MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/03

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90265

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Wstrząs i monitorowanie hemodynamiczne. Podsumowanie stanowiska grupy roboczej European Society of Intensive Care Medicine 2014
Na podstawie: Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task Force of the European Society of Intensive Care Medicine
Cecconi M., De Backer D., Antonelli M., Baele R., Bakker J., Hofer C., Jaeschke R., Mebazza A., Pinsky M.R., Teboul J.L, Vincent J.L., Rhodes A.
Intensive Care Medicine, 2014; 40: 1795-1815
str. 16
W artykule przedstawiono definicję, patofizjologię i klasyfikację wstrząsu oraz zalecenia dotyczące rozpoznania, wyboru interwencji terapeutycznej, oceny odpowiedzi na leczenie i monitorowania chorych, opracowane pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Opieki Medycznej.

Postępowanie w nienowotworowych chorobach odbytnicy i odbytu. Podsumowanie wytycznych American College of Gastroenterology 2014
Na podstawie: ACG Clinical Guideline: Management of Benign Anorectal Disorders
A. Wald, A.E. Bharucha, B.C. Cosman, W.E. Whitehead
American Journal of Gastroenterology, 2014; 109: 1141-1157
komentarz: dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
str. 26
Dużą część wytycznych poświęcono anorektalnym zaburzeniom czynnościowym, co ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż u coraz większej liczby pacjentów nie stwierdza się patologii organicznych, a jedynie nieprawidłowości czynnościowe, takie jak zaburzenia defekacji, czynnościowe zespoły bólowe czy też nietrzymanie gazów i stolca.

Rozpoznanie i leczenie cukrzycy w 2015 roku - najważniejsze dla praktyki zmiany w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i w wytycznych American Diabetes Association
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 35
Autor przedstawia najważniejsze dla praktyki klinicznej zmiany w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i w wytycznych Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego na rok 2015.

Postępowanie w przypadku bólu przebijającego u chorych na nowotwory złośliwe. Podsumowanie stanowiska międzynarodowej grupy ekspertów
Na podstawie: Guidelines for the management of breakthrough pain in patients with cancer
A. Caraceni, A. Davies, P. Poulain i wsp.
Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 2013; 11: 29-36
komentarz: dr hab. n. med. Wojciech Leppert
str. 40
Przeczytaj podsumowanie stanowiska międzynarodowej grupy ekspertów.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Stabilna choroba wieńcowa - postępy 2014
dr n. med. Piotr Kübler1,2, prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak2
1 Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 2 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 44
Autorzy przedstawiają główne zmiany w wytycznych postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej opracowanych przez ESC oraz wybrane publikacje dotyczące stosowania potrójnej terapii przeciwzakrzepowej, wartości pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu, ryzyka związanego z angiograficznie nieistotnymi zwężeniami w tętnicach wieńcowych oraz zwalczania głównych czynnikami ryzyka.

Nadciśnienie tętnicze - postępy 2014
dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 51
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje dotyczące domowych pomiarów ciśnienia tętniczego, całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętniczego ukrytego, leczenia przeciwnadciśnieniowego, postępowania w obturacyjnym bezdechu sennym, hiperaldosteronizmie pierwotnym, zwężeniu tętnicy nerkowej, guzie chromochłonnym oraz innych wtórnych postaciach nadciśnienia tętniczego.

Choroby układu oddechowego - postępy 2014
dr n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 62
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje dotyczące astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, kaszlu przewlekłego, obturacyjnego bezdechu sennego, zapaleń płuc i innych, rzadkich chorób układu oddechowego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 36-letnia kobieta zaniepokojona zmianami wykrytymi w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 75
Na konsultacyjne badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej zgłosiła się 36-letnia kobieta pragnąca potwierdzić opisane przed tygodniem zmiany. Lekarz wykonujący poprzednie badanie rozpoznał polipa wielkości 3 mm w pęcherzyku żółciowym i zwężenie kory nerek do 7-8 mm.

Diagnostyka radiologiczna. 48-letni mężczyzna chorujący na astmę, ze znacznym nasileniem duszności
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Radiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 78
Mężczyzna z rozpoznaną przed 24 laty chorobą dróg oddechowych zaostrzaną przez kwas acetylosalicylowy (wg dawnej terminologii: triadą aspirynową) został skierowany z powodu znacznego nasilenia duszności do poradni alergologicznej.

Elektrokardiografia. Jaki to rytm i typ zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 82

Kardiologia. 59-letni mężczyzna ze świeżo wykrytym nadciśnieniem tętniczym
dr n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Marek Kabat prof. IK, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 85
Mężczyzna zgłosił się na wizytę do lekarza rodzinnego, zaniepokojony podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego stwierdzonymi kilkakrotnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy w przygodnych pomiarach (w czasie wizyt u rodziców).

Pneumonologia. 44-letni otyły mężczyzna z POChP i cechami atopii
lek. Natalia Celejewska-Wójcik, dr n. med. Filip Mejza, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 92
Mężczyzna został przyjęty na oddziału pulmonologiczny z powodu duszności i kaszlu z odkrztuszaniem białej plwociny. Dolegliwości występują od 2 lat, początkowo głównie napadowo podczas wysiłku oraz zakażeń dróg oddechowych, a od 6 miesięcy znacznie się nasiliły.

Hepatologia. 42-letni mężczyzna z osłabieniem i nieprawidłową aktywnością aminotransferaz w osoczu
lek. Katarzyna Fleischer-Stępniewska1, dr hab. n. med. Małgorzata Inglot1, lek. Marcin Stanisław Inglot2, dr hab. n. med. Agnieszka Hałoń3, dr n. med. Weronika Rymer1
1 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 3 Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
str. 99
Pacjent zgłosił się do lekarza POZ z powodu umiarkowanie zwiększonej aktywności aminotransferaz i granicznej małopłytkowości stwierdzonych podczas rutynowych badań. Od kilku miesięcy odczuwa: zmęczenie, dyskomfort w prawym podżebrzu, uczucie wzdęcia po posiłkach.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 11: „Komu pompę, komu…?”
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 108
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca w cukrzycy typu 1 „intensywną funkcjonalną insulinoterapię przy zastosowaniu wielokrotnych, podskórnych dawek insuliny lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny prowadzonego za pomocą pompy insulinowej”.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 118

Co to jest metaanaliza sieciowa i jak ją wykorzystać w praktyce klinicznej?
What is a network meta-analysis and how can we use it to inform clinical practice?
Romina Brignardello-Petersen, Bram Rochwerg, Gordon H. Guyatt
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2014; 124: 659-660
str. 120
W przypadku wielu chorób lekarze stają przed wyborem odpowiedniej metody leczenia. Podejmowanie trafnych decyzji wymaga uporządkowanego podsumowania danych z badań naukowych, w których porównywano alternatywne sposoby postępowania.

Leczenie farmakologiczne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis
R.R. Bannuru i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2015; 162: 46-54
komentarz: dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat
str. 123
ChZSK wiąże się z przewlekłym bólem i niepełnosprawnością. Aby móc podejmować optymalne dla chorego decyzje terapeutyczne, zmniejszać u chorego natężenie bólu, utrzymać sprawność fizyczną i jakość życia, konieczne jest postępowanie oparte na dowodach naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa różnych metod leczenia.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 22: Zgoda pacjenta w działaniach diagnostycznych, leczniczych i zapobiegawczych
dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie
str. 126
Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, powinien ją wyrazić jego przedstawiciel ustawowy lub osoba faktycznie opiekująca się pacjentem. (KEL)

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna 2015/03

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna