MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/09

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90217

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2013/2014
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 12-21
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2013 roku i z początku 2014 roku dotyczące endoskopii oraz chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, jelita cienkiego i jelita grubego.

Rozpoznanie i leczenie astmy u dorosłych według wytycznych GINA 2014
Na podstawie: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2014
dr n. med. Piotr Gajewski, dr n. med. Filip Mejza, prof. dr n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Available from: www.ginasthma.org
str. 22-38
W połowie 2014 roku autorzy światowych wytycznych postępowania w astmie, znanych powszechnie pod akronimem GINA (od Global Initiative for Asthma [w dosłownym przekładzie - Globalnej Inicjatywy dla Astmy]), zamieścili na stronie internetowej www.ginasthma.org zaktualizowaną wersję tego dokumentu (tzw. Raport GINA), w którym wprowadzili wiele zmian istotnych dla codziennej praktyki klinicznej. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy najważniejsze z nich.

Praktyczne aspekty stosowania nowych doustnych antykoagulantów w migotaniu przedsionków
Practical aspects of new oral anticoagulant use in atrial fibrillation
Anetta Undas, Tomasz Pasierski, Jerzy Windyga, Mark Crowther
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2014; 124: 686-692
str. 39-55
Autorzy przedstawiają praktyczne informacje na temat nowych doustnych antykoagulantów - apiksabanu, dabigatranu i rywaroksabanu oraz wskazówki dotyczące ich stosowania w różnych sytuacjach klinicznych.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 9: Niewydolność serca a niedokrwistość i niedobór żelaza
prof. dr hab. n. med. Ewa A. Jankowska1,2, lek. Marcin Drozd1, lek. Michał Tkaczyszyn1, prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak2, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,2
str. 56-61
W artykule omówiono epidemiologię, patofizjologię oraz trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca niedokrwistości/niedoboru żelaza.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 80-letnia kobieta z kolką nerkową prawostronną
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński1, dr n. med. Grzegorz Goncerz2
1 Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 62-66
Na badanie USG jamy brzusznej przywieziono 80-letnią kobietę. Powodem konsultacji była niewyjaśniona przyczyna kolki nerkowej prawej.

Diagnostyka radiologiczna. 65-letni mężczyzna po wymianie zastawki aortalnej z dusznością i suchym kaszlem
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 67-69
Mężczyzna zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy z powodu pogorszenia samopoczucia, duszności i uporczywego suchego kaszlu. Objawy te wystąpiły po wysiłku i utrzymywały się od około 4 godzin.

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 57-letniego mężczyzny - jaka to arytmia?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 70-73

Kardiologia. Chorzy z arytmią komorową bez towarzyszącej choroby strukturalnej serca
dr n. med. Piotr Kukla,1 dr hab. n. med. Sebastian Stec,2 dr hab. n. med. Marek Jastrzębski3
str. 74-78
W artykule przedstawiono częsty problem w praktyce klinicznej, jakim jest arytmia komorowa w strukturalnie zdrowym sercu. W opublikowanych wytycznych nie poświęca się temu zagadnieniu zbyt wiele uwagi, a podjęcie decyzji, jak postępować z takimi pacjentami, nie jest łatwe.

Gastroenterologia. 67-letnia kobieta z bezobjawową torbielą trzustki
dr hab. n. med. Marcin Polkowski
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 79-82
U pacjentki w ultrasonografii jamy brzusznej wykonanej z powodu zakażenia układu moczowego stwierdzono torbiel trzonu trzustki. Chora nie przebyła ostrego zapalenia trzustki ani urazu brzucha. Nie pije alkoholu i nie ma objawów przewlekłego zapalenia trzustki.

Bóle głowy. Czy to jeszcze migrena, czy już inny ból głowy?
dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki
Katedra I Klinika Neurologii w Łodzi
str. 83-86
40-letnia kobieta zgłosiła się do poradni neurologicznej z powodu napadów bólu głowy nawracających od około 20 lat. Ból głowy był umiejscowiony zwykle po jednej stronie, przynajmniej na początku napadu, miał pulsujący charakter i umiarkowane lub duże nasilenie.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce lekarza POZ - chory z depresją
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek1, dr hab. n. med. Adam Wichniak2, lek. Paweł Brudkiewicz3, dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz prof. UM w Łodzi4
str. 87-91

Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniu wirusem Ebola?
dr n. med. Weronika Rymer,1 dr n. med. Agnieszka Wroczyńska,2 dr n. med. Wacław Leszek Nahorski2,3
1 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny, 3 Konsultant Krajowy ds. Medycyny Morskiej i Tropikalnej
str. 92-107
Eksperci odpowiadają na podstawowe, ważne pytania dot. wirusa Ebola i postępowania w przypadku zakażenia wirusem Ebola.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 108-109

Heparyna drobnocząsteczkowa w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u chorych z unieruchomioną kończyną dolną leczonych w warunkach ambulatoryjnych - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Low molecular weight heparin for prevention of venous thromboembolism in patients with lower-leg immobilization
M. Testroote i wsp.
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014; 4: CD006 681; doi: 10.1002/14 651 858.CD006 681.pub3
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 110-112
Badaniem objęto 1490 dorosłych z unieruchomioną kończyną dolną w opatrunku gipsowym (u 60% chorych poniżej stawu kolanowego) przez ≥1 tydz. leczonych w warunkach ambulatoryjnych.

Suplementacja witaminy D u osób dorosłych a ryzyko zgonu - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Vitamin D and risk of cause specific death: systematic review and meta-analysis of observational cohort and randomised intervention studies.
R. Chowdhury i wsp.
BMJ, 2014; 348: g1903; doi: 10.1136/bmj.g1903
komentarze: prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot, prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska)
str. 113-119
W badaniach obserwacyjnych stwierdzono większe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zgonu z powodu nowotworu złośliwego i zgonu ogółem wśród dorosłych z mniejszym stężeniem witaminy D w surowicy, w porównaniu z osobami z większym stężeniem.

Leczenie farmakologiczne uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis
D.E. Jonas i wsp.
JAMA, 2014; 311: 1889-1900
str. 120
Badaniem objęto 22 728 chorych uzależnionych od alkoholu w wieku śr. 40 lat, niepijących ≥3 dni przed włączeniem do badania.

 PRAWO MEDYCZNE 

Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach. Tajemnica medyczna - cz. III: wywoływanie pacjentów po nazwisku
Czy wywoływanie pacjentów po nazwisku na wizytę lub badanie (np. EKG, RTG) stanowi naruszenie tajemnicy lekarskiej?
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
str. 122-123
Wzywanie pacjentów po nazwisku (lub inny sposób pozwalający na łatwą identyfikację ich tożsamości) może stanowić naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zostać potraktowane jako ujawnienie tajemnicy medycznej

Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach. Tajemnica medyczna - cz. III: niezamierzone dopuszczenia osób postronnych do danych
Sprzątaczka w rejestracji medycznej a tajemnica lekarska - możliwość niezamierzonego dopuszczenia osób postronnych do danych (kart, historii wizyt) w rejestracji ośrodka zdrowia
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
str. 123-125
Mając na względzie sensytywny charakter danych, do jakich osoby takie mogą mieć dostęp, wskazuje się w piśmiennictwie na to, że administrator danych osobowych w danej placówce powinien zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie

 ETYKA 

Czy cele medycyny i cele biznesu się wykluczają?
prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 126
Zarówno biznes, jak i medycyna służą człowiekowi, jednak każde z nich w różny sposób, poprzez realizację innych celów pośrednich.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 132-136


Medycyna Praktyczna 2014/09

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna