MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/11

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3931

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rozpoznawanie i leczenie chorób tętnic obwodowych. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2011
Na podstawie: ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries. The Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of Cardiology (ESC).
M. Tendera, V. Aboyans, M.L. Bartelink i wsp.
European Heart Journal, 2011; 32: 2851-2906
komentarz: dr hab. med. Wacław Kuczmik
str. 17-36
W artykule przedstawiono zalecenia i wybrane informacje istotne dla codziennej praktyki klinicznej dotyczące postępowania diagnostycznego i leczenia choroby tętnic obwodowych: tętnic szyjnych, tętnic kręgowych, tętnic kończyn górnych, tętnic trzewnych, tętnic nerkowych i tętnic kończyn dolnych.

Postępowanie w okresie okołooperacyjnym u pacjentów leczonych warfaryną - podejście praktyczne oparte na danych naukowych
Perioperative management of patients who are receiving warfarin therapy: an evidence-based and practical approach
James D. Douketis MD
Blood, 2011; 117: 5044-5049
komentarz: prof. dr hab. med. Anetta Undas
str. 38-49
W artykule autor udziela odpowiedzi na pytania kliniczne związane z antykoagulacją w okresie okołooperacyjnym u chorych leczonych warfaryną, m.in. dotyczące oceny ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwawienia, wstrzymywania leczenia warfaryną i leczenia pomostowego heparyną.

Wytyczne zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi
Na podstawie: Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections
N.P. O'Grady, M. Alexander, L.A Burns, E.P. Dellinger, J. Garland, S.O. Heard, P.A. Lipsett, H. Masur, L.A. Mermel, M.L. Pearson, I.I. Raad, A.G. Randolph, M.E. Rupp, S. Saint, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)
Clinical Infectious Diseases, 2011; 52. DOI: 10.1093/cid/cir257
komentarz: dr med. Tomasz Ozorowski
str. 50-57
Artykuł zawiera podsumowanie zaleceń z wytycznych amerykańskich, opracowanych z udziałem Society of Critical Care Medicine, Infectious Diseases Society of America i innych towarzystw naukowych, dotyczących różnych aspektów zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 59-60

Wpływ intensywnej kontroli glikemii na ryzyko zgonu, zdarzeń sercowo-naczyniowych i powikłań mikronaczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2 - metaanaliza
Omówienie artykułu: Effect of intensive glucose lowering treatment on all cause mortality, cardiovascular death, and microvascular events in type 2 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials
R. Boussageon, T. Bejan-Angoulvant, M. Saadatian-Elahi i wsp.
BMJ, 2011; 343: d4169
komentarz: dr hab. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
str. 61-66
W tej metaanalizie 13 RCT autorzy zadali pytanie, czy u chorych na cukrzycę typu 2 intensywna kontrola glikemii, w porównaniu z kontrolą standardową (leczenie zwykłe, mniej intensywna kontrola glikemii, placebo), zmniejsza ryzyko zgonu, powikłań makro- i mikronaczyniowych oraz czy jest bezpieczna.

Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od tytoniu
Omówienie artykułu: Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation
R. West, W. Zatoński, M. Cedzyńska i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2011; 365: 1193-1200
komentarz: prof. dr hab. med. Dorota Górecka
str. 74-78
Autorzy zadali pytanie, czy cytyzyna, w porównaniu z placebo, zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania potwierdzonej trwałej abstynencji po 12 miesiącach od zakończenia leczenia i czy jest bezpieczna.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 52-letnia kobieta z okresowo pojawiającym się zgrubieniem w pachwinie lewej
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 79-81

Elektrokardiografia. Fragment zapisu "prawie ciągłego"
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 82-83

Pneumonologia. 56-letni mężczyzna z ciężkimi zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
dr med. Andrzej Obojski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
str. 84-90

Gastroenterologia. 35-letnia kobieta z zaburzeniami defekacji i domieszką krwi w kale
dr hab. med. Marcin Polkowski, dr med.. Ewa Wrońska, dr med. Jacek Pachlewski, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Klinika Gastroenterologii Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 91-93

Dermatologia dla niedermatologów. 32-letnia kobieta z przemijającą osutką plamisto-grudkową
lek. Maciej Pastuszczak, dr med. Andrzej Jaworek, prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc, Katedra Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 94-96

Medycyna paliatywna. 52-letni mężczyzna z zaawansowanym rakiem płuca
dr med. Małgorzata Krajnik, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
str. 97-106

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zapytaj eksperta. Problemy w praktyce kardiologicznej. Migotanie przedsionków
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 107-112

Zapytaj eksperta. Problemy w praktyce reumatologicznej
dr hab. med. Piotr Głuszko, prof. Instytutu Reumatologii w Warszawie
str. 113-117

 PRAWO MEDYCZNE 

Badanie lekarskie osób dotkniętych przemocą w rodzinie
lek. mgr prawa Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski, dr med. Czesław Chowaniec, Katedra Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 118-125
W 2010 roku ustawodawca dokonał kilku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (u.p.p.r.), które znacząco zwiększyły zakres uprawnień ofiar przemocy domowej.

Relacje lekarzy z przemysłem farmaceutycznym po 1 stycznia 2012 r. - prawdy i mity
adwokat Ewa Rutkowska, partner w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy s.k.
str. 127-129
1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowa ustawa refundacyjna. Ustawa, z uwagi na rewolucyjność wielu rozwiązań połączoną z niejasnością wielu przepisów przekładającą się na często sprzeczne ze sobą interpretacje, wzbudza liczne wątpliwości i emocje.

 MISCELLANEA 

Nowe możliwości programowania komórkowego w medycynie regeneracyjnej
prof. dr hab. med. Marek Sanak, Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 136-139

 OKIEM PACJENTA 

Dobrotliwie, niepogardliwie
Z poetą Bronisławem Majem rozmawia Justyna Tomska
str. 131-135

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 140

Zakażenia pozaszpitalne
str. 141-143

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 144-148

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2011/11

Zakupy  
 15 zł 
 13.5 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna