MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/10

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3925

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u chorych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2011
Na podstawie: ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC).
C.W. Hamm, J.P. Bassand, S. Agewall i wsp.
European Heart Journal, 2011. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr236
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 17-41
W artykule przedstawiono wybrane informacje istotne dla codziennej praktyki klinicznej dotyczące m.in. rozpoznawania ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, oceny rokowania oraz zalecenia dotyczące farmakoterapii i leczenia inwazyjnego, jak również postępowania w szczególnych grupach chorych, m.in. w podeszłym wieku, u chorych na przewlekłą chorobę nerek, z niewydolnością serca, z niedokrwistością i z powikłaniami leczenia przeciwzakrzepowego.

Polskie zalecenia postępowania w nabytej hemofilii A
dr hab. med. Jerzy Windyga1, dr hab. med. Krzysztof Chojnowski2, dr hab. med. Anna Klukowska3, dr hab. med. Magdalena Łętowska4, dr med. Andrzej Mital5, prof. dr hab. med. Jacek Musiał6, prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak7, prof. dr hab. med. Anetta Undas8, lek. Joanna Zdziarska9, prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska10, w imieniu Grupy Roboczej ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
str. 42-51
Artykuł zawiera opracowane przez polskich ekspertów zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia nabytej hemofilii A, jak również informacje na temat epidemiologii, patofizjologii i obrazu klinicznego tej choroby.

Szczepienie dorosłych chorych na autoimmunologiczne zapalne choroby reumatyczne. Zalecenia European League Against Rheumatism (EULAR)
EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases
S. van Assen, N. Agmon-Levin, O. Elkayam, R. Cervera, M.F. Doran, M. Dougados, P. Emery, P. Geborek, J.P.A. Ioannidis, D.R.W. Jayne, C.G.M. Kallenberg, U. Müller-Ladner, Y. Shoenfeld, L. Stojanovich, G. Valesini, N.M. Wulffraat, M. Bijl
Annals of the Rheumatic Diseases, 2011; 70 (3): 414-422
str. 52-64
Artykuł zawiera sformułowane na podstawie danych naukowych i opinii ekspertów zalecenia dotyczące szczepienia chorych na autoimmunologiczne zapalne choroby reumatyczne, opracowane przez zespół ekspertów EULAR.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 66-67

Trafność diagnostyczna domowych i klinicznych pomiarów ciśnienia tętniczego w porównaniu z automatycznym monitorowaniem ciśnienia tętniczego w rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Relative effectiveness of clinic and home blood pressure monitoring compared with ambulatory blood pressure monitoring in diagnosis of hypertension: systematic review
J. Hodgkinson, J. Mant, U. Martin i wsp.
BMJ, 2011; 342: d3621
komentarz: dr med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
str. 68-74
Pomiary domowe i pomiary kliniczne ciśnienia tętniczego, w porównaniu z ABPM, charakteryzują się małą czułością i małą swoistością w rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego.

Trafność 4 klinicznych skal diagnostycznych u chorych z podejrzeniem zatorowości płucnej - badanie Prometheus
Omówienie artykułu: Performance of 4 clinical decision rules in the diagnostic management of acute pulmonary embolism - a prospective cohort study
R.A. Douma, I.C.M. Mos, P.M.G. Erkens i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2011; 154: 709-718
str. 75-77
U chorych z podejrzeniem ZP 4 skale diagnostyczne (skala Wellsa, uproszczona skala Wellsa, zmodyfikowana skala genewska i uproszczona skala genewska) w połączeniu z oznaczeniem DD mają podobną trafność diagnostyczną w wykluczeniu ZP.

Zawartość błonnika w diecie a umieralność - badanie NIH-AARP Diet and Health
Omówienie artykułu: Dietary fiber intake and mortality in the NIH-AARP Diet and Health Study
Y. Park, A.F Subar, A. Hollenbeck i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2011; 171: 1061-1068
komentarz: prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak
str. 78-82
Duże spożycie błonnika pokarmowego (od 16,4 g/d u mężczyzn i od 14,3 g/d u kobiet) wiązało się ze zmniejszeniem umieralności ogólnej oraz ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, chorób zakaźnych oraz chorób układu oddechowego, a u mężczyzn także zgonu z powodu choroby nowotworowej.

Spożycie czekolady a choroby sercowo-naczyniowe i metaboliczne - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Chocolate consumption and cardiometabolic disorders: systematic review and meta-analysis
A. Buitrago-Lopez i wsp.
BMJ, 2011; 343: d4488
str. 83
Spożycie czekolady wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, ale w celu potwierdzenia związku przyczynowo-skutkowego konieczne są dalsze badania, przede wszystkim eksperymentalne.

Minimalna aktywność fizyczna wydłużająca życie
Omówienie artykułu: Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study
C.P. Wen i wsp.
Lancet, 2011; 378: 1244-1253
str. 83-84
Nawet mała pozazawodowa aktywność fizyczna (15 min/dz. lub 90 min/tydz.), w porównaniu z brakiem pozazawodowej aktywności fizycznej, wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonu z powodu nowotworu.

Wodorotlenek żelazowy w kompleksie z karboksymaltozą w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit - badanie FERGIcor
Omówienie artykułu: FERGIcor, a randomized controlled trial on ferric carboxymaltose for iron deficiency anemia in inflammatory bowel disease.
R. Evstatiev i wsp.
Gastroenterology, 2011; 141: 846-853
str. 84-85
U chorych z niedokrwistością z niedoboru żelaza w przebiegu nieswoistego zapalenia jelit zastosowanie wodorotlenku żelazowego w kompleksie z karboksymaltozą, w porównaniu z podaniem wodorotlenku żelazowego w kompleksie z sacharozą, wiązało się z mniejszą liczbą wlewów leku i z większym prawdopodobieństwem uzyskania odpowiedzi na leczenie oraz nie zwiększało ryzyka objawów niepożądanych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

34-letnia kobieta z bólem podbrzusza
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 87-88
Do badania USG jamy brzusznej zgłosiła się 34-letnia kobieta skarżąca się na występujący od 2 lat ból podbrzusza nasilający się w okresie okołomiesiączkowym, bez zaburzeń miesiączkowania.

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 90-91

Pneumonologia. 62-letnia kobieta z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
dr med. Filip Mejza, dr med. Anna Bestyńska-Krypel, prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 92-98

Dermatologia dla niedermatologów. 37-letnia kobieta ze świądem owłosionej skóry głowy
dr med. Andrzej Jaworek, lek. Maciej Pastuszczak, prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc, Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 99-100

Medycyna podróży. 30-letni mężczyzna z biegunką podróżnych
dr med. Agnieszka Wroczyńska, dr med. Wacław L. Nahorski, Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 101-105
Mężczyzna zgłosił się do lekarza po powrocie z 3-tygodniowej podróży turystycznej po Gwatemali i Meksyku.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Pytania do ekspertów. Problemy w praktyce diabetologicznej
prof. dr hab. med. Maciej Małecki1, dr hab. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi2
str. 106-109

Pytania do ekspertów. Problemy w praktyce nefrologicznej
dr hab. med. Marian Kuczera, Oddział Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
str. 110-111

 PRAWO MEDYCZNE 

Praktyczne aspekty orzekania przez lekarza sądowego o zdolności do udziału w czynnościach procesowych w postępowaniu karnym
sędzia Wojciech Wolski, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
str. 113-120
Jedną z naczelnych zasad polskiego prawa karnego procesowego jest zasada bezpośredniości, która nakłada na sąd I instancji, rozpoznający sprawę na rozprawie obowiązek przeprowadzania wszelkich dowodów w sposób zapewniający bezpośredni kontakt sądu i stron ze źródłem dowodu (oskarżonym, świadkiem).

 OKIEM PACJENTA 

Będzie tak, jak ma być
Z dokumentalistą Stanisławem Janickim rozmawia Justyna Tomska
str. 121-128
Z dokumentalistą Stanisławem Janickim rozmawia Justyna Tomska

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w roku 2011
prof. dr hab. med. Jacek Roliński, lek. Ewelina Grywalska, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
str. 129-131
Tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii zostali Bruce Beutler, Jules Hoffmann i Ralph Steinman, w uznaniu ich zasług na polu odkryć dotyczących funkcjonowania układu odpornościowego.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 132

Endokrynologia
str. 133-139

Zakażenia pozaszpitalne
str. 140-143

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 144-148

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2011/10

Zakupy  
 15 zł 
 13.5 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna