MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/04

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3881

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2010
prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak1, prof. dr hab. med. Barbara Cybulska1,2, prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1
str. 14-17
Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące: skuteczności programów profilaktyki pierwotnej i wtórnej; diety śródziemnomorskiej; roli spożycia owoców, warzyw i tłustych ryb morskich; znaczenia suplementacji kwasu foliowego i witaminy D w prewencji chorób sercowo-naczyniowych; leczenia farmakologicznego dyslipidemii.

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2010
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 28-37
Autorka przedstawia w skrócie opublikowane w 2010 roku europejskie wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków oraz wybrane doniesienia dotyczące komorowych zaburzeń rytmu serca, elektroterapii w niewydolności serca, ograniczania występowania elektrowstrząsów u chorych z wszczepionym ICD oraz zakażeń związanych z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii.

Osteoporoza - postępy 2010
dr hab. med. Piotr Głuszko1, dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz2, prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc2
str. 38-45
Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące diagnostyki i leczenia osteoporozy, w tym suplementacji wapnia i witaminy D, postępowania w osteoporozie wtórnej oraz nowych terapii.

Leczenie zakażeń wywołanych Staphylococcus aureus opornym na metycylinę u dorosłych i dzieci. Podsumowanie aktualnych (2010) wytycznych Infectious Diseases Society of America
Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in adults and children: executive summary.
C. Liu, A. Bayer, S.E. Cosgrove, R.S. Daum, S.K. Fridkin, R.J. Gorwitz, S.L. Kaplan, A.W. Karchmer, D.P. Levine, B.E. Murray, M.J. Rybak, D.A. Talan, H.F. Chambers
Clinical Infectious Diseases, 2011; 52: 285-292
komentarz: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 47-62
Artykuł zawiera zalecenia dotyczące postępowania w wywołanych przez MRSA zakażeniach skóry i tkanek miękkich, bakteriemii i infekcyjnym zapaleniu wsierdzia, zapaleniu płuc, zapaleniu kości i stawów, zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego, a także zalecenia dotyczące leczenia wspomagającego i zasad stosowania wankomycyny.

Dieta proteinowa Dukana - co powinni o niej wiedzieć lekarze
dr hab. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 64-70
Autorka przedstawia czynniki wpływające na skuteczność kuracji odchudzających i przyczyny poszukiwania przez osoby otyłe "cudownych" diet oraz odpowiada na pytania, czy dieta bogatobiałkowa jest skuteczniejsza od innych diet i czy dieta Dukana jest zdrowym i skutecznie odchudzającym sposobem żywienia.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 72-73

Eplerenon u chorych ze skurczową niewydolnością serca i łagodnymi objawami - badanie EMPHASIS-HF
Omówienie artykułu: Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms
F. Zannad, J.J.V. McMurray, H. Krum i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2011; 364: 11-21
str. 74-77
U chorych ze skurczową PNS w II klasie NYHA i LVEF =<35% eplerenon, w porównaniu z placebo, zmniejszył ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu PNS. Zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkaliemii, bez zwiększenia ryzyka hospitalizacji lub odstawienia leku z tego powodu.

Wpływ blokerów układu renina-angiotensyna-aldosteron na występowanie obrzęków obwodowych związanych z przyjmowaniem blokerów kanału wapniowego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effect of renin-angiotensin system blockade on calcium channel blocker-associated peripheral edema
H. Makani, S. Bangalore, J. Romero i wsp.
The American Journal of Medicine, 2011; 124: 128-135
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 78-83
W tym przeglądzie systematycznym 25 RCT autorzy zadali pytanie, czy u chorych z nadciśnieniem tętniczym leczonych BK W dołączenie blokera układu RAA zmniejsza ryzyko wystąpienia obrzęków obwodowych i odstawienia BK W z tego powodu.

Suplementacja wapnia a ryzyko wystąpienia zawału serca i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych - metaanaliza
Omówienie artykułu: Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis
M.J. Bolland, A. Avenell, J.A. Baron i wsp.
BMJ, 2010; 341: 341:c3691. DOI: 10.1136/bmj.c3691
komentarz: prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
str. 84-87
U chorych z osteoporozą suplementacja wapnia w dawce 0,5-2,0 g/d zwiększa ryzyko zawału serca i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Rifaksymina w leczeniu zespołu jelita drażliwego - badania TARGET 1 i TARGET 2
Omówienie artykułu: Rifaximin therapy for patients with irritable bowel syndrome without constipation
M. Pimentel, A. Lembo, W.D. Chey i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2011; 364: 22-32
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 88-92
Rifaksymina jest doustnym lekiem przeciwdrobnoustrojowym aktywnym wobec jelitowych bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych bakterii tlenowych i beztlenowych. Praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dzięki czemu ryzyko rozwoju lekooporności jest niewielkie.

Tiotropium w porównaniu salmeterolem w zapobieganiu zaostrzeniom POChP - badanie POET-COPD
Omówienie artykułu: Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD
C. Vogelmeier, B. Hederer, T. Glaab i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2011; 364: 1093-1103
str. 94-97
U chorych na POChP w stadium II-IV według GOLD tiotropium, w porównaniu z salmeterolem, skuteczniej zapobiega zaostrzeniom choroby.

Indakaterol w porównaniu z salmeterolem w POChP - badanie INSIST
Omówienie artykułu: Indacaterol once-daily provides superior efficacy to salmeterol twice-daily in COPD: A 12-week study
S. Korn i wsp.
Respir. Med., 2011; 105: 719-726
str. 98
U chorych na umiarkowaną lub ciężką POChP indakaterol przyjmowany 1 × dz., w porównaniu z salmeterolem przyjmowanym 2 × dz., w okresie 3 miesięcy poprawił czynność płuc, zmniejszył nasilenie duszności i zużycie leków rozkurczających oskrzela stosowanych doraźnie, przy podobnej częstości skutków niepożądanych.

Wpływ treningu siłowego na dystans chromania przestankowego
Omówienie artykułu: Strength training increases walking tolerance in intermittent claudication patients: randomized trial
R.M. Ritti-Dias i wsp.
J. Vasc. Surg., 2010; 51: 89-95
str. 100
U chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w II okresie zaawansowania według Fontaine'a trening siłowy oraz trening marszowy prowadziły do podobnych zmian czynnościowych, ale trening siłowy, w porównaniu z treningiem marszowym, wiązał się z mniejszym natężeniem bólu odczuwanego podczas treningu.

Ryzyko hipotensji związane ze stosowaniem antybiotyku makrolidowego z blokerem kanału wapniowego
Omówienie artykułu: The risk of hypotension following co-prescription of macrolide antibiotics and calcium-channel blockers
A.J. Wright i wsp.
CMAJ, 2011; 183: 303-307
str. 102
U chorych w wieku podeszłym przyjmujących blokery kanału wapniowego jednoczesne przyjmowanie erytromycyny lub klarytromycyny zwiększało ryzyko hospitalizacji z powodu hipotensji lub wstrząsu, natomiast nie stwierdzono takiego związku dla azytromycyny.

Suplementacja witamin z grupy B oraz ω-3 PUFA w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych - badanie SU.FOL.OM3
Omówienie artykułu: Effect of B vitamins and omega 3 fatty acids on cardiovascular diseases: a randomized placebo controlled trial
P. Galan i wsp.
BMJ, 2010; 341: c6273. DOI: 10.1136/bmj.c6273
str. 102
U chorych na ChSN suplementacja witamin z grupy B ani ω-3 PUFA nie wiązała się z istotnymi korzyściami klinicznymi.

Wpływ kwasu acetylosalicylowego na odległe ryzyko zgonu z powodu nowotworu złośliwego - metaanaliza
Omówienie artykułu: Effect of daily aspirin on long-term risk of death due to cancer: analysis of individual patient data from randomised trials
P.M. Rothwell i wsp.
Lancet, 2011; 377: 31-41
str. 106
Codzienne przyjmowanie ASA w dawce 75-1200 mg zmniejsza ryzyko zgonu z powodu nowotworu złośliwego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 22-letnia kobieta z okresowym bólem w dołku podsercowym
dr hab. med. Andrzej Smereczyński1, dr med. Grzegorz Goncerz2
str. 107-109

Elektrokardiografia. Skąd pochodzą dwa pobudzenia przedwczesne?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 110-111

Diabetologia. 39-letni mężczyzna z cukrzycą i z uporczywą hiperglikemią na czczo
dr hab. med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 112-115

Leczenie przeciwzakrzepowe. 44-letnia kobieta z zakrzepicą żyły wrotnej
prof. dr hab. med. Anetta Undas, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 116-117

Alergologia. 26-letni mężczyzna z wodnistym wyciekiem z nosa i ze świądem oczu
dr med. Monika Świerczyńska-Krępa1, lek. Barbara Łukasiewicz-Świerczyńska2
str. 118-124

 PRAWO MEDYCZNE 

Dokumentacja medyczna - nowe przepisy
dr n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 125-132
Właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej ma istotne znacznie zarówno dla lekarza, pacjenta, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz dla innych podmiotów kontrolujących działalność medyczną.

 BEZPIECZNY PACJENT - BEZPIECZNY LEKARZ 

Pracownik ochrony zdrowia drugą ofiarą błędu medycznego
Hanan H. Edrees MHSA BS, Lori A. Paine RN MS, E. Robert Feroli Jr PharmD, Albert W. Wu MD MPH
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, Stany Zjednoczone
str. 133-138

 OKIEM PACJENTA 

Ludzi uzdrawia wiara
Z fotografem Wojciechem Plewińskim rozmawia Justyna Tomska
str. 139-144

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 145

Endokrynologia
str. 146-147

Zakażenia pozaszpitalne
str. 148-149

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 150-154

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2011/04

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna