MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2012/10

Rok wydania: 2012 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90028

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Nowa definicja zawału serca. Podsumowanie stanowiska Grupy Roboczej European Society of Cardiology, American College of Cardiology Foundation, American Heart Association i World Heart Federation 2012
Na podstawie: Third universal definition of myocardial infarction
K. Thygesen, J.S. Alpert, A.S. Jaffe i wsp.: the Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction
European Heart Journal, 2012; DOI: 10.1093/eurheartj/ehs184
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 12-19
W artykule przedstawiono zaktualizowaną definicję i kryteria rozpoznania świeżego i przebytego zawału serca, uzgodnione przez zespół ekspertów towarzystw kardiologicznych.

Postępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinka ST. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2012
Na podstawie: ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: the Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC)
P.G. Steg, S.K. James, D. Atar i wsp.
European Heart Journal, 2012; DOI: 10.1093/eurheartj/ehs215
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 20-37
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje oraz zalecenia opracowane przez European Society of Cardiology dotyczące rozpoznawania oraz leczenia świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST i jego powikłań, z uwzględnieniem logistyki opieki nad chorymi.

Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - aktualizacja 2012 (cz. I)
K. Zawilska, M. Bała, P. Błędowski, D.W. Chmielewski, Z. Dobrowolski, M. Frączek, M. Frołow, P. Gajewski, T. Guzik, R. Jaeschke, T. Korman, J. Kotarski, W. Kozubski, M. Krawczyk, W. Kruszewski, J. Kulikowski, H. Kutaj-Wąsikowska, E. Mayzner-Zawadzka, P.M. Mrozikiewicz, J. Musiał, R. Niżankowski, T. Pasierski, R. Poręba, W. Tomkowski, A. Torbicki, A. Undas, T. Urbanek, M.Z. Wojtukiewicz, J. Woroń, J. Wroński
str. 38-57
Artykuł stanowi pierwszą część najnowszych polskich wytycznych, zawierającą informacje ogólne, czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zalecenia dotyczące profilaktyki tej choroby u chorych leczonych operacyjnie lub zachowawczo, u osób podróżujących samolotem oraz u osób z bezobjawową trombofilią.

Standardy Unii Europejskiej dotyczące opieki nad chorymi na gruźlicę. Omówienie raportu European Centre for Disease Control i European Respiratory Society 2012
Na podstawie: ECDC/ERS task force report. European Union standards for tuberculosis care
G.B. Migliori, J.P. Zellweger, I. Abubakar i wsp.
European Respiratory Journal, 2012; 39: 801-819
komentarz: dr hab. med. Maria Korzeniewska-Koseła
str. 58-67
Autorka przedstawia aktualne standardy rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy, opracowane dla krajów Unii Europejskiej oraz odnosi je do sytuacji w Polsce.

Zapobieganie zachorowaniom na grypę za pomocą szczepień. Aktualne (2012) zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)
Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) - United States, 2012-13 influenza season
Centers for Disease Control and Prevention
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2012; 61 (32): 613-618
str. 68-76
Artykuł zawiera wybrane fragmenty z zaleceń dotyczące szczepień przeciwko grypie w sezonie epidemicznym 2012/2013.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 77-78

Inhibitory konwertazy angiotensyny i blokery receptora angiotensynowego a ryzyko zgonu chorych na nadciśnienie tętnicze - metaanaliza
Omówienie artykułu: Angiotensin-converting enzyme inhibitors reduce mortality in hypertension: a meta-analysis of randomized clinical trials of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors involving 158 998 patients
L.C. van Vark, M. Bertrand, K.M. Akkerhuis i wsp.
European Heart Journal, 2012; DOI: 10.1093/eurheartj/ehs075
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 79-83

Stężenie troponiny T w okresie pooperacyjnym a ryzyko zgonu po operacji pozasercowej - badanie VISION
Omówienie artykułu: VISION Investigators: Association between postoperative troponin levels and 30-day mortality among patients undergoing noncardiac surgery
P.J. Devereaux, M.T.V. Chan, P. Alonso-Coello i wsp.
JAMA, 2012; 307: 2295-2304
komentarz: dr hab. med. Wojciech Szczeklik
str. 84-88

Aktywność fizyczna a ryzyko zgonu u chorych na cukrzycę - badanie EPIC i metaanaliza
Omówienie artykułu: Physical activity and mortality in individuals with diabetes mellitus: a prospective study and meta-analysis
D. Sluik i wsp.
Arch. Intern. Med., 2012; 172: 1285-1295
str. 89-90

 PRAKTYKA KLINICZNA 

53-letnia kobieta po radioterapii z powodu raka szyjki macicy
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, Klinika Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 91-94
Do badania USG jamy brzusznej zgłosiła się 53-letnia kobieta z powodu występującego od 10 dni nietrzymania moczu.

Diagnostyka radiologiczna. 62-letni mężczyzna z bólem po prawej stronie klatki piersiowej
dr med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 95-97

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram młodego zdrowego mężczyzny i 52-letniego pacjenta z astmą oskrzelową
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 98-100

46-letnia kobieta z opornym nadciśnieniem tętniczym
dr med. Elżbieta Florczak, lek. Maria Gosk, dr med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 102-110
46-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym, obecnie niedostatecznie kontrolowanym pomimo stosowania 3 leków hipotensyjnych, z zaburzeniami gospodarki lipidowej, po cholecystektomii.

Gastroenterologia. 60-letnia kobieta po cholecystektomii z podejrzeniem kamicy dróg żółciowych
dr hab. med. Marcin Polkowski, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 111-114

Dermatologia dla niedermatologów. 73-letnia kobieta z utrzymującą się kilka lat zmianą za małżowiną uszną
dr med. Paweł Brzewski, dr med. Andrzej Jaworek, prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc, Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 115-116

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce endokrynologicznej. Choroby tarczycy
prof. dr hab. med. Marek Ruchała, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
str. 117-118

Problemy w praktyce endokrynologicznej. Niedoczynność kory nadnerczy
prof. dr hab. med. Tomasz Bednarczuk, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 119-120

 HORYZONTY FARMAKOTERAPII 

Perspektywy leczenia farmakologicznego cukrzycy
prof. dr hab. med. Józef Drzewoski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 121-126
Profesor Philip Home - znakomity brytyjski diabetolog z University of Newcastle upon Tyne stwierdził niedawno, że nie zna choroby, względem której dokonano w ostatnich kilkunastu latach tak ogromnego postępu w zakresie poznania patofizjologii, diagnostyki i leczenia, jak w przypadku cukrzycy.

 PRAWO MEDYCZNE 

Identyfikator pacjenta oraz wybrane zagadnienia ochrony jego danych osobowych
dr n. prawn. Rafał Kubiak, dr med. Miłosz Jankowski
komentarze: dr med. Janusz Pokorski, dr n. prawn. Ewa Kulesza
str. 127-139
We współczesnym modelu opieki zdrowotnej akcentuje się potrzebę partnerskich relacji między pacjentem i lekarzem oraz konieczność podmiotowego traktowania chorego. Założeniom tym służy wiele rozwiązań prawnych i norm etycznych dotyczących na przykład wymogu wyrażenia przez pacjenta (lub przez inną osobę uprawnioną) uświadomionej zgody na zabieg medyczny oraz poszanowania tajemnicy lekarskiej, a także prawa pacjenta do intymności.

 BEZPIECZNY PACJENT - BEZPIECZNY LEKARZ 

Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali
Barbara Kutryba, Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków
str. 140-147
Akredytacja niesie propozycję poprawy w obszarze dokumentacji medycznej: wprowadzenie wewnętrznego, formalnego i merytorycznego nadzoru nad jakością dokumentacji pacjentów w formie cyklicznych przeglądów.

Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - jak zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów w szpitalach
dr hab. med. Rafał Niżankowski, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
str. 148-152
Zakrzepica jest ciągle jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla pacjentów, a przyczyn tego jest kilka.

 OKIEM PACJENTA 

Intensywne 5 minut dla mnie
Z piosenkarką Magdą Steczkowską rozmawia Justyna Tomska
str. 153-157

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 158-162


Medycyna Praktyczna 2012/10

Zakupy  
 15 zł 
 13.5 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna