MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/05

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90188

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2013
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
str. 14-19
Autorka przedstawia wybrane doniesienia z 2013 roku dotyczące migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu serca oraz elektrostymulacji serca, resynchronizacji serca i wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora.

Alergologia - postępy 2013
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
str. 22-26, e1-e5
Autor przedstawia wytyczne i stanowiska opublikowane w 2013 roku oraz wybrane publikacje dotyczące anafilaksji, a w pełnej wersji artykułu także patofizjologii chorób alergicznych.

Intensywna terapia – postępy 2013
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler1, prof. Roman Jaeschke MD MSc2, dr n. med. Miłosz Jankowski3
1 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada, 3 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 27-39
Omówienie najważniejszych doniesień dotyczących zagadnień intensywnej terapii oraz wytycznych praktyki klinicznej dotyczących bólu, pobudzenia i majaczenia, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, aferezy leczniczej, leczenia płynami i zapobiegania rozwojowi oporności na antybiotyki.

Postępowanie u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym. Podsumowanie wytycznych International Diabetes Federation 2013 - cz. II
Na podstawie: International Diabetes Federation Working Group: Managing older people with type 2 diabetes: global guideline.
dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi2
1 Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bruksela, International Diabetes Federation, 2013 (opracowanie na podstawie tłumaczenia lek. Władysława Januszewicza)
str. 40-45
W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące: badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, prewencji cukrzycy typu 2, zasad stosowania leków u osób w podeszłym wieku, oceny ryzyka i prewencji upadków, rozpoznawania i leczenia zaburzeń depresyjnych, postępowania w bólu, leczenia cukrzycy w domach opieki oraz postępowania u schyłku życia.

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik,1 dr hab. n. med. Danuta Celińska-Cedro,2 prof. dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski,3 prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz,4 prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach,5 dr n. med. Krzysztof Przytulski,1 prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska6
str. 46-60
Wytyczne obejmują następujące zagadnienia: wskazania do eradykacji Helicobacter pylori, rozpoznawanie i leczenie zakażenia, zakażenie H. pylori a rak żołądka, kontrola skuteczności leczenia eradykacyjnego, zakażenie H. pylori u dzieci.

Rozpoznawanie i leczenie dny moczanowej. Podsumowanie zaleceń międzynarodowej grupy reumatologów w ramach Inicjatywy 3e
Na podstawie: Sivera F., Andrés M., Carmona L., Kydd A.S.R., Moi J., Seth R., Sriranganathan M., van Durme C., van Echteld I., Vinik O., Wechalekar M.D., Aletaha D., Bombardier C., Buchbinder R., Edwards C.J., Landewé R.B., Bijlsma J.W., Branco J.C., Burgos-Vargas R., Catrina A.I., Elewaut D., Ferrari A.J.L., Kiely P., Leeb B.F., Montecucco C., Müller-Ladner U., Ostergaard M., Zochling J., Falzon L., van der Heijde D.M.: Multinational evidence-based recommendations for the diagnosis and management of gout: integrating systematic literature review and expert opinion of a broad panel of rheumatologists in the 3e initiative.
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska1, dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek2, dr n. med. Grzegorz Goncerz3

1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra Reumatologii, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, 2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Ann. Rheum. Dis., 2014; 73: 328-335
str. 61-65
W artykule przedstawiono 10 zaleceń dotyczących postępowania w dnie moczanowej wraz z komentarzem.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 6: Niewydolność serca a niedoczynność tarczycy
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, dr n. med. Grzegorz Gawryś2, dr n. med. Małgorzata Gietka-Czernel3, prof. dr hab. n. med. Ewa A. Jankowska1,4, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,4
str. 66-72, 87
W artykule omówiono epidemiologię, patofizjologię oraz trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i niedoczynności tarczycy.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 49-letnia kobieta ze znacznym osłabieniem, dusznością i kaszlem
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 73-74
kobieta po omdleniu została przywieziona przez rodzinę na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Głównymi objawami podmiotowymi były duszność (z przyspieszeniem oddechu do 25/min), suchy kaszel i znaczne osłabienie (nie była w stanie samodzielnie się poruszać).

Ultrasonografia. 56-letni mężczyzna z przypadkowo wykrytą zmianą w podbrzuszu
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 76-79
W rozpoznaniu różnicowym oprócz torbieli krezki oraz torbieli wyrostka robaczkowego uwzględniono również tętniaka tętnicy biodrowej zewnętrznej prawej ze skrzepliną.

Elektrokardiografia. 64-letni mężczyzna z nietypowymi bólami dławicowymi i z zespołem preekscytacji
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 80-81

Kardiologia. 31-letni mężczyzna z pogorszeniem tolerancji wysiłku i kołataniem serca indukowanym wysiłkiem fizycznym
dr n. med. Piotr Kukla1, lek. Maciej Kluczewski1, lek. Janusz Śledź2,3, dr hab. n. med. Sebastian Stec2,4
1 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
str. 82-87
31-letni mężczyzna zgłosił się do poradni z powodu nawracających dolegliwości: kołatania serca, zasłabnięcia, omdlenia, duszności i ograniczenia tolerancji wysiłku fizycznego.

Diabetologia. Jak długo można stosować w cukrzycy typu 2 tylko leki doustne? To zależy… Od czego?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 88-91
W niniejszym artykule przedstawiamy historie 4 chorych w różnym wieku (2 kobiety 86 i 81 lat, 2 mężczyzn 62 i 64 lat), u których doustne leki przeciwcukrzycowe stosowane od co najmniej 12 lat były skuteczne i dotychczas nie rozpoczęto insulinoterapii.

Bóle głowy. 35-letnia kobieta z „tajemniczymi” opornymi na leczenie napadami bólu głowy i twarzy
dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 92-95
Pacjentka zaczęła odczuwać napadowy ból umiejscowiony w obrębie lewego oczodołu i w jego okolicy. Początkowo napady bólu występowały 1-2 razy w ciągu dnia, ale po tygodniu ich częstość zwiększyła się do około 10 na dobę.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce lekarza POZ. Przewlekła kortykoterapia i DHEA
prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 97-103
Na pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 104-105

Wpływ zakażenia górnych dróg oddechowych oraz antybiotykoterapii doustnej na kontrolę INR podczas ambulatoryjnego leczenia warfaryną
Omówienie artykułu: Warfarin interactions with antibiotics in the ambulatory care setting
N.P. Clark i wsp.
JAMA Internal Medicine, 2014; doi: 10.1001/jamainternmed.2013.13957
str. 106-108
Zapoznaj się z wynikami badania i przeczytaj komentarz eksperta.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zgoda na zabieg medyczny przeprowadzany u osoby małoletniej
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
str. 109-113, 116, e6-e15
Warunkiem legalności zabiegu medycznego jest przeprowadzenie go za zgodą pacjenta. Jeśli przesłanka ta nie jest spełniona, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może ponieść wieloraką odpowiedzialność: cywilną oraz zawodową

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 15: Z należytą starannością, poświęcając swój czas
dr hab. Andrzej Muszala1, lek. Paweł Jaranowski2
1 Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
str. 114-116
„Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas”.

 MISCELLANEA 

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Przychodzi wena do lekarza” im. Profesora Andrzeja Szczeklika
Justyna Tomska, Aldona Mikulska, Piotr Gajewski
Medycyna Praktyczna
str. 117-121

„Interna Szczeklika” idzie w świat
dr n. med. Piotr Gajewski, w imieniu zespołu redakcyjnego „Interny Szczeklika” redaktor prowadzący „Interny Szczeklika”
str. 122-123

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 124-128


Medycyna Praktyczna 2014/05

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna