Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna 2010/06

Rok wydania: 2010 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3807

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2009
str. 18-32
Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2009 roku dotyczące m.in. profilaktyki miażdżycy na poziomie populacji, wartości diety śródziemnomorskiej, roli kwasów tłuszczowych i statyn w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, otyłości, roli kwasu nikotynowego i fenofibratu w redukcji ryzyka u osób z dyslipidemią aterogenną.

Koagulologia - postępy 2009
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 34-43
Autorka omawia wybrane doniesienia z 2009 roku dotyczące pierwotnej małopłytkowości immunologicznej, hemofilii i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Pneumonologia - postępy 2009
prof. dr hab. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 44-56
Autorka przedstawia wybrane doniesienia z 2009 roku dotyczące przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuca, chorób śródmiąższowych płuc, gruźlicy i zapaleń płuc.

Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów HBV na rok 2010
prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk (przewodniczący Grupy), prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, prof. dr hab. med. Janusz Cianciara, prof. dr hab. med. Robert Flisiak, prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz, prof. dr hab. med. Waldemar Halota, dr med. Wiesław Kryczka, prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. med. Krzysztof Simon
str. 57-61
Artykuł zawiera opracowane opracowane przez polskich ekspertów zalecenia na rok 2010 dotyczące leczenia przeciwwirusowego przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Leczenie przeciwwirusowe wirusowych zapaleń wątroby typu C. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów HCV na rok 2010
prof. dr hab. med. Waldemar Halota (przewodniczący Grupy), prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, prof. dr hab. med. Janusz Cianciara, prof. dr hab. med. Robert Flisiak, prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk, prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński, prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. med. Krzysztof Simon, dr hab. med. Marek Woynarowski
str. 62-64
Artykuł zawiera opracowane przez polskich ekspertów zalecenia na rok 2010 dotyczące leczenia przeciwwirusowego ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz chorób przewlekłych spowodowanych zakażeniem HCV.

Diagnostyka choroby zwyrodnieniowej stawów rąk - zalecenia European League Against Rheumatism (EULAR)
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 65-69
Autorka przedstawia najnowsze europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki choroby zwyrodnieniowej stawów rąk.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 70-71

Dożylna suplementacja żelaza u chorych z niewydolnością serca i niedoborem żelaza - badanie FAIR-HF
Omówienie artykułu: Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency
S.D. Anker, J.C. Colet, G. Filippatos i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2009; 361: 2436-2448
komentarz: dr hab. med. Ewa A. Jankowska, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
str. 72-75
W tym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy u chorych z PNS i z niedoborem żelaza dożylna suplementacja żelaza, w porównaniu z placebo, poprawia wydolność fizyczną i jakość życia chorych oraz czy jest bezpieczna.

Łagodna kontrola częstotliwości rytmu komór w porównaniu z kontrolą intensywną u chorych z migotaniem przedsionków - badanie RACE II
Omówienie artykułu: Lenient versus strict rate control in patients with atrial fibrillation
I.C. Van Gelder, H.F. Groenveld, H.J.G.M. Crijns i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2010; 362: 1363-1373
komentarz: prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
str. 76-79
Przypuszcza się, że u chorych z AF łagodna kontrola może być równie skuteczna jak kontrola intensywna.

Długoterminowy wpływ leczenia metforminą na metabolizm oraz ryzyko powikłań mikro- i makroangiopatycznych u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie HOME
Omówienie artykułu: Long-term effects of metformin on metabolism and microvascular and macrovascular disease in patients with type 2 diabetes mellitus
A. Kooy, J. de Jager, P. Lehert i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2009; 169: 616-625
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 80-83
Cukrzyca zwiększa znacznie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki badania UKPDS wskazują, że metformina zmniejsza ryzyko chorób spowodowanych makroangiopatią u otyłych chorych na cukrzycę typu 2.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 56-letnia kobieta z bólem w podżebrzu prawym
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 84-87

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 64-letniej kobiety po zawale serca
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 88-89

Badania laboratoryjne. Badanie moczu za pomocą pasków testowych
dr hab. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 90-94

Kardiologia. 65-letni mężczyzna z dusznością wysiłkową
dr med. Andrzej Gackowski, Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 95-107

Kardiologia. 51-letni mężczyzna z wysokim ciśnieniem tętniczym bez dolegliwości
dr med. Aleksander Prejbisz, dr med. Hanna Janaszek-Sitkowska, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 108-117

Leczenie przeciwzakrzepowe. 76-letni mężczyzna z udarem krwotocznym mózgu
prof. dr hab. med. Anetta Undas
Zakład Kardiologii Doświadczalnej, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 118-120

 ETYKA I PRAWO MEDYCZNE 

Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony? Wprowadzenie
dr med. Piotr Gajewski, II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 121-123
Tegoroczne sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej", poprzedzające IX Krajową Konferencję Szkoleniową Towarzystwa Internistów Polskich, zorganizowane przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna i Towarzystwo Internistów Polskich, we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską i z Amerykańskim Kolegium Lekarzy (American College of Physicians), zostało poświęcone zagadnieniu, które jest przedmiotem gorących sporów nie tylko w środowisku lekarskim, ale w całym społeczeństwie.

O prometejskich marzeniach medycyny
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 124-127
Wykład mój nawiązuje w tytule do Prometeusza. Odważył się on przekroczyć siebie, sięgnąć po boskie atrybuty i dać je człowiekowi, odmienić świat. Zuchwałość? W najwyższym stopniu. Pycha? Nieposkromiona. A przecież w naszych oczach - usprawiedliwione.

Status ludzkiego embrionu w różnych religiach i w historii
dr hab. Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
str. 128-134
Człowiek od zarania dziejów próbował odkryć tajniki swojego poczęcia i rozwoju prenatalnego. Nie dysponując mikroskopem (aż do XVII wieku!) nie zdawał sobie sprawy z istnienia gamet ani tym bardziej nie mógł znać mechanizmu zapłodnienia, implantacji, dziedziczenia cech, determinacji płci oraz praw organogenezy.

Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów - prawo i praktyka w Stanach Zjednoczonych
Christopher Hook MD
Mayo Clinic, Rochester, MN, Stany Zjednoczone
str. 135-143
Przed nauką i medycyną stoją ogromne wyzwania. Nauka musi możliwie najdokładniej badać świat przyrody, jednocześnie szanując i chroniąc przedmiot swoich badań oraz człowieka, w którego rękach jest narzędziem.

Ocena etyczna badań nad komórkami macierzystymi
Tadeusz Pacholczyk, PhD
National Catholic Bioethics Center, Filadelfia, Stany Zjednoczone
str. 144-147
Zwolennicy badań nad komórkami macierzystymi od razu zaznaczają, że istotą tych badań jest niesienie pomocy ludziom walczącym z chorobą. To nie jest do końca prawda.

Status ludzkiego embrionu a aborcja, klonowanie ludzi, zapłodnienie in vitro i badania nad komórkami macierzystymi w ujęciu filozoficznym
prof. dr Rocco Buttiglione, International Academy of Philosophy, Liechtenstein
str. 148-153
Hipokrates nie miał wątpliwości - ciąża nie jest chorobą, a więc aborcja nie może być metodą leczenia. W wielu krajach jednak aborcja została w różnym stopniu zalegalizowana.

Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów w perspektywie etycznej - głos przeciw
prof. dr hab. Marian Machinek MSF, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
str. 154-160
Dyskusje na kontrowersyjne tematy bioetyczne bywają zazwyczaj nasycone silnymi emocjami. Spór o wykorzystanie ludzkich embrionów do badań z zastosowaniem embrionalnych komórek macierzystych jest tego najlepszym przykładem.

Zapłodnienie in vitro w świetle etyczno-filozoficznym - głos za
prof. dr hab. Paweł Łuków
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 161-167
W dzisiejszym wystąpieniu zajmę się tylko zapłodnieniem in vitro w leczeniu niepłodności, ponieważ dyskusja nad tą sprawą jest w mojej opinii pilniejsza z punktu widzenia życia indywidualnego i społecznego.

Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów - na co pozwala polskie prawo
prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel
Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 168-173
Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu sprowadza się w istocie do analizy treści obowiązujących w polskim systemie prawa nakazów i zakazów prawa w zakresie zapłodnienia in vitro oraz pozyskiwania komórek macierzystych z ludzkich embrionów.

Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony? Głosy w dyskusji
prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB1, dr Konstanty Radziwiłł2, dr med. Jerzy Umiastowski3
1 Katedra Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2 b. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich
3 b. Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, Przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym ds. Bioetyki Rady Europy
str. 174-176
Udział w dyskusji wzięli: Tadeusz Biesaga, Konstanty Radziwiłł, Jerzy Umiastowski.

 OKIEM PACJENTA 

Po pierwsze: polub
Z aktorem Krzysztofem Globiszem rozmawia Justyna Tomska
str. 177-180

 MISCELLANEA 

Medycyna podróży. Podróż do krajów tropikalnych - jak się uchronić przed chorobami zakaźnymi?
dr med. Agnieszka Wroczyńska1, dr med. Wacław Leszek Nahorski2
1 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
2 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 181-194
Profilaktyka zakażeń należy do podstawowych zadań medycyny podróży. Jej najważniejsze elementy to: szczepienia ochronne przed wyjazdem, chemioprofilaktyka malarii oraz zapobieganie chorobom przenoszonym przez owady.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 195

Zakażenia pozaszpitalne
str. 196-202

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 204-208

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2010/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna