MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          17.07.2019, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna Psychiatria 2010/05

Rok wydania: 2010 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3832

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Terapia chorych na depresję: praktyczne zalecenia dotyczące postępowania klinicznego
Clinical practice recommendations for depression
G.S. Malhi, D. Adams, R. Porter, A. Wignall, L. Lampe, N. O'Connor, M. Paton, L.A. Newton, G. Walter, A. Taylor, M. Berk, R.T. Mulder
Acta Psychiatrica Scandinavica, 2009; 119 (suppl. 439): 8-26
konsultacja i komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Kiejna
str. 7
Obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach coraz większe rozpowszechnienie depresji w populacjach ludzkich, wraz z jej negatywnymi konsekwencjami w wymiarze indywidualnym i społecznym, stanowią o konieczności wypracowywania skuteczniejszych zasad postępowania klinicznego.

Zaburzenia odżywiania się u młodzieży: definicje, obraz kliniczny, epidemiologia i współchorobowość
Adolescent eating disorders: definitions, symptomatology, epidemiology and comorbidity
Beate Herpertz-Dahlmann
Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 2008; 18: 31-47
konsultacja: prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski
str. 31
Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa - AN) jest 3. pod względem częstości chorobą przewlekłą stwierdzaną u młodzieży, natomiast bulimia (bulimia nervosa - BN) dotyka ponad 1% dziewcząt.

Jadłowstręt psychiczny u młodzieży - przegląd metod leczenia
Overview of treatment modalities in adolescent anorexia nervosa
Beate Herpertz-Dahlmann, Harriet Salbach-Andrae
Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 2008; 18: 131-145
konsultacja i komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski
str. 46
Celem autorek artykułu jest analiza i porównanie korzyści płynących z różnych strategii leczenia osób cierpiących na jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa - AN) oraz dokonanie przeglądu rozmaitych metod terapeutycznych, które okazały się pomocne w postępowaniu z młodymi chorymi na AN.

Węchowy zespół odnoszący
Olfactory reference syndrome
A.N. Bizamcer, W.R. Dubin, B. Hayburn
Psychosomatics, 2008; 49: 77-81
konsultacja i komentarz: prof. dr hab. med. Joanna Rymaszewska
str. 59
Węchowy zespół odnoszący (olfactory reference syndrome - ORS) jest odmianą somatycznej postaci zaburzeń urojeniowych (uporczywych zaburzeń urojeniowych wg International Classification of Diseases, 10th Revision [ICD-10] - przyp. red.), cechującą się przekonaniem pacjenta, że jego ciało wydziela nieprzyjemną woń, która wywołuje negatywne reakcje ludzi.

Żałoba i utrata bliskiej osoby: co powinni wiedzieć psychiatrzy
Grief and bereavement: what psychiatrists need to know
Sidney Zisook, Katherine Shear
World Psychiatry, 2009; 8: 67-74
konsultacja i komentarz: prof. dr hab. med. Józef Gierowski
str. 65
Sytuacja utraty bliskiej osoby uruchamia wiele adaptacyjnych procesów i mechanizmów, traktowanych przez psychologów zdrowia jak proces radzenia sobie ze stresem, który przejawia się działaniem konkretnych stylów i strategii z tym związanych.

 INTERAKCJE LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH 

Interakcje leków przeciwpsychotycznych: sertindol, risperidon, paliperidon i ziprazidon
dr Jarosław Woroń, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ w Krakowie
dr med. Marcin Siwek, Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauki w Krakowie
str. 77

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Wybrane nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
dr n. med. Renata Poniatowska, lek. Małgorzata Lusawa, lek. Grzegorz Makowicz
str. 82
Diagnostyka obrazowa wybranych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

 ORZECZNICTWO SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNE 

Zgoda osoby z zaburzeniami psychicznymi na hospitalizację i leczenie
dr med. Danuta Hajdukiewicz
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
str. 88
Po wiekach panowania paternalizmu lekarskiego w medycynie, gdy pacjent był jedynie biernym uczestnikiem leczenia, w połowie XX wieku w Europie, a w Polsce od początku lat 90., zaczęto mówić i stopniowo wprowadzać unormowania dotyczące praw pacjenta.

 MISCELLANEA 

Opór i jego przezwyciężenie w trakcie prowadzenia farmakoterapii - opis przypadku
dr med. Sławomir Murawiec
Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
str. 100

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Skuteczność walproinianu w przypadku ostrego epizodu depresyjnego w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Valproate for the treatment of acute bipolar depression: systematic review and meta-analysis
L.A. Smith, V.R. Cornelius, J.M. Azorin, G. Perugi, E. Vieta, A.H. Young, C.L. Bowden
Journal of Affective Disorders, 2010; 112: 1-9
konsultacja i komentarz: dr hab. med. Łukasz Święcicki
str. 107
U chorych z BD epizody depresyjne występują nawet do 3, 4 razy częściej niż epizody manii (dotyczy to oczywiście jedynie części pacjentów, zdarzają się też chorzy, u których liczba epizodów depresji jest mniej więcej równa liczbie epizodom manii, a także osoby, u których epizody maniakalne występują istotnie częściej niż depresyjne).

Uzależnienie od nikotyny - porównanie skuteczności pięciu farmakologicznych metod leczenia (badanie z randomizacją)
Omówienie artykułu: A randomized placebo-controlled clinical trial of 5 smoking cessation pharmacotherapies
M.E. Piper, S.S. Smith, T.R. Schlam, M.C. Fiore, D.E. Jorenby, D. Fraser, T.B. Baker
Archieves of General Psychiatry, 2009; 11: 1253-1262
konsultacja i komentarz: prof. dr hab. med. Witold Zatoński, mgr Marta I. Porębiak
str. 110
Autorzy tego badania porównali skuteczność 5 metod farmakoterapii zalecanych w przypadku uzależnienia od nikotyny.

 OKIEM PACJENTA 

Pomilczmy w tej ciszy
Z kompozytorem Zbigniewem Preisnerem rozmawia Justyna Tomska
str. 114

 PRAWO MEDYCZNE 

Utworzenie niepublicznego ZOZ-u
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 120
Jedną z dopuszczalnych przez prawo form (sposobów) wykonywania zawodu lekarza jest praca lekarzy w ramach zakładów opieki zdrowotnej.

 ETYKA W MEDYCYNIE 

Eutanazja - śmierć godna czy niegodna?
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 124
Pojęcie eutanazji staje się coraz bardziej wieloznaczne. Ujawnia to już samo zróżnicowanie terminów. Mówi się o eutanazji, kryptanazji, autotanazji, dystanazji, ortotanazji, eutanazji neonatalnej, eugenicznej, ekonomicznej itp.

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna Psychiatria 2010/05

Zakupy  
 20 zł 
 18 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Naukowa
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna