MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/12

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3763

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Praktyczne implikacje nowych wytycznych dotyczących kontroli glikemii u chorych hospitalizowanych
Jodie Reider MD, Amy Donihi PharmD, Mary Korytkowski MD
str. 15-27
Hiperglikemia jest częsta u chorych hospitalizowanych, zarówno z rozpoznaną cukrzycą, jak i bez cukrzycy.

Ból przewlekły u chorych w starszym wieku - jak postępować w świetle wytycznych American Geriatrics Society 2009?
James D. Katz MD, Tina Shah MD
str. 28-35
Niedawno opublikowane zaktualizowane wytyczne American Geriatrics Society (AGS) 2009 postępowania w bólu przewlekłym u osób w starszym wieku stawiają lekarza przed dylematem.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie kliniczne w grypie pandemicznej A/H1N1v - zaktualizowane wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (listopad 2009)
Clinical management of human infection with pandemic influenza (H1N1) 2009: revised guidance. November 2009
World Health Organisation
http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/
clinical_management_h1n1.pdf

str. 37-53
Artykuł zawiera najnowsze zalecenia WHO dotyczące postępowania klinicznego w grypie pandemicznej A/H1N1. Przedstawiono w nim definicje przypadków grypy niepowikłanej, powikłanej lub ciężkiej i choroby postępującej, metody ograniczania szerzenia się zakażenia oraz zasady diagnostyki i leczenia.

Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych - aktualizacja (2009) wytycznych British Thoracic Society
British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009.
W.S. Lim, S.V. Baudouin, R.C. George, A.T. Hill, C. Jamieson, I. Le Jeune, J.T. Macfarlane, R.C. Read, H.J. Roberts, M.L. Levy, M. Wani, M.A. Woodhead, Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee
Thorax, 2009; 64 (suppl. III): iii1-iii55
komentarz: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 55-71
Artykuł zawiera podsumowanie zaleceń z najnowszych brytyjskich wytycznych postępowania w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych. Przedstawiono w nim zasady rozpoznawania i oceny ciężkości choroby oraz leczenia i zapobiegania jej.

Miejsce nowych β-blokerów w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Realities of newer β-blockers for the management of hypertension
C. Manrique, T.D. Giles, K.C. Ferdinand, J.R. Sowers
The Journal of Clinical Hypertension, 2009; 11: 369-375
komentarz: lek. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
str. 73-86
W artykule zwięźle przedstawiono zastosowania terapeutyczne β-blokerów oraz różnice w efektach farmakologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem nowych leków z tej grupy.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 87-88

Stosowanie statyn u osób z czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: J.J. Brugts, T. Yetgin, S.E Hoeks i wsp.: The benefits of statins in people without established cardiovascular disease but with cardiovascular risk factors: meta-analysis of randomised controlled trials.
BMJ, 2009; 338: b2376
str. 89-90
U osób obciążonych czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, ale bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej, przewlekłe stosowanie statyn zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, poważnych zdarzeń wieńcowych i naczyniowomózgowych, zawału serca niezakończonego zgonem i rewaskularyzacji wieńcowej oraz nie zwiększa ryzyka choroby nowotworowej.

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia budezonidem i formoterolem dodanymi do tiotropium u chorych na POChP
Omówienie artykułu: T. Welte, M. Miravitlles, P. Hernandez i wsp.: Efficacy and tolerability of budesonide/formoterol added to tiotropium in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2009; 180: 741-750
str. 92-97
U chorych na POChP w stadium II-IV z częstymi zaostrzeniami dodanie budezonidu z formoterolem do tiotropium, w porównaniu z dodaniem placebo, powodowało szereg korzyści, m.in. poprawę czynności płuc (parametry spirometryczne) i jakości życia chorych, zmniejszenie nasilenia objawów choroby, poprawę funkcjonowania w zakresie porannych czynności codziennych, zmniejszenie częstości zaostrzeń i ryzyka hospitalizacji z ich powodu oraz zapotrzebowania na doraźnie stosowane krótko działające leki rozkurczające oskrzela.

Interwencje ograniczające rozprzestrzenianie się wirusowych zakażeń dróg oddechowych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: T. Jefferson, C. Del Mar, L. Dooley i wsp.: Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses: systematic review.
BMJ, 2009; 339: b3675
komentarz: dr hab. med. Leszek Szenborn
str. 98-102
Wiele tanich i prostych fizycznych metod ochrony indywidualnej (np. częste i staranne mycie rąk, używanie maseczek ochronnych) pozwala zmniejszyć ryzyko szerzenia się epidemicznych wirusowych zakażeń dróg oddechowych na osoby z bliskiego otoczenia chorego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 56-letniego mężczyzny
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 103-104

Ultrasonografia. 75-letnia kobieta z torbielą rzekomą trzustki
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 105-106

Kardiologia. 57-letni mężczyzna ze stabilną dławicą piersiową obciążony dużym ryzykiem zgonu
dr med. Robert Zymliński, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 107-120

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce internistycznej. Choroby reumatyczne
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska, prof. dr hab. med. Piotr Wiland
str. 121

Zapytaj eksperta. Problemy w praktyce internistycznej. Zaburzenia wodno-elektrolitowe
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 125

Pytania do ekspertów. Cała prawda o grypie 2009/2010 i pandemii
dr med. Jacek Mrukowicz
Medycyna Praktyczna, Kraków, redaktor naczelny "Medycyny Praktycznej-Pediatrii" i suplementów "Szczepienia" Dyrektor Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine w Krakowie
str. 128-145

Pytania do ekspertów. Szczepienie przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka
dr hab. med. Teresa Jackowska
Klinika Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 146-151

 PRAWO MEDYCZNE 

Hospitalizacja pensjonariusza DPS-u dla osób z zaburzeniami psychicznymi
mgr prawa Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 152-153
Nie należą do rzadkości sytuacje, gdy z powodu dolegliwości somatycznych zachodzi konieczność hospitalizacji pełnoletniego pensjonariusza przebywającego w domu pomocy społecznej (DPS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 OKIEM PACJENTA 

Nie trafia mi się, proszę pana, ta sytuacja codziennie
Z aktorką Ewą Błaszczyk rozmawia Justyna Tomska
str. 154-159

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 160-164


Medycyna Praktyczna 2009/12

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna