MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/10

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90224

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rozpoznawanie i leczenie kardiomiopatii przerostowej. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2014
Na podstawie: 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: The Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC).
Elliott P.M., Anastasakis A., Borger M.A. i wsp.
Eur. Heart J., 2014; doi: 10.1093/eurheartj/ehu284
komentarz: prof. dr hab. n. med. Paweł Petkow-Dimitrow
str. 14-38
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące etiologii kardiomiopatii przerostowej oraz zalecenia odnośnie do postępowania diagnostycznego, leczenia i monitorowania chorych.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 10: Niewydolność serca a przewlekła choroba nerek
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek2, prof. dr hab. n. med. Ewa Anita Jankowska1,3, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,3
str. 39-56
W artykule omówiono epidemiologię, patofizjologię oraz trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek.

Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwór złośliwy. Podsumowanie zaleceń International Society on Thrombosis and Haemostasis
Na podstawie: D. Farge, P. Debourdeau, M. Beckers, C. Baglin, R.M. Bauersachs, B. Brenner, D. Brilhante, A. Falanga, G.T. Gerotzafias, N. Haim, A.K. Kakkar, A.A. Khorana, R. Lecumberri, M. Mandala, M. Marty, M. Monreal, S.A. Mousa, S. Noble, I. Pabinger, P. Prandoni, M.H. Prins, M.H. Qari, M.B. Streiff, K. Syrigos, H. Bounameaux, H.R. Büller: International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer.
P. Debourdeau, D. Farge, M. Beckers, C. Baglin, R.M. Bauersachs, B. Brenner, D. Brilhante, A. Falanga, G.T. Gerotzafias, N. Haim, A.K. Kakkar, A.A. Khorana, R. Lecumberri, M. Mandala, M. Marty, M. Monreal, S.A. Mousa, S. Noble, I. Pabinger, P. Prandoni, M.H. Prins, M.H. Qari, M.B. Streiff, K. Syrigos, H.R. Büller, H. Bounameaux: International clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of thrombosis associated with central venous catheters in patients with cancer.

Opracował: dr n. med. Grzegorz Goncerz
Konsultowała: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2013; 11: 56-70; doi: 10.1111/jth.12 070 (review)
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2013; 11: 71-80; doi: 10.1111/jth.12 071 (review)

komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 57-63
W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące profilaktyki oraz leczenia (wstępnego, podtrzymującego i przewlekłego) żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwór złośliwy.

Dożylne leczenie płynami osób dorosłych w szpitalu. Podsumowanie wytycznych brytyjskich (National Institute for Health and Care Excellence)
Na podstawie: Intravenous fluid therapy for adults in hospital
National Institute for Health and Care Excellence
NICE clinical guideline 174. Issued: December 2013. guidance.nice.org.uk/cg174
str. 64-72
W artykule podano praktyczne zalecenia dotyczące stosowania płynoterapii dożylnej u chorych leczonych w szpitalu, opracowane przez brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Jakości w Opiece Zdrowotnej (NICE).

Postępy w hematologii 2013/2014
dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas,1 dr hab. n. med. Tomasz Sacha,1 dr hab. n. med. Wojciech Jurczak,1 dr n. med. Agnieszka Giza,1 dr n. med. Artur Jurczyszyn2
1 Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2 Oddział Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
str. 73-79
Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2013 i 2014 roku dotyczące postępowania m.in. w zespołach mielodysplastycznych, chorobie wenookluzyjnej wątroby, chłoniakach nieziarniczych oraz szpiczaku plazmocytowym.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 72-letnia kobieta z masami tkankowymi w dołach nadobojczykowych
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, dr n. med. Katarzyna Kołaczyk, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 80-82
Zmiany były dość miękkie, niebolesne samoistnie i przy palpacji. Pacjentka od ponad roku przyjmowała z powodu ciężkiej astmy doustnie prednizon w dawce do 25 mg/d przy zaostrzeniach.

Diagnostyka radiologiczna. 59-letni mężczyzna z dusznością po ablacji przezskórnej z powodu migotania przedsionków
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 83-84
Pacjent zgłosił się do lekarza POZ z powodu duszności występującej nawet przy niewielkim wysiłku fizycznym.

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 33-letniej kobiety wykonany w trakcie jej hospitalizacji
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 85-86

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 7: Czy nadal w Polsce trzecim lekiem (po metforminie i pochodnej sulfonylomocznika) stosowanym w terapii cukrzycy typu 2 musi być insulina?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 87-92
Mimo znacznego postępu, jaki się dokonał w farmakoterapii cukrzycy w ostatnim okresie, w Polsce od ponad 20 lat leczenie DM2 przebiega zasadniczo według stałego schematu, chociaż zgodnie z zaleceniami klinicznymi PTD możliwe są również inne opcje.

Zatrucia. 53-letni nieprzytomny mężczyzna z kwasicą metaboliczną
lek. Magdalena Łukasik-Głębocka1,2, dr n. med. Dorota Klimaszyk2, dr n. med. Wojciech Waldman3,4, dr hab. n. med. Jacek Sein Anand3,4
str. 93-98
Mężczyzna został znaleziony nieprzytomny w piwnicy domu, w którym mieszkał. Po przybyciu na miejsce ratownikom medycznym Pogotowia Ratunkowego nie udało się uzyskać wywiadu chorobowego od pacjenta ani od jego bliskich.

Bóle głowy. 25-letnia kobieta z przemijającym niedowładem prawostronnym i afazją, chorująca na migrenę
dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 99-100
Pacjentka zgłosiła się na izbę przyjęć z powodu epizodu zaburzeń mowy i osłabienia prawej kończyny górnej i prawej kończyny dolnej. W chwili przyjęcia skarżyła się jedynie na nieznaczne nudności. W badaniu neurologicznym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

 NOWE LEKI 

Moksyfloksacyna - skuteczny i bezpieczny fluorochinolon oddechowy
dr n. med. Aleksandra Paź, Szpital Bielański w Warszawie
str. 102-104, e12-e16
Wyniki badań klinicznych dowodzą, że przestrzeganie przeciwwskazań i środków ostrożności gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo moksyfloksacyny w leczeniu zakażeń układu oddechowego.

 PRZEGLĄD AKUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 106-107

Kontrola częstotliwości rytmu komór w porównaniu z przywróceniem i utrzymywaniem rytmu zatokowego u chorych z migotaniem przedsionków - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Rate- and rhythm-control therapies in patients with atrial fibrillation: a systematic review
S.M. Al-Khatib i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2014; 160: 760-773
komentarz: dr hab. n. med. Sebastian Stec prof. UR
str. 108-110
U chorych z AF farmakologiczna kontrola częstotliwości rytmu komór, w porównaniu z utrzymaniem rytmu zatokowego zmniejsza ryzyko hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz wiąże się z podobnym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i krwawienia.

Przesiewowe badanie USG w kierunku tętniaka aorty brzusznej u dorosłych w podstawowej opiece zdrowotnej - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Ultrasonography screening for abdominal aortic aneurysms: a systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force
J.M. Guirguis-Blake i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2014; 160: 321-329
komentarz: dr hab. n. med. Tomasz Urbanek
str. 111-113
Mimo coraz doskonalszych metod diagnostycznych, pęknięcie tętniaka aorty brzusznej (TAB) ciągle jest pierwszym objawem choroby u znacznej części chorych.

Porównanie skuteczności różnych płynów stosowanych w resuscytacji płynowej u chorych z sepsą lub ze wstrząsem septycznym - przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową
Omówienie artykułu: Fluid resuscitation in sepsis: a systematic review and network meta-analysis
B. Rochwerg i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2014; doi: 10.7326/M14-0178
komentarz: dr n. med. Miłosz Jankowski, prof. Roman Jaeschke MD MSc
str. 113
Czy stosowanie zrównoważonych krystaloidów lub albuminy zmniejsza ryzyko zgonu u chorych z ciężką sepsą lub ze wstrząsem septycznym?

 PRAWO MEDYCZNE 

Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach. Tajemnica medyczna - cz. IV: Udzielanie informacji firmie ubezpieczeniowej w związku z wnioskiem o odszkodowanie za błąd medyczny
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak
str. 116-118
Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi i przekazania oczekiwanych danych w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia zakładu ubezpieczeń o przekazanie informacji

 ETYKA 

Medycyna - profesja czy biznes? Z perspektywy amerykańskiej
Is medicine a profession or a business?
Robert D. Sheppard MD, Emergency Services, North Cypress Medical Center, Houston, Teksas, Stany Zjednoczone
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2014; 124: 285-289
str. 119-124
Od wielu lat trwa dyskusja, czy medycyna to profesja czy biznes, co rodzi sprzeczne opinie i niemałe kontrowersje.

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Nasze życie jest opowieścią. Czym jest medycyna narracyjna?
Małgorzata J.M. Nowaczyk MD FRCPC FCCMG FACMG
Molecular Medicine & Pathology and Pediatrics, McMaster University, Hamilton, Kanada
str. 125-128
W ciągu ostatnich 30 lat w medycynie i technologii nastąpił ogromny postęp. Dzięki niemu coraz więcej osób z chorobami przewlekłymi żyje dłużej. Tacy ludzie wchodzą w rolę pacjentów wtedy, gdy następuje zaostrzenie choroby, wówczas wymagają bowiem lekarskiej interwencji.

Historia choroby? Historia życia!
Bronisław Maj
str. 129-130
Lepiej wiedzieć, jakim człowiekiem jest chory, niż wiedzieć, na jaką cierpi chorobę - powiada sam Hipokrates. Każdy lekarz zapisujący dzieje choroby swego pacjenta jest pisarzem; każdy pisarz jest w pewnym sensie lekarzem, uzdrowicielem, „diagnostą” ludzkiego losu, epoki...

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 132-136


Medycyna Praktyczna 2014/10

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna