MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2012/11

Rok wydania: 2012 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90036

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w migotaniu przedsionków. Aktualizacja 2012 wytycznych European Society of Cardiology
Na podstawie: 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association
A.J. Camm, G.Y. Lip, R. De Caterina i wsp.
European Heart Journal, 2012; DOI: 10.1093/eurheartj/ehs253
komentarz: prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
str. 14-24
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje oraz zalecenia opracowane przez European Society of Cardiology we współpracy z European Heart Rhythm Association dotyczące leczenia antyarytmicznego i profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków.

Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - aktualizacja 2012 (cz. II)
K. Zawilska, M. Bała, P. Błędowski, D.W. Chmielewski, Z. Dobrowolski, M. Frączek, M. Frołow, P. Gajewski, T. Guzik, R. Jaeschke, T. Korman, J. Kotarski, W. Kozubski, M. Krawczyk, W. Kruszewski, J. Kulikowski, H. Kutaj-Wąsikowska, E. Mayzner-Zawadzka, P.M. Mrozikiewicz, J. Musiał, R. Niżankowski, T. Pasierski, R. Poręba, W. Tomkowski, A. Torbicki, A. Undas, T. Urbanek, M.Z. Wojtukiewicz, J. Woroń, J. Wroński
str. 25-47
Artykuł stanowi drugą część najnowszych polskich wytycznych, zawierającą zalecenia dotyczące leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz profilaktyki i leczenia zespołu pozakrzepowego.

Rozpoznawanie i leczenie zakażeń dolnych dróg oddechowych u dorosłych. Podsumowanie wytycznych European Respiratory Society i European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Opracowanie na podstawie: Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections - full version
M. Woodhead, F. Blasi, S. Ewig, J. Garau, G. Huchon, M. Ieven, A. Ortqvist, T. Schaberg, A. Torres, G. van der Heijden, R. Read, T.J.M. Verheij; Joint Taskforce of the European Respiratory Society and European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Clinical Microbiology and Infection, 2011; 17 (suppl. 6): E1-E59
str. 48-58
ZDDO to ostra choroba (trwająca ≤21 dni), zwykle z kaszlem jako głównym objawem podmiotowym i z co najmniej jednym spośród innych objawów ze strony dolnych dróg oddechowych (odkrztuszanie wydzieliny, duszność, świszczący oddech, dyskomfort/ból w klatce piersiowej), bez alternatywnej przyczyny tych objawów (np. zapalenia zatok przynosowych lub astmy).

Przyrost masy ciała związany z zaprzestaniem palenia tytoniu - jak postępować
Managing smoking-cessation related weight gain
Paul Aveyard, Deborah Lycett, Amanda Farley
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2012; 122: 494-498
str. 59-63
Przyrost masy ciała jest częstym następstwem zaprzestania palenia tytoniu. Celem tego artykułu jest podsumowanie danych naukowych dla lekarzy na ten temat i wskazanie istniejących wątpliwości.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 64-65

Kwas acetylosalicylowy w zapobieganiu nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - badanie WARFASA
Omówienie artykułu: Aspirin for preventing the recurrence of venous thromboembolism
C. Becattini, G. Agnelli, A. Schenone i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2012; 366: 1959-1967
str. 66-71
Ryzyko nawrotu ŻChZZ po zakończeniu leczenia VKA jest zwiększone, szczególnie u chorych po epizodzie samoistnej ŻChZZ. Przedłużenie leczenia VKA zmniejsza ryzyko nawrotu ŻChZZ, ale wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem krwawienia oraz z koniecznością laboratoryjnego monitorowania efektu przeciwkrzepliwego i dostosowywania dawki VKA. Oszacowano, że ASA w pierwotnej prewencji ŻChZZ wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka ŻChZZ, ale wpływ ASA na ryzyko ŻChZZ w prewencji wtórnej oceniono tylko w 1 małym badaniu.

Zaprzestanie przyjmowania długo działającego β2-mimetyku wziewnego przez chorych na astmę dobrze kontrolowaną leczeniem skojarzonym - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Long-acting β2-agonist step-off in patients with controlled asthma: systematic review with meta-analysis
J.L. Brożek, M. Kraft, J.A. Krishnan i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2012; 172: 1-11
str. 72-77

Trójstopniowa ścieżka terapeutyczna a czas trwania antybiotykoterapii dożylnej i hospitalizacji u chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc
Omówienie artykułu: Effect of a 3-step critical pathway to reduce duration of intravenous antibiotic therapy and length of stay in community-acquired pneumonia: a randomized controlled trial
J. Carratala, C. Garcia-Vidal, L.Ortega i wsp.
Archives of Internal Medicine. 2012; 172: 922-928
str. 78-80

Przyrost masy ciała u nałogowych palaczy po zaprzestaniu palenia papierosów - metaanaliza
Omówienie artykułu: Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis
H.-J. Aubin i wsp.
BMJ, 2012; 345: e4439
str. 81

Stosowanie antybiotyków w ostrym niepowikłanym zapaleniu uchyłków esicy - badanie AVOD
Omówienie artykułu: Randomized clinical trial of antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis
A. Chabok i wsp.
Br. J. Surg., 2012; 99: 532-539
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 81-82

Porównanie HES 130/0,42 z octanowym roztworem Ringera w ciężkiej sepsie - badanie 6S
Omówienie artykułu: Hydroxyethyl Starch 130/0.42 versus Ringer's Acetate in severe sepsis
A. Perner i wsp.
N. Engl. J. Med., 2012; 367: 124-134
komentarz: prof. Roman Jaeschke MD MSc
str. 82-83

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 38-letniego mężczyzny z zespołem metabolicznym
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 84

Diagnostyka radiologiczna. 61-letni mężczyzna ze stanem podgorączkowym po urazie klatki piersiowej
dr med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 85-87

Ultrasonografia. 56-letnia kobieta z bólem podbrzusza lewego
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
str. 88-90

Gastroenterologia. 54-letni mężczyzna z WZJG i z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych
dr hab. med. Marcin Polkowski1,2, dr med. Michał F. Kamiński1,2
str. 91-93

Hematologia. 67-letni mężczyzna z nagłymi masywnymi objawami krwotocznymi
lek. Joanna Zdziarska, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
str. 94-99

27-letni mężczyzna z bólem kręgosłupa i łuszczycą
dr med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie
str. 100-104

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce hepatologicznej
prof. dr hab. med. Marek Hartleb, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 105-107

 HORYZONTY FARMAKOTERAPII 

Perspektywy leczenia farmakologicznego nowotworów mieloproliferacyjnych
dr med. Tomasz Sacha, Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 108-112
Nowotwory mieloproliferacyjne (myeloproliferative neoplasms - MPN) są grupą chorób rozrostowych układu krwiotwórczego wywodzących się z komórki macierzystej, których cechą jest niekontrolowana proliferacja jednej lub więcej linii krwiotworzenia szpikowego, czego wynikiem jest zwiększona liczba komórek w szpiku.

 PRAWO MEDYCZNE 

Źródła prawa dla lekarza - czyli co jest dla lekarza wiążące przy wykonywaniu zawodu
dr n. praw. Radosław Tymiński, www.prawalekarzy.pl, Biuro Analiz Sejmowych
str. 113-116
W praktyce lekarskiej należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Ujawnianie zdarzeń niepożądanych a akredytacja szpitala - czy istnieje obowiązek zawiadomienia organów ścigania
dr n. praw. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego Łodzi, Zakład Nauki o Przestępstwie Uniwersytetu Łódzkiego
str. 117-120
Każdy, w tym lekarz, dyrektor szpitala ma prawny obowiązek denuncjacji o ujawnionym zabójstwie (dokonanym albo usiłowanym), a także o pozbawieniu wolności, zwłaszcza jeśli łączy się ono ze szczególnym udręczeniem; nie dotyczy to innych przestępstw ujawnionych w związku z hospitalizacją, a w szczególności czynów nieumyślnych (w tym następstw zdarzeń niepożądanych rozumianych jako skutki tzw. błędu medycznego).

 BEZPIECZNY PACJENT - BEZPIECZNY LEKARZ 

Zdarzenia niepożądane jako element oceny jakości opieki medycznej w programie akredytacji szpitali
dr med. Piotr Gajewski, dr med. Małgorzata Bała, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
str. 121-125
Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej nawet w 10% hospitalizacji może dochodzić do błędów medycznych.

 OKIEM PACJENTA 

Co nas łączy, to człowieczeństwo
Ze scenarzystą Markiem Pacułą rozmawia Justyna Tomska
str. 126-131

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 132-136

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2012/11

Zakupy  
 15 zł 
 13.5 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna