MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2013/10

Rok wydania: 2013 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90134

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Cukrzyca i stan przedcukrzycowy a choroby sercowo-naczyniowe. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2013 opracowanych we współpracy z European Association for the Study of Diabetes
Na podstawie: ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD)
L. Ryden, P.J. Grant, S.D. Anker i wsp.
European Heart Journal, 2013; doi: 10.1093/eurheartj/eht108
komentarze: prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak; dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
str. 16-26
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje oraz zalecenia dotyczące: rozpoznawania zaburzeń metabolizmu glukozy, oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę, zmian stylu życia, kontroli glikemii, kontroli ciśnienia tętniczego, leczenia dyslipidemii, leczenia przeciwpłytkowego oraz leczenia choroby wieńcowej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca i choroby tętnic obwodowych u chorych na cukrzycę, a także leczenia powikłań mikronaczyniowych cukrzycy.

Postępowanie w alkoholowej chorobie wątroby. Podsumowanie wytycznych European Association for the Study of the Liver 2012
Na podstawie: European Association for the Study of the Liver: EASL clinical practical guidelines: management of alcoholic liver disease
Journal of Hepatology, 2012; 57: 399-420
komentarz: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
str. 27-36
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje oraz zalecenia dotyczące: postaci, patogenezy i rozpoznawania alkoholowej choroby wątroby oraz postępowania w alkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby, alkoholowej marskości wątroby i alkoholowym zespole abstynencyjnym.

Postępowanie w przewlekłej chorobie nerek. Wytyczne KDIGO 2012 (cz. II)
Na podstawie: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group: KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease
Kidney International Supplements, 2013; 3: 1-150
str. 37-49
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje oraz zalecenia dotyczące: zapobiegania progresji przewlekłej choroby nerek (PChN), postępowania w niedokrwistości, w zaburzeniach kostnych i zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej, w kwasicy, w chorobach sercowo-naczyniowych, a także bezpieczeństwa farmakoterapii i badań obrazowych u chorych na PChN, ryzyka zakażenia, ostrego uszkodzenia nerek, hospitalizacji i zgonu oraz kierowania chorych do opieki specjalistycznej.

Żywienie i aktywność fizyczna w profilaktyce nowotworów złośliwych. Podsumowanie wytycznych American Cancer Society 2012
Na podstawie: American Cancer Society guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity
L.H. Kushi, C. Doyle, M. McCullough i wsp., The American Cancer Society 2010 Nutrition and Physical Activity Guidelines Advisory Committee
CA Cancer Journal for Clinicians, 2012; 62: 30-67
str. 50-55
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje oraz zalecenia dotyczące ogólnej strategii działania na poziomie społeczeństwa oraz indywidualnego postępowania, a także wpływu diety i aktywności fizycznej na zachorowalność na poszczególne nowotwory złośliwe.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi - co wynika z badań klinicznych?
Getting to the heart of the matter: a trialist’s approach to the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs for patients with chronic pain syndromes
Michael E. Farkouh MD
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2013; 123: 433-435
str. 57-60
Autor formułuje na podstawie dostępnych danych naukowych wskazówki, jak stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu bólu przewlekłego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 66-letnia kobieta z nasileniem dolegliwości w przebiegu idiopatycznego włóknienia płuc
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 61-62, 84
Rozpoznano wieloogniskowego raka płuca. Nowotwór ten spotyka się w 10-15% przypadków IPF. Najczęściej zajmuje dolne i obwodowe części płuc.

Ultrasonografia. 23-letni mężczyzna z silnym bólem brzucha
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński,1 prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska,1 dr n. med. Halina Jaroszewicz-Heigelmann,1 dr n. med. Katarzyna Kołaczyk2
str. 63-65


Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 66-67
Dlaczego, mimo prawidłowej stymulacji, na zapisie EKG nie widać iglic rozrusznika? Przeczytaj w najnowszej odsłonie Przypadków EKG.

Kardiologia. 72-letnia kobieta z pogorszeniem tolerancji wysiłku i migotaniem przedsionków w wywiadach
dr n. med. Piotr Kukla, dr n. med. Piotr Kukla, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
str. 68-71
W jaki sposób próba "głęboki wdech - głęboki wydech" może pomóc w diagnostyce częstoskurczu nadkomorowego? Przeczytaj, jak wykorzystał ją dr Piotr Kukla u swojej 72-letniej pacjentki z dusznością wysiłkową.

Pneumonologia. 53-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej i osłabieniem
lek. Monika Zielińska-Krawczyk, dr hab. n. med. Rafał Krenke, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 72-84
Objawy międzybłoniaka są zwykle nieswoiste, najczęściej występuje ból w klatce piersiowej, duszność i suchy kaszel.

Endokrynologia. 36-letni mężczyzna z wieloletnią depresją
lek. Katarzyna Trautsolt, lek. Aneta Jańczyk, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 85-90
36-letni mężczyzna z wieloletnią, oporną na leczenie depresją w wywiadzie, został przyjęty do szpitala z powodu utrzymującego się od wielu lat uczucia ogólnego osłabienia, pogorszenia sprawności intelektualnej, upośledzonej tolerancji wysiłku i zaparcia.

Choroby zawodowe. 43-letni konserwator dzieł sztuki z kolką brzuszną, niedokrwistością i nadciśnieniem tętniczym
dr n. med. Wojciech Dudek1, dr n. med. Tomasz Wittczak2, dr n. med. Patrycja Krawczyk-Szulc2, dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa2, prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński1
Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego1, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii2, Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi
str. 91-93
Mężczyzna zgłosił się na Szpitalny Oddział Ratunkowy z powodu silnego, rozlanego, kurczowego bólu brzucha występującego od kilku godzin, nudności i kilkukrotnych wymiotów treścią pokarmową.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 94-95

Intensywne ograniczenie podaży płynów i sodu u chorych z ostrą dekompensacją niewydolności serca
Omówienie artykułu: Aggressive fluid and sodium restriction in acute decompensated heart failure: a randomized clinical trial
G.B. Aliti i wsp.
JAMA, Intern. Med., 2013; 173: 1058-1064
komentarz: prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
str. 96-97
Intensywne ograniczenie podaży płynów i sodu u chorych z ADHF nie przyniosło korzyści.

Stosowanie kolchicyny w ostrym zapaleniu osierdzia - badanie ICAP
Omówienie artykułu: A randomized trial of colchicine for acute pericarditis
M. Imazio i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1208536
komentarz: prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
str. 97-98
U chorych na ostre zapalenie osierdzia dołączenie do leczenia standardowego (kwas acetylosalicylowy albo ibuprofen, ew. prednizon) kolchicyny wiązało się ze zmniejszeniem o ok. 50% ryzyka uporczywego zapalenia osierdzia lub nawrotu zapalenia osierdzia, ryzyka utrzymywania się objawów po 72 h i ryzyka hospitalizacji, bez zwiększenia częstości objawów niepożądanych.

Ciężka hipoglikemia u chorych na cukrzycę typu 2 a choroby sercowo-naczyniowe - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Severe hypoglycaemia and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis with bias analysis
Goto A. i wsp.
BMJ, 2013; 347: f4533
str. 98-99
Ciężka hipoglikemia u chorych na cukrzycę typu 2 wiąże się ze zwiększeniem ryzyka ChSN, a unikanie ciężkiej hipoglikemi może być ważne dla prewencji tych chorób.

Antybiotykoterapia trwająca ≤7 dni w porównaniu z dłuższym leczeniem u chorych na ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek lub zakażenie układu moczowego z sepsą - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Duration of antibiotic treatment for acute pyelonephritis and septic urinary tract infection - 7 days or less versus longer treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
N. Eliakim-Raz i wsp.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2013; doi: 10.1093/jac/dkt177
komentarz: prof. dr hab. n. med. Jan Duława
str. 99-100
U chorych na OOZN lub ZUM z sepsą antybiotykoterapia trwająca ≤7 dni, w porównaniu z dłuższym leczeniem, nie wiąże się z większym ryzykiem niewystąpienia poprawy klinicznej.

Antybiotyki w profilaktyce zakażeń układu moczowego podczas usuwania cewnika z pęcherza moczowego - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Antibiotic prophylaxis for urinary tract infections after removal of urinary catheter: meta-analysis
J. Marschall i wsp.
BMJ, 2013; 346: f3147
komentarz: prof. dr hab. n. med. Jan Duława
str. 100-101
Podanie antybiotyku przed usunięciem cewnika z pęcherza moczowego należy rozważyć w każdym przypadku indywidualnie i uwzględnić ryzyko rozwoju ZUM u danego pacjenta.

Leczenie aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów po nieskutecznej monoterapii metotreksatem
Omówienie artykułu: Therapies for active rheumatoid arthritis after methotrexate failure
J.R. O’Dell i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; 369: 307-318
komentarz: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 101-102,106, e1-e4
U chorych z aktywnym RZS pomimo stosowania MTX dołączenie SSZ i HCQ było nie mniej skuteczne niż dołączenie ETA pod względem wpływu na aktywność choroby, stan czynnościowy i zmiany radiologiczne, oceniane po 48 tygodniach leczenia.

 PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE OSTATNIEJ DEKADY 

Przełomowe badania kliniczne w chorobie wieńcowej. Część II: ostre zespoły wieńcowe
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
str. 103-106
U chorych z ACS przebiegającym z uniesieniem odcinka ST (STEMI) postępowaniem z wyboru jest jak najszybsze wykonanie pierwotnej angioplastyki z wszczepieniem stentu/stentów.

 MISCELLANEA 

Stanowisko ekspertów w sprawie stosowania glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptora β2 z jednego inhalatora w leczeniu astmy w Polsce
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński1, prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala2, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi3, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna4, prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa5, prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak6
str. 107-111
Na podstawie przeprowadzonych w Polsce badań epidemiologicznych nad występowaniem astmy i chorób alergicznych, w szczególności badań PMSEAD i ECAP, stwierdzono, że znacząca część przypadków astmy w Polsce jest nierozpoznana.

 PRAWO MEDYCZNE 

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
dr n. prawn. Małgorzata Serwach
str. 112-117
Podstawą bezpłatnego leczenia jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą (lekarzem) a dyrektorem oddziału wojewódzkiego (OW) Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), nazywana powszechnie kontraktem

Zakaz konkurencji w umowach o pracę
Marzena A. Pytlarz, Kancelaria KSP Legal & Tax Advice
str. 118-121
Zawód lekarza jest zawodem szczególnym - powołaniem lekarza jest bowiem ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Lekarz powinien więc mieć w pełni zagwarantowaną możliwość wypełniania swoich obowiązków.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 9: Jaki jest cel medycyny?
dr hab. Andrzej Muszala, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków
str. 122-124
W art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL) napisano, że „powołaniem lekarza jest: ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Lekarz nie może się posługiwać wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem”.

 OKIEM PACJENTA 

Nie mówię, że świat ma być płaski
Z piosenkarką Moniką Kuszyńską rozmawia Justyna Tomska
str. 125-129
Z piosenkarką Moniką Kuszyńską rozmawia Justyna Tomska

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134


Medycyna Praktyczna 2013/10

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna