MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/02

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3865

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Diabetologia - postępy 2010
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 14-24
Autor omawia praktyczne implikacje dużych badań klinicznych opublikowanych w 2010 roku, nowości farmakoterapii, aktualizację wytycznych postępowania oraz propozycje zmian w podziale cukrzycy.

Reumatologia - postępy 2010
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra Reumatologii Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu
str. 26-36
Autorka przedstawia najważniejsze doniesienia w 2010 roku - nowe wytyczne oraz badania kliniczne - dotyczące: reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, układowych zapaleń naczyń, polimialgii reumatycznej, spondyloartropatii, choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej i fibromialgii.

Postępowanie wobec osób z kontaktu z chorym na gruźlicę - aktualne zalecenia dla krajów europejskich o małej częstości występowania gruźlicy i polska perspektywa
dr hab. med. Maria Korzeniewska-Koseła
Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 37-49
Autorka przedstawia sytuację epidemiologiczną gruźlicy w Polsce oraz aktualne zalecenia europejskie dotyczące badania osób z kontaktu z chorym na gruźlicę oraz postępowania w przypadkach zakażenia M. tuberculosis.

Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u dorosłych za pomocą szczepień. Aktualne (2010) zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP)
Updated recommendations for prevention of invasive pneumococcal disease among adults using the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23)
Centers for Disease Control and Prevention
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2010; 59: 1102-1106
str. 50-56
W artykule przedstawiono: czynniki ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej u dorosłych oraz skuteczność i zasady stosowania 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciwko pneumokokom.

Postępowanie u dorosłych chorych z wodobrzuszem w przebiegu marskości wątroby. Wytyczne American Association for the Study of Liver Diseases
AASLD practice guidelines: management of adult patients with ascites due to cirrhosis: an update
Bruce A. Runyon
Hepatology, 2009; 49: 2087-2107
komentarz: prof. dr hab. med. Marek Hartleb
str. 58-85
Autor przedstawia wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Chorobami Wątroby dotyczące diagnostyki i leczenia dorosłych chorych z wodobrzuszem w przebiegu marskości wątroby, w tym postępowanie w przypadkach wodobrzusza napiętego, wodobrzusza opornego, zespołu wątrobowo-nerkowego i samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej.

Dabigatran jako lek przeciwkrzepliwy w migotaniu przedsionków
Którzy chorzy powinni ten lek otrzymać, którzy być może go nie potrzebują i inne praktyczne aspekty postępowania
James D. Douketis MD
Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 86-95
Autor przedstawia praktyczne aspekty stosowania nowego doustnego leku przeciwkrzepliwego - dabigatranu w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych z migotaniem przedsionków.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 96-97

Skuteczność i bezpieczeństwo większej redukcji stężenia cholesterolu LDL za pomocą statyn - metaanaliza CTT
Omówienie artykułu: Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration: Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials
C. Baigent, L. Blackwell, J. Emberson i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 1670-1681
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 98-104
Autorzy metaanalizy szacują, że zmniejszenie stężenia LDL-C o każdy 1 mmol/l obniża ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych o około 20%.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Podawanie tlenu przez cewnik donosowy u nieuleczalnie chorych z uporczywą dusznością
Omówienie artykułu: Effect of palliative oxygen versus room air in relief of breathlessness in patients with refractory dyspnoea: a double-blind, randomised controlled trial
A.P. Abernethy, C.F. McDonald, P.A. Frith i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 784-793
komentarz: dr med. Krzysztof Kuziemski
str. 105-107
Od wielu lat trwa dyskusja, jakie korzyści przynosi podawanie tlenu chorym z przewlekłą, oporną na leczenie farmakologiczne dusznością.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. 61-letni mężczyzna z nietypowymi bólami dławicowymi
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 108-109

Ultrasonografia. 36-letni mężczyzna po ostrym zapaleniu trzustki
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, lek. Katarzyna Kołaczyk, dr med. Grzegorz Goncerz
str. 111-114

Leczenie przeciwzakrzepowe. 46-letnia kobieta z zakrzepicą po wycięciu macicy
prof. dr hab. med. Anetta Undas, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 115-116

Dermatologia dla niedermatologów. 24-letni mężczyzna ze zmianami skóry w okolicy odbytu
dr med. Andrzej Jaworek, lek. Katarzyna Podolec, prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc, Katedra Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 117-118

 PRAWO MEDYCZNE 

Ochrona dóbr osobistych lekarza
dr n. prawn. Małgorzata Serwach
Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 120-126
W czasie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lub wykonywania innych procedur medycznych lekarz może doświadczyć agresji ze strony pacjenta.

 BEZPIECZNY PACJENT - BEZPIECZNY LEKARZ 

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie i błędy medyczne - skala problemu
prof. dr hab. med. Richard S. Cranovsky MPH, Global Virtual Faculty, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA; RC-Consulting, Lozanna/Epalinges, Szwajcaria
prof. dr hab. med. Romuald Krajewski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 127-132

 OKIEM PACJENTA 

Po deszczu jest słońce
Z aktorką Anną Polony rozmawia Justyna Tomska
str. 133-135

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 136

Endokrynologia
str. 137-147

Choroby układu oddechowego
str. 148-149

Zakażenia pozaszpitalne
str. 151-155

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 156-160


Medycyna Praktyczna 2011/02

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna