MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2012/12

Rok wydania: 2012 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90045

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Od Redakcji
str. 17

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w wadach zastawkowych serca. Podsumowanie wytycznych 2012 ESC
Na podstawie: Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012): the Joint Task Force on the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).
A. Vahanian, O. Alfieri, F. Andreotti i wsp.
European Heart Journal, 2012; 33: 2451-2496
komentarz: prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
str. 18-38
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje oraz zalecenia opracowane przez European Society of Cardiology i European Association for Cardio-Thoracic Surgery dotyczące rozpoznawania i leczenia poszczególnych wad serca, postępowania w chorobach współistniejących oraz postępowania u chorych z wadami serca poddawanych operacjom pozasercowym.

Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - aktualizacja 2012 (cz. III)
K. Zawilska, M. Bała, P. Błędowski, D.W. Chmielewski, Z. Dobrowolski, M. Frączek, M. Frołow, P. Gajewski, T. Guzik, R. Jaeschke, T. Korman, J. Kotarski, W. Kozubski, M. Krawczyk, W. Kruszewski, J. Kulikowski, H. Kutaj-Wąsikowska, E. Mayzner-Zawadzka, P.M. Mrozikiewicz, J. Musiał, R. Niżankowski, T. Pasierski, R. Poręba, W. Tomkowski, A. Torbicki, A. Undas, T. Urbanek, M.Z. Wojtukiewicz, J. Woroń, J. Wroński
str. 41-49
Artykuł stanowi trzecią część najnowszych polskich wytycznych, zawierającą zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży.

Rozpoznawanie i leczenie ostrego uszkodzenia nerek. Podsumowanie wytycznych KDIGO
Na podstawie: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury.
Kidney International Supplements, 2012; 2: 1-138
str. 51-62
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje oraz zalecenia dotyczące rozpoznania, klasyfikacji, prewencji i leczenia ostrego uszkodzenia nerek oraz nefropatii kontrastowej.

Stosowanie analgetyków opioidowych w leczeniu bólu nowotworowego. Podsumowanie zaleceń European Association for Palliative Care 2012
Opracowanie redakcyjne na podstawie: Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: evidence-based recommendations from the EAPC
A. Caraceni, G. Hanks, S. Kaasa, M.I. Bennett, C. Brunelli, N. Cherny, O. Dale, F. De Conno, M. Fallon, M. Hanna, D. Faksvag Haugen, G. Juhl, S. King, P. Klepstad, E.A. Laugsand, M. Maltoni, S. Mercadante, M. Nabal, A. Pigni, L. Radbruch, C. Reid, P. Sjogren, P.C. Stone, D. Tassinari, G. Zeppetella; European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC), on behalf of the European Association for Palliative Care (EAPC)
Lancet Oncology, 2012; 13: e58-e68
komentarz: dr hab. med. Małgorzata Krajnik
str. 64-73
W artykule przedstawiono zalecenia European Association for Palliative Care dotyczące różnych aspektów stosowania analgetyków opioidowych w leczeniu bólu nowotworowego, w tym: wyboru i dawkowania leków oraz postępowania w razie działań niepożądanych.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 74-75

Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Recombinant tissue plasminogen activator for acute ischaemic stroke: an updated systematic review and meta-analysis
J.M. Wardlaw, V. Murray, E. Berge i wsp.
The Lancet, 2012; 379: 2364-2372
komentarz: prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 76-80

Różne wartości progowe stężenia dimeru D w zależności od wieku w wykluczaniu zakrzepicy żył głębokich u osób po 50. roku życia w podstawowej opiece zdrowotnej
Omówienie artykułu: Validation of two age dependent D-dimer cut-off values for exclusion of deep vein thrombosis in suspected elderly patients in primary care: retrospective, cross sectional, diagnostic analysis
H.J. Schouten, H.L. Koek, R. Oudega i wsp.
BMJ, 2012: 344: e2985
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Z. Tomkowski
str. 81-84,95

Tiotropium w połączeniu ze standardowym leczeniem skojarzonym u dorosłych chorych na astmę źle kontrolowaną - badanie PrimoTinA-asthma 1 i PrimoTinA-asthma 2
Omówienie artykułu: Tiotropium in asthma poorly controlled with standard combination therapy
H.A.M. Kerstjens, M. Engel, R. Dahl i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2012; 367: 1198-1207
komentarz: prof. Sally E. Wenzel MD
str. 85-89

Wildagliptyna u chorych na cukrzycę typu 2 i przewlekłą chorobę nerek
Omówienie artykułów: V. Lukashevich, A. Schweizer, Q. Shao i wsp.: Safety and efficacy of vildagliptin versus placebo in patients with type 2 diabetes and moderate or severe renal impairment: a prospective 24-week randomized placebo-controlled trial.
W. Kothny, Q. Shao, P.-H. Groop i wsp.: One-year safety, tolerability and efficacy of vildagliptin in patients with type 2 diabetes and moderate or severe renal impairment

Diabetes, Obesity and Metabolism, 2011; 13: 947-954
Diabetes, Obesity and Metabolism, 2012: 14: 1032-1039

komentarz: prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
str. 90-95
Cukrzyca typu 2 często współistnieje z przewlekłą chorobą nerek (PChN), co znacznie ogranicza możliwości terapeutyczne, szczególnie w zakresie stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Cyprofloksacyna przez 7 vs 14 dni w leczeniu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u kobiet
Omówienie artykułu: Ciprofloxacin for 7 days versus 14 days in women with acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial
T. Sandberg, G. Skoog, A. Bornefalk Hermansson i wsp.
The Lancet, 2012; 380: 484-490
komentarz: prof. dr hab. med. Jan Duława
str. 96-99

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram kobiety w starszym wieku z zasłabnięciami w przeszłości
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 100-102

Ultrasonografia. 57-letni mężczyzna z zaburzeniem oddawania moczu
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
str. 103-104,118

Diagnostyka radiologiczna. 65-letni mężczyzna z krwiopluciem
dr med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 105-107
Przed 4 tygodniami u chorego ustąpiły objawy zakażenia dróg oddechowych - kaszel i niewielka duszność, które utrzymywały się przez 2 tygodnie.

Pneumonologia. 53-letnia kobieta z suchym kaszlem i osłabieniem
dr med. Magdalena Martusewicz-Boros, prof. dr hab. med. Elżbieta Wiatr, III Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 108-114

Gastroenterologia. 37-letnia kobieta z ciężką, niewyjaśnioną niedokrwistością z niedoboru żelaza
dr hab. med. Marcin Polkowski1,2, dr med. Ewa Wrońska1,2
str. 115-118

Dermatologia dla niedermatologów. 57-letni mężczyzna ze zmianami rumieniowymi w pachwinach
lek. Katarzyna Podolec, dr med. Andrzej Jaworek, prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc, Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 119-120

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy związane z medycyną pracy w praktyce lekarskiej
prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński, dr med. Tomasz Wittczak, dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
str. 121-124

 HORYZONTY FARMAKOTERAPII 

Perspektywy leczenia farmakologicznego dyslipidemii
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska1, prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1,2
str. 125-130

 PRAWO MEDYCZNE 

Lekarskie przewinienie zawodowe a przestępstwo
dr hab. n. prawn. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 131-136
Pojęcie lekarskiego przewinienia zawodowego jest nierozerwalnie związane z uprawnieniami, jakie prawo powszechnie obowiązujące przyznaje społeczności tworzącej korporację zawodową lekarzy w stosunku do jej członków.

 BEZPIECZNY PACJENT - BEZPIECZNY LEKARZ 

Okołooperacyjna Karta Kontrolna - niełatwe, ale istotne rozwiązanie dla zmniejszenia ryzyka zabiegów chirurgicznych
Barbara Kutryba, Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków
str. 137-142

Bezpieczeństwo pacjentów w polskich szpitalach - może należałoby się przejąć?
dr hab. med. Rafał Niżankowski, Zakład Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Przewodniczący Rady Akredytacyjnej
komentarz: dr med. Adam Mikstacki
str. 143-146

 OKIEM PACJENTA 

Gienia, ty smarkulo!
Z aktorem Jackiem Wójcickim rozmawia Justyna Tomska
str. 147-152

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii w roku 2012
prof. dr hab. med. Marek Sanak, Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 153-155
W dniu 8 października 2012 Królewski Karoliński Instytut Medyczno-Chirurgiczny ogłosił tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. Zostali nimi Sir John Gurdon i Shinya Yamanaka, naukowcy, których największe odkrycia dzieli ponad 40 lat.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 156-160

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2012/12

Zakupy  
 15 zł 
 13.5 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna