MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2013/05

Rok wydania: 2013 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90090

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Niewydolność serca - postępy 2012
lek. Piotr Niewiński1, prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,2
str. 10
Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2012 roku dotyczące ostrej i przewlekłej niewydolności serca, w tym główne zmiany w wytycznych postępowania.

Reumatologia - postępy 2012
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra Reumatologii Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii
str. 22
Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2012 roku dotyczące poszczególnych chorób reumatycznych.

Intensywna terapia - postępy 2012
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, prof. Roman Jaeschke MD MSc, dr n. med. Miłosz Jankowski
str. 33
Autorzy omawiają najważniejsze publikacje w 2012 roku dotyczące różnych interwencji terapeutycznych stosowanych w intensywnej terapii.

Postępowanie w ciężkiej sepsie i we wstrząsie septycznym. Podsumowanie międzynarodowych wytycznych Surviving Sesis Campaign 2012
Na podstawie: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012.
R.P. Dellinger, M.M. Levy, A. Rhodes, D. Annane, H. Gerlach, S.M. Opal, J.E. Sevransky, C.L. Sprung, I.S. Douglas, R. Jaeschke, T.M. Osborn, M.E. Nunnally, S.R. Townsend, K. Reinhart, R.M. Kleinpell, D.C. Angus, C.S. Deutschman, F.R. Machado, G.D. Rubenfeld, S.A. Webb, R.J. Beale, J.-L. Vincent, R. Moreno and the Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup
Intensive Care Medicine, 2013; 39: 165-228 (doi: 10.1007/s00 134-112-2769-8). Critical Care Medicine, 2013; 41: 580-637 (doi: 10.1097/CCM.0b013e31827e83af)
komentarz: prof. Roman Jaeschke MD MSc, dr n. med. Miłosz Jankowski
str. 40
Autorzy przestawiają najważniejsze praktyczne informacje dotyczące rozpoznania i leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego u dorosłych i dzieci....

Ostre zapalenie trzustki - rewizja 2012 Klasyfikacji z Atlanty
2012 Revision of the Atlanta Classification of acute pancreatitis
Michael G. Sarr MD
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2013; 123: 118-124
str. 55
Najnowsza klasyfikacja ostrego zapalenia trzustki, w tym kryteria rozpoznania i fazy choroby, zasady oceny ciężkości oraz definicje niewydolności narządowej, powikłań miejscowych i ogólnoustrojowych.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 64

Przewlekłe stosowanie dabigatranu, warfaryny lub placebo w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej - badania RE-SONATE i RE-MEDY
Omówienie artykułu: Extended use of dabigatran, warfarin, or placebo in venous thromboembolism
S. Schulman, C. Kearon, A.K. Kakkar i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; 368: 709-718
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 66

Rywaroksaban w przedłużonej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych z powodu ostrych chorób internistycznych, zakaźnych lub neurologicznych - badanie MAGELLAN
Omówienie artykułu: Rivaroxaban for thromboprophylaxis in acutely ill medical patients
A.T. Cohen, T.E. Spiro, H.R. Büller i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; 368: 513-523
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 71

Intensywna kontrola glikemii a ryzyko niewydolności nerek u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie ADVANCE
Omówienie artykułu: Intensive glucose control improves kidney outcomes in patients with type 2 diabetes
V. Perkovic, H.L. Heerspink, J. Chalmers i wsp.
Kidney International, 2013; 83: 517-523
komentarz: prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
str. 76

Stosowanie glikokortykosteroidów miejscowo u chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych ze współistniejącymi polipami nosa - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Topical steroids for nasal polyps (Review)
L. Kalish, K. Snidvongs, R. Sivasubramaniam i wsp.
The Cochrane Database of Systematic Review, 2012; 12: CD006549
komentarz: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
str. 82

Przyjmowanie witamin i antyoksydantów w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials
Myung S.-K. i wsp.
BMJ, 2013; 346: f10
str. 87

Spożycie wapnia w diecie i suplementacja wapnia a ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego - badanie NIH-AARP
Omówienie artykułu: Dietary and supplemental calcium intake and cardiovascular disease mortality
Q. Xiao i wsp.
JAMA Intern. Med., 2013; doi: 10.1001/jamainternmed.2013.3283
komentarz: prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
str. 87
W opublikowanych w ostatnich 3 latach badaniach poświęconych zależności pomiędzy podażą wapnia a ryzykiem sercowo-naczyniowym i śmiertelnością nie ma zgodności.

Czy u chorych z ciężką sepsą antybiotyki β-laktamowe podawać we wlewie ciągłym czy we wstrzyknięciach dożylnych?
Omówienie artykułu: Continuous infusion of beta-lactam antibiotics in severe sepsis: a multicenter double-blind, randomized controlled trial
J.M. Dulhunty i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2013; 56: 236-244
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
str. 89
U chorych z ciężką sepsą podawanie antybiotyków β-laktamowych w ciągłym wlewie i.v., w porównaniu ze wstrzyknięciami i.v., skutkowało częstszym osiągnięciem stężenia antybiotyku przekraczającego MIC i częstszą poprawą kliniczną.

Efekty kliniczne podawania karbapenemów oraz piperacyliny z tazobaktamem we wlewie ciągłym lub przedłużonym w porównaniu z wlewem krótkim - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Clinical outcomes with extended or continuous versus short-term intravenous infusion of carbapenems and piperacillin/tazobactam: a systematic review and meta-analysis
M.E. Falagas i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2013; 56: 272-282
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
str. 90

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Przyczyna szybkiego rytmu serca w pierwszej części zapisu ekg?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 92

Ultrasonografia. 50-letnia kobieta z nawracającym zakażeniem dróg moczowych
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 94
Do badania USG jamy brzusznej zgłosiła się 50-letnia szczupła kobieta skarżąca się na nawracające od kilku lat zakażenie układu moczowego objawiające się częstomoczem, bólem w okolicy lędźwiowej prawej i podwyższoną temperaturą ciała.

Diagnostyka radiologiczna. 55-letni mężczyzna z napadami kaszlu i utratą masy ciała
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 98

Choroby zawodowe. Pielęgniarka z wieloukładowym zespołem alergicznym o podłożu zawodowym
prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński, dr n. med. Tomasz Wittczak, dr n. med. Wojciech Dudek, dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa prof. IMP
Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii oraz Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
str. 101

Pneumonologia. 56-letni mężczyzna z kolejnym zakażeniem dróg oddechowych w przebiegu POChP
dr n. med. Piotr Boros, Zakład Fizjopatologii Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 104
56-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu nasilenia duszności i kaszlu z odkrztuszaniem większej niż zwykle ilości wydzieliny. Objawom towarzyszyła gorączka do 38,3°C.

Techniki zabiegów. Wlew podskórny
lek. Izabela Bętkowska, dr n. med. Tomasz Grądalski, mgr Anna Białoń-Janusz
str. 111

 HORYZONTY FARMAKOTERAPII 

Perspektywy leczenia farmakologicznego chorób alergicznych
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak, Zakład Immunopatologii Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 117
Tekst ten stanowi przekład większej części artykułu opublikowanego w "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej" (2013).

 PRAWO MEDYCZNE 

Lekarz jako świadek w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
dr n. praw. Małgorzata Serwach
str. 123
Przeprowadzona w 2011 roku nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (rozdział 13 a) wprowadziła przepisy regulujące zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Stosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami - pytania do prawnika
dr n. praw. Radosław Tymiński, www.prawalekarzy.pl, Biuro Analiz Sejmowych
str. 128
Czy charakterystyka produktu leczniczego jest dla lekarza wiążąca? Czy lekarz może przepisać leki we wskazaniu określonym w obwieszczeniu, jeżeli nie jest ono zawarte w ChPL? Jaka jest odpowiedzialność lekarza w przypadku przepisania leku w takim wskazaniu?

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 5: Ethica mater nostra est - skąd się biorą normy etyki lekarskiej
dr hab. Grzegorz Hołub, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 130
Medycyna nie może się obyć się etyki, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 5

 OKIEM PACJENTA 

Cicho, spokojnie, uważnie i z wrażliwością
Z Anną Szałapak uprawiającą piosenkę literacką rozmawia Justyna Tomska
str. 133
Z Anną Szałapak uprawiającą piosenkę literacką rozmawia Justyna Tomska

 MISCELLANEA 

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Przychodzi wena do lekarza" im. Profesora Andrzeja Szczeklika
Aldona Mikulska, Justyna Tomska, dr n. med. Piotr Gajewski
str. 137

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 140


Medycyna Praktyczna 2013/05

Zakupy  
 15 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna