MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/06

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90195

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Diabetologia - postępy 2013/2014
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 12-27
Autor omawia wybrane doniesienia z 2013 i 2014 roku dotyczące: ogólnych zasad leczenia farmakologicznego cukrzycy, stosowania blokerów kotransportera sodowo-glukozowego 2 w nerkach, roli zmian stylu życia, epidemiologii cukrzycy, cukrzycy ciążowej, zaburzeń funkcji poznawczych w cukrzycy oraz zespołu stopy cukrzycowej.

Hepatologia - postępy 2013/2014
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 28-37
Autor omawia wybrane doniesienia z 2013 i 2014 roku dotyczące: powikłań marskości wątroby i nadciśnienia wrotnego, wirusowych zapaleń wątroby, niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby, autoimmunologicznych chorób wątroby, włóknienia wątroby, raka wątrobowokomórkowego, polekowych uszkodzeń wątroby oraz ostrej niewydolności wątroby.

Wady serca – postępy 2013
lek. Agnieszka Trybuch, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie
str. 38-44
Autorzy przedstawiają najważniejsze doniesienia z 2013 roku dotyczące następujących zagadnień: antykoagulacja u chorych z mechaniczną zastawką serca, rola echokardiografii jako badania przesiewowego oraz nowości w zakresie wad: zwężenia zastawki aortalnej, niedomykalności zastawki mitralnej, zwężenia zastawki mitralnej i wrodzonych wad serca.

Nowe wytyczne amerykańskie poświęcone migotaniu przedsionków - czy powinniśmy coś zmienić w postępowaniu?
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
str. 45-49
Autorka przedstawia w skrócie nowe wytyczne amerykańskie dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków, w kontekście wytycznych europejskich, w tym następujące zagadnienia: klasyfikacja migotania przedsionków, zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym, kontrola częstotliwości rytmu komór, kardiowersja, farmakoterapia w celu utrzymania rytmu zatokowego, ablacja, postępowanie w szczególnych populacjach chorych, takich jak sportowcy, osoby w podeszłym wieku, chorzy na kardiomiopatię przerostową, z nadczynnością tarczycy i z niewydolnością serca.

Postępowanie w nadwadze i otyłości oraz modyfikacje stylu życia w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego u osób dorosłych. Omówienie wytycznych amerykańskich 2013
prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 50-65
Autorka omawia aktualne amerykańskie wytyczne postępowania w nadwadze i otyłości u osób dorosłych oraz wytyczne dotyczące zmian stylu życia w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym takie zagadnienia jak: identyfikacja osób, które powinny zmniejszyć masę ciała; wpływ redukcji masy ciała na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, zdarzenia serowo-naczyniowe, zachorowalność i śmiertelność; strategie postępowania dietetycznego w celu redukcji masy ciała; kompleksowe interwencje związane ze stylem życia; kwalifikacja chorych do operacyjnego leczenia otyłości; aktywność fizyczna.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 7: Niewydolność serca a nadczynność tarczycy
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, dr n. med. Grzegorz Gawryś2, dr n. med. Małgorzata Gietka-Czernel3, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński3, prof. dr hab. n. med. Ewa A. Jankowska1,4, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,4
1 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu 2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu 3 Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 4 Katedra i Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
str. 66-74
W artykule omówiono epidemiologię, patofizjologię oraz trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i nadczynności tarczycy.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 59-letni mężczyzna z zaburzeniami równowagi, kaszlem i dusznością
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 75-77
Bezdomny mężczyzna zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy z powodu rozcięcia skóry głowy. Do urazu doszło wskutek upadku spowodowanego zaburzeniami równowagi, które się pojawiły kilka tygodni wcześniej. Poza tym chory skarżył się na męczący kaszel i osłabienie.

Ultrasonografia. 37-letnia kobieta z niejednoznacznym wynikiem tomografii komputerowej wątroby
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 78-81
Pacjentka zgłosiła się do badania konsultacyjnego USG jamy brzusznej w celu określenia charakteru zmiany w wątrobie, którą najpierw wykryto w USG i potwierdzono w tomografii komputerowej.

Elektrokardiografia. Jaka to arytmia i typ zaburzeń przewodzenia śródkomorowego?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 82-84

Kardiologia. 69-letni mężczyzna ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym
dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 85-90
Pacjent został skierowany do Poradni Nadciśnienia Tętniczego przez lekarza POZ w celu diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego opornego.

Angiologia. 50-letnia kobieta z bólem, oziębieniem i zblednięciem palucha lewego
dr n. med. Marzena Frołow, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 91-92
Pacjentka zgłosiła się do angiologa z podejrzeniem choroby Raynauda z powodu utrzymujących się od około 2 tygodni dolegliwości bólowych, uczucia ziębnięcia i zblednięcia lewego palucha. Dotychczas poważnie nie chorowała, jest otyła, przyjmuje inhibitor konwertazy angiotensyny z powodu nadciśnienia tętniczego. Stosuje dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną i pali około 10 papierosów dziennie.

68-letni mężczyzna z gorączką, bólami stawów i pleców
prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 93-99
68-letni mężczyzna z powodu złego samopoczucia, bólu stawów i pleców, osłabienia i wzmożonej potliwości przyjmował przez 3 dni dostępne bez recepty leki przeciw przeziębieniu.

Gastroenterologia. 47-letni mężczyzna z nawracającym krwawieniem z przewodu pokarmowego, mnogimi polipami żołądka i jelit oraz zmianami skórnymi
dr hab. n. med. Marcin Polkowski1,2, dr n. med. Jacek Pachlewski1,2, dr n. med. Ewa Wrońska1,2
str. 100-103
U pacjenta od 30 lat nawracają krwawienia z przewodu pokarmowego, które prowadzą do ciężkiej niedokrwistości wymagającej przetoczeń krwi. W żołądku, dwunastnicy i jelicie grubym stwierdzano liczne polipy o sinym zabarwieniu.

Bóle głowy. 29-letni mężczyzna z nagłym bardzo silnym bólem głowy podczas orgazmu
dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 104-106
Pacjenta przywieziono do szpitala z powodu nagłego, bardzo silnego bólu głowy w okolicy potylicznej, który wystąpił 2 godziny wcześniej w czasie aktywności seksualnej - dokładnie w chwili orgazmu.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 107-108

Nowe doustne antykoagulanty, w porównaniu z warfaryną, u chorych z migotaniem przedsionków - metaanaliza
Omówienie artykułu: Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials
C.T. Ruff i wsp.
The Lancet, 2014; 383: 955-962
komentarz: prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
str. 109-111
Zapoznaj się z wynikami badania i przeczytaj komentarz eksperta.

Operacja bariatryczna a intensywne leczenie zachowawcze u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 - badanie STAMPEDE
Omówienie artykułu: Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes - 3-year outcomes
P.R. Schauer i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1401329
komentarz: dr hab. n. med. Tomasz Klupa prof. UJ
str. 112-114
W ostatnich latach obserwujemy wyraźną tendencję do zmiany priorytetów w leczeniu cukrzycy typu 2 z towarzyszącą otyłością, coraz częściej postuluje się w takich przypadkach odejście od myślenia „glukocentrycznego” na rzecz traktowania redukcji masy ciała jako priorytetu.

 PRAWO MEDYCZNE 

Odpowiedzialność lekarza za wykonywanie czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego albo innej substancji podobnie działającej
Agnieszka Michalak
str. 115-120
Jednym z czynów, które mocno wpływają na wizerunek i godność lekarza, jest wykonywanie przez niego czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego albo innej podobnie działającej substancji.

Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
str. 121-123
Zagadnienie przekazywania informacji organom powołanym do ścigania przestępstw ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż pracownicy medyczni, a w szczególności lekarze niejednokrotnie są w posiadaniu wiadomości, które mogą się przyczynić do rozstrzygnięcia sprawy karnej.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 16: Czy można badać i leczyć na odległość?
dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie
str. 124-125
„Lekarz może podejmować leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. Wyjątki stanowią sytuacje, gdy porada lekarska może być udzielona wyłącznie na odległość”. (KEL)

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-130


Medycyna Praktyczna 2014/06

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna