MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.06.2019, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/02

Rok wydania: 2012 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3998

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYWIADY 

Dzieci mają prawo do zdrowia
Z prof. Anną Dobrzańską, Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii i Przewodniczącą Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, rozmawia Maciej Müller
str. 6
Jeśli rodzice odmówią dziecku szczepienia, ograniczają mu konstytucyjne prawo do zdrowia i zwiększają ryzyko zachorowania na groźne choroby, mogące przecież uwarunkować całe późniejsze życie. Są sytuacje, kiedy lekarz bywa jedynym adwokatem dziecka - mówi prof. Anna Dobrzańska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

Szczepienia w Sejmowej Komisji Zdrowia
Z dr. Bolesławem Piechą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia, rozmawia Justyna Wojteczek
str. 10
Komisja Zdrowia, niestety, bardzo mało czasu poświęca nie tylko szczepieniom, ale ogólnie profilaktyce. Boleję nad tym.

Samorządy uczą się szczepić
Z lek. Anną Brzezińską, Dyrektorem Wydziału Oceny Technologii Medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie, rozmawia Maciej Müller
str. 14
Co się dzieje z projektem samorządowego programu zdrowotnego, kiedy trafi do Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM)?

 ARTYKUŁ SPECJALNY 

Modyfikacja polityki szczepień w Wielkiej Brytanii - rola analizy ekonomicznej
Modifying vaccine policy in UK: the role of economic analysis
Mary Ramsay, Mark Jit
str. 18
W Wielkiej Brytanii kładzie się duży nacisk na aspekt akceptacji nowych szczepionek przez społeczeństwo. Takie dane są niezbędne do prognozowania odsetka osób zaszczepionych w populacji oraz planowania kampanii informacyjnych.

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Szczepienia dla personelu placówek opieki zdrowotnej. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)
Na podstawie: Immunization of health-care personnel. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices
A. Shefer, W. Atkinson, C. Friedman i wsp.
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011; 60 (RR-7): 1-45
komentarz: dr hab. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
str. 23
Opracowanie wytycznych dotyczy wyłącznie sytuacji zwiększonego ryzyka zakażenia związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych w placówkach opieki zdrowotnej, nie obejmuje natomiast wskazań indywidualnych związanych ze stanem zdrowia pracownika (np. choroby przewlekłej, ciąży) lub obecnością innych czynników ryzyka (np. wiek, podroż zagraniczna w rejony endemiczne).

Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych - cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)
Na podstawie: General recommendations on immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
Andrew T. Kroger, Ciro V. Sumaya, Larry K. Pickering
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011; 60 (RR-02): 1-60
str. 37
Jakie są przeciwwskazania do szczepień ochronnych? Czy można szczepić w trakcie ostrej choroby infekcyjnej lub po niedawnym kontakcie z chorym na chorobę zakaźną? Jak zapobiegać niepożądanym odczynom poszczepiennym? Poznaj najbardziej aktualne zalecenia.

Zwiększona zachorowalność na odrę i ogniska epidemiczne w Regionie Europejskim w 2011 roku
Centers for Disease Control and Prevention Increased transmission and outbreaks of measles - European Region, 2011
MMWR, 2011; 60 (47): 1605-1610
komentarz: dr med. Marek Tomasz Szkoda
str. 46
WHO zaplanowała wyeliminowanie odry w Europie do 2015 r. Jednak od 2009 r. liczba zachorowań znacznie się zwiększyła. Sprawdź, w których krajach było najwięcej ognisk epidemicznych i jakie podjęto działania zapobiegające dalszemu szerzeniu się choroby.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Skuteczność dwuwalentnej szczepionki przeciwko HPV w profilaktyce zaawansowanych zmian przedrakowych szyjki macicy w ciągu 4 lat obserwacji - badanie PATRICIA
Omówienie artykułu*: Overall efficacy of HPV 16/18 AS04 adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4 year end of study analysis of the randomised, double blind PATRICIA trial
M. Lehtinen, J. Paavonen, C.M. Wheeler i wsp.
The Lancet Oncology, 2012; 13: 89-99
str. 53
Czy szczepienie młodych kobiet 3 dawkami 2-walentnej szczepionki przeciwko HPV (typów 16 i 18) z systemem adiuwantowym AS04 zmniejsza, w porównaniu z placebo, ryzyko wystąpienia CIN dużego stopnia i raka in situ (zmian przedrakowych szyjki macicy) oraz inwazyjnego raka szyjki macicy w ciągu 4 lat od szczepienia?

Krzyżowa ochrona przed zaawansowanymi zmianami przedrakowymi szyjki macicy po podaniu dwuwalentnej szczepionki przeciwko HPV - badanie PATRICIA
Omówienie artykułu*: Cross-protective effi cacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by non-vaccine oncogenic HPV types: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial
C.M. Wheeler, X. Castellsague, S.M. Garland i wsp.
The Lancet Oncology, 2012; 13: 100-110
komentarz: dr med. Ilona Małecka
str. 57

Ocena bezpieczeństwa i immunogenności drugiej dawki szczepionki dTpa u dorosłych
Omówienie artykułu: Immune responses in adults to revaccination with a tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis vaccine 10 years after a previous dose
S.A. Halperin i wsp.
Vaccine, 2012; 30: 974-982
str. 62

Ocena ryzyka drgawek i padaczki po szczepionce pięcioskładnikowej DTPa-IPV-Hib u dzieci
Omówienie artykułu: Risk of febrile seizures and epilepsy after vaccination with diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliovirus, and Haemophilus infl uenzae type b.
Y. Sun i wsp.
JAMA, 2012; 307: 823-831
str. 63

Ocena seroprotekcji i pamięci immunologicznej 15 lat po szczepieniu podstawowym przeciwko WZW typu A
Omówienie artykułu: Antibody persistence and immune memory in healthy adults following vaccination with a two-dose inactivated hepatitis A vaccine: long-term follow-up at 15 years
K. Van Herck i wsp.
J. Med. Virol., 2011; 83: 1885-1891
str. 64

Skuteczność rzeczywista szczepionki przeciwko grypie sezonowej w Europie w latach 2010/2011 - badanie I-MOVE
Omówienie artykułu: I-MOVE Multi-Centre Case Control Study 2010-11: overall and stratifi ed estimates of influenza vaccine effectiveness in Europe
E. Kissling i wsp.
PLoS ONE, 2011; 6: e27 622
str. 64

Powszechne szczepienia niemowląt przeciwko rotawirusom zmniejszyły liczbę hospitalizacji z powodu ostrej biegunki
Rotavirus vaccine and health care utilization for diarrhea in U.S. children.
J.E. Cortes i wsp.
NEJM, 2011; 365: 1108-1117
str. 66

Po wprowadzeniu programu powszechnych szczepień dziewcząt przeciwko HPV w Australii zmniejszyła się częstość zmian przedrakowych szyjki macicy w tej grupie
Early effect of the HPV vaccination programme on cervical abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study
J.M.L. Brotherton i wsp.
Lancet, 2011; 377: 2 085-2092
str. 66

Szczepionka 4-walentna przeciwko HPV nie zwiększyła zachorowalności na choroby autoimmunizacyjne
Surveillance of autoimmune conditions following routine use of quadrivalent human papillomavirus vaccine.
C. Chao i wsp.
J. Intern. Med., 2012; 271: 193-203
str. 67

Szczepienie chorych przewlekle przeciwko grypie pandemicznej 2009 zmniejszyło ryzyko grypy, ale mogło nie wpłynąć na ryzyko hospitalizacji z powodu powikłań grypy pandemicznej
Effectiveness of vaccine against pandemic influenza A/H1N1 among people with underlying chronic diseases: cohort study, Denmark, 2009-10
H.D. Emborg i wsp.
BMJ, 2011; 344: d7901
str. 67

Ryzyko nawrotu zespołu Guillaina i Barrégo po szczepieniu jest bardzo małe
Recurrent Guillain-Barre syndrome following vaccination
R. Baxter i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2 012; 54: 800-804
str. 68

Dwuwalentna szczepionka przeciwko HPV-16/18 podawana równocześnie ze skojarzoną szczepionką przeciwko WZW typu A i B jest bezpieczna i immunogenna u nastolatek
Randomized trial: immunogenicity and safety of coadministered human papillomavirus-16/18 AS04-adjuvanted vaccine and combined hepatitis A and B vaccine in girls
C. Pedersen i wsp.
J. Adolesc. Health, 2012; 50: 38-46
str. 68

 PYTANIA DO EKSPERTA 

Pytania do eksperta. Obowiązkowe szczepienie przeciwko ospie wietrznej ze względów środowiskowych
dr med. Przemysław Biliński, Główny Inspektor Sanitarny
str. 69

Pytania do eksperta. Szczepienie dzieci z potwierdzoną alergią na białko jaja kurzego
dr med. Hanna Czajka
str. 71

Pytania do eksperta. Immunoprofilaktyka zapaleń wątroby - najczęstsze problemy i wątpliwości
dr hab. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw., Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Akademii Medycznej we Wrocławiu
dr med. Jacek Mrukowicz, Redaktor naczelny "Medycyny Praktycznej - Pediatrii" i "Medycyny Praktycznej - Szczepienia", dyrektor Polskiego Instytutu Evidence-Based Medicine w Krakowie
prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
str. 73

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Sytuacje kliniczne. 15-miesięczne dziecko z opóźnieniami w realizacji szczepień
dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
str. 75

 PRAWO MEDYCZNE 

Szczepienie dziecka bez obecności rodziców
dr n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 80
Czy można zaszczepić dziecko, jeśli zgłosiło się do gabinetu z babcią lub 15-letnim bratem albo opiekunem?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - komentarz
komentarz: dr med. Hanna Czajka
str. 82
Komentarz dr. med. Hanny Czajki z Wojewódzkiej Poradni Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie

 MISCELLANEA 

Opracowywanie i wdrażanie zaleceń dotyczących szczepień ochronnych w Niemczech
Ole Wichmann1, Ulrich Heininger2
1Immunization Unit, Robert Koch Institute, Berlin, Niemcy
2University Children’s Hospital, Bazylea, Szwajcaria
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
str. 94
Jakie szczepienia obejmuje niemiecki program szczepień? Jak w Niemczech powstają zalecenia dotyczące szczepień? Jak realizować szczepienia u dziecka powracającego z Niemiec do Polski? Przeczytaj artykuł niemieckich ekspertów oraz komentarz prof. Jacka Wysockiego.


Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/02

Zakupy  
 25 zł 
 23 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Zgłaszanie artykułów
Rada Naukowa
Redakcja


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna