009
Cancers of unknown primary site: ESMO Clinical Recommendation for diagnosis, treatment and follow-up.
E. Briasoulis, N. Pavlidis, E. Felip on behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Annals of Oncology, 2009; 20: (supl. 4): ii154-ii155
str. 64-66
W tych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przedstawiono ogólne zasady postępowania diagnostycznego i leczenia w przypadkach nowotworów złośliwych o nieznanym ognisku pierwotnym.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 67-68

Rutynowa wczesna angioplastyka po leczeniu fibrynolitycznym u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego - badanie TRANSFER-AMI
Omówienie artykułu: W.J. Cantor, D. Fitchett, B. Borgundvaag i wsp.: Routine early angioplasty after fibrinolysis for acute myocardial infarction
The New England Journal of Medicine, 2009; 360: 2705-2718
str. 69-72
Czy u chorych ze STEMI przywiezionych do szpitala, w którym nie można przeprowadzić pierwotnej PCI, wczesna PCI (do 6 h po leczeniu fibrynolitycznym), w porównaniu z leczeniem standardowym, zmniejsza ryzyko zgonu, ponownego zawału serca, nawrotu niedokrwienia mięśnia sercowego, niewydolności serca lub wstrząsu kardiogennego oraz czy jest to postępowanie bezpieczne?

Ścisła kontrola ciśnienia tętniczego w porównaniu ze zwykłą kontrolą u chorych na nadciśnienie tętnicze bez cukrzycy obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym - badanie Cardio-Sis
Omówienie artykułu: Usual versus tight control of systolic blood pressure in non-diabetic patients with hypertension (Cardio-Sis): an open-label randomised trial.
P. Verdecchia, J.A. Staessen, F. Angeli i wsp.
The Lancet, 2009; 374: 525-533
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, lek. Aleksander Prejbisz
str. 75-82
U chorych na nadciśnienie tętnicze bez cukrzycy, obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym ścisła kontrola skurczowego ciśnienia tętniczego (docelowo <130 mm Hg), w porównaniu ze zwykłą kontrolą (docelowo <140 mm Hg), zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych łącznie oraz przerostu lewej komory serca stwierdzonego w EKG.

Stosowanie enalaprylu lub losartanu a ryzyko rozwoju nefropatii i retinopatii u chorych na cukrzycę typu 1 - badanie RASS
Omówienie artykułu: M. Mauer, B. Zinman, R. Gardiner i wsp.: Renal and retinal effects of enalapril and losartan in type 1 diabetes.
The New England Journal of Medicine, 2009; 361: 40-51
str. 83-87
U chorych na cukrzycę typu 1 stosowanie enalaprylu lub losartanu, w porównaniu z placebo, wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka postępu retinopatii, przy niezmniejszonym ryzyku postępu nefropatii. Stosowanie losartanu wiązało się ze wzrostem albuminurii, a stosowanie enalaprylu - z wystąpieniem przewlekłego kaszlu.

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe stosowania tiotropium u chorych na POChP - metaanaliza
Omówienie artykułu: Cardiovascular safety of tiotropium in patients with COPD.
B. Celli, M. Decramer, I. Leimer i wsp.
Chest, 2009; doi 10.1378/chest.09-0011
str. 88-90
U chorych na POChP w stadium II-IV wg GOLD stosowanie tiotropium, w porównaniu z placebo, zmniejsza ryzyko zdarzeń niepożądanych ogółem, poważnych zdarzeń niepożądanych i zdarzeń niepożądanych zakończonych zgonem oraz poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Bezpieczne wykluczanie zakrzepicy żył głębokich w opiece podstawowej - badanie AMUSE
Omówienie artykułu: H.R. Büller, A.J. ten Cate-Hoek, A.W. Hoes i wsp.: Safely ruling out deep venous thrombosis in primary care.
Annals of Internal Medicine, 2009; 150: 229-235
komentarz: dr hab. med. Rafał Niżankowski
str. 92-95
U pacjentów z podejrzeniem ZŻG na podstawie objawów klinicznych skala oceny prawdopodobieństwa klinicznego ZŻG a priori, obejmująca wybrane cechy kliniczne w połączeniu z wynikiem oznaczenia dimeru D testem paskowym, jest przydatnym narzędziem do wykluczania ZŻG w podstawowej opiece zdrowotnej.

Higiena rąk i noszenie maseczki na twarz w profilaktyce szerzenia się grypy wśród współmieszkańców
Omówienie artykułu: Facemasks and hand hygiene to prevent influenza transmission in households: a randomized trial.
B.J. Cowling, K.-H. Chan, V.J. Fang i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2009; 151: 437-446
komentarz: prof. dr hab. med. Janusz Ślusarczyk
str. 97-102
Wczesne (w ciągu 36 h od pierwszego zachorowania na grypę) zastosowanie przez wszystkich domowników higieny rąk oraz maseczki chirurgicznej na twarz zmniejszyło w ciągu tygodnia ryzyko szerzenia się zakażenia wirusem grypy wśród współmieszkańców.

Stosowanie dronedaronu a ryzyko udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków - badanie ATHENA
Omówienie artykułu: Connolly S.J. i wsp.: Analysis of stroke in ATHENA: a placebo-controlled double-blind, parallel-arm trial to asses the efficacy of dronedaron 400 mg bid for the prevention of cardiovascular hospitalization or death from any cause in patients with atrial fibrillation/atrial flutter.
Circulation, 2009; 120: 1174-1180
str. 103
Dronedaron u chorych z migotaniem przedsionków zmniejszył ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Wpływ stosowania inhibitorów pompy protonowej na farmakodynamikę i skuteczność kliniczną klopidogrelu i prasugrelu - analiza badań TRITON-TIMI 38 i PRINCIPLE-TIMI 44
Omówienie artykułu: O'Donoghue M. i wsp.: Pharmacodynamic effect and clinical efficacy of clopidogrel and prasugrel with or without a proton-pump inhibitor: an analysis of two randomised trials.
Lancet, 2009; 374: 989-997
str. 104-105
Stosowanie IPP nie zwiększyło ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych po planowej PCI przyjmujących klopidogrel lub prasugrel pomimo wpływu na zmniejszenie hamowania agregacji płytek.

Glikokortykosteroidy w leczeniu ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego u dorosłych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Annane D. i wsp.: Corticosteroids in the treatment of severe sepsis and septic shock in adults: a systematic review.
JAMA, 2009; 301: 2362-2375
str. 105-106
U chorych z ciężką sepsą lub we wstrząsie septycznym GKS stosowane w małej dawce przez >=5 dni zmniejszają ryzyko zgonu w okresie 28 dni obserwacji.

Oznaczenie dimeru D we krwi za pomocą testów przyłóżkowych w wykluczaniu ŻChZZ u chorych ambulatoryjnych - metaanaliza
Omówienie artykułu: Geersing G.J. i wsp.: Excluding venous thromboembolism using point of care D-dimer tests in outpatients: a diagnostic meta-analysis.
BMJ, 2009; 339: b2990
str. 106
Oznaczenie dimeru D we krwi za pomocą testów przyłóżkowych umożliwia bezpieczne wykluczenie ŻChZZ w populacji o małym ryzyku zachorowania, a w przypadku testów o największej czułości - również u pacjentów ze średnim ryzykiem wyjściowym.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram pacjenta z ewolucją zawału dolno-bocznej ściany serca
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 108-109

Ultrasonografia. 22-letnia kobieta po usunięciu guza jajnika prawego
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 110-112

Diabetologia. 54-letni otyły mężczyzna z cukrzycą typu 2
dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
str. 113-116

 PRAWO MEDYCZNE 

Zgoda na leczenie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej
mgr prawa Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 118-119

 ETYKA 

W sprawie szpitalnych komisji etycznych
prof. dr. hab. Włodzimierz Galewicz
Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
str. 120-125
26 września 2009 roku w Krakowie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie działającego od ponad trzech lat Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. W jednym z jego pierwszych punktów uchwalono "Oświadczenie w sprawie szpitalnych komisji etycznych".

 OKIEM PACJENTA 

Jesteśmy cząstką w zespole
Z aktorem Krzysztofem Kolbergerem rozmawia Justyna Tomska
str. 126-130

 MISCELLANEA 

Zwolnienie czynności serca - nowy cel leczenia u chorych z niewydolnością serca?
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu; Klinika Kardiologii Szpitala Wojskowego we Wrocławiu
str. 131-136

Oporność na karbapenemy u pałeczek Enterobacteriaceae w wyniku wytwarzania karbapenemaz - wytyczne postępowania
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, dr hab. med. Marek Gniadkowski
Pion Mikrobiologii Klinicznej i Kontroli Zakażeń, Narodowy Instytut Leków w Warszawie
str. 137-140
Jednym z największych problemów współczesnej medycyny jest szybkie narastanie lekooporności i jej rozprzestrzenianie się u najważniejszych czynników etiologicznych zakażeń człowieka.

Czy istnieje związek pomiędzy szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce a autyzmem?
Michael J. Smith, MD, MSCE
str. 141-142

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2009 roku
prof. dr hab. med. Marek Sanak
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
str. 143-146

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 147

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 148-150

Choroba wieńcowa
str. 151-161

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 162-166

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2009/11

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna