MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2010/04

Rok wydania: 2010 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3792

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Doustna antykoagulacja - czy nadszedł już czas dabigatranu?
Ganesan Karthikeyan MD DM, John W. Eikelboom MBBS MSc, Jack Hirsh MD DSc
str. 14-21
Nowe, wybiórcze inhibitory aktywowanego czynnika X i trombiny - w porównaniu z enoksaparyną, będącą obecnie lekiem standardowym - są skuteczne w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u chorych obciążonych dużym ryzykiem.

Leczenie przeciwpłytkowe u chorych na chorobę wieńcową o podłożu miażdżycowym poddawanych planowym zabiegom endoskopowym w przewodzie pokarmowym - wskazówki praktyczne
Grigorios I. Leontiadis MD PhD, Frances Tse MD FRCPC, Colin W. Howden MD
str. 22-30
Wraz ze zwiększaniem się zapadalności na miażdżycową chorobę wieńcową i częstości jej występowania na całym świecie coraz więcej osób przyjmuje leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (ASA) i/lub klopidogrel.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Reumatologia - postępy 2009
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 32-46
Autorka omawia doniesienia z 2009 roku dotyczące reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu antyfosfolipidowego, twardziny układowej, układowych zapaleń naczyń, zespołu Sjögrena, polimialgii reumatycznej, spondyloartropatii, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz dny moczanowej.

Alergologia - postępy 2009
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
str. 47-56
Autor omawia doniesienia z 2009 roku dotyczące czynników ryzyka alergii oraz diagnostyki i leczenia takich chorób jak: astma, alergiczny nieżyt nosa, anafilaksja, atopowe zapalenie skóry, alergia kontaktowa, pokrzywki, jak również leków przeciwhistaminowych i immunoterapii alergenowej.

Stosowanie tlenu w stanach nagłych u osób dorosłych - wytyczne British Thoracic Society
BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients
B.R. O'Driscoll, L.S. Howard, A.G. Davison, on behalf of the British Thoracic Society
Thorax, 2008; 63 (suppl. VI): vi1-vi68
str. 58-71
W artykule przedstawiono zalecenia Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej dotyczące tlenoterapii w stanach nagłych u dorosłych w szpitalu i w warunkach pozaszpitalnych, w tym następujących zagadnień: 1) sprzętu stosowanego w leczeniu tlenem; 2) uzyskiwania pożądanego wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem; 3) klinicznej i laboratoryjnej oceny hipoksemii i hiperkapni; 4) monitorowania tlenoterapii; 5) modyfikowania intensywności i wycofywania tlenoterapii; 6) prowadzenia tlenoterapii u kobiet w ciąży.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 72-73

Porównanie rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach domowych i ambulatoryjnie - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Home based versus centre based cardiac rehabilitation: Cochrane systematic review and meta-analysis
H.M. Dalal, A. Zawada, K. Jolly i wsp.
BMJ, 2010; 340: 249-253
str. 74-75
Rehabilitacja kardiologiczna stanowi istotny element leczenia chorych po zawale serca lub po zabiegu rewaskularyzacji wieńcowej. Przyczynia się do zmniejszenia śmiertelności i chorobowości w tej grupie chorych.

Skuteczność programu leczenia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc obciążonych dużym ryzykiem zaostrzeń choroby
Omówienie artykułu: Disease management program for chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial
K.L. Rice, N. Dewan, H.E. Bloomfield i wsp.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2010; DOI: 10.1164/rccm.200910-1579OC
str. 76-82
POChP stanowi duże obciążenie dla chorych, jak i dla systemu opieki zdrowotnej. Program leczenia choroby przewlekłej można ogólnie zdefiniować jako działania mające na celu poprawę stanu zdrowia i redukcję kosztów opieki zdrowotnej.

Kwas acetylosalicylowy w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u osób z niskim wskaźnikiem kostkowo-ramiennym
Omówienie artykułu: Aspirin for prevention of cardiovascular events in a general population screened for a low ankle brachial index: a randomized controlled trial
F.G.R. Fowkes i wsp.
JAMA, 2010; 303: 841-848
str. 83
U dorosłych z ABI =<0,95 bez klinicznie jawnej choroby sercowo-naczyniowej przyjmowanie ASA nie zmniejszyło ryzyka wystąpienia zdarzeń wieńcowych, udaru mózgu, zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub konieczności rewaskularyzacji tętnic wieńcowych bądź obwodowych.

Porównanie angioplastyki z wszczepieniem stentu z endarterektomią w zwężeniu tętnicy szyjnej - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Short term and intermediate term comparison of endarterectomy versus stenting for carotid artery stenosis: a systematic rewiev and meta-analysis of randomised controlled clinical trial
P. Meier i wsp.
BMJ, 2010; 340: c467
str. 83
U chorych ze zwężeniem tętnicy szyjnej angioplastyka z wszczepieniem stentu, w porównaniu z endarterektomią, wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia okołozabiegowego udaru mózgu oraz z mniejszym ryzykiem zawału serca i uszkodzenia nerwów czaszkowych.

Skuteczność wstrzyknięć leku znieczulającego miejscowo i glikokortykosteroidu w okolicy przykręgosłupowej w zapobieganiu przewlekłej neuralgii popółpaścowej
Omówienie artykułu: The effectiveness of repetitive paravertebral injections with local anesthetics and steroids for the prevention of postherpetic neuralgia in patients with acute herpes zoster
G. Ji i wsp.
Anesth. Analg., 2009; 109: 1651-1655
str. 84
U chorych na półpasiec (czas trwania osutki =<7 dni) dodanie do standardowego doustnego leczenia przeciwwirusowego i przeciwbólowego wstrzyknięć 0,25% bupiwakainy i 40 mg metyloprednizolonu w okolicy przykręgosłupowej zajętego dermatomu zmniejszyło częstość występowania neuralgii popółpaścowej po 1 i 12 miesiącach od zachorowania na półpasiec.

Kołnierz szyjny lub fizjoterapia w porównaniu z samą obserwacją u chorych ze świeżą radikulopatią szyjną
Omówienie artykułu: Cervical collar or physiotherapy versus wait and see policy for recent onset cervical radiculopathy: randomised trial
B. Kuijper i wsp.
BMJ, 2009, 339: 952-954
str. 85
U osób z radikulopatią szyjną noszenie półsztywnego kołnierza szyjnego i zalecenie odpoczynku w miarę możliwości albo fizjoterapia z samodzielnymi ćwiczeniami w domu wiązały się ze zmniejszeniem natężenia bólu ramienia i szyi.

Kask ochronny a ryzyko urazu głowy narciarza lub snowboardzisty - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: The effect of helmets on the risk of head and neck injuries among skiers and snowboarders: a meta-analysis
K. Russell i wsp.
CMAJ, 2010; 182: 333-340
str. 86
Używanie kasku ochronnego zmniejsza ryzyko urazu głowy narciarza lub snowboardzisty.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 33-letni mężczyzna z bólem pogranicza piersiowo-lędźwiowego po stronie lewej
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 87-89

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram wykonany u 64-letniego mężczyzny po zawale serca
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 90-91

Kardiologia. 57-letni mężczyzna z niedostatecznie kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2
dr med. Aleksander Prejbisz, lek. Elżbieta Szwench, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 92-105

Techniki zabiegów. Technika leczenia tlenem
dr med. Konstanty Szułdrzyński, dr med. Miłosz Jankowski
dr med. Konstanty Szułdrzyński, dr med. Miłosz Jankowski
II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 106-114
Tlenoterapię stosuje się w ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej. Bezwzględnym wskazaniem w stanach ostrych jest wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2) <94%; wyjątek stanowi rozpoznana lub podejrzewana hiperkapniczna niewydolność oddechowa.

 PRAWO MEDYCZNE 

Pobieranie komórek macierzystych z embrionów ludzkich - aspekt prawny
mgr prawa Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 116-118
Z ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi (human embrionic stem cells - hESC) wiązane są duże nadzieje na skuteczne leczenie różnych dotychczas nieuleczalnych chorób. Jednak badania nad hESC - w przeciwieństwie do badań nad komórkami macierzystymi pobieranymi od osób dorosłych - wzbudzają kontrowersje natury etycznej i prawnej.

 ETYKA 

Indukowane pluripotentne komórki macierzyste - ocena etyczna
mgr inż. biotechnologii Małgorzata Chrupek
Zakład Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Katedra Biochemii i Biotechnologii Politechniki Rzeszowskiej
str. 119-122
Biotechnologia rozwija się w dynamicznym tempie. Każde nowe odkrycie rodzi pytania natury etycznej. Możliwość wykorzystania potencjału embrionalnych komórek macierzystych (human embrionic stem cells - hESC) wywołała dyskusję na temat prymatu zdrowia społeczeństwa nad życiem pojedynczego embrionu.

 OKIEM PACJENTA 

Tu pan ma serce
Ze scenografem Krystyną Zachwatowicz rozmawia Justyna Tomska
str. 123-126

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 127

Zakażenia pozaszpitalne
str. 128-132

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 134-139

 SPROSTOWANIA 


Medycyna Praktyczna 2010/04

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna