MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/06

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3901

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Hepatologia - postępy 2010
prof. dr hab. med. Marek Hartleb, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 14-25
Autor omawia wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące: niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby, alkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby, przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, chorób autoimmunologicznych wątroby, marskości wątroby i nadciśnienia wrotnego oraz raka wątrobowokomórkowego.

Lipoproteiny bogate w triglicerydy i cholesterol HDL u osób obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Podsumowanie stanowiska European Atherosclerosis Society 2011
Na podstawie: Triglyceride-rich lipoproteins and high-density lipoprotein cholesterol in patients at high risk of cardiovascular disease: evidence and guidance for management
M.J. Chapman, H.N. Ginsberg, P. Amarenco i wsp., for the European Atherosclerosis Society Consensus Panel
Eur. Heart J., 2011 Apr 29 [publ. elektr. przed drukiem]. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr112
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 26-35
Artykuł przedstawia w skrócie wpływ fibratów, kwasu nikotynowego i kwasów tłuszczowych ω-3 oraz modyfikacji stylu życia na stężenia lipidów w osoczu oraz aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego dotyczące postępowania leczniczego w przypadku hipertriglicerydemii i/lub małego stężenia HDL.

Zasady interpretacji 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu u sportowców
Omówienie zaleceń przyjętych przez Sections of Sports Cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation oraz Group of Myocardial and Pericardial Disease of the European Society of Cardiology
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
Eur. Heart J., 2010; 31: 243-259
str. 36-50
Autorka przedstawia w skrócie uzgodnione stanowisko ekspertów na temat klasyfikacji i interpretacji odbiegających od przyjętych norm cech EKG u sportowców.

Jak lekarze i pacjenci powinni wybierać leki przeciwcukrzycowe? Podejście oparte na danych naukowych
Victor M. Montori MD MSc1, James Deming MD2, Nilay D. Shah PhD1
komentarz: prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. med. Maciej Małecki
str. 53-60
Autorzy przedstawiają koncepcję wyboru leków przeciwcukrzycowych przez chorych na cukrzycę typu 2 i ich lekarzy, w świetle dostępnych danych z badań naukowych.

Ostre zatrzymanie moczu u mężczyzn w wieku podeszłym
Acute urinary retention in elderly men
M.B. Thorne MD, S.A. Geraci MD
The American Journal of Medicine, 2009; 122: 815-819
str. 62-67
Autorzy przedstawiają zwięźle obraz kliniczny, przyczyny, diagnostykę i leczenie ostrego zatrzymania moczu u mężczyzn w wieku podeszłym.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 68-69

Blokery receptora angiotensynowego a ryzyko zawału serca i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Angiotensin receptor blockers and risk of myocardial infarction: meta-analyses and trial sequential analyses of 147 020 patients from randomised trials
S. Bangalore, S. Kumar, J. Wetterslev, F.H. Messerli
BMJ, 2011; 342:d2234. DOI: 10.1136/bmj.d2234
str. 70-72
Uzyskane wyniki pozwalają wykluczyć możliwość zwiększenia ryzyka zawału serca przez ARB (nawet bezwzględne zwiększenie ryzyka o 0,3%) w łącznym porównaniu z placebo lub innym leczeniem aktywnym. ARB zmniejszają ryzyko udaru mózgu, niewydolności serca i cukrzycy.

Docelowe ciśnienie tętnicze u chorych na przewlekłą chorobę nerek z białkomoczem - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Systematic review: blood pressure target in chronic kidney disease and proteinuria as an effect modifier
A. Upadhyay, A. Earley, S.M. Haynes i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2011; 154: 541-548
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
str. 73-76
Czy u chorych na PChN niższe docelowe ciśnienie tętnicze (<125/75 lub <130/80 mm Hg) w porównaniu z wyższym (<140/90 mm Hg) zmniejsza ryzyko niewydolności nerek i zdarzeń sercowo-naczyniowych, czy jest bezpieczne oraz czy białkomocz ma wpływ na wyniki?

Odległe wyniki leczenia u chorych na cukrzycę typu 1 z mikroalbuminurią - badanie DCCT/EDIC
Omówienie artykułu: Long-term renal outcome of patients with type 1 diabetes mellitus and microalbuminuria: an analysis of the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Cohort
I.H. de Boer, T.C. Rue, P.A. Cleary i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2011; 171: 412-420
komentarz: prof. dr hab. med. Janusz Gumprecht
str. 77-81
U chorych na cukrzycę typu 1 z mikroalbuminurią często występuje zarówno progresja do makroalbuminurii i zmniejszenia GFR, jak i regresja do normoalbuminurii.

Olmesartan a opóźnienie wystąpienia mikroalbuminurii u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie ROADMAP
Omówienie artykułu: Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in type 2 diabetes
H. Haller i wsp.
N. Engl. J. Med., 2011; 364: 907-917
str. 82
U dorosłych chorych na cukrzycę typu 2 z normoalbuminurią przyjmowanie przez 3 lata olmesartanu, w porównaniu z placebo, wiązało się z opóźnieniem wystąpienia mikroalbuminurii.

Ultradźwięki o wysokiej częstotliwości w leczeniu niegojących się owrzodzeń żylnych podudzi - badanie VenUS III
Omówienie artykułu: Use of weekly, low dose, high frequency ultrasound for hard to heal venous leg ulcers: the VenUS III randomized controlled trial
J.M. Watson i wsp.
BMJ, 2011; 342: d1092
str. 83
U chorych z owrzodzeniami żylnymi podudzi dodanie do standardowego leczenia terapii ultradźwiękami raz w tygodniu przez 12 tygodni nie przyśpieszyło gojenia rany, nie poprawiło jakości życia, nie zmniejszyło częstości nawrotu owrzodzenia i wiązało się z częstszym występowaniem skutków niepożądanych innych niż poważne.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania akupunktury w leczeniu bólu - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Acupuncture: does it alleviate pain and are there serious risks? A review of reviews
E. Ernst i wsp.
Pain, 2011; 152: 755-764
str. 84
Akupunktura może być skuteczna w leczeniu niektórych zespołów bólowych, ale wiąże się też z (prawdopodobnie rzadkimi) powikłaniami, na ogół w następstwie błędów w technice zabiegu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Rytm zatokowy z preekscytacją komór
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 86

Ultrasonografia. 56-letnia kobieta z bólem w nadbrzuszu prawym
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 87-88

Badania czynnościowe płuc. Analiza jakości badania spirometrycznego
dr med. Piotr Boros, Zakład Fizjopatologii Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 89-91

Medycyna podróży. Profilaktyka chorób infekcyjnych i innych problemów zdrowotnych przed podróżą zagraniczną - w pytaniach i odpowiedziach (cz. 2)
dr med. Agnieszka Wroczyńska1, dr med. Wacław L. Nahorski1, lek. Weronika Rymer2
str. 92-96

 PRAWO MEDYCZNE 

Zmiany zasad kształcenia lekarzy w Polsce według nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
dr n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 97-105
Z dniem 1 lipca 2011 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która modyfikuje istniejący model kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy. Przyjęte rozwiązania można ująć w kilku najważniejszych grupach.

Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne - nowe regulacje prawne
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 106-110
W dniu 17 maja 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP, a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw, szeroko dyskutowana w środowisku prawniczym oraz lekarskim nowelizacja przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 OKIEM PACJENTA 

Oddaję to, co sam dostałem
Z kompozytorem Joachimem Menclem rozmawia Justyna Tomska
str. 111-115

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 116

Endokrynologia
str. 117-124

Zakażenia pozaszpitalne
str. 125-131

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 132-136


Medycyna Praktyczna 2011/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna