MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2013/11

Rok wydania: 2013 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90140

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w stabilnej chorobie wieńcowej. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2013
Na podstawie: 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology
G. Montalescot, U. Sechtem, S. Achenbach i wsp.
European Heart Journal, 2013; doi: 10.1093/eurheartj/eht296
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
str. 12-35
W artykule przedstawiono wybrane podstawowe informacje na temat patofizjologii i obrazu klinicznego stabilnej choroby wieńcowej oraz zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia.

Skurcz oskrzeli indukowany wysiłkiem fizycznym. Podsumowanie wytycznych American Thoracic Society 2013
Na podstawie: An official American Thoracic Society clinical practice guideline: exercise-induced bronchoconstriction
J.P. Parsons, T.S. Hallstrand, J.G. Mastronarde, D.A. Kaminsky, K.W. Rundell, J.H. Hull, W.W. Storms, J.M. Weiler, F.M. Cheek, K.C. Wilson, S.D. Anderson; on behalf of the American Thoracic Society Subcommittee on Exercise-induced Bronchoconstriction
American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine, 2013; 187: 1016-1027
str. 36-42
W artykule przedstawiono definicję skurczu oskrzeli indukowanego wysiłkiem fizycznym oraz zasady diagnostyki, zapobiegania i leczenia.

Postępowanie w ostrym zapaleniu trzustki. Podsumowanie wytycznych American College of Gastroenterology 2013
Na podstawie: American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis
Tenner S., Baillie J., Dewitt J., Vege S.S.
American Journal of Gastroenterology, 2013; 108: 1400-1415
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
str. 44-51
W artykule przedstawiono zalecenia oraz wybrane praktyczne informacje dotyczące: rozpoznawania ostrego zapalenia trzustki, ustalenia przyczyny, wstępnej oceny i stratyfikacji ryzyka, postępowania wstępnego oraz dalszego leczenia zachowawczego i inwazyjnego.

Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek. Podsumowanie wytycznych KDIGO 2012 i ERBP 2013
Na podstawie: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group: KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease.
F. Locatelli, P. Bárány, A. Covic i wsp.; ERA-EDTA ERBP Advisory Board: Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement.

Kidney International Supplements, 2012; 2: 279-335
Nephrology Dialysis Transplantation, 2013; 28: 1346-1359

komentarz: prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot
str. 52-62
W artykule przedstawiono zalecenia oraz wybrane praktyczne informacje dotyczące rozpoznawania i ustalania przyczyny niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek oraz postępowania terapeutycznego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 64-65

Ultrasonografia. 66-letnia kobieta z guzem żołądka
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska, Klinika Gastrologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 66-68
Kobieta z guzem żołądka o niewyjaśnionym charakterze rozpoznanym w innym ośrodku. Z wywiadu wynika, że jest rodzinnie obciążona rakiem żołądka.

Diagnostyka radiologiczna. 56-letnia kobieta z bólem lewego barku
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 69-70
56-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu bólu lewego barku, który się nasilał przy poruszaniu kończyną górną, a nawet przy głębszym oddychaniu.

Pneumonologia. 28-letnia kobieta z podejrzeniem gruźlicy płuc
dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła prof. IGiChP, lek. Iwona Bestry, prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 72-76
Przedstawiono przypadek mikobakteriozy wywołanej przez M. kansasii, u młodej kobiety, niepalącej papierosów, bez chorób układu oddechowego i chorób ogólnoustrojowych, bez cech w wywiadzie wskazujących na zaburzenie odporności, o bardzo szczupłej budowie ciała.

Gastroenterologia. 62-letni mężczyzna niewłaściwie przygotowany do kolonoskopii przesiewowej
dr hab. n. med. Marcin Polkowski, dr n. med. Michał F. Kamiński
str. 77-79
U mężczyzny zaplanowano kolonoskopię przesiewową. W dniu poprzedzającym badanie zalecono dietę ubogoresztkową oraz wypicie w godzinach popołudniowych 4 litrów roztworu glikolu polietylenowego. Przed badaniem nie wykonano wlewki oczyszczającej. Zbadano odbytnicę i esicę, po czym badanie przerwano ze względu na nieodpowiednie oczyszczenie jelita.

Diabetologia. Problemy w diagnostyce cukrzycy - cz. 3
Cukrzyca typu 2 czy cukrzyca typu 1?

dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 80-88
Poniżej przedstawiamy historie kilku chorych, u których ustalenie typu cukrzycy było skomplikowane, gdyż w początkowym okresie choroby nie zwrócono uwagi na istotne objawy (takie jak np. choroby towarzyszące) lub też niezbędne było wykonanie badań immunologicznych.

Endokrynologia. 60-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym i przypadkowo wykrytym guzem nadnercza
dr n. med. Alina Kuryłowicz1, dr n. med. Urszula Ambroziak2, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk2
str. 89-96
Według danych z piśmiennictwa 75-80% wykrywanych przypadkowo guzów nadnerczy to nieczynne hormonalnie gruczolaki.

Nefrologia. 65-letni mężczyzna z gorączką i objawami dyzurycznymi
dr hab. n. med. Michał Holecki, prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM w Katowicach
str. 97-99
ZUM u mężczyzn występuje stosunkowo rzadko i w większości przypadków podłożem są nieprawidłowości w odpływie moczu (powiększenie gruczołu krokowego, guz pęcherza moczowego, kamica moczowa i inne).

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zakażenie Helicobacter pylori - problemy w praktyce lekarza POZ
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 100-103
Jaka jest czułość i swoistość testów wykrywających antygeny H. pylori w stolcu? U których pacjentów należy kontrolować skuteczność leczenia eradykacyjnego i po jakim czasie od jego zakończenia? - Na te i inne pytania dodtyczące zakażenia Helicobacter pylori odpowiada prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 104-105

Tiotropium z inhalatora Respimat a ryzyko zgonu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - badanie TIOSPIR
Omówienie artykułu: Tiotropium Respimat inhaler and the risk of death in COPD
R.A. Wise i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1303342
str. 106-108
Założono, że przyjmowanie tiotropium z inhalatora Respimat jest nie mniej bezpieczne niż z inhalatora HandiHaler, jeśli górna granica 95% CI HR dla ryzyka zgonu nie przekroczy 1,25 (badanie typu noninferiority).

Spożycie owoców a ryzyko cukrzycy typu 2 w długoterminowych badaniach kohortowych
Omówienie artykułu: Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies
I. Muraki i wsp.
BMJ, 2013; 347: f500 136
komentarz: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
str. 108-110
Przedstawione powyżej podsumowanie 3 badań kohortowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych dowiodło, że posługiwanie się ogólnym pojęciem grupy pokarmowej „owoce” w zakresie rekomendacji dotyczących prozdrowotnych zmian stylu życia może nie zawsze przynieść oczekiwane skutki.

Rywaroksaban w porównaniu z antagonistami witaminy K w ocenie ryzyka krwawień - metaanaliza
Omówienie artykułu: Meta-analysis of rivaroxaban and bleeding risk
G. Wasserlauf i wsp.
American Journal of Cardiology, 2013; 112: 454-460
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 110-111
Problem powikłań krwotocznych związanych ze stosowaniem rywaroksabanu ma szczególnie duże znaczenie w praktyce klinicznej z powodu braku swoistego środka znoszącego przeciwkrzepliwe działanie tego leku. Zapoznaj się z wynikami metaanalizy obejmującej ponad 23 tys. chorych ≥18 lat leczonych lekami przeciwkrzepliwymi z powodu niezastawkowego migotania przedsionków, zakrzepicy żył głębokich lub ostrej objawowej zatorowości płucnej.

E-papierosy we wspomaganiu zaprzestania palenia tytoniu
Omówienie artykułu: Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomized controlled trial
C. Bullen i wsp.
The Lancet, 2013; dx.doi. org/10.1016/S0140-6736(13)61842-5
komentarz: dr n. med. Dorota Lewandowska
str. 112-113
W badaniu przedstawionym powyżej oceniano skuteczność stosowania e-papierosa zawierającego nikotynę, w porównaniu z plastrem o podobnej zawartości nikotyny oraz z e-papierosem pozbawionym nikotyny, po miesiącu oraz po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia terapii.

 PRAWO MEDYCZNE 

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej - co powinni wiedzieć lekarze
dr n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 114-120
Szybki dostęp do rzetelnych danych medycznych ma istotne znaczenie dla wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Może on być bowiem zapewniony za pomocą wyrafinowanych systemów informatycznych. Stąd też polski prawodawca, preferując takie rozwiązania, poświęcił wiele miejsca warunkom prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 10: O równym traktowaniu pacjentów przez lekarza
dr hab. Andrzej Muszala, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 121-125
„Lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania”

 OKIEM PACJENTA 

Życie - to szukać jasnej drogi
Z piosenkarką Haliną Frąckowiak rozmawia Justyna Tomska
str. 126-130
Z piosenkarką Haliną Frąckowiak rozmawia Justyna Tomska

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych


Medycyna Praktyczna 2013/11

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna