MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/01

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3859

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 - główne zmiany w zaleceniach
Na podstawie: J.P. Nolan, J. Soar, D.A. Zideman, et al., on behalf of the ERC Guidelines Writing Group: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 1. Executive Summary
dr med. Miłosz Jankowski, dr med. Grzegorz Cebula
Resuscitation, 2010. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.08.021
str. 17-20
Autorzy przedstawiają najważniejsze zmiany wprowadzone przez Europejską Radę Resuscytacji w zasadach podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz w postępowaniu po przywróceniu samoistnego krążenia.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej łącznie z pochodnymi tienopirydyny. Aktualizacja stanowiska American College of Cardiology, American College of Gastroenterology i American Heart Association dotyczącego zmniejszania ryzyka żołądkowo-jelitowych powikłań leczenia przeciwpłytkowego i stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Na podstawie: ACCF/ACG/AHA 2010 Expert Consensus Document on the Concomitant Use of Proton Pump Inhibitors and Thienopyridines: A Focused Update of the ACCF/ACG/AHA 2008 Expert Consensus Document on Reducing the Gastrointestinal Risks of Antiplatelet Therapy and NSAID Use. A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents.
Journal of the American College of Cardiology, 2010; 56: 2051-2066
str. 21-25
W artykule przedstawiono wybrane informacje, mające istotne znaczenie w praktyce klinicznej, dotyczące ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego związanego z przyjmowaniem leków przeciwpłytkowych, zapobiegania takim krwawieniom u chorych leczonych pochodną tienopirydyny oraz interakcji inhibitorów pompy protonowej z klopidogrelem.

Nowy długo działający β2-mimetyk wziewny stosowany raz dziennie - jaką rolę odegra w leczeniu POChP?
R. Andrew McIvor MD MSc
McMaster University, Firestone Institute for Respiratory Health, St Joseph's Healthcare, Hamilton, Kanada
komentarz: prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan
str. 26-31
Autor omawia wyniki badań klinicznych z zastosowaniem nowego bardzo długo działającego β2-mimetyku wziewnego - indakaterolu, oraz wskazuje potencjalne miejsce tego leku w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 32-33

Skuteczność i bezpieczeństwo dabigatranu w porównaniu z warfaryną przy różnych stopniach kontroli INR w profilaktyce udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków obciążonych zwiększonym ryzykiem udaru mózgu - badanie RE-LY
Omówienie artykułu: Efficacy and safety of dabigatran compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation: an analysis of the RE-LY trial
L. Wallentin, S. Yusuf, M.D. Ezekowitz i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 975-983
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 34-40,47
W tym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy u chorych z migotaniem przedsionków obciążonych zwiększonym ryzykiem udaru mózgu wpływ dabigatranu, w porównaniu z warfaryną, na ryzyko powikłań zatorowych lub krwotocznych zależy od stopnia kontroli INR w danym ośrodku.

Rywaroksaban u chorych z objawową żylną chorobą zakrzepowo-zatorową - badanie EINSTEIN
Omówienie artykułu: The EINSTEIN Investigators: Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism
The New England Journal of Medicine, 2010; 363: 2499-2510
komentarz: prof. dr hab. med. Anetta Undas
str. 41-47
Czy u chorych na objawową ostrą ZŻG rywaroksaban jest nie mniej skuteczny niż leczenie standardowe (enoksaparyna i VKA) w zmniejszaniu ryzyka nawrotu ŻChZZ oraz czy leczenie tym lekiem jest bezpieczne?

Wpływ fibratów na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis
M. Jun, C. Foote, J. Lv i wsp.
The Lancet, 2010; 375: 1875-1884
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 49-53
W tym przeglądzie systematycznym z metaanalizą 18 badań z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy stosowanie fibratów w prewencji pierwotnej lub wtórnej zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Indakaterol w porównaniu z tiotropium u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - badanie INHANCE
Omówienie artykułu: Once-daily bronchodilators for chronic obstructive pulmonary disease: indacaterol versus tiotropium
J.F. Donohue, C. Fogarty, J. Lötvall i wsp.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2010; 182: 155-162
str. 54-55,58
W tym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy u chorych na umiarkowaną lub ciężką POChP stosowanie indakaterolu w dawce 150 µg albo 300 µg raz dziennie, w porównaniu z placebo albo tiotropium 18 µg/d, poprawia czynność płuc i jakość życia oraz zmniejsza nasilenie objawów.

Indakaterol w porównaniu z formoterolem u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - badanie INVOLVE
Omówienie artykułu: Efficacy of a new once-daily long-acting inhaled β2-agonists indacaterol versus twice-daily formoterol in COPD
R. Dahl, K.F. Chung, R. Buhl i wsp.
Thorax, 2010; 65: 473-479
str. 56-58
W tym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie, jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo stosowania indakaterolu 1 × dz. w porównaniu z placebo albo z formoterolem 2 × dz. u chorych na umiarkowaną lub ciężką POChP.

Wpływ probiotyku Saccharomyces boulardii na skuteczność i skutki uboczne leczenia eradykacyjnego zakażenia Helicobacter pylori - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Meta-analysis: the effects of Saccharomyces boulardii supplementation on Helicobacter pylori eradication rates and side effects during treatment
H. Szajewska, A. Horvath, A. Piwowarczyk
Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2010; 32: 1069-1079
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 59-60,75
U chorych z zakażeniem H. pylori poddawanych standardowej potrójnej terapii eradykacyjnej podawanie S. boulardii, w porównaniu z podawaniem placebo lub z niestosowaniem żadnej dodatkowej interwencji, zwiększa prawdopodobieństwo eradykacji zakażenia i zmniejsza ryzyko objawów niepożądanych związanych z leczeniem eradykacyjnym.

Tenofowir i entekawir są najskuteczniejszymi lekami w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Tenofovir and entecavir are the most effective antiviral agents for chronic hepatitis B: a systematic review and Bayesian meta-analyses
G. Woo, G. Tomlinson, Y. Nishikawa i wsp.
Gastroenterology, 2010; 139: 1218-1229
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
str. 62-67
W tym przeglądzie systematycznym autorzy zadali pytanie, jaka jest skuteczność poszczególnych leków przeciwwirusowych względem innych leków przeciwwirusowych i placebo u chorych na przewlekłe WZW typu B.

Kinezyterapia po miejscowym wstrzyknięciu glikokortykosteroidu, w porównaniu z samą kinezyterapią, w leczeniu zespołu bolesnego barku
Omówienie artykułu: Exercise therapy after corticosteroid injection for moderate to severe shoulder pain: large pragmatic randomised trial
D.P. Crawshaw, P.S. Helliwell, E.M.A. Hensor i wsp.
BMJ, 2010; 340: c3037. DOI: 10.1136/bmj.c3037
komentarz: prof. dr hab. med. Artur Dziak
str. 68-71
Najczęstszą przyczyną bólu barku jest zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej. Nieoperacyjne metody leczenia obejmują kinezyterapię (ćwiczenia i terapię manualną) oraz miejscowe wstrzyknięcie glikokortykosteroidu (GKS).

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Badania laboratoryjne. Diagnostyka laboratoryjna zakażenia Helicobacter pylori
dr hab. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 72-75

Elektrokardiografia. Pobudzenie ektopowe z szerokim zespołem QRS
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 76-77

Choroba niedokrwienna serca. 51-letni mężczyzna z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST
dr med. Jerzy Pręgowski, dr hab. med. Andrzej Ciszewski, prof. dr hab. med. Adam Witkowski
Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 78-86

Diabetologia. 58-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2 z niezadowalającą kontrolą glikemii
dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 88-92

Pneumonologia. 45-letni mężczyzna z suchym napadowym kaszlem i nadciśnieniem tętniczym
dr hab. med. Grażyna Bochenek, Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 93-99

Medycyna podróży. 60-letni mężczyzna z gorączką, żółtaczką i zaburzeniami świadomości po powrocie z Afryki
dr med. Agnieszka Wroczyńska1, prof. dr hab. med. Przemysław Myjak2, lek. Małgorzata Sulima3
str. 100-105

Dermatologia dla niedermatologów. Podstawy diagnostyki dermatologicznej
dr med. Andrzej Jaworek, lek. Maciej Pastuszczak, prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc
Katedra Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 106-110

 PRAWO MEDYCZNE 

Karnoprawna ochrona lekarza przed agresją ze strony pacjenta
dr n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 111-118
Lekarze w związku z wykonywaniem swoich czynności zawodowych niejednokrotnie stają się ofiarami agresji ze strony pacjentów lub członków ich rodzin. Zachowania takie nie muszą jednak pozostać bezkarne.

 BEZPIECZNY PACJENT - BEZPIECZNY LEKARZ 

"Bezpieczny pacjent - bezpieczny lekarz" - program dla środowiska medycznego
dr med. Piotr Gajewski, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Redaktor naczelny "Medycyny Praktycznej"
prof. dr hab. med. Romuald Krajewski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
str. 119-122

O niedoskonałości naszych poczynań, czyli o tzw. błędach medycznych - wprowadzenie
prof. dr hab. med. Richard S. Cranovsky MPH, Global Virtual Faculty, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA; RC-Consulting, Lozanna/Epalinges, Szwajcaria
str. 123-126

 OKIEM PACJENTA 

Opiekuj się sobą
Z kompozytorem i malarzem Janem Kantym Pawluśkiewiczem rozmawia Justyna Tomska
str. 127-131

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 132

Choroba wieńcowa
str. 133-137

Choroby układu oddechowego
str. 138-140

Zakażenia pozaszpitalne
str. 141-143

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 144-148

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2011/01

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna