MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/07

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90202A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2014/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2013
prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak1, prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska1, prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1,2, dr hab. n. o zdrowiu, dr med. Dorota Szostak-Węgierek3
1 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 2 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, />3 Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 16-27
Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2013 roku dotyczące m.in.: roli ograniczania nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie, wpływu kwasu linolowego i kwasu α-linolenowego na zdarzenia sercowo-naczyniowe, diety śródziemnomorskiej w profilaktyce kardiologicznej, roli warzyw i owoców w prewencji chorób sercowo-naczyniowych, ograniczania spożycia jaj w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, nowych badanych leków hipolipemizujących, a także nowych wytycznych dotyczących postępowania w dyslipidemii.

Endokrynologia - postępy 2013/2014
prof. dr hab. n med. Andrzej Lewiński, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 28-44
Autor przedstawia wybrane doniesienia z 2013 roku i początku 2014 roku dotyczące: chorób przysadki, chorób tarczycy, gospodarki wapniowo-fosforanowej i chorób przytarczyc, chorób nadnerczy, menopauzy, zespołów wielogruczołowych, otyłości i cukrzycy.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 8: Niewydolność serca a dna moczanowa
lek. Katarzyna Kulej1, prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1, 2, prof. dr hab. n. med. Ewa A. Jankowska1, 2
str. 45-51
W artykule omówiono epidemiologię, patofizjologię oraz trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i dny moczanowej.

Zespół pozakrzepowy - czynniki ryzyka i rozpoznawanie
How to predict and diagnose the postthrombotic syndrome
Anat Rabinovich, Susan R. Kahn
Tłumaczyła lek. Zofia Guła
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2014; 7-8 (w druku)
Tłumaczyła lek. Zofia Guła
str. 52-59
Autorzy opisują, jak rozpoznawać zespół pozakrzepowy i jakie są czynniki ryzyka jego rozwoju.

Rozpoznawanie chorób alergicznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Podsumowanie zaleceń grupy ekspertów European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2014
Recommendations for the allergy management in the primary care
prof. dr hab. n. med. Marek Jutel, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu „ALL-MED” Specjalistyczna Opieka Medyczna, Medyczny Instytut Badawczy we Wrocławiu
str. 60-68
Autor przedstawia w skrócie najnowsze wytyczne Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej dotyczące wykonywania badań diagnostycznych w kierunku alergii oraz rozpoznawania chorób alergicznych, takich jak alergiczny nieżyt nosa, astma, alergia pokarmowa, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy oraz alergia kontaktowa - przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczepienie pacjentów z niedoborem odporności - cz. I
Na podstawie: 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for vaccination of the immunocompromised host.
Rubin L.G., Levin M.J., Ljungman P., Davies E.G., Avery R., Tomblyn M., Bousvaros A., Dhanireddy S., Sung L., Keyserling H., Kang I.
Clinical Infectious Diseases, 2014; 58: e44-e100
str. 70-79
Aktualne (2013) wytyczne Infectious Diseases Society of America.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

45-letnia kobieta ze zmianą w miednicy mniejszej w USG przezpochwowej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
str. 80-82
Na konsultacyjne badanie USG zgłosiła się kobieta skierowana przez lekarkę ginekolog, która w USG przezpochwowej stwierdziła niezwiązaną z narządem rodnym 42-milimetrową zmianę bezechową w miednicy mniejszej po stronie lewej.

Diagnostyka radiologiczna. 60-letnia kobieta z gorączką, kaszlem i krwiopluciem
dr n. med. Piotr Grzanka
Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 83-85
Pacjentka zgłosiła się do szpitala z powodu krwioplucia. Od tygodnia była leczona na zapalenie płuc. Dolegliwości się zmniejszyły, ale utrzymywał się kaszel z wykrztuszaniem i stan podgorączkowy.

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram wykonany u 63-letniej kobiety w parominutowych odstępach
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 86

Kardiologia. 63-letnia kobieta ze stabilną dławicą piersiową
dr n. med. Marta Kamińska1, dr n. med. Małgorzata Knapp1, lek. Małgorzata Baranicz1, lek. Konrad Nowak2, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał1
str. 90-98
Od około 6 miesięcy chora odczuwała wysiłkowy, gniotący ból zamostkowy po wejściu na drugie piętro, który ustępował po odpoczynku.

Elektrokardiografia. Standardowy elektrokardiogram 61-letniego mężczyzny
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 87

Leczenie przeciwzakrzepowe. Zastosowanie nowych doustnych antykoagulantów w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych migotania przedsionków
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
str. 99-103


Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 6. Nie zawsze "ona temu winna…" po raz drugi - czyli jak objawy neuropatii wegetatywnej u chorego na cukrzycę typu 1 mogą nie być spowodowane przez cukrzycę
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 104-110
Nie zawsze „ona temu winna…” po raz drugi:
Do poradni diabetologicznej zgłosiła się 36-letnia kobieta chorująca od 10 lat na niepowikłaną cukrzycę typu 1. Po dokładnym zebraniu wywiadu okazało się, że największym problemem chorej było nieodczuwanie objawów prodromalnych hipoglikemii, wskutek czego kilkakrotnie doszło do ciężkiej hipoglikemii.

Choroby zawodowe. 35-letnia kobieta z napadową dusznością
dr n. med. Tomasz Wittczak, dr n. med. Wojciech Dudek, dr n. med. Dominika Świerczyńska-Machura,
prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński, Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
str. 111-113
35-letnia kobieta, niepaląca, urodzona na wsi i pracująca w gospodarstwie rolnym została skierowana przez lekarza POZ do jednostki diagnostyczno-orzeczniczej z podejrzeniem astmy zawodowej.

Bóle głowy. 40-letni mężczyzna z ciągłym połowiczym bólem głowy i okresowymi objawami wegetatywnymi
dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 114-115
Opis ilustruje charakterystyczną sytuację kliniczną, z którą lekarz POZ lub neurolog może się zetknąć w codziennej praktyce.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 116-117

Tenekteplaza w leczeniu zatorowości płucnej u chorych z niewydolnością prawej komory serca bez niestabilności hemodynamicznej - badanie PEITHO
Omówienie artykułu: Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism
G. Meyer i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2014; 370: 1402-1411
komentarz: prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
str. 118-119
U chorych z zatorowością płucną i niewydolnością prawej komory serca bez niestabilności hemodynamicznej pojedyncze wstrzyknięcie tenekteplazy 30-50 mg i.v. (w zależności od masy ciała), w porównaniu z placebo, zmniejszyło ryzyko dekompensacji niewydolności serca oraz zwiększyło ryzyko poważnego krwawienia i udaru mózgu w ciągu 7 dni.

Ryzyko zaostrzenia astmy po zmniejszeniu dawki glikokortykosteroidu wziewnego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: The risk of asthma exacerbation after reducing inhaled corticosteroids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
J.B. Hagan i wsp.
Allergy, 2014; 69: 510-516
str. 120-123
Czy u chorych na astmę dobrze kontrolowaną przez ≥4 tygodnie zmniejszenie dawki GKSw o 50-85%, w porównaniu z utrzymaniem stałej dawki, wiąże się z większym ryzykiem zaostrzenia astmy lub pogorszenia jakości życia?

 PRAWO MEDYCZNE 

Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach. Tajemnica medyczna - cz. II: zgłoszenie gwałtu
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
str. 124-126
Udzielenie odpowiedzi na to pytanie łączy się z szerszym zagadnieniem, jakim jest tzw. obowiązek denuncjacyjny, czyli powinność zawiadomienia o popełnionym przestępstwie.

Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach. Tajemnica medyczna - cz. II: tajemnica lekarska
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
str. 126-127
Ustanowienie obowiązku zachowania tajemnicy medycznej jest podyktowane m.in. koniecznością ochrony prywatności pacjenta oraz odpowiednim kształtowaniem relacji między chorym i lekarzem, opartych na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 17: Gdy przypadek kliniczny przerasta możliwości lekarza
dr hab. Andrzej Muszala, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 128-129
„Lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Jeżeli zakres tych czynności przewyższa umiejętności lekarza, wówczas winien zwrócić się do bardziej kompetentnego kolegi. Nie dotyczy to nagłych wypadków i ciężkich zachorowań, gdy zwłoka może zagrażać zdrowiu lub życiu chorego”.(KEL)

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134


Medycyna Praktyczna 2014/07

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna