MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2013/06

Rok wydania: 2013 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90106

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2012
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
str. 12-22
Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2012 roku na temat migotania przedsionków, zespołu Wolffa, Parkinsona i White'a, i komorowych zaburzeń rytmu oraz elektrostymulacji serca.

Alergologia – postępy 2012
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
str. 23-28
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2012 roku dotyczące diagnostyki alergologicznej, astmy, alergicznego nieżytu nosa, atopowego zapalenia skóry, pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego, alergii na pokarmy, anafilaksji i immunoterapii alergenowej.

Osteoporoza – postępy 2012
dr hab. n. med. Piotr Głuszko1, dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz2, prof. dr hab. n. med. Roman S. Lorenc2
str. 29-32
W roku 2012 rozpoczęto wdrażanie polskich zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych w osteoporozie, uwzględniających ocenę ryzyka złamań za pomocą polskiej wersji kalkulatora FRAX.

Polskie zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie - podsumowanie aktualizacji 2013
Na podstawie: Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie - aktualizacja 2013
dr n. med. Grzegorz Goncerz, Katedra Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Medycyna Praktyczna, wyd. specj. Reumatologia 1/2013
opracował: dr n. med. Grzegorz Goncerz
str. 33-46
Artykuł zawiera zwięzłe podsumowanie aktualnych polskich zaleceń dotyczących oceny ryzyka złamań kości oraz rozpoznawania, profilaktyki i leczenia osteoporozy.

Nazewnictwo zapaleń naczyń według International Chapel Hill Consensus Conference 2012
Na podstawie: 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides
J.C. Jennette, R.J. Falk, P.A. Bacon, N. Basu, M.C. Cid, F. Ferrario, L.F. Flores-Suarez, W. L. Gross, L. Guillevin, E.C. Hagen, G.S. Hoffman, D.R. Jayne, C.G.M. Kallenberg, P. Lamprecht, C.A. Langford, R.A. Luqmani, A.D. Mahr, E.L. Matteson, P.A. Merkel, S. Ozen, C.D. Pusey, N. Rasmussen, A.J. Rees, D.G.I. Scott, U. Specks, J.H. Stone, K. Takahashi, R.A. Watts
Arthritis & Rheumatism, 2013; 65: 1-11. doi: 10.1002/art.37715
komentarz: prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
str. 47-53
W artykule przedstawiono nowe nazewnictwo i definicje zapaleń naczyń przyjęte przez Międzynarodową Konferencję Uzgodnieniową w Chapel Hill.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - nowe koncepcje i terapie
Emerging concepts and therapies for COPD
Natya Raghavan, R. Andrew McIvor
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2013 (w druku)
tłumaczenie: dr n. med. Piotr Gajewski
str. 54-61
Autorzy przedstawiają nowości i perspektywy w zakresie rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc.

Dobre i złe tłuszcze w diecie
dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz prof. SUM, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedry Patofizjologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 62-68
Autorka przedstawia aktualny stan wiedzy i zalecenia dotyczące spożywania różnego rodzaju tłuszczów.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 69-70

Korzyści ze stosowania β-blokerów u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i ze zmniejszoną frakcją wyrzutową - metaanaliza sieciowa
Omówienie artykułu: Benefits of β blockers in patients with heart failure and reduced ejection fraction: network meta-analysis
S. Chatterjee, G. Biondi-Zoccai, A. Abbate i wsp.
BMJ, 2013; 346: f55
komentarz: Romina Brignardello-Petersen DDS MSc, prof. Gordon H. Guyatt BSc MD MSc
str. 71-74

Dieta bogata w kwas linolowy w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych i zgonu - analiza danych z badania Sydney Diet Heart Study i metaanaliza
Omówienie artykułu: Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis
C.E. Ramsden, D. Zamora, B. Leelarthaepin i wsp.
BMJ, 2013; 346: e8707
str. 75-77

Przezskórna interwencja wieńcowa w porównaniu z pomostowaniem aortalno-wieńcowym w trójnaczyniowej chorobie wieńcowej lub w zwężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej w obserwacji 5-letniej - badanie SYNTAX
Omówienie artykułu: Coronary artery bypass graft surgery versus percutaneous coronary intervention in patients with three-vessel disease and left main coronary disease: 5-year follow-up of the randomised, clinical SYNTAX trial
F.W. Mohr i wsp.
Lancet, 2013; 381: 629-638
komentarz: prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, dr n. med. Piotr Buszman
str. 78-79
PCI (przezskórna interwencja wieńcowa) i CABG (pomostowanie aortalno-wieńcowe) to sprawdzone metody inwazyjnego leczenia choroby niedokrwiennej serca. W powyższym badaniu SYNTAX analizowano skuteczność zarówno PCI, jak i CABG u 1800 chorych z trójnaczyniową chorobą wieńcową oraz z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej. Badanie potwierdziło słuszność wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących rewaskularyzacji z 2010 roku.

Zwiększone spożycie potasu a ryzyko sercowo-naczyniowe - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses
N.J. Aburto i wsp.
BMJ, 2013; 346: f1378
str. 80

 PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE OSTATNIEJ DEKADY 

Przełomowe badania kliniczne w diabetologii
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 82-84
Przedstawiono wybrane badania kliniczne, które w ostatnim okresie spowodowały zasadnicze zmiany w podejściu do leczenia cukrzycy typu 2.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 48-letnia kobieta z bólem podbrzusza
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 86-88

Diagnostyka radiologiczna. 68-letnia kobieta paląca papierosy, z objawami zakażenia układu oddechowego i utratą masy ciała
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 89-91
68-letnia kobieta, paląca papierosy (42 paczkolata) została przyjęta do szpitala z powodu nasilającego się od tygodnia kaszlu i utrzymującego się stanu podgorączkowego.

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 92-93

Kardiologia. 66-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym i napadami kołatania serca
dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek1, lek. Maryla Kocowska2, lek. Bożena Borzyńska-Waga1, prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka1
str. 94-99
W 2010 roku chory trafił na szpitalny oddział ratunkowy z powodu napadu kołatania serca.

Pneumonologia. 78-letni mężczyzna z gorączką, wykrztuszaniem ropnej plwociny i bólem w prawej połowie klatki piersiowej
dr n. med. Małgorzata Sobiecka1, dr n. med. Katarzyna Lewandowska1, lek. Ezana Adamu2, prof. dr hab. n. med. Jan Kuś1
1 I Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, 2 Zakład Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 100-105
78-letni mężczyzna, palący papierosy (ok. 50 paczkolat), przywieziony do izby przyjęć z powodu utrzymującej się od 3 dni wysokiej gorączki, kaszlu z wykrztuszaniem ropnej plwociny i bólu w prawej połowie klatki piersiowej.

Gastroenterologia. 38-letni mężczyzna z krwawieniem z przewodu pokarmowego
dr hab. n. med. Marcin Polkowski1, dr n. med. Ewa Wrońska2
str. 106-110

Endokrynologia. 70-letnia kobieta z astmą steroidozależną, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i otyłością
lek. Anna Kępczyńska-Nyk1, dr n. med. Urszula Ambroziak1, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk1,2, 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2 Zespół Endokrynologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk
str. 111-116

Medycyna podróży. Podróże ciężarnych - cz. 1. Ryzyko zdrowotne podczas podróży u kobiety w ciąży - podstawowe zalecenia profilaktyczne
Ryzyko zdrowotne podczas podróży u kobiety w ciąży - podstawowe zalecenia profilaktyczne
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, lek. Anna Kuna, dr n. med. Wacław L. Nahorski, dr n. med. Anna Justyna Szkop-Dominiak
str. 117-122
34-letnia kobieta w 16. tygodniu 5. ciąży została przyjęta na oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w miejscu zamieszkania z powodu utrzymującej się od 7 dni gorączki do 39°C, dreszczy i bólu głowy.

 PRAWO MEDYCZNE 

Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą
dr n. praw. Rafał Budzisz
str. 123-128
Obowiązek wprowadzenia regulaminu organizacyjnego nałożono nie tylko na podmioty lecznicze, lecz również na lekarzy lub pielęgniarki, wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego dotyczy wszystkich rodzajów praktyk zawodowych określonych w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 6: "Poznaj, lekarzu, swoją godność"
dr hab. Andrzej Muszala, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 129-131
Lekarz nie może zapomnieć ani na moment o swojej godności, o godności swojego zawodu oraz o godności pacjenta.

 OKIEM PACJENTA 

Jak coś robisz, rób porządnie
Z dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie Zofią Gołubiew rozmawia Justyna Tomska
str. 132-137
Z dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie Zofią Gołubiew rozmawia Justyna Tomska

 PROGRAM EDUKACYJNY 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 138-142


Medycyna Praktyczna 2013/06

Zakupy  
 15 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna