MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/03

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90175

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2013
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak, Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 16-22
Autor przedstawia w skrócie najnowsze wytyczne postępowania w stabilnej choroby wieńcowej opracowane przez European Society of Cardiology oraz wybrane publikacje dotyczące oznaczania troponin sercowych testami wysoce czułymi, terapii przeciwpłytkowej u chorych przyjmujących antagonistę witaminy K oraz opornej dławicy piersiowej.

Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2013
dr n. med. Jarosław Wasilewski, dr n. med. Przemysław Trzeciak, prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
str. 24-29
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje dotyczące: optymalnej farmakoterapii u chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym (PCI), wyboru między pierwotną a ratunkową PCI oraz wykonywania angioplastyki tętnic innych niż tętnica odpowiedzialna za zawał u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, wyboru między pomostowaniem aortalno-wieńcowym a PCI w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej oraz nowej definicji zawału serca u chorych poddawanych zabiegom rewaskularyzacyjnym.

Choroby układu oddechowego – postępy 2013
dr n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, dr n. med. Piotr Gajewski, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 30-36
Autorzy przedstawiają wybrane pod kątem przydatności klinicznej publikacje z 2013 roku dotyczące astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zakażeń układu oddechowego, obturacyjnego bezdechu sennego, śródmiąższowych chorób płuc, gruźlicy i in

Osteoporoza – postępy 2013
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko, Klinika Reumatologii, Instytut Reumatologii im. E. Reicher w Warszawie
str. 37-43
Autor przedstawia wybrane publikacje dotyczące diagnostyki osteoporozy, oceny ryzyka złamań, przyczyn zwiększonego ryzyka złamań, diagnostyki różnicowej oraz leczenia przeciwosteoporotycznego.

Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u dorosłych według wytycznych JNC8 i innych nowych wytycznych amerykańskich - co wnoszą do praktyki klinicznej?
dr n. med. Aleksander Prejbisz1, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz1
1 Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
2 Warszawa
str. 44-50
Autorzy przedstawiają główne zalecenia z najnowszych wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym opracowanych przez ekspertów amerykańskich Joint National Committee (JNC8) oraz z wytycznych ASH i ISH, konfrontując je z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 4: Niewydolność serca a choroba wątroby
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, lek. Jan Biegus1, prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska1,2, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,2
1 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 2 Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
str. 52-57
W artykule omówiono trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i choroby wątroby.

Ryzyko zakrzepicy żylnej związane ze stosowaniem różnych dwuskładnikowych doustnych środków antykoncepcyjnych
The risk of venous thrombosis associated with different types of combined oral contraceptive preparations
Astrid van Hylckama Vlieg, Frits R. Rosendaal
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2014; 124: 85-88
str. 58-60
W artykule podsumowano aktualny stan wiedzy na temat zagrożenia zakrzepowego u kobiet stosujących estrogenowo-progestagenowe doustne środki antykoncepcyjne.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 28-letni mężczyzna z niewydolnością oddechową leczony z powodu ostrej białaczki szpikowej
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 61-62
U mężczyzny od 2 lat leczonego z powodu ostrej białaczki szpikowej stwierdzono pancytopenię i lekooporność. W trakcie hospitalizacji w ciągu 2 dni rozwinęła się duszność, a następnie niewydolność oddechowa. W badaniu przedmiotowym stwierdzono nad płucami dość liczne furczenia i ściszenie szmerów oddechowych.

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram wykonany u młodego mężczyzny zgłaszającego okresowo niemiarowy rytm serca
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 64-65

Ultrasonografia. 26-letni mężczyzna po przeszczepieniu szpiku
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 66-68, 74
Pacjent zgłosił się na kontrolne badanie USG jamy brzusznej. Na podstawie wywiadu i przedstawionej dokumentacji medycznej ustalono, że 7 lat wcześniej przeprowadzono u niego z powodzeniem przeszczepienie szpiku. Powodem zabiegu była nocna napadowa hemoglobinuria. Od 6 lat pacjentem opiekuje się również hepatolog.

Gastroenterologia. 52-letnia kobieta z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb,1 dr hab. n. med. Michał Kukla,1 dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława,1 dr hab. n. med. Maciej Kajor2
str. 69-74
Pacjentka z rozpoznanym AZW zgłosiła się do kliniki z powodu osłabienia, utraty łaknienia, żółtaczki i nasilającego się świądu skóry. Złe samopoczucie pojawiło się podczas antybiotykoterapii stosowanej z powodu bakteryjnego zakażenia górnych dróg oddechowych.

Endokrynologia. 81-letnia kobieta z zaburzeniami świadomości i cechami odwodnienia
lek. Małgorzata Wyszyńska, dr n. med. Michał Popow, dr n. med. Marcin Dębski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk,Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 75-79, 85
Kobieta z nadciśnieniem tętniczym, stabilną chorobą niedokrwienną serca, z wolem guzkowym obojętnym, stłuszczeniem wątroby i kamicą nerkową w wywiadzie, została początkowo skierowana do szpitala psychiatrycznego z powodu jakościowych zaburzeń świadomości.

Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 4. Nie zawsze "ona temu winna..." - czyli jak chory na cukrzycę może stracić przytomność i nie mieć hipoglikemii
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 80-85
Mnogość objawów klinicznych cukrzycy związanych z ostrymi i przewlekłymi powikłaniami tej choroby powoduje, że pacjenci jako uzasadnienie swoich dolegliwości wielokrotnie słyszą od lekarzy różnych specjalności: „to wszystko przez cukrzycę”.

Choroby środowiskowe. 16-letni chłopiec z astmą oraz alergicznym nieżytem nosa i spojówek
dr n. med. Tomasz Wittczak1, dr n. med. Wojciech Dudek1, dr n. med. Dominika Świerczyńska-Machura1, mgr Ewa Nowakowska-Świrta1, lek. Joanna Dudek2, prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński1
1 Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi, 2 Oddział Kliniczny Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
str. 86-90
Chłopiec z ujemnym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób alergicznych, od 11. roku życia był diagnozowany i leczony początkowo w POZ z rozpoznaniem poinfekcyjnej nadreaktywności oskrzeli/astmy infekcyjnej oraz kilkakrotnie konsultowany przez otolaryngologa i okulistę z powodu współistnienia objawów ze strony nosa i spojówek.

Dermatologia dla niedermatologów. 58-letnia kobieta ze zmianami na skórze podudzi
lek. Magdalena Wawrzynkiewicz, dr n. med. Andrzej Jaworek, prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc, Katedra Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 91-93
Kobieta została przyjęta na oddział dermatologiczny w celu diagnostyki nieregularnych, dobrze odgraniczonych czerwono-brunatno-brązowych zmian na skórze obu podudzi.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce lekarza POZ. Szczepienie dorosłych przeciwko grypie
dr hab. n. med. Leszek Szenborn prof. UMW1, dr n. med. Jacek Mrukowicz2, dr n. med. Ilona Małecka3, dr n. med. Ernest Kuchar1
1 Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej - Szczepienia”, 3 Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
str. 94-98

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 100-101

Blokery kotransportera sodowo-glukozowego 2 w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis
D. Vasilakou i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2013; 159: 262-274
komentarz: prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
str. 102-103
Po okresie pewnej stabilizacji w wyborze i stosowaniu doustnych leków hipoglikemizujących, w ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy pokaźny wzrost liczby nowych propozycji terapeutycznych, zwłaszcza w odniesieniu do leczenia cukrzycy typu 2.

Makrolidy a ryzyko zgonu ciężko chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc - przegląd systematyczny z metaanalizą badań obserwacyjnych
Omówienie artykułu: Macrolides and mortality in critically ill patients with community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis
W.I. Sligl i wsp.
Critical Care Medicine, 2014; 42: 420-432
str. 104
Czy u dorosłych chorych na ciężkie PZP stosowanie antybiotyków makrolidowych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, w porównaniu ze stosowaniem innego antybiotyku, wiązało się z mniejszym ryzykiem zgonu?

Rozuwastatyna w zapobieganiu nefropatii kontrastowej u chorych z ostrym zespołem wieńcowym - badanie PRATO-ACS
Omówienie artykułu: Early high-dose rosuvastatin for contrast-induced nephropathy prevention in acute coronary syndrome
M. Leoncini i wsp.
Journal of the American College of Cardiology, 2014; 63: 71-79
komentarz: prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot
str. 104-106
Badaniem objęto 543 chorych z NSTE-ACS (w tym z NSTEMI 92%).

Rozuwastatyna w zapobieganiu nefropatii kontrastowej u chorych na cukrzycę typu 2 i przewlekłą chorobę nerek - badanie TRACK-D
Omówienie artykułu: Short-term rosuvastatin therapy for prevention of contrast-induced acute kidney injury in patients with diabetes and chronic kidney disease
Y. Han i wsp.
Journal of the American College of Cardiology, 2014; 63: 62-70
komentarz: prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot
str. 106-109
Patogeneza nefropatii kontrastowej jest wieloczynnikowa. Pomimo licznych badań nie znaleziono dotychczas leków skutecznych w jej zapobieganiu lub leczeniu.

Ryzyko zakrzepicy żylnej związane ze stosowaniem dwuskładnikowych doustnych środków antykoncepcyjnych - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Different combined oral contraceptives and the risk of venous thrombosis: systematic review and network meta-analysis
B.H. Stegeman i wsp.
BMJ, 2013; 347: f5298 doi: 10.1136/bmj.f5298
str. 109
Przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową 26 badań obserwacyjnych.

 PRAWO MEDYCZNE 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - co nowego dla lekarzy, podmiotów leczniczych oraz pacjentów
dr n. prawn. Małgorzata Serwach
str. 110-115
W dniu 11 października 2013 r. Sejm RP uchwalił przepisy nowelizujące ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. W pełnym zakresie weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 13: O swobodzie działań zawodowych
dr n. med. Jakub Pawlikowski, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
str. 116-119
„Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy”.

 MISCELLANEA 

Zikomo - czyli słów kilka o Polskiej Misji Medycznej
Justyna Tomska
Medycyna Praktyczna 3/2014
str. 120-124
Co Polaka obchodzi Uganda? - pytam Michała. A co nas obchodzi inny człowiek? - odpowiada.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-130

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2014/03

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna