MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2013/01

Rok wydania: 2013 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90054

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - aktualizacja 2012 (cz. IV)
K. Zawilska, M. Bała, P. Błędowski, D.W. Chmielewski, Z. Dobrowolski, M. Frączek, M. Frołow, P. Gajewski, T. Guzik, R. Jaeschke, T. Korman, J. Kotarski, W. Kozubski, M. Krawczyk, W. Kruszewski, J. Kulikowski, H. Kutaj-Wąsikowska, E. Mayzner-Zawadzka, P.M. Mrozikiewicz, J. Musiał, R. Niżankowski, T. Pasierski, R. Poręba, W. Tomkowski, A. Torbicki, A. Undas, T. Urbanek, M.Z. Wojtukiewicz, J. Woroń, J. Wroński
str. 18-43
Artykuł stanowi czwartą (ostatnią) część najnowszych polskich wytycznych, zawierającą zalecenia dotyczące: 1) postępowania w przypadku zabiegów inwazyjnych u chorych leczonych doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi; 2) profilaktyki i leczenia przeciwzakrzepowego u chorych poddawanych anestezji regionalnej; 3) postępowania w przypadku powikłań leczenia przeciwkrzepliwego.

Lokalizacja zawału serca w elektrokardiogramie w świetle aktualnych wytycznych
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 44-49
W artykule autorka porusza następujące zagadnienia: 1) pojęcie zawałów nietypowych; 2) rozpoznawanie w EKG tętnicy odpowiedzialnej za zawał i poziomu jej zamknięcia; 3) o czym świadczy uniesienie odcinka ST w aVR; 4) o czym świadczy obniżenie odcinków ST w świeżym zawale z uniesieniem ST; 5) co dalej z zawałami koniuszkowymi w EKG.

Rozpoznawanie i leczenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Podsumowanie wytycznych American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases i American College of Gastroenterology 2012
Na podstawie: The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology
N. Chalasani, Z. Younossi, J.E. Lavine i wsp.
Gastroenterology, 2012; 142: 1592-1609
komentarz: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
str. 50-57
W artykule podano definicje stanów stłuszczenia wątroby, wybrane informacje na temat epidemiologii i przebiegu naturalnego niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby oraz zalecenia dotyczące jej rozpoznawania i leczenia.

Rozpoznawanie, prewencja i leczenie osteoporozy u mężczyzn. Podsumowanie wytycznych The Endocrine Society 2012
dr n. med. Waldemar Misiorowski1, prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko2
str. 58-63
W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat epidemiologii i patogenezy osteoporozy u mężczyzn oraz zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 64-65

Korzyści ze stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora angiotensynowego u chorych z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową lub zagrożonych jej wystąpieniem i z prawidłowym ciśnieniem tętniczym - metaanaliza
Omówienie artykułu: Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers are beneficial in normotensive atherosclerotic patients: a collaborative meta-analysis of randomized trials
F.A. McAlister, Renin Angiotension System Modulator Meta-Analysis Investigators
European Heart Journal, 2012; 33: 505-514
komentarz: dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
str. 66-71

Probiotyki w profilaktyce biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu*: Probiotics for the prevention of Clostridium difficile -associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis
B.C. Johnston, S.S. Ma, J.Z. Goldenberg i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2012; www.annals.org
komentarz: prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
str. 72-76
Antybiotyki mogą zaburzać równowagę mikroflory przewodu pokarmowego i prowadzić do wystąpienia różnych skutków ubocznych, m.in. biegunki poantybiotykowej.

Objawy kliniczne a wykonywanie posiewów krwi u chorych z podejrzeniem bakteriemii - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Does this adult patient with suspected bacteremia require blood cultures?
B. Coburn, A.M. Morris, G. Tomlinson, A.S. Detsky
JAMA, 2012; 308: 502-511
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
str. 77-79
Bakteryjne zakażenia krwi obejmują: infekcyjne zapalenie wsierdzia, zakażenia krwi związane z obecnością cewnika w żyle centralnej, pierwotną bakteriemię oraz rozsiew bakterii do krwi w przebiegu zakażenia płuc, ropnia, zakażenia kości lub zakażenia dróg moczowych.

Rutynowa wymiana obwodowych cewników naczyniowych w regularnych odstępach czasu w porównaniu z wymianą ze wskazań klinicznych
Omówienie artykułu: Routine versus clinically indicated replacement of peripheral intravenous catheters: a randomised controlled equivalence trial
C.M. Rickard i wsp.
Lancet, 2012; 380: 1066-1074
str. 80

Leczenie kwasem zoledronowym a ryzyko złamań u mężczyzn z osteoporozą
Omówienie artykułu: Fracture risk and zoledronic acid therapy in men with osteoporosis
S. Boonen i wsp.
N. Engl. J. Med., 2012; 367: 1714-1723
str. 81-82

Zwiększone stężenie czynnika reumatoidalnego w surowicy a ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów - Copenhagen City Heart Study
Omówienie artykułu: Elevated rheumatoid factor and long term risk of rheumatoid arthritis: a prospective cohort study
S.F. Nielsen i wsp.
BMJ, 2012; 345: e5244
komentarz: prof. dr. hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 82-83

Nowe równania służące do oceny czynności nerek u osób po 70. roku życia - Berlin Initiative Study
Omówienie artykułu: Two novel equations to estimate kidney function in persons aged 70 years or older
E.S. Schaeffner i wsp.
Ann. Intern. Med., 2012; 157: 471-481
komentarz: prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot
str. 83-85

Szkodliwość palenia tytoniu i korzyści z zaprzestania palenia u kobiet - Million Women Study
Omówienie artykułu: The 21st century hazards of smoking and benefits of stopping: a prospective study of one million women in the UK.
K. Pirie i wsp.
Lancet, 2012; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61720-6
str. 85-56
Palenie tytoniu przez kobiety istotnie zwiększyło ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i skróciło czas życia średnio o 11 lat.

Picie kawy a ryzyko zgonu - badanie NIH-AARP Diet and Health
Omówienie artykułu: Association of coffee drinking with total and cause-specific mortality
N.D. Freedman i wsp.
N. Engl. J. Med., 2012; 366: 1891-1904
str. 87
Picie nawet niewielkich ilości kawy wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz ryzyka zgonu z powodu chorób serca, chorób układu oddechowego, udaru mózgu, wypadków i cukrzycy.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 41-letniej pielęgniarki z piekącym bólem zamostkowym
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 88-89

Diagnostyka radiologiczna. 82-letnia kobieta po omdleniu, ze zgagą
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 90-92

Ultrasonografia. 57-letni mężczyzna po trzech laparotomiach i chemioterapii
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 93-96

63-letni mężczyzna z nowotworem neuroendokrynnym żołądka
dr hab. n. med. Marcin Polkowski1,2, dr n. med. Maciej Rupiński1,2
str. 97-100

Hematologia. 63-letnia kobieta z małopłytkowością
lek. Joanna Zdziarska, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
str. 102-104

Choroby zawodowe. 41-letni mężczyzna obsługujący kserokopiarkę, z kaszlem i dusznością w pracy
prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński, dr n. med. Tomasz Wittczak, dr n. med. Wojciech Dudek, dr hab. n. med. Jolanta Walusiak prof. IMP
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Walusiak prof. IMP
str. 105-109

 HORYZONTY FARMAKOTERAPII 

Perspektywy leczenia farmakologicznego nowotworów limfoproliferacyjnych
dr n. med. Agnieszka Giza, Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 110-115
Chłoniaki stanowią heterogenną grupę nowotworów charakteryzującą się klonalnym rozrostem limfocytów B, limfocytów T lub limfocytów naturalnie cytotoksycznych (NK) na różnym etapie różnicowania lub transformacji.

 PRAWO MEDYCZNE 

Reklama gabinetu lekarskiego
dr Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 116-119
W praktyce lekarskiej coraz częściej wskazuje się na koncepcję marketingowego zarządzania prowadzonym gabinetem, w którym zastosowane narzędzia promocji mają na celu nie tylko budowanie wizerunku i marki, ale także zwiększanie "sprzedaży usług" oraz zadowolenia pacjentów.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 1: stosunek etyki do prawa medycznego i profesjonalizmu lekarza
dr hab. Andrzej Muszala, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
str. 120-123

 OKIEM PACJENTA 

Heksametrem o odtrutkach
Z historykiem farmacji Zbigniewem Belą rozmawia Justyna Tomska
str. 124-128

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2013/01

Zakupy  
 15 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna