MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/02

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90166

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Nadciśnienie tętnicze - postępy 2013
dr n. med. Aleksander Prejbisz1, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz1
str. 20-31
Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2013 roku dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego.

Choroby trzustki - postępy 2013
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
str. 32-36
Autor omawia najważniejsze doniesienia w 2013 roku dotyczące ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz torbieli i raka trzustki.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 3: niewydolność serca a choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,2
1 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
2 Klinika Chorób Serca, Akademia Medyczna we Wrocławiu
str. 38-52
W artykule omówiono trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i choroby wieńcowej.

Ocena sprawności umysłowej i fizycznej u osób w podeszłym wieku - proste metody w codziennej praktyce
dr n. med. Joanna Siuda, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 53-60
W artykule przedstawiono różne proste metody oceny sprawności fizycznej i umysłowej oraz ocenę funkcjonowania emocjonalnego, mające praktyczne zastosowanie u osób w podeszłym wieku.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 58-letni mężczyzna z masywnym krwiopluciem
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 61-62
Mężczyzna zgłosił się na oddział ratunkowy z powodu masywnego krwioplucia. Przed 8 laty przebył operację częściowej resekcji prawego płuca z powodu guza, którym okazał się gruźliczak.

Ultrasonografia. 51-letni mężczyzna ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 2
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 63-65
Do badania USG jamy brzusznej zgłosił się 51-letni mężczyzna ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 2 chorujący od 7 lat na nadciśnienie tętnicze.

Elektrokardiografia. Jakie jest pochodzenie rytmu podstawowego oraz krótkiego epizodu tachyarytmicznego?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 66-67

Pneumonologia. 60-letnia kobieta z obrzękiem twarzy i kończyny górnej prawej
prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 68-74
Pacjentka zauważyła, że czuje się osłabiona i zaczęła odczuwać duszność przy dużym wysiłku. W uzupełnieniu wywiadu lekarz POZ ustalił, że kobieta w przeszłości nie chorowała na choroby układu oddechowego, nie miała objawów alergii, natomiast od 19. roku życia paliła około pół paczki papierosów dziennie, była także biernie narażona na dym tytoniowy.

Gastroenterologia. 64-letnia kobieta z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zwężeniem okrężnicy
dr hab. n. med. Marcin Polkowski1,2, dr n. med. Tomasz Rawa1,2
1 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 2 Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 75-76
Kobieta chorująca od wielu lat na reumatoidalne zapalenie stawów skarży się na ból w prawym podżebrzu, występujący głównie po posiłkach, oraz na zaparcie. Od 2 lat ma umiarkowaną niedokrwistość z małym stężeniem żelaza w surowicy.

Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 3. Współistnienie cukrzycy typu 2 i cukrzycy wywołanej przez leki - jak nie stracić przytomności przy glikemii >1400 mg/dl i w stanie hiperosmolalnym
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 77-81

Endokrynologia. 71-letnia kobieta z dusznością o niejasnej przyczynie
lek. Tomasz Bartuszek, dr n. med. Urszula Ambroziak, lek. Marcin Żach, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 82-86
71-letnia kobieta, z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym i z przewlekłą niewydolnością serca, po terapii radiojodem (131I) przed 8 laty z powodu guzkowej postaci choroby Gravesa i Basedowa, zgłosiła się na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) z objawami nagłej duszności.

Choroby zawodowe. 51-letnia kobieta z objawami podrażnienia spojówek i górnych dróg oddechowych
dr n. med. Tomasz Wittczak1, dr n. med. Wojciech Dudek1, lek. Joanna Dudek2, dr n. med. Dominika Świerczyńska-Machura1, prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński1
str. 87-90
Kobieta zgłosiła się do poradni okulistycznej z powodu występujących od kilku tygodni objawów podrażnienia spojówek (zaczerwienienie, świąd o niewielkim nasileniu, uczucie piasku pod powiekami, okresowo nadmierne łzawienie).

Leczenie ran w praktyce klinicznej. Owrzodzenie o złożonej etiologii
dr n. med. Grzegorz Krasowski, Oddział Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego Centrum Zdrowia
str. 91-93
Do lekarza zgłosił się 43-letni pacjent z pierwotnym owrzodzeniem goleni prawej, które pojawiło się przed 8 tygodniami.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce lekarza POZ. Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
dr n. med. Jacek Mrukowicz1, dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska2, dr hab. n. med. Leszek Szenborn prof. UMW3, dr n. med. Ernest Kuchar3, dr n. med. Ilona Małecka2, dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan3
1 Redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej - Szczepienia”, 2 Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 3 Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
str. 94-98

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 99-100

Wszczepienie stentu a leczenie zachowawcze w miażdżycowym zwężeniu tętnicy nerkowej - badanie CORAL
Omówienie artykułu: Stenting and Medical Therapy for Atherosclerotic Renal-Artery Stenosis
C. Cooper i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1310753
komentarz: prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, dr n. med. Jacek Kądziela, dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
str. 101-104
Według autorów badania leczenie farmakologiczne bez wszczepiania stentów powinno być preferowaną metodą leczenia takich chorych.

Obniżenie temperatury ciała do 33°C u chorych z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia - badanie TTM
Omówienie artykułu: Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest
N. Nielsen i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; 369: 2197-2206
str. 104-105
Wieloośrodkowe badanie obejmujące 939 nieprzytomnych chorych (GCS <8 [mediana 3]; powrót spontanicznego krążenia >20 min) w wieku ≥18 lat przyjętych do szpitala z powodu pozaszpitalnego NZK o prawdopodobnej przyczynie kardiologicznej.

Skuteczność szczepienia przeciwko grypie sezonowej chorych z grupy dużego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych - metaanaliza
Omówienie artykułu: Association between influenza vaccination and cardiovascular outcomes in high-risk patients
J.A. Udell, R. Zawi, L. Bhatt i wsp.
A meta-analysis. JAMA, 2013; 310: 1711-1720
komentarz: dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw.
str. 105-107
Zapoznaj się z wynikami badania i przeczytaj komentarz eksperta.

 PRAWO MEDYCZNE 

Udostępnianie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Nauki o Przestępstwie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
str. 108-114, e1-e14
Jednym z fundamentalnych praw pacjenta jest uprawnienie do informacji (wyprowadzane m.in. z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP). Jej uzyskanie pozwala bowiem na podjęcie uświadomionej decyzji terapeutycznej (zgody albo sprzeciwu wobec leczenia). Prawo to może być realizowane także przez dostęp do dokumentacji medycznej.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 12: O powinnościach etycznych samorządu lekarskiego
dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie
str. 116-118
„Izba lekarska jest obowiązana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz zachowaniem godności zawodu przez wszystkich członków samorządu lekarskiego, a także do starań, aby przepisy prawa nie naruszały zasad etyki lekarskiej”

 OKIEM PACJENTA 

Ratio wszystkiego nie prześwietli
Z wydawcą Jerzym Illgiem rozmawia Justyna Tomska
str. 119-124
Z wydawcą Jerzym Illgiem rozmawia Justyna Tomska

 PROGRAM EDUKACYJNY 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-130

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2014/02

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna