MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.11.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna Onkologia 2007/03

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3532
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Terapia antyangiogenna w leczeniu zaawansowanego raka nerki
Anti-angiogenic therapy in the treatment of advanced renal cell cancer
R.E. Board, F.C. Thistlethwaite, R.E. Hawkins
Cancer Treatment Reviews, 2007; 33: 1-8
Komentarz: dr med. Iwona Skoneczna
str. 7
Przez wiele lat leczenie chorych na zaawansowanego raka nerki było trudne i mało skuteczne. Próby leczenia systemowego narażały chorych na ciężkie powikłania. Za istotne osiągnięcie należy więc uznać identyfikację roli czynników proangiogennych, zwłaszcza VEGF. Autorzy wskazują możliwości celowanego hamowania angiogenzy i proliferacji komórek nowotworowych.

Wyciek z brodawki sutkowej
Evaluating nipple discharge
A.N. Hussain, C. Policarpio, M.T. Vincent
Obstetrical and Gynecological Survey, 2006; 61: 278-283
Komentarz: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś i lek. Andrzej Komorowski
str. 21
W artykule przedstawiono przyczyny fizjologicznego i patologicznego wycieku z brodawki sutkowej oraz metody diagnostyki stosowanej w celu określenia przyczyn tej dolegliwości. Artykuł zawiera także algorytm ilustrujący sposób prowadzenia diagnostyki.

Leczenie przeciwgrzybicze w przypadku gorączki neutropenicznej - przegląd sposobów postępowania u chorych na grzybicę kropidlakową
Antifungal therapy in febrile neutropenic patients: review of treatment choices and strategies for Aspergillar infection
J. Klastersky, M. Paesmans
Supportive Care in Cancer, 2007; 15: 137-141
Komentarz: prof. dr hab. med. Alicja Kurnatowska
str. 29
Autorzy prezentują dwie alternatywne strategie leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Zakażenia takie często obserwuje się u chorych poddawanych agresywnemu leczeniu z powodu hematologicznych nowotworów złośliwych. Najczęstszym patogenem wywołującym te zakażenia są grzyby z rodzaju Aspergillus, a skutecznym lekiem wydaje się worykonazol.

Postępy w chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca
Advances in chemotherapy of non-small cell lung cancer
J.R. Molina, A.A. Adjei, J.R. Jett
Chest, 2006; 130: 1211-1219
Komentarz: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
str. 39
W artykule omówiono obecny stan wiedzy na temat zasad chemioterapii oraz terapii celowanej niedrobnokomórkowego raka płuca. Uzupełniające, pooperacyjne leczenie lub całkowicie pozaoperacyjne sposoby postępowania są niezwykle ważne w przypadku tej choroby, bowiem w chwili rozpoznania u około 70% chorych jest ona znacznie zaawansowana miejscowo lub doszło do powstania przerzutów odległych.

Postępy w leczeniu hormonoopornego raka gruczołu krokowego
Hormone refractory prostate cancer: management and advances
G. Sonpavde, T.E. Hutson, W.R. Berry
Cancer Treatment Reviews, 2006; 32: 90-100
Komentarz: dr med. Elżbieta Senkus-Konefka
str. 53
Artykuł jest podsumowaniem obecnego stanu wiedzy na temat możliwości leczenia zaawansowanego raka gruczołu krokowego opornego na stosowanie leków hormonalnych. Niedawno wykazano, że w takich przypadkach skuteczne jest zastosowanie docetakselu, który pozwala uzyskać odpowiedź markerową u niemal 50% chorych. Autorzy omawiają również sposoby leczenia z wykorzystaniem nowych leków (np. inhibitorów angiogenezy, oligonukleotydów antysensownych i szczepionek).

 ŻYWIENIE W ONKOLOGII 

Żywienie w praktyce onkologicznej
dr med. Stanisław Kłęk
z I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej CM UJ
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Jan Kulig
str. 69

 STRESZCZENIA 

Szpiczak mnogi - zalecenia National Comprehensive Cancer Network
streszczenie artykułu: National Comprehensive Cancer Network clinical practice guidelines in oncology: multiple myeloma 2007; 3
NCCN Multiple Myeloma Panel Members
Komentarz: dr med. Tomasz Sacha
str. 73
Streszczenie zaleceń National Comprehensive Cancer Network dotyczących leczenia chorych na szpiczaka mnogiego. Omówiono pokrótce najważniejsze zasady rozpoznawania tej choroby, jej główne klasyfikacje kliniczne oraz dostępne i zalecane przez ekspertów sposoby leczenia.

Krwiotwórcze czynniki wzrostu białych krwinek - zalecenia National Comprehensive Cancer Network
streszczenie artykułu: National Comprehensive Cancer Network clinical practice guidelines in oncology: myeloid growth factors 2007; 1
NCCN Myeloid Growth Panel Members
Komentarz: dr med. Janusz Rolski
str. 81
W streszczeniu przedstawiono najważniejsze fragmenty bieżącej wersji wytycznych NCCN dotyczących zastosowania krwiotwórczych czynników wzrostu kolonii (CSF) u chorych poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu. Bardzo częstym skutkiem takiego leczenia jest gorączka neutropeniczna (występująca u 25-40% chorych); zastosowanie CSF pozwala zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia o około 50%.

Zasady obserwacji chorych po leczeniu raka sutka. Aktualizacja zaleceń American Society of Clinical Oncology (2006 r.)
streszczenie artykułu: American Society of Clinical Oncology 2006 update of the breast cancer follow-up and management guidelines in the adjuvant setting
J.L. Khatcheressian, A.C. Wolff, T.J. Smith, E. Grunfeld, H.B. Muss, V.G. Vogel, F. Halberg, M.R. Somerfield, N.E. Davidson
Journal of Clinical Oncology, 2006; 24: 5091-5097
str. 91
Streszczenie zawiera aktualne zalecenia American Society of Clinical Oncology dotyczące sprawowania opieki nad chorymi leczonymi z powodu raka sutka. Przedstawiono czynności, których rutynowe podejmowanie jest rekomendowane, a także wskazano te badania, których nie zaleca się jako standardowego postępowania (m.in. nie zaleca się rutynowego wykonywania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej i radiogramu klatki piersiowej).

PRZYPADKI KlINICZNE

Czerniak przewodu słuchowego zewnętrznego
Malignant melanoma of the external ear canal
S.A. Hannan, A. Parikh
Lancet, 2006; 368: 1680
str. 96

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Program edukacyjny
str. 67

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 87
Program edukacyjny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie

Informacje European School of Oncology
str. 20


Medycyna Praktyczna Onkologia 2007/03

Zakupy  
 16 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Numery archiwalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Ogłoszenia
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna