MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/02

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90258

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rozpoznawanie i leczenie chorób aorty. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2014
Na podstawie: 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)
R. Erbel, V. Aboyans, C. Boileau, E. Bossone, R.D. Bartolomeo, H. Eggebrecht, A. Evangelista, V. Falk, H. Frank, O. Gaemperli, M. Grabenwöger, A. Haverich, B. Iung, A.J. Manolis, F. Meijboom, C.A. Nienaber, M. Roffi, H. Rousseau, U. Sechtem, P.A. Sirnes, R.S. Allmen, C.J. Vrints; ESC Committee for Practice Guidelines
European Heart Journal, 2014; 35: 2873-2926
komentarz: dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
str. 14-39
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i zalecenia dotyczące następujących aspektów chorób aorty: epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, ogólnych zasad leczenia zachowawczego i inwazyjnego, postępowania w ostrych zespołach aortalnych, tętniaków aorty, dwupłatkowej zastawki aortalnej, koarktacji aorty, miażdżycy aorty, przewlekłego rozwarstwienia aorty oraz monitorowania po leczeniu wewnątrznaczyniowym.

Zespół nadwrażliwości kaszlowej. Omówienie opinii ekspertów European Respiratory Society 2014
dr n. med. Filip Mejza, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
komentarz: prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
str. 40-50
W artykule przedstawiono nową koncepcję zespołu nadwrażliwości kaszlowej - jego definicję, patomechanizm oraz propozycję diagnostyki i leczenia.

Rozpoznawanie i leczenie berylozy. Omówienie stanowiska American Thoracic Society 2014
prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński, Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi
str. 53-55
Autor przedstawia postępowanie diagnostyczne oraz zasady leczenia i obserwacji chorych na berylozę.

Nefrologia - postępy 2014
prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot1, dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot2, prof. dr hab. n. med. Marian Klinger3, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik4, dr n. med. Robert Drabczyk5
1 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, ŚUM w Katowicach, 2 Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, 3 Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, UM we Wrocławiu, 4 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego, WUM, 5 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
str. 56-68, e1-e35
Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2014 roku dotyczące: patofizjologii przewlekłej choroby nerek (PChN), zaburzeń mineralno-kostnych w PChN, choroby sercowo-naczyniowej w PChN, ostrego uszkodzenia nerek, chorób kłębuszków nerkowych, kamicy moczowej, leczenia nerkozastępczego, nowych leków nefrologicznych na horyzoncie oraz innych zagadnień.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. 3 pytania dotyczące interpretacji standardowego elektrokardiogramu
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 70-71,84

Ultrasonografia. 16-letni chłopiec z okresowym bólem nadbrzusza
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 72-74,77
Do badania USG zgłosił się dobrze zbudowany nastolatek, skarżący się na okresowo pojawiający się silny ból nadbrzusza, niekiedy z towarzyszącymi wymiotami. Napad bólu zawsze pojawiał się po kilkugodzinnych intensywnych ćwiczeniach fizycznych.

Diagnostyka radiologiczna. 49-letni mężczyzna z reumatoidalnym zapaleniem stawów, z dusznością, po omdleniu
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 75-77
Mężczyzna został przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy po omdleniu. Pali tytoń (25 paczkolat), od 5 lat choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, obecnie bez zaostrzenia choroby.

Pneumonologia. 66-letni mężczyzna z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i chorobami współistniejącymi
dr n. med. Filip Mejza, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 78-84
W spirometrii wykonanej podczas ustalania rozpoznania stwierdzono nieodwracalną obturację (po podaniu leku rozkurczającego oskrzela FEV1/FVC 51%, FEV1 48% wn.), a w radiogramie klatki piersiowej - cechy nadmiernego rozdęcia płuc.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 10: „Wszystko, tylko nie insulina!” - to może gliptyna? Jak inhibitory DPP-4 oddalają konieczność zastosowania insulinoterapii w cukrzycy typu 2
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 86-64
To może gliptyna? Jak inhibitory DPP-4 oddalają konieczność zastosowania insulinoterapii w cukrzycy typu 2.

Hepatologia. 28-letni mężczyzna ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz i obecnym we krwi HBsAg
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, dr hab. n. med. Michał Kukla, lek. Marta Dobras, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 95-101
Mężczyzna został przywieziony karetką pogotowia ratunkowego na izbę przyjęć z powodu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, objawiającego się wymiotami treścią fusowato-krwistą i hipotensją.

Hematologia. 50-letni mężczyzna z przedłużonym APTT
lek. Joanna Zdziarska, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
str. 102-107
50-letni otyły mężczyzna bez objawów skazy krwotocznej z przedłużonym APTT w badaniu przesiewowym zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego. Jaka może być przyczyna takiego stanu i jak należy postępować?

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Ospa wietrzna i półpasiec
dr hab. n. med. Leszek Szenborn prof. UMW1, dr n. med. Ewa Duszczyk2, dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska3, dr n. med. Ernest Kuchar1
1 Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Warszawa, 3 Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
str. 108-112
Przedstawiamy w skróconej formie niektóre z pytań i odpowiedzi zamieszczone wraz z piśmiennictwem w serwisie internetowym www.mp.pl/szczepienia. W serwisie można znaleźć więcej pytań i odpowiedzi (w formie tekstowej lub audiowizualnej), a także zadać własne pytanie.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 113-114

Cytyzyna w porównaniu z nikotynową terapią zastępczą w leczeniu wspomagającym zaprzestanie palenia tytoniu
Omówienie artykułu: Cytisine versus nicotine for smoking cessation
N. Walker i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2014; 371: 2353-2362
komentarz: prof. dr hab. n. med. Dorota Górecka
str. 115-116
Większość leków wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu zawiera nikotynę (guma do żucia, plastry, tabletki podjęzykowe, inhalator, aerozol donosowy). Są one powszechnie dostępne na świecie (w Polsce nie wszystkie), a większość z nich można nabyć bez recepty.

Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna dodatnim ciśnieniem u chorych na ciężką stabilną POChP z przewlekłą hiperkapnią - badanie z randomizacją
Omówienie artykułu: Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial
T. Köhnlein i wsp.
The Lancet Respiratory Medicine, 2014; 2: 698-705
komentarz: Bram Rochwerg MD BSc, Andreas Freitag BSc MD, Nicholas S. Hill MD
str. 117-120
U chorych na ciężką stabilną POChP z przewlekłą hiperkapnią stosowanie NIPPV w połączeniu z optymalnym leczeniem farmakologicznym, w porównaniu z samym leczeniem farmakologicznym, zmniejszyło ryzyko zgonu oraz wiązało się z poprawą PaCO2, HCO3-, pH i FEV1.

Wczesne żywienie przez zgłębnik nosowo-jelitowy, w porównaniu z odroczonym żywieniem doustnym na żądanie, u chorych z ostrym zapaleniem trzustki - badanie PYTHON
Omówienie artykułu: Early versus on-demand nasoenteric tube feeding in acute pancreatitis
O.J. Bakker i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2014; 371: 1983-1993
komentarz: dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
str. 120-122
Postępowanie żywieniowe w OZT zależy od stopnia uszkodzenia miąższu trzustki, nasilenia ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej oraz od dysfunkcji innych narządów, w tym przewodu pokarmowego, i jest podstawowym elementem terapii OZT. O ile samo zastosowanie leczenia żywieniowego nie budzi wątpliwości, o tyle wybór drogi żywienia wzbudza żywe dyskusje od wielu lat.

 PRAWO MEDYCZNE 

Odpowiedzialność za zakażenia szpitalne
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
str. 123-129
Od 1 stycznia 2012 r. roszczenia pacjenta z tytułu zakażenia mogą być zatem rozpatrywane przez sądy cywilne lub Komisje, o czym decyduje sam pacjent, zgłaszając swoje żądanie przed odpowiednim organem.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 21: Czy lekarz może wpływać na pacjenta?
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 130-132
W dzisiejszych czasach lekarz nie zostaje obdarzony zaufaniem niejako z urzędu, jak to miało miejsce jeszcze w niedalekiej przeszłości - musi sobie na to zaufanie zasłużyć całą swoją postawą.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 134-138


Medycyna Praktyczna 2015/02

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna