MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/05

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3889

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Niewydolność serca - postępy 2010
lek. Piotr Niewiński1, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski1,2
str. 14-26
Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

Choroby śródmiąższowe płuc - postępy 2010
prof. dr hab. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 28-38
Autorka omawia wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące chorób śródmiąższowych płuc, w tym idiopatycznego włóknienia płuc, proteinozy płuc i limfangioleiomiomatozy. W dodatku od redakcji przedstawione są w skrócie wytyczne z 2011 roku dotyczące rozpoznania i leczenia idiopatycznego włóknienia płuc.

Nefrologia - postępy 2010
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot1, dr hab. med. Lidia Hyla-Klekot2
str. 39-49
Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące: leczenia nerkozastępczego, patogenezy i leczenia glomerulopatii, wpływu diety z ograniczoną zawartością białka na progresję przewlekłej choroby nerek, bezpieczeństwa stosowania leków pobudzających erytropoezę, nowych potencjalnych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego, farmakoterapii zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek, zakażeń układu moczowego oraz leczenia hiperfosfatemii u chorych na przewlekłą chorobę nerek.

Alergologia - postępy 2010
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
str. 50-55
Autor omawia wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące: patogenezy chorób alergicznych oraz leczenia alergicznego nieżytu nosa, przewlekłej pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego.

Skryning mammograficzny - fakty i kontrowersje
dr med. Maria Monika Nagadowska, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 56-60
Autorka przedstawia korzyści i skutki uboczne przesiewowych badań mammograficznych w kierunku raka piersi oraz aktualne zalecenia.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 62-63

Leki przeciwnadciśnieniowe w prewencji wtórnej zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób bez nadciśnienia tętniczego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Antihypertensive treatment and secondary prevention of cardiovascular disease events among persons without hypertension: a metaanalysis.
A.M. Thompson, T. Hu, C.L. Eshelbrenner i wsp.
JAMA, 2011; 305: 913-922
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 64-70
W tym przeglądzie systematycznym z metaanalizą 25 RCT autorzy zadali pytanie, czy u chorych na ChSN bez towarzyszącego nadciśnienia tętniczego stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, w porównaniu z placebo, zmniejsza ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leków stosowanych w cukrzycy typu 2 - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Comparative effectiveness and safety of medications for type 2 diabetes: an update including new drugs and 2-drug combinations.
W.L. Bennett, N.M. Maruthur, S. Singh i wsp
Annals of Internal Medicine, 2011; 154: 602-613
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 71-76
Celem leczenia cukrzycy typu 2 jest opanowanie hiperglikemii i zmniejszenie ryzyka powikłań odległych. Dobra kontrola glikemii wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka powikłań mikroangiopatycznych, takich jak retinopatia i neuropatia, natomiast wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe nie jest ustalony.

Stężenia fosforu, parathormonu i wapnia w surowicy a ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na przewlekłą chorobę nerek - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Serum levels of phosphorus, parathyroid hormone, and calcium and risks of death and cardiovascular disease in individuals with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis
S.C. Palmer, A. Hayen, P. Macaskill i wsp.
JAMA, 2011; 305: 1119-1127
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 77-79
U chorych na PChN wzrost stężenia fosforu w surowicy wiąże się z większym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych, wzrost stężenia PTH - z podobnym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych, a wzrost stężenia wapnia - z podobnym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, ale większym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Postępowanie w przewlekłym zapaleniu gruczołu krokowego/przewlekłym zespole bólowym miednicy mniejszej - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and network meta-analysis.
T. Anothaisintawee, J. Attia, J.C. Nickel i wsp.
JAMA, 2011; 305: 78-86
komentarz: dr med. Cezary Torz, dr hab. med. Piotr Radziszewski
str. 80-85
U chorych na przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej największą poprawę w zakresie nasilenia objawów przynosi leczenie skojarzone .-blokerem i antybiotykiem.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Badania laboratoryjne. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi
dr hab. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 86-92
Oznaczanie stężenia glukozy we krwi (glikemii) jest najczęściej wykonywanym badaniem biochemicznym.

Ultrasonografia. 43-letnia kobieta z wzdęciem brzucha
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 93-94

Elektrokardiografia. Co można odczytać z EKG z blokiem lewej odnogi?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 95

Kardiologia. 59-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej
dr med. Jerzy Pręgowski, prof. dr hab. med. Adam Witkowski, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 96-102

Okulistyka dla nieokulistów. 64-letnia kobieta z utrzymującymi się zaburzeniami widzenia
dr med. Arkadiusz Pogrzebielski, prof. dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon
Katedra Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 104-108

Dermatologia dla niedermatologów. 79-letnia kobieta z owrzodzeniem skóry owłosionej głowy
dr med. Andrzej Jaworek, lek. Maciej Pastuszczak, prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc
Katedra Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 109-110

Medycyna podróży. Profilaktyka chorób infekcyjnych i innych problemów zdrowotnych przed podróżą zagraniczną - w pytaniach i odpowiedziach (cz. 1)
dr med. Agnieszka Wroczyńska, dr med. Wacław L. Nahorski, Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 111-116

 PRAWO MEDYCZNE 

Prowadzenie dokumentacji medycznej według ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
dr n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 117-128
Zgodnie z art. 23 ust. 1 UPP pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 BEZPIECZNY PACJENT - BEZPIECZNY LEKARZ 

"Przykro mi" działa! - historia ujawnienia błędu medycznego. Udana inicjatywa amerykańska jako przykład dla innych systemów opieki zdrowotnej
Douglas Wojcieszak, The Sorry Works! Coalition, Glen Carbon, IL, Stany Zjednoczone
str. 129-134

 OKIEM PACJENTA 

Dopóki żyję, to gram
Z aktorką Dorotą Segdą rozmawia Justyna Tomska
str. 135-139

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 140

Choroba wieńcowa
str. 141-144

Zakażenia pozaszpitalne
str. 145-150

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 152-158


Medycyna Praktyczna 2011/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna